Általános szekciófejléc
Közadatok

Közadatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó szabályaira, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII.25) Korm. rendeletre a  GYSEV Zrt. a következőkben tesz eleget közzétételi kötelezettségének, amelyet folyamatosan frissít, továbbá a pénzeszközei felhasználásával az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseket annak megkötésétől sz2ámított  60 napon belül helyezi el.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek 

  • Nincs a GYSEV Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

  •  

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

  • GYSEV magazinok
  • Kiadó és szerkesztő: GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
  • Felelős kiadó: Kövesdi Szilárd István, vezérigazgató
  • Lapszerkesztő: Fülepné Dormán Szilvia

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat -és hatásköre

2.2. Közszolgáltatás

2.2.1. Személyszállítási közszolgáltatási tevékenysége

2.2.2. Pályaműködtetési szerződés

2.3. Nyilvános kiadványok

2.4. Hirdetmények

2.5. Pályázatok

2.6. Vizsgálatok és ellenőrzések listája

2.7. Közérdekű adatok igénylése

2.8. Statisztika

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Költségvetések, beszámolók

3.1.1. Éves jelentések

3.1.2. Beszámolók

3.2. Foglalkoztatottak

2009. évi CXXII. Tv. szerinti tájékoztató

3.3. Szerződések

3.4. Egyéb kifizetések

3.5. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.6. Közbeszerzések

Közbeszerzési Adatbázis

Egységes Közadatkereső Rendszer

Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: