Elérhetőségek

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-9400, Sopron, Mátyás király u. 19.
Postacím: H-9400, Sopron, Mátyás király u. 19.; H-9401, Sopron, Pf. 104.
Ügyfélszolgálat: 99/577-212
Elekronikus levelezési cím: info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Általános utazási információk: ugyfelszolgalat [at] gysev [dot] hu (ugyfelszolgalat[at]gysev[dot]hu)
Észrevételek, panaszok, dicséretek: eszrevetel [at] gysev [dot] hu (eszrevetel[at]gysev[dot]hu)
Honlap: www.gysev.hu 
Cégkapu: 10008676#cegkapu

 

Ügyfélkapcsolati vezető: Némethné Gara Ildikó

Telefonszám: 99/577-212
Fax: 99/577-384
E-mail: eszrevetel [at] gysev [dot] hu (eszrevetel[at]gysev[dot]hu)

 

Az ügyfélfogadás rendje 

Helyszín: Utascentrum, Sopron állomás, H-9400 Sopron, Állomás u. 2.
Időpont (kizárólag előzetes egyeztetés alapján): Hétfőtől péntekig az Utascentrum nyitvatartási idejében

Szervezeti felépítés
Szervezeti felépítés A GYSEV Zrt. egy zártkörűen működő részvénytársaság, amely szervezeti struktúráját tekintve hierarchikus és funkcionális, élén pedig a vezérigazgató áll. Alapvetően soproni székhelyű, de két ország területén végez tevékenységet és működik, ebből kifolyólag, rendhagyó módon, két – tulajdoni, gazdálkodási és elszámolási rendszere szempontjából önálló, az adott ország előírásai szerint üzemelő – vállalkozást tart fenn. Ezek összességéért és hatékony működésének biztosításáért Ausztria részéről a Bécsi és Vulkapordányi fióktelep-vezető hatásköre alá tartozó bécsi -valamint a Vulkapordányi fióktelep egyes részlegei felelnek. Ez utóbbihoz tartoznak a forgalom, az infrastruktúra, a személyszállítás, valamint a különböző háttérszolgáltatások biztosítására szakosodott egységek. A társaság tulajdonosi szerkezete szerint többségében azonban a magyar állam jogkörébe tartozik, ebből adódóan szervezeti felépítése magyarországi telephelyén jóval összetettebb, sokrétűbb. A hatásköröket és az ezekhez tartozó erőforrásokat szakmai szerepek és feladatok alapján osztja fel, melyben az egyes részlegek (szervezeti egységek) vezetői felelősek saját erőforrásaik megfelelő és hatékony felhasználásáért, továbbá az egymás közötti kapcsolattartásért is. 7 ilyen szervezeti egység kohéziója alapján működik a társaság, melyek közül kettő közvetlen módon tartozik a vezérigazgató hatáskörébe: a stratégiai műszaki fejlesztés, valamint a humán erőforrás. A stratégiai műszaki fejlesztés hatáskörébe tartozó részlegek összességét a projektiroda, a vezérigazgatói kabinet (- illetve ehhez tartozóan a budapesti fióktelep vezérképviselete), a biztonság, az informatika, valamint a nemzetközi kapcsolatok alkotják, míg a humán erőforrás a humán fejlesztésért, valamint a humán gazdálkodásért felel. További három hasonló szervezeti egység a pályavasúti üzletág, a személyszállítási üzletág, illetve a gépészeti üzletág, azonban ezek tevékenysége már közvetett módon, a vasútüzemeltetési vezérigazgató-helyettes felügyelete alatt zajlik. A pályavasúti üzletág feladatkörei a forgalom, az infrastruktúra, valamint az ingatlangazdálkodás területét fedik le, míg a személyszállítási üzletág az üzemeltetésért, valamint az értékesítési és marketing területéért, a gépészeti üzletág pedig a vontatásért és a járműkarbantartásért felel. A társasági pénzügyek (számvitel, pénzügy, illetve a kontrolling), valamint a szolgáltatás menedzsment üzletág és az ehhez tartozó közbeszerzés továbbá beszerzési és készletgazdálkodás szervezeti egységeinek munkája szintén hasonló módon, közvetetten, az általános vezérigazgató helyettes hatáskörében és felügyeletében zajlik – de ide tartozik még a vendéglátás szervezeti egysége is.

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Személyszállítási üzletág

A Személyszállítási üzletág tevékenységét a Személyszállítási igazgató irányítja. A Személyszállítási igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Üzemeltetés 
 • Értékesítés és Marketing 

Feladatai:

 • A személyszállítási közszolgáltatási szerződés előkészítése, gondozása a megrendelővel.
 • A társszolgáltatókkal kötött megállapodások előkészítése, gondozása. 
 • Az érdekhordozók elvárásainak, igényeinek érvényesítése a szolgáltatás teljesítése során.
 • A Társaság személyszállítási tevékenységének a képviselete a megrendelők és a társszolgáltatók felé.
 • Az üzletág - megbízás alapján a vállalat - képviselete nemzetközi személyszállítási, díjszabási és kedvezményi együttműködésekben, szervezetekben 
 • A GYSEV Zrt. Szolgáltatói Kézikönyvének és a hozzá tartozó Öltözködési és megjelenési előírásának kidolgozása és gondozása.

A Személyszállítás Koordináció feladata:

 • A Személyszállítási üzletág vezető szakmai támogatása, a személyszállítási tevékenység és erőforrás gazdálkodás szabályos és hatékony működtetése, valamint a hatóságokkal, külső szakmai szervezetekkel és társszolgáltatókkal, továbbá nemzetközi személyszállítással, utasjoggal, biztonsággal díjszabással és menetkedvezményekkel foglalkozó grémiumokkal, munkacsoportokkal való kapcsolattartás és ügyintézés működtetése érdekében.
 • A személyszállítási tevékenységet jellemző statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése. 
 • A szolgáltatás költségeinek a nyilvántartása, azok ellenőrzése, benchmarkja a hatékony működés érdekében.
 • Az EU irányelvek, FIP, RIC, UIC szabványok és egyéb szabályozások bevezetése és betartatása.
 • A hatályos utasítások alapján a Személyszállítási üzletág szakszolgálati munkájának ellenőrzése.

Üzemeltetés feladatai: 

 • Az utazók igényeinek megfelelő közszolgáltatási menetrend kidolgozása.
 • A közszolgáltatási menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás megszervezése és az előírt minőségi paramétereknek történő megfelelés.
 • A közszolgáltatás végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása, belső megállapodások, kapcsolódási pont és hálózat-hozzáférési megállapodások megkötése, menetvonal-igénylések, vontatási és pályavasúti szolgáltatások megrendelése.
 • A személyszállítási vonatforgalom biztosításához szükséges informatikai felületek, programok biztosítása és felügyelete.
 • A megrendelő megbízásából eljáró közlekedésszervezővel való egyeztetés, a közszolgáltatás folyamatos javítása az utazóközönség igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítése érdekében.
 • 0-24 órában személyszállítási üzemirányító rendszer működtetése a társüzletágak és társszolgáltatók hasonló csoportjaival együttműködve. Saját és idegen szerelvények tisztítása, mosása, a tisztasági kritériumok ellenőrzése.
 • Statikus és dinamikus állomási, valamint fedélzeti utastájékoztatási rendszerek gondozása és monitoringja.
 • A Gépészeti üzletágon keresztül gazdálkodás a személyszállítási járműparkkal, a gazdaságos üzemeltetés felügyelete.
 • A Társaságot illető jegybevételek beszedése érdekében mindent megtesz.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút üzemi tevékenységének biztosítása.
 • Utasszámlálási rendszer működtetése.

Értékesítés és Marketing feladatai:

 • Disztribúciós terület kialakítása és működtetése a jelenlegi és új szolgáltatási formákban, valamint direkt értékesítési csatornákon keresztül.
 • Kereskedelmi és marketing tevékenység a közösségi ezen belül a vasúti közlekedés részarányának a növelésére.
 • A szolgáltatási területen működő egységes közösségi közlekedési régió megteremtése és üzemeltetése érdekében koncepciók, pilot projektek, valamint egységes, regionális tarifarendszer modelljének kidolgozása és integrált, keresletalapú, regionális közlekedési termék létrehozása.
 • Regionális törzsutas-rendszer kialakítása és működtetése az országos közlekedési kártyarendszer keretén belül.
 • Moduláris, központi adatbázisra épülő elektronikus jegyértékesítési rendszer bevezetése és működtetése, amely alkalmas a szolgáltatási tevékenység folyamatos elemzésére. Folyamatos keresleti monitortevékenység végzése.
 • Árajánlatok készítése mindennemű személyszállítási tevékenységgel és termékkel kapcsolatban, mind felkérésre, mind direkt marketing formájában.
 • Marketing tevékenység, kommunikáció szervezése, hirdetmények megjelentetése a Társaság Arculati Kézikönyvének megfelelően.
 • Belföldi és nemzetközi díjszabás, menetkedvezmények kidolgozása, gondozása és biztosítása.
 • Utas felmérések, készítése és az utazási szokásokfelmérése, javaslattétel az utazási körülmények javítására.
 • A közösség és a közösségi közlekedési összekapcsolása, valamint tervszerű, tartalomalapú kommunikációja az érintett önkormányzatokkal együttműködésben.
 • Személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat megszervezése és működtetése.
 • A szolgáltatástermékek értékesítése és a közösségi közlekedés népszerűsítése a régióban
 • Személyszállítási Üzletág képviselete szakmai vásárokon, rendezvényeken.
 • A Társaság Személyszállítási Üzletszabályzatának kidolgozása és gondozása.
 • A személyszállítási szolgáltatásból származó bevételek nyilvántartása, a kölcsönös szolgáltatás-értékesítés elszámolása a kül- és belföldi társszolgáltatókkal.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút kereskedelmi és marketing tevékenységének biztosítása.
 • Belföldi és nemzetközi menetjegyeladás, pénztári tevékenység, pénztárellenőrzés, poggyászleszámolás, buszos- és egyéb elszámolások intézése.

Pályavasúti üzletág

Tevékenységét a Pályavasúti igazgató irányítja. 
A Pályavasúti igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Forgalom 
 • Infrastruktúra
 • Ingatlangazdálkodás

Feladatai:

 • A vasúti pálya és tartozékai biztonságos, átlátható, megkülönböztetésmentes és gazdaságos működtetése. 
 • Köteles biztosítani az alapvető feladatokkal és a kizárólag a pályahálózat-működtető által nyújtott vasúti szolgáltatásokkal összefüggő adatszolgáltatás vonatkozásában, hogy a vasúti pályahálózatot igénybe vevő vállalkozó vasúti társaságok egymás adataihoz ne férhessenek hozzá. Biztosítja továbbá az üzleti szempontból érzékeny és üzleti titokká minősített adatokhoz való hozzáférés tilalmát, valamint a vonatkozó titoktartási szabályok betartását is. 
 • Új pályavasúti eszköz forgalomba helyezése.
 • A pályaműködtetési szerződés előkészítése, gondozása a megrendelővel 
 • Megfelelő felkészülés, személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendkívüli helyzetek (havaria, vasúti balesetek, rendkívüli időjárási körülmények stb.) megoldásához, megelőzéséhez, káresetek csökkentéséhez, elhárításához.
 • Az ingatlangazdálkodás ügykörben a Társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok kezelése, gazdaságos hasznosítása, valamint az építmények fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végzése.
 • A Vtv 11/F.§-ban meghatározott alapvető feladatokat a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet végzi.

Pályavasúti Koordináció és Értékesítés feladatai:

 • A Pályavasúti igazgató szakmai támogatása a Társaság pályahálózatának biztonságos működtetése, megvalósítása, valamint az ingatlangazdálkodási tevékenység működtetése érdekében a Pályavasúti üzletág szakterületeinek szakmai felügyelete.
 • A pályavasúti tevékenység irányítása, ellenőrzése, a szabályszerű, gazdaságos és biztonságos üzemmenet fenntartásának biztosítása.
 • A pályahálózat működtetéséhez szükséges technológiák, utasítások kiadása, jóváhagyása. 
 • A hatályos utasítások alapján a Pályavasúti üzletág szakszolgálati munkájának ellenőrzése.
 • Új mérnöki szerkezetek bevezetésével kapcsolatos feladatok irányítása.
 • A vasúti pályát megközelítő és keresztező létesítmények létesítésének, átalakításának jóváhagyása.
 • Hatósági ügyek intézése, és a kapcsolódó dokumentumainak nyilvántartása
 • A hosszú távú fejlesztési tervekben való közreműködés, kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal.
 • Műszaki tervek jóváhagyása
 • Beruházási projektben való közreműködés.
 • Pályavasúti üzletág szinten tartó beruházásainak, felújításainak koordinálása.
 • Pályavasúti üzletág gazdálkodásának koordinálása.
 • Eszközgazdálkodási tevékenység koordinálása 
 • Vagyonkezelésbe és -működtetésbe kapott eszközök kezelése
 • A Hálózati Üzletszabályzat GYSEV-re vonatkozó hatáskörébe tartozó adattartalmának karbantartása, módosítások figyelemmel kísérése és véleményezése.
 • A pályavasúti szolgáltatások értékesítése, vevőközpontú pályavasúti szolgáltatási rendszer kialakítása, a hálózat hozzáférési szerződések megkötése, kezelése. A naturáliák alapján a teljesítmények meghatározása és a díjbeszedéshez szükséges alapadatok megadása. 
 • Gondoskodás a pályavasúti erőforrások optimális kihasználtságáról, valamint az ahhoz való diszkriminációmentes hozzáférésről.
 • A forgalmi szolgáltatások elszámolása (belső elszámolási rendszer, hálózat hozzáférési szolgáltatások elszámolása, határforgalmi teljesítmények elszámolása, üzleti partnerekkel történő elszámolás stb.).
 • Szakmai informatikai rendszerek, ezen belül a térinformatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése.

