Elérhetőségek

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-9400, Sopron, Mátyás király u. 19.
Postacím: H-9400, Sopron, Mátyás király u. 19.; H-9401, Sopron, Pf. 104.
Ügyfélszolgálat: 99/577-212
Elekronikus levelezési cím: info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Általános utazási információk: ugyfelszolgalat [at] gysev [dot] hu (ugyfelszolgalat[at]gysev[dot]hu)
Észrevételek, panaszok, dicséretek: eszrevetel [at] gysev [dot] hu (eszrevetel[at]gysev[dot]hu)
Honlap: www.gysev.hu 
Cégkapu: 10008676#cegkapu

 

Ügyfélkapcsolati vezető: Némethné Gara Ildikó

Telefonszám: 99/577-212
Fax: 99/577-384
E-mail: eszrevetel [at] gysev [dot] hu (eszrevetel[at]gysev[dot]hu)

 

Az ügyfélfogadás rendje 

Helyszín: Utascentrum, Sopron állomás, H-9400 Sopron, Állomás u. 2.
Időpont (kizárólag előzetes egyeztetés alapján): Hétfőtől péntekig az Utascentrum nyitvatartási idejében

Szervezeti felépítés
Picture
Szervezeti felépítés

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Személyszállítási üzletág

A Személyszállítási üzletág tevékenységét a Személyszállítási igazgató irányítja. A Személyszállítási igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Üzemeltetés 
 • Értékesítés és Marketing 

Feladatai:

 • A személyszállítási közszolgáltatási szerződés előkészítése, gondozása a megrendelővel.
 • A társszolgáltatókkal kötött megállapodások előkészítése, gondozása. 
 • Az érdekhordozók elvárásainak, igényeinek érvényesítése a szolgáltatás teljesítése során.
 • A Társaság személyszállítási tevékenységének a képviselete a megrendelők és a társszolgáltatók felé.
 • Az üzletág - megbízás alapján a vállalat - képviselete nemzetközi személyszállítási, díjszabási és kedvezményi együttműködésekben, szervezetekben 
 • A GYSEV Zrt. Szolgáltatói Kézikönyvének és a hozzá tartozó Öltözködési és megjelenési előírásának kidolgozása és gondozása.

A Személyszállítás Koordináció feladata:

 • A Személyszállítási üzletág vezető szakmai támogatása, a személyszállítási tevékenység és erőforrás gazdálkodás szabályos és hatékony működtetése, valamint a hatóságokkal, külső szakmai szervezetekkel és társszolgáltatókkal, továbbá nemzetközi személyszállítással, utasjoggal, biztonsággal díjszabással és menetkedvezményekkel foglalkozó grémiumokkal, munkacsoportokkal való kapcsolattartás és ügyintézés működtetése érdekében.
 • A személyszállítási tevékenységet jellemző statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése. 
 • A szolgáltatás költségeinek a nyilvántartása, azok ellenőrzése, benchmarkja a hatékony működés érdekében.
 • Az EU irányelvek, FIP, RIC, UIC szabványok és egyéb szabályozások bevezetése és betartatása.
 • A hatályos utasítások alapján a Személyszállítási üzletág szakszolgálati munkájának ellenőrzése.

Üzemeltetés feladatai: 

