A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó szabályaira, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII.25) Korm. rendeletre a GYSEV Zrt. a következőkben tesz eleget közzétételi kötelezettségének, amelyet folyamatosan frissít, továbbá a pénzeszközei felhasználásával az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseket annak megkötésétől számított 60 napon belül helyezi el.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

 • Nincs a GYSEV Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

 • Nincs ilyen

1.5 Lapok

 • GYSEV magazinok
 • Kiadó és szerkesztő: GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
 • Felelős kiadó: Kövesdi Szilárd István, vezérigazgató
 • Lapszerkesztő: Némethné Gara Ildikó

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 • Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: regulatorybody [dot] rail [at] itm [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

1.7 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkeztekor eljáró szerv:

 • Hivatalos megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefonszám: +36-1/391-1400
 • email: ugyfelszolgalat [at] naih [dot] hu
 • Honlap: http://naih.hu

1.8 Tulajdonos

 • Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló rendelete alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 • Cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
 • Honlap: http://kormany.hu/nvtnm
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat -és hatásköre

2.2. Közszolgáltatás

2.2.2. Pályaműködtetési szerződés

2.3. Nyilvános kiadványok

A nyilvános kiadványok a következő linkre kattintva ingyenesen letölthetőek:

Kiadványok megtekintése

2.4. Hirdetmények

2.5. Pályázatok

2.6. Vizsgálatok és ellenőrzések listája

2.7. Közérdekű adatok igénylése

A közadat megismerésére irányuló igény benyújtásának módja:
Szóban: GYSEV Zrt. székhelyén - 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Levélben: GYSEV Zrt. postai címén - 9401 Sopron, Pf. 104.
Elektronikus úton: info [at] gysev [dot] hu e-mail címen

A GYSEV Zrt. közadat-felelőse: Némethné Gara Ildikó

2.8. Statisztika

2.9 Energetikai jelentés

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Költségvetések, beszámolók

3.1.1. Éves jelentések

3.1.2. Beszámolók

3.2. Foglalkoztatottak

2009. évi CXXII. Tv. szerinti tájékoztató

3.3. Szerződések

3.4. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.5. Közbeszerzések