Forgalom feladatai:

 • A Forgalom, mint végrehajtási szervezet és a hozzá tartozó állomásfőnökségek (Sopron, Csorna, Szombathely) és az Üzemirányítás eredményes működtetetése.
 • A pályahálózat működtetéséhez, a forgalom biztonságos lebonyolításához, szükséges technológiák, utasítások kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztése. Hálózati üzemirányítás, forgalomirányítás ellátása.
 • A határforgalom forgalmi ügyeinek lebonyolítása, pályavasúti határátmeneti megállapodások megkötése és technológiák kidolgozása.
 • A vonatforgalom technológia szerinti, biztonságos, gazdaságos lebonyolítása és ellenőrzése.
 • Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett, valamint az, egyéb pályavasúti szolgáltatások nyújtása a megrendelők igényeinek megfelelően, a Hálózat-hozzáférési Szerződés és az egyedi szerződések alapján.
 • Téli forgalommal, a különleges utazásokkal, szállításokkal kapcsolatos feltételek meghatározása. 
 • Rendkívüli küldemények közlekedési feltételeinek meghatározása.
 • Vonatelőkészítési tevékenységek forgalmi részének elvégzése, adategyeztetés.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút forgalmi tevékenységének biztosítása.
 • Üzemviteli utasítások (vágányzár, lassúmenet, felsővezeték feszültségmentesítése) kidolgozása és kiadása az érintett szervezetekkel, illetve idegen kivitelezőkkel együttműködve.
 • Menetrendi utasítás és egyéb menetrendi segédanyagok elkészítése, egyeztetése az érintett üzletágakkal, szervezetekkel, vasúti társaságokkal és egyéb külső szervekkel és szervezetekkel.
 • Rendkívüli események, helyzetek, üzemzavarok esetében intézkedések megtétele, közreműködés balesetvizsgálatban.

Infrastruktúra feladatai:

 • Az Infrastruktúra, mint végrehajtási szervezet és a hozzá tartozó szakaszmérnökségek     működtetése. 
 • A Társaság működési területén lévő hatáskörébe utalt létesítmények felügyeletének és tervszerű megelőző karbantartási tevékenységének megszervezése és végrehajtása
 • Hatáskörébe tartozó létesítményekkel kapcsolatos hibaelhárítási tevékenység megszervezése és végrehajtása
 • Külső kivitelezők által végzett karbantartási munkák bonyolítása, műszaki ellenőrzése
 • Közreműködés a Társaság működési területén lévő, hatáskörébe tartozó létesítmények beruházási és felújítási munkáinak tervezésében kivitelezésben, külön megbízás alapján a munkák műszaki ellenőrzése.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút működésének biztosítása a vasúti pályahálózat és a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények tekintetében.
 • Hálózati szintű diagnosztika, prognosztika, elemzések, értékelések készítése a hatáskörébe tartozó létesítmények állapotáról.
 • Hatáskörébe tartozó létesítmények műszaki terveinek véleményezése, és jóváhagyásra, illetve engedélyezésre történő előkészítése.
 • Hatáskörében jóváhagyott létesítmények üzembe helyezése.
 • A végrehajtási szervezet tevékenységéhez szükséges technológiák, utasítások kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztése, felterjesztése jóváhagyásra.
 • A műszaki beszerzési igények megfogalmazása, a beszerzések műszaki tartalmának előkészítése.
 • Idegen fél vasúti telekhatáron belüli munkavégzésénél felügyelet biztosítása.
 • Frekvencia rendszergazda tevékenység.
 • Rendkívüli események, helyzetek, üzemzavarok esetében intézkedések megtétele, közreműködés balesetvizsgálatban.

Ingatlangazdálkodás feladatai:

 • A Társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok kezelése, hasznosítása.
 • Az ingatlanok hasznosítása során bérlők felkutatása, bérbeadás, bérleti szerződés megkötése, szerződések kezelése.
 • Az ingatlanok fejlesztésének tervezése, a hatékony működtetés érdekében szükséges beruházásokra javaslattétel.
 • Kapcsolattartás a bérlőkkel, igények egyeztetése.
 • A Társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanokhoz kapcsolódó reklámbérleti ügyekben a társasági szintű koordináció és kapcsolattartás
 • Hatáskörébe tartozó létesítményekkel kapcsolatos hibaelhárítási, tervezett karbantartási tevékenység megszervezése és végrehajtása
 • Közreműködés a Társaság működési területén lévő, hatáskörébe tartozó létesítmények beruházási és felújítási munkáinak tervezésében kivitelezésben, külön megbízás alapján a munkák műszaki ellenőrzése.
 • Hálózati szintű diagnosztika, prognosztika, elemzések, értékelések készítése a hatáskörébe tartozó létesítmények állapotáról.
 • Hatáskörébe tartozó létesítmények műszaki terveinek véleményezése, jóváhagyása és jóváhagyásra, illetve engedélyezésre történő előkészítése.
 • Hatáskörében jóváhagyott létesítmények üzembe helyezése.
 • Vontatási energia tovább értékesítése.
 • Vezérigazgatósági gondnoksági feladatok ellátása.
 • Takarító szolgálat külső és belső erőforrásokkal történő biztosítása.
 • Kertészeti szolgáltatások nyújtása rendszeres és eseti megrendelések alapján, a Társaság arculatához illeszkedő, barátságos állomási környezet megteremtése.
 • A Társaság nyomtatvány igényeit kielégítő, az Arculati Kézikönyv előírásait figyelembe vevő nyomdai szolgáltatások nyújtása.
 • Sporttelep működtetése.