 • Az utazók igényeinek megfelelő közszolgáltatási menetrend kidolgozása.
 • A közszolgáltatási menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás megszervezése és az előírt minőségi paramétereknek történő megfelelés.
 • A közszolgáltatás végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása, belső megállapodások, kapcsolódási pont és hálózat-hozzáférési megállapodások megkötése, menetvonal-igénylések, vontatási és pályavasúti szolgáltatások megrendelése.
 • A személyszállítási vonatforgalom biztosításához szükséges informatikai felületek, programok biztosítása és felügyelete.
 • A megrendelő megbízásából eljáró közlekedésszervezővel való egyeztetés, a közszolgáltatás folyamatos javítása az utazóközönség igényeinek minél magasabb színvonalú kielégítése érdekében.
 • 0-24 órában személyszállítási üzemirányító rendszer működtetése a társüzletágak és társszolgáltatók hasonló csoportjaival együttműködve. Saját és idegen szerelvények tisztítása, mosása, a tisztasági kritériumok ellenőrzése.
 • Statikus és dinamikus állomási, valamint fedélzeti utastájékoztatási rendszerek gondozása és monitoringja.
 • A Gépészeti üzletágon keresztül gazdálkodás a személyszállítási járműparkkal, a gazdaságos üzemeltetés felügyelete.
 • A Társaságot illető jegybevételek beszedése érdekében mindent megtesz.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút üzemi tevékenységének biztosítása.
 • Utasszámlálási rendszer működtetése.

Értékesítés és Marketing feladatai:

 • Disztribúciós terület kialakítása és működtetése a jelenlegi és új szolgáltatási formákban, valamint direkt értékesítési csatornákon keresztül.
 • Kereskedelmi és marketing tevékenység a közösségi ezen belül a vasúti közlekedés részarányának a növelésére.
 • A szolgáltatási területen működő egységes közösségi közlekedési régió megteremtése és üzemeltetése érdekében koncepciók, pilot projektek, valamint egységes, regionális tarifarendszer modelljének kidolgozása és integrált, keresletalapú, regionális közlekedési termék létrehozása.
 • Regionális törzsutas-rendszer kialakítása és működtetése az országos közlekedési kártyarendszer keretén belül.
 • Moduláris, központi adatbázisra épülő elektronikus jegyértékesítési rendszer bevezetése és működtetése, amely alkalmas a szolgáltatási tevékenység folyamatos elemzésére. Folyamatos keresleti monitortevékenység végzése.
 • Árajánlatok készítése mindennemű személyszállítási tevékenységgel és termékkel kapcsolatban, mind felkérésre, mind direkt marketing formájában.
 • Marketing tevékenység, kommunikáció szervezése, hirdetmények megjelentetése a Társaság Arculati Kézikönyvének megfelelően.
 • Belföldi és nemzetközi díjszabás, menetkedvezmények kidolgozása, gondozása és biztosítása.
 • Utas felmérések, készítése és az utazási szokásokfelmérése, javaslattétel az utazási körülmények javítására.
 • A közösség és a közösségi közlekedési összekapcsolása, valamint tervszerű, tartalomalapú kommunikációja az érintett önkormányzatokkal együttműködésben.
 • Személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat megszervezése és működtetése.
 • A szolgáltatástermékek értékesítése és a közösségi közlekedés népszerűsítése a régióban
 • Személyszállítási Üzletág képviselete szakmai vásárokon, rendezvényeken.
 • A Társaság Személyszállítási Üzletszabályzatának kidolgozása és gondozása.
 • A személyszállítási szolgáltatásból származó bevételek nyilvántartása, a kölcsönös szolgáltatás-értékesítés elszámolása a kül- és belföldi társszolgáltatókkal.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút kereskedelmi és marketing tevékenységének biztosítása.
 • Belföldi és nemzetközi menetjegyeladás, pénztári tevékenység, pénztárellenőrzés, poggyászleszámolás, buszos- és egyéb elszámolások intézése.

