A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó szabályaira, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII.25) Korm. rendeletre a GYSEV Zrt. a következőkben tesz eleget közzétételi kötelezettségének, amelyet folyamatosan frissít, továbbá a pénzeszközei felhasználásával az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseket annak megkötésétől számított 60 napon belül helyezi el

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

 • Nincs a GYSEV Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

 • Nincs ilyen

1.5 Lapok

 • GYSEV magazinok
 • Kiadó és szerkesztő: GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
 • Felelős kiadó: Kövesdi Szilárd István, vezérigazgató
 • Lapszerkesztő: Némethné Gara Ildikó

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 • Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
 • Központi postafiók címe: 1442 Budapest Pf. 89.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: igazgatasiszerv [dot] vasut [at] ekm [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-igazgatasi-szerv
 • Hivatali kapu: EKMVISZ, KRID: 268737368
 • E-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén a címzett: Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

Archívum

 • Technológiai és Ipari Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: igazgatasiszerv [dot] vasut [at] tim [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-igazgatasi-szerv
 • Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

 

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 • Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: regulatorybody [dot] rail [at] itm [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

1.7 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv:

 • Hivatalos megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefonszám: +36-1/391-1400
 • email: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Online ügyintézés elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas

1.8 Tulajdonos

 

 • Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója Építési és Közlekedési Minisztérium
 • Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
 • Honlap: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

Archívum

 • Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója Technológiai és Ipari Minisztérium
 • Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 • Honlap: https://kormany.hu/tim

 

 • Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló rendelete alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 • Cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
 • Honlap: http://kormany.hu/nvtnm
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat -és hatásköre

2.2. Közszolgáltatás

2.2.1. Személyszállítási közszolgáltatási tevékenysége

Archívum: Szervezeti és Működési Szabályzat korábbi változata, mely 2019.08.01-től volt érvényes:

2.2.2. Pályaműködtetési szerződés

2.3. Nyilvános kiadványok

A nyilvános kiadványok a következő linkre kattintva ingyenesen letölthetőek:

Kiadványok megtekintése

2.4. Hirdetmények

2.5. Pályázatok

2.6. Vizsgálatok és ellenőrzések listája

2.7. Közérdekű adatok igénylése

A közadat megismerésére irányuló igény benyújtásának módja:
Szóban: GYSEV Zrt. székhelyén - 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Levélben: GYSEV Zrt. postai címén - 9401 Sopron, Pf. 104.
Elektronikus úton: info [at] gysev [dot] hu e-mail címen

A GYSEV Zrt. közadat-felelőse: Némethné Gara Ildikó

2.8. Statisztika

2.9 Energetikai jelentés

3. Gazdálkodási adatok
 • 3.1. Költségvetések, beszámolók

3.1.1. Éves jelentések

3.1.2. Beszámolók

3.2. Foglalkoztatottak

2009. évi CXXII. Tv. szerinti tájékoztató

 

3.3. Szerződések

   3.4. Európai Unió által támogatott fejlesztések

   3.5. Közbeszerzések