Gépészeti üzletág

Tevékenységét a Gépészeti igazgató irányítja. A Gépészeti igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Vontatás 
 • Járműkarbantartás

Feladatai:

 • A vontatás értékesítési tevékenységének az irányítása, vevőközpontú vontatási szolgáltatási rendszer működtetése.
 • Megfelelő felkészülés, személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett közreműködik a rendkívüli helyzetek (havaria, vasúti balesetek, rendkívüli időjárási körülmények stb.) megoldásában, megelőzésében, káresetek csökkentésében, elhárításában.
 • Külső felek és más üzletágak részére gépészeti jellegű karbantartási feladatainak ellátása.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút működéséhez a műszaki feltételek biztosítása.

Gépészet Koordináció feladatai:

 • A Gépészeti üzletág vezető szakmai támogatása, a gépészeti tevékenység működtetése érdekében a Gépészeti üzletág szakterületeinek szakmai felügyelete.

Vontatás feladatai:

 • Vontatási szolgáltatás biztosítása a GYSEV Zrt. és más vasúti társaságok felé.
 • Vontatási tevékenység felügyelete, irányítása, a szolgáltatások meghatározása és értékesítése.
 • A vontatási szakmai kapcsolatok fenntartása (osztrák üzem, vasúti társaságok, hatóságok, belföldi és nemzetközi szakmai szervezetek), a Társaság képviselete.
 • A vontatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzése.
 • Együttműködés a Járműkarbantartással a vontatójárművek fenntartási munkáinak ütemezésében.
 •  A Vontatás üzleti partnereivel történő elszámolások elkészítése,
 • Vontatási informatikai rendszerek felügyelete, fejlesztési igények megfogalmazása.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút vontatási tevékenységének biztosítása

Járműkarbantartás feladatai:

 • Vontatójárművek javításának és karbantartásának tervezése, előkészítése és ellenőrzése.
 • GYSEV Zrt. és leányvállalatai vontató és vontatott járműveinek felújítási és karbantartási munkáinak szervezése, végrehajtása, ellenőrzése. 
 • A járműkarbantartási szakmai kapcsolatok fenntartása (osztrák üzem, vasúti társaságok, hatóságok, belföldi és nemzetközi szakmai szervezetek), a Társaság képviselete,
 • A járműkarbantartási tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek, engedélyeztetések beszerzési, érvényesítési feladatai.
 • A bizalmi elvvel összefüggő feladatok irányítása, kapcsolattartás.
 • Kocsivizsgálati tevékeny nyújtása (GYSEV Zrt, leányvállalatai, és külső fél számára)
 • A GYSEV Zrt. és leányvállalatai. általi igények, valamint megrendelés alapján külső fél számára az ECM karbantartási és nyilvántartási tevékenység elvégzése.
 • Együttműködés a Vontatással a vontatójárművek fenntartási munkáinak ütemezésében.
 • GYSEV vonalain az idegen járművek futásbizonylataival kapcsolatos eljárások, ellenőrzések és kiadmányok végzése, készítése.
 • A GYSEV Zrt. és megrendelés alapján más vasúti társaságok és ügyfelek gördülő állományának és egyéb berendezéseinek javítása, karbantartása, felújítása, átalakítása, vizsgáztatása.
 • A vasúti üzemvitel során keletkezett vontató- és vontatott jármű meghibásodások helyreállítása (AVV és egyéb megállapodások alapján).
 • Külső üzletfeleknél megrendelt jármű javítási munkák helyszíni ellenőrzése.
 • A járműkarbantartás területén érvényes javítástechnológiák fejlesztése, újak kidolgozása, bevezetése.
 • Segélykocsi üzemeltetése és vegyvédelmi tevékenység ellátása.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút járműkarbantartási tevékenységének biztosítása.
 • Gépek, berendezések műszaki felügyelete.
 • Kazánbiztosi tevékenység.
 • Tűzoltó készülékek karbantartása.

Szolgáltatásmenedzsment üzletág

Tevékenységét a Szolgáltatás Menedzsment igazgató irányítja. A Szolgáltatás Menedzsment igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Beszerzés és Készletgazdálkodás
 • Közbeszerzés

Feladatai:

 • A beszerzés és készletgazdálkodás ügykörben a Társaság működéséhez szükséges anyagok, eszközök, szolgáltatások beszerzési igényének felmérése, továbbá az elhasználódott, korszerűtlen, használhatatlan, megrongálódott, felesleges vagyontárgyak, vagyonelemek hasznosítási eljárásának, valamint a hasznosítási eljárásából visszamaradt vagyontárgyak, vagyonelemek selejtezési eljárásának felügyelete, koordinálása. 
 • Az igények alapján a közbeszerzések, beszerzések bonyolítása, a folyamatos működéshez szükséges készletekkel való hatékony gazdálkodás érdekében.