Pályavasúti üzletág

Tevékenységét a Pályavasúti igazgató irányítja. 
A Pályavasúti igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Forgalom 
 • Infrastruktúra
 • Ingatlangazdálkodás

Feladatai:

 • A vasúti pálya és tartozékai biztonságos, átlátható, megkülönböztetésmentes és gazdaságos működtetése. 
 • Köteles biztosítani az alapvető feladatokkal és a kizárólag a pályahálózat-működtető által nyújtott vasúti szolgáltatásokkal összefüggő adatszolgáltatás vonatkozásában, hogy a vasúti pályahálózatot igénybe vevő vállalkozó vasúti társaságok egymás adataihoz ne férhessenek hozzá. Biztosítja továbbá az üzleti szempontból érzékeny és üzleti titokká minősített adatokhoz való hozzáférés tilalmát, valamint a vonatkozó titoktartási szabályok betartását is. 
 • Új pályavasúti eszköz forgalomba helyezése.
 • A pályaműködtetési szerződés előkészítése, gondozása a megrendelővel 
 • Megfelelő felkészülés, személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendkívüli helyzetek (havaria, vasúti balesetek, rendkívüli időjárási körülmények stb.) megoldásához, megelőzéséhez, káresetek csökkentéséhez, elhárításához.
 • Az ingatlangazdálkodás ügykörben a Társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok kezelése, gazdaságos hasznosítása, valamint az építmények fenntartásával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végzése.
 • A Vtv 11/F.§-ban meghatározott alapvető feladatokat a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet végzi.

Pályavasúti Koordináció és Értékesítés feladatai:

 • A Pályavasúti igazgató szakmai támogatása a Társaság pályahálózatának biztonságos működtetése, megvalósítása, valamint az ingatlangazdálkodási tevékenység működtetése érdekében a Pályavasúti üzletág szakterületeinek szakmai felügyelete.
 • A pályavasúti tevékenység irányítása, ellenőrzése, a szabályszerű, gazdaságos és biztonságos üzemmenet fenntartásának biztosítása.
 • A pályahálózat működtetéséhez szükséges technológiák, utasítások kiadása, jóváhagyása. 
 • A hatályos utasítások alapján a Pályavasúti üzletág szakszolgálati munkájának ellenőrzése.
 • Új mérnöki szerkezetek bevezetésével kapcsolatos feladatok irányítása.
 • A vasúti pályát megközelítő és keresztező létesítmények létesítésének, átalakításának jóváhagyása.
 • Hatósági ügyek intézése, és a kapcsolódó dokumentumainak nyilvántartása
 • A hosszú távú fejlesztési tervekben való közreműködés, kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel és hatóságokkal.
 • Műszaki tervek jóváhagyása
 • Beruházási projektben való közreműködés.
 • Pályavasúti üzletág szinten tartó beruházásainak, felújításainak koordinálása.
 • Pályavasúti üzletág gazdálkodásának koordinálása.
 • Eszközgazdálkodási tevékenység koordinálása 
 • Vagyonkezelésbe és -működtetésbe kapott eszközök kezelése
 • A Hálózati Üzletszabályzat GYSEV-re vonatkozó hatáskörébe tartozó adattartalmának karbantartása, módosítások figyelemmel kísérése és véleményezése.
 • A pályavasúti szolgáltatások értékesítése, vevőközpontú pályavasúti szolgáltatási rendszer kialakítása, a hálózat hozzáférési szerződések megkötése, kezelése. A naturáliák alapján a teljesítmények meghatározása és a díjbeszedéshez szükséges alapadatok megadása. 
 • Gondoskodás a pályavasúti erőforrások optimális kihasználtságáról, valamint az ahhoz való diszkriminációmentes hozzáférésről.
 • A forgalmi szolgáltatások elszámolása (belső elszámolási rendszer, hálózat hozzáférési szolgáltatások elszámolása, határforgalmi teljesítmények elszámolása, üzleti partnerekkel történő elszámolás stb.).
 • Szakmai informatikai rendszerek, ezen belül a térinformatikai rendszer fejlesztése, üzemeltetése.