Beszerzés és Készletgazdálkodás feladatai:

 • Stratégiai döntés előkészítési tevékenység ellátása, a beszerzési- és készletgazdálkodási célok összehangolása.
 • A nem közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzési versenytárgyalások előkészítése, lefolytatása.
 • Beszerzési szerződések előkészítése, megrendelések, lehívások lebonyolítása.
 • A Társaság folyamatos működéséhez az anyagellátás biztosítása, telephelyi kiszállítások szervezése, lebonyolítása.
 • Meghatározza a Társaság központi készleteinek optimális készletösszetételét és készletszintjét, ezek figyelembevételével ellenőrzi és felügyeli a hatékony készletgazdálkodást.
 • Ellenőrzi, és felügyeli a Társaság szakterületi készletgazdálkodását.
 • Üzemelteti a Társaság gázolajkútját.
 • Feleslegessé vált anyagok, vissznyereményi anyagok vállalati szintű hasznosítása.
 • A hasznosítási eljárásából visszamaradt vagyontárgyak, vagyonelemek selejtezési eljárásának felügyelete, koordinálása
 • Veszélyes hulladék központi raktározása, kezelése, hasznosítása.
 • A Társaság anyagkészlet-nyilvántartási rendszerének a kialakítása, a működés koordinálása.

Közbeszerzés feladatai:

 • Stratégiai döntés előkészítési tevékenység ellátása, a közbeszerzési célok összehangolása.
 • A közbeszerzés belső szabályozottságának biztosítása, az utasítások, eljárások kidolgozása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 • Közbeszerzési tevékenység ellátása, közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés elkészítése, közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően.

Humán erőforrás

Tevékenységét a Humán Erőforrás igazgató irányítja. A Humán Erőforrás igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Humán Fejlesztés
 • Humán Gazdálkodás

Feladatai:

 • A Társaság stratégiai céljainak megfelelő szervezeti kultúra támogatása.
 • A GYSEV Zrt. humán stratégiájának megfelelő stratégiai akciók megvalósításának koordinációja. 
 • A Humán Erőforrás Szervezeten belül működő végrehajtási szervezetek munkájának koordinálása.
 • A hatékony emberi erőforrás gazdálkodási rendszer biztosítása.
 • Az Üzemi Tanácsokkal és szakszervezetekkel való együttműködés koordinálása és az érdekegyeztetés végzése. 
 • Munkavállalói juttatások rendszerének kidolgozása és működtetése.
 • Társadalmi felelősségvállalási program kialakítása.

Humán Koordináció feladatai:
A Humán Erőforrás igazgató szakmai támogatása, valamint az alábbi tevékenységek biztosítása, közvetlen irányítása:

 • törvényi megfelelőség, 
 • vállalati humán stratégia kialakítása,
 • a GYSEV Zrt. szervezeti és működési szabályzatának karbantartása,
 • humán projekt menedzsment,
 • HR Business partneri tevékenység,
 • munkaügyi kapcsolatok működtetése,
 • társasági rendezvények jóléti célú pénzeszközeinek felhasználásával kapcsolatos és egyéb szervezési feladatok végrehajtása,
 • stakeholder kapcsolattartás, 
 • társadalmi felelősségvállalási stratégia megvalósítása,
 • Esélyegyenlőségi Terv elkészítése és az abban foglaltak megvalósítása,
 • munkáltatói márkaépítés, belső kommunikáció.

Humán Fejlesztés feladatai:

 • A felnőttképzési tevékenység rendszerének kialakítása, irányítása és koordinálása.
 • Szakmai életpályamenedzselés.
 • Szervezetfejlesztési tevékenység koordinálása.
 • Változások menedzselése.
 • Szervezeti kultúrát fejlesztő tevékenység koordinálása

Humán Gazdálkodás feladatai:

 • HR Business partneri tevékenység rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Emberi erőforrás tervezése, értékelése. 
 • Munkakör tervezés, elemzés, munkakör értékelés rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Emberi erőforrás biztosítása.
 • Pályaorientáció.
 • Ösztönzés-menedzsment    rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Teljesítmény menedzsment rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Humán informatikai rendszer fejlesztése és működtetése.
 • Humán kontrolling rendszer kialakítása és működtetése.
 • Humán Szolgáltató Hálózat működtetése.
 • Munkaügyi háttértámogatás és adminisztráció végzése.
 • Bér, tb számfejtési feladatok ellátása.
 • A humán tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszergazdai tevékenység ellátása.
 • Foglalkozás-egészségügy rendszerének kialakítása, feltételrendszerének biztosítása.
   

Vizsgaszabályzat és eljárási rend

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Vizsgaszabályzat és eljárási rend a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 13. § (5a) bekezdése alapján

Stratégiai Műszaki Fejlesztés (projektiroda)

Tevékenységét a Stratégiai Műszaki Fejlesztési igazgató irányítja. A Stratégiai Műszaki Fejlesztési igazgató által irányított végrehajtási szervezet:

 • Projektiroda

Feladatai:

 • A Társaság műszaki fejlesztési tevékenységének, irányítása, végrehajtásának ellenőrzése, a hatékony és törvényes társasági működés érdekében.
 • Stratégiai döntés előkészítési tevékenység ellátása, a fejlesztési célok koordinálása.
 • Rövid, közép- és hosszú távú műszaki fejlesztési tervek, javaslatok kidolgozása, a tevékenység koordinálása.
 • A társasági szintű vállalati stratégia alkotási és aktualizálási folyamatban részvétel, az azzal való összhang koordinációja az üzletági szintű stratégiák kialakítása során.
 • Stratégia értékeinek képviselete és közvetítése, az üzenetének hangsúlyozása.

Projektiroda feladatai:

 • Külső támogatással megvalósuló fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása.
 • Projektirodára vonatkozó közbeszerzések költséghatékony és jogszerű lebonyolítása.
 • Infrastruktúra pályázatok előkészítése.
 • A projektek pénzügyi, gazdasági el- és leszámolása, projektzárás és a végelszámolás elkészítése.
 • A projektszerű működés szabályozottságának kidolgozása, előterjesztése.
   

Társasági pénzügyek

A Társasági Pénzügyek szervezetet a Gazdasági igazgató irányítja. A Gazdasági igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Számvitel, pénzügy
 • Kontrolling 

Feladatai:

 • A Társaság éves és konszolidált éves beszámolójának az elkészítése a tulajdonosok és a hitelezők törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatása érdekében.
 • A külső pénzügyi ellenőrzések támogatása és koordinálása (NAV, ÁSZ, stb.).
 • A társasági szintű devizaárfolyam- és kamatkockázati politika hatékonyságának a fokozása.
 • A Társaság értékelési, leltározási és pénzkezelési tevékenységének a felügyelete.
 • Az adózási rend betartásának az ellenőrzése, állásfoglalások kérése.
 • Stratégiai kapcsolattartás a bankokkal.
 • Könyvvizsgálókkal stratégiai, szakmai kapcsolattartás.
 • Az állami költségvetésből igényelhető támogatások figyelemmel kísérése, támogatásokról való tárgyalása az illetékes hivatalokkal (ITM, PM stb.).
 • A vertikálisan integrált vasúttársasági mivoltból eredő, különböző vasúti közlekedési tevékenységek jogszabályoknak és a belső szabályzatnak megfelelő számviteli elkülönítése.

Számvitel, pénzügy feladatai:

 • A Társaság számviteli rendszerének a kialakítása, működtetése.
 • A számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok elkészítése.
 • Számviteli eljárások meghatározása.
 • Közreműködés a számviteli rendszeren belül az üzletágak közötti belső elszámolási rend működtetésében.
 • A Társaság éves és konszolidált éves beszámolójának az elkészítése a tulajdonosok és a hitelezők törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatása érdekében.
 • A Társaság értékelési, leltározási tevékenységének a szabályozása és koordinálása.
 • Külső pénzügyi ellenőrzések támogatása és koordinálása (NAV, ÁSZ stb.).
 • Az adókkal, az adózás rendjére vonatkozó és az adózás alapjául szolgáló bizonylatokkal kapcsolatos utasítások kidolgozása, karbantartása, állásfoglalások kérése.
 • Az elszámolásra kerülő adónemek ellenőrzése, bevallások összeállítása, benyújtása.
 • Állami költségvetésből a Társaságot megillető költségtérítések és támogatások nyilvántartása és elszámolása.
 • A szükséges önellenőrzések végrehajtása, pótlékok elszámolása, bevallása.
 • Személyi jellegű kifizetések járulékainak bevallása az NAV és az illetékes igazgatási szervek felé.
 • A kincstári vagyon elkülönítése és a bekövetkezett változások elszámolásának a szabályozása.
 • Szerződések pénzügyi tartalmának az ellenőrzése.
 • A könyvvizsgálati munka támogatása és koordinálása.
 • A számviteli és a pénzügyi területet érintő utasítások, szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása.
 • Európai Unió támogatásával IKOP forrásból megvalósuló projektek kapcsán elszámolásra benyújtásra kerülő kifizetési kérelmeinek a mindenkori hatályos jogszabályok alapján definiált egyszerűsített költségigazolási rend szerinti ellenőrzése. 
 • Társasági szintű devizaárfolyam- és kamatkockázati politika kidolgozása, javaslattétel felülvizsgálatra.
 • A forint-, illetve deviza-likviditás kezelése és pénzgazdálkodás.
 • Kapcsolattartás pénzintézetekkel, banki kondíciók vizsgálata, hitelszerződések kötése, adósságszolgálat teljesítése.
 • Vezetői előterjesztések készítése bank- és partnerkapcsolati kérdésekben.
 • Kézipénztárak működésének az engedélyezése, ellenőrzése.
 • Pénzkezelési tevékenység szabályozása és koordinálása.