Forgalom feladatai:

 • A Forgalom, mint végrehajtási szervezet és a hozzá tartozó állomásfőnökségek (Sopron, Csorna, Szombathely) és az Üzemirányítás eredményes működtetetése.
 • A pályahálózat működtetéséhez, a forgalom biztonságos lebonyolításához, szükséges technológiák, utasítások kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztése. Hálózati üzemirányítás, forgalomirányítás ellátása.
 • A határforgalom forgalmi ügyeinek lebonyolítása, pályavasúti határátmeneti megállapodások megkötése és technológiák kidolgozása.
 • A vonatforgalom technológia szerinti, biztonságos, gazdaságos lebonyolítása és ellenőrzése.
 • Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett, valamint az, egyéb pályavasúti szolgáltatások nyújtása a megrendelők igényeinek megfelelően, a Hálózat-hozzáférési Szerződés és az egyedi szerződések alapján.
 • Téli forgalommal, a különleges utazásokkal, szállításokkal kapcsolatos feltételek meghatározása. 
 • Rendkívüli küldemények közlekedési feltételeinek meghatározása.
 • Vonatelőkészítési tevékenységek forgalmi részének elvégzése, adategyeztetés.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút forgalmi tevékenységének biztosítása.
 • Üzemviteli utasítások (vágányzár, lassúmenet, felsővezeték feszültségmentesítése) kidolgozása és kiadása az érintett szervezetekkel, illetve idegen kivitelezőkkel együttműködve.
 • Menetrendi utasítás és egyéb menetrendi segédanyagok elkészítése, egyeztetése az érintett üzletágakkal, szervezetekkel, vasúti társaságokkal és egyéb külső szervekkel és szervezetekkel.
 • Rendkívüli események, helyzetek, üzemzavarok esetében intézkedések megtétele, közreműködés balesetvizsgálatban.

Infrastruktúra feladatai:

 • Az Infrastruktúra, mint végrehajtási szervezet és a hozzá tartozó szakaszmérnökségek     működtetése. 
 • A Társaság működési területén lévő hatáskörébe utalt létesítmények felügyeletének és tervszerű megelőző karbantartási tevékenységének megszervezése és végrehajtása
 • Hatáskörébe tartozó létesítményekkel kapcsolatos hibaelhárítási tevékenység megszervezése és végrehajtása
 • Külső kivitelezők által végzett karbantartási munkák bonyolítása, műszaki ellenőrzése
 • Közreműködés a Társaság működési területén lévő, hatáskörébe tartozó létesítmények beruházási és felújítási munkáinak tervezésében kivitelezésben, külön megbízás alapján a munkák műszaki ellenőrzése.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút működésének biztosítása a vasúti pályahálózat és a kapcsolódó infrastrukturális létesítmények tekintetében.
 • Hálózati szintű diagnosztika, prognosztika, elemzések, értékelések készítése a hatáskörébe tartozó létesítmények állapotáról.
 • Hatáskörébe tartozó létesítmények műszaki terveinek véleményezése, és jóváhagyásra, illetve engedélyezésre történő előkészítése.
 • Hatáskörében jóváhagyott létesítmények üzembe helyezése.
 • A végrehajtási szervezet tevékenységéhez szükséges technológiák, utasítások kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztése, felterjesztése jóváhagyásra.
 • A műszaki beszerzési igények megfogalmazása, a beszerzések műszaki tartalmának előkészítése.
 • Idegen fél vasúti telekhatáron belüli munkavégzésénél felügyelet biztosítása.
 • Frekvencia rendszergazda tevékenység.
 • Rendkívüli események, helyzetek, üzemzavarok esetében intézkedések megtétele, közreműködés balesetvizsgálatban.