Kontrolling feladatai:

 • A Társaság üzleti és éves tervezési módszerének és eljárásrendjének a kialakítása és működtetése.
 • Középtávú előrejelzések, döntéselőkészítő anyagok készítése a felső vezetés részére.
 • Javaslattétel a stratégiai célokat támogató teljesítmény-követelmények struktúrájára és azok éves értékeire, az egyes teljesítményegységek tekintetében.
 • A számviteli rendszeren belül az üzletágak közötti belső elszámolási rend kialakítása, szabályozása és működtetése.
 • A gyorsjelentés és a beszámolási rendszer adatszolgáltatási rendszerének a működtetése.
 • Az éven belül várható előrejelzések peremfeltételeinek a kialakítása, a terv összehangolása a Társaság középtávú terveinél.
 • Az éves operatív terv összehangolt kialakítása.
 • A Társaság évközi teljesítményértékelési, vezetői beszámolási rendszerének a kialakítása, működtetése, koordinálása.
 • A tervek megvalósulásának a vizsgálata és intézkedési javaslat kialakítása az eltérések elemzése alapján.
 • A Társaság vezetői számviteli rendszerének a kialakítása és működtetése.
 • A költségelszámolás és -figyelés rendszerének a kialakítása és működtetése.
 • A szükséges szabályzatok kialakítása és a szabályok szerinti működés felügyelete.
 • A terv/tény, terv/várható, bázis/tény adatokon alapuló standard elemzési eljárások kialakítása.
 • Időszaki jelentések, kötelező statisztikai szolgáltatások összeállítása.
 • Egyedi statisztikák elkészítése, a végrehajtás koordinálása, adatközlés.

 

Vezetők
Dr. Perényi János

Dr. Perényi János
elnök

Kövesdi Szilárd István
Kövesdi Szilárd István
vezérigazgató,​​​​
Vasút-üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Tel.:+36 (99) 577-226
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

 

Ungvári Csaba Gergely
Ungvári Csaba Gergely
Általános vezérigazgató-helyettes,
Szolgáltatás Menedzsment igazgató

Tel.:+36 (99) 577-226
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu 

 

Ikker Tibor
Ikker Tibor
Pályavasúti igazgató

Tel.:+36 (99) 577-110
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Varga András
Varga András
Gépészeti igazgató

Tel.:+36 (99) 577-469
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Takács Ádám István
Takács Ádám István
Személyszállítási igazgató

Tel.:+36 (99) 577-365
Fax:+36 (99) 577-384
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Harasztovics Tímea Katalin​​​​​​​
Harasztovics Tímea Katalin
Humán Erőforrás igazgató

Tel.:+36 (99) 577-218
Fax:+36 (99) 577-370
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Riba Katalin
Riba Katalin
Gazdasági igazgató

Tel.:+36 (99) 577-126
Fax:+36 (99) 577-295
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Czibula András Tamás
Czibula András Tamás ​​​​​
Stratégiai Műszaki
Fejlesztés igazgató

Tel.:+36 (99) 577-104
Fax:+36 (99) 577-342
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Középvezetők

NévSzolghMunkakörVezetékes_városiE-mail
Dénes Zsuzsanna Humán FejlesztésHumán Fejlesztés vezető+3699577588info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Farkas GáborBiztonságBiztonsági vezető+3699577321info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Ferenczi-Nagy ÁgnesKontrollingKontrolling vezető+3699577123info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Görög Tibor KözbeszerzésKözbeszerzés vezető+3699577486info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Háry András MárkNemzetközi kapcsolatokNemzetközi kapcsolatok vezető+3612245820info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Horváth Péter Humán GazdálkodásHumán Gazdálkodás vezető+3699577115info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Horváth Zsolt Ingatlangazdálkodás koordinációIngatlangazdálkodás vezető+3699577233info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Kiss Edit Üzemeltetés IrányításÜzemeltetés vezető+3699577157info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Kiss Tibor JárműkarbantartásJárműkarbantartás vezető+3699577180info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Lőkkös Endre VontatásVontatás vezető+3699577280info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Máté Judit Mária Számvitel, PénzügySzámvitel, pénzügyi vezető+3699577315info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Mayer-Boros Krisztina Vezérigazgatói KabinetVezérigazgatói Kabinetvezető+3699577101info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Nagy Károly Forgalom KoordinációForgalom vezető+3699577301info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Némethné Gara Ildikó Értékesítés és Marketing IrányításÉrtékesítés és Marketing vezető+3699577619info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Pócza Gábor InformatikaInformatikai vezető+3699577119info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Rozsenich Tamás Beszerzés és készletgazdálkodásBeszerzés és Készletgazdálkodás vezető+3699577286info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Seifert István Infrastruktúra KoordinációInfrastruktúra vezető+3699577251info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Szarjas Tímea Hotel Sopron IgazgatásVendéglátás vezető+3699512261info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)