Ingatlangazdálkodás feladatai:

 • A Társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanok kezelése, hasznosítása.
 • Az ingatlanok hasznosítása során bérlők felkutatása, bérbeadás, bérleti szerződés megkötése, szerződések kezelése.
 • Az ingatlanok fejlesztésének tervezése, a hatékony működtetés érdekében szükséges beruházásokra javaslattétel.
 • Kapcsolattartás a bérlőkkel, igények egyeztetése.
 • A Társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő ingatlanokhoz kapcsolódó reklámbérleti ügyekben a társasági szintű koordináció és kapcsolattartás
 • Hatáskörébe tartozó létesítményekkel kapcsolatos hibaelhárítási, tervezett karbantartási tevékenység megszervezése és végrehajtása
 • Közreműködés a Társaság működési területén lévő, hatáskörébe tartozó létesítmények beruházási és felújítási munkáinak tervezésében kivitelezésben, külön megbízás alapján a munkák műszaki ellenőrzése.
 • Hálózati szintű diagnosztika, prognosztika, elemzések, értékelések készítése a hatáskörébe tartozó létesítmények állapotáról.
 • Hatáskörébe tartozó létesítmények műszaki terveinek véleményezése, jóváhagyása és jóváhagyásra, illetve engedélyezésre történő előkészítése.
 • Hatáskörében jóváhagyott létesítmények üzembe helyezése.
 • Vontatási energia tovább értékesítése.
 • Vezérigazgatósági gondnoksági feladatok ellátása.
 • Takarító szolgálat külső és belső erőforrásokkal történő biztosítása.
 • Kertészeti szolgáltatások nyújtása rendszeres és eseti megrendelések alapján, a Társaság arculatához illeszkedő, barátságos állomási környezet megteremtése.
 • A Társaság nyomtatvány igényeit kielégítő, az Arculati Kézikönyv előírásait figyelembe vevő nyomdai szolgáltatások nyújtása.
 • Sporttelep működtetése.

Gépészeti üzletág

Tevékenységét a Gépészeti igazgató irányítja. A Gépészeti igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Vontatás 
 • Járműkarbantartás

Feladatai:

 • A vontatás értékesítési tevékenységének az irányítása, vevőközpontú vontatási szolgáltatási rendszer működtetése.
 • Megfelelő felkészülés, személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett közreműködik a rendkívüli helyzetek (havaria, vasúti balesetek, rendkívüli időjárási körülmények stb.) megoldásában, megelőzésében, káresetek csökkentésében, elhárításában.
 • Külső felek és más üzletágak részére gépészeti jellegű karbantartási feladatainak ellátása.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút működéséhez a műszaki feltételek biztosítása.

Gépészet Koordináció feladatai:

 • A Gépészeti üzletág vezető szakmai támogatása, a gépészeti tevékenység működtetése érdekében a Gépészeti üzletág szakterületeinek szakmai felügyelete.

Vontatás feladatai:

 • Vontatási szolgáltatás biztosítása a GYSEV Zrt. és más vasúti társaságok felé.
 • Vontatási tevékenység felügyelete, irányítása, a szolgáltatások meghatározása és értékesítése.
 • A vontatási szakmai kapcsolatok fenntartása (osztrák üzem, vasúti társaságok, hatóságok, belföldi és nemzetközi szakmai szervezetek), a Társaság képviselete.
 • A vontatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzése.
 • Együttműködés a Járműkarbantartással a vontatójárművek fenntartási munkáinak ütemezésében.
 •  A Vontatás üzleti partnereivel történő elszámolások elkészítése,
 • Vontatási informatikai rendszerek felügyelete, fejlesztési igények megfogalmazása.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút vontatási tevékenységének biztosítása

Járműkarbantartás feladatai:

 • Vontatójárművek javításának és karbantartásának tervezése, előkészítése és ellenőrzése.
 • GYSEV Zrt. és leányvállalatai vontató és vontatott járműveinek felújítási és karbantartási munkáinak szervezése, végrehajtása, ellenőrzése. 
 • A járműkarbantartási szakmai kapcsolatok fenntartása (osztrák üzem, vasúti társaságok, hatóságok, belföldi és nemzetközi szakmai szervezetek), a Társaság képviselete,
 • A járműkarbantartási tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek, engedélyeztetések beszerzési, érvényesítési feladatai.
 • A bizalmi elvvel összefüggő feladatok irányítása, kapcsolattartás.
 • Kocsivizsgálati tevékeny nyújtása (GYSEV Zrt, leányvállalatai, és külső fél számára)
 • A GYSEV Zrt. és leányvállalatai. általi igények, valamint megrendelés alapján külső fél számára az ECM karbantartási és nyilvántartási tevékenység elvégzése.
 • Együttműködés a Vontatással a vontatójárművek fenntartási munkáinak ütemezésében.
 • GYSEV vonalain az idegen járművek futásbizonylataival kapcsolatos eljárások, ellenőrzések és kiadmányok végzése, készítése.
 • A GYSEV Zrt. és megrendelés alapján más vasúti társaságok és ügyfelek gördülő állományának és egyéb berendezéseinek javítása, karbantartása, felújítása, átalakítása, vizsgáztatása.
 • A vasúti üzemvitel során keletkezett vontató- és vontatott jármű meghibásodások helyreállítása (AVV és egyéb megállapodások alapján).
 • Külső üzletfeleknél megrendelt jármű javítási munkák helyszíni ellenőrzése.
 • A járműkarbantartás területén érvényes javítástechnológiák fejlesztése, újak kidolgozása, bevezetése.
 • Segélykocsi üzemeltetése és vegyvédelmi tevékenység ellátása.
 • A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút járműkarbantartási tevékenységének biztosítása.
 • Gépek, berendezések műszaki felügyelete.
 • Kazánbiztosi tevékenység.
 • Tűzoltó készülékek karbantartása.

Szolgáltatásmenedzsment üzletág

Tevékenységét a Szolgáltatás Menedzsment igazgató irányítja. A Szolgáltatás Menedzsment igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Beszerzés és Készletgazdálkodás
 • Közbeszerzés

Feladatai:

 • A beszerzés és készletgazdálkodás ügykörben a Társaság működéséhez szükséges anyagok, eszközök, szolgáltatások beszerzési igényének felmérése, továbbá az elhasználódott, korszerűtlen, használhatatlan, megrongálódott, felesleges vagyontárgyak, vagyonelemek hasznosítási eljárásának, valamint a hasznosítási eljárásából visszamaradt vagyontárgyak, vagyonelemek selejtezési eljárásának felügyelete, koordinálása. 
 • Az igények alapján a közbeszerzések, beszerzések bonyolítása, a folyamatos működéshez szükséges készletekkel való hatékony gazdálkodás érdekében.

Beszerzés és Készletgazdálkodás feladatai:

 • Stratégiai döntés előkészítési tevékenység ellátása, a beszerzési- és készletgazdálkodási célok összehangolása.
 • A nem közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzési versenytárgyalások előkészítése, lefolytatása.
 • Beszerzési szerződések előkészítése, megrendelések, lehívások lebonyolítása.
 • A Társaság folyamatos működéséhez az anyagellátás biztosítása, telephelyi kiszállítások szervezése, lebonyolítása.
 • Meghatározza a Társaság központi készleteinek optimális készletösszetételét és készletszintjét, ezek figyelembevételével ellenőrzi és felügyeli a hatékony készletgazdálkodást.
 • Ellenőrzi, és felügyeli a Társaság szakterületi készletgazdálkodását.
 • Üzemelteti a Társaság gázolajkútját.
 • Feleslegessé vált anyagok, vissznyereményi anyagok vállalati szintű hasznosítása.
 • A hasznosítási eljárásából visszamaradt vagyontárgyak, vagyonelemek selejtezési eljárásának felügyelete, koordinálása
 • Veszélyes hulladék központi raktározása, kezelése, hasznosítása.
 • A Társaság anyagkészlet-nyilvántartási rendszerének a kialakítása, a működés koordinálása.

Közbeszerzés feladatai:

 • Stratégiai döntés előkészítési tevékenység ellátása, a közbeszerzési célok összehangolása.
 • A közbeszerzés belső szabályozottságának biztosítása, az utasítások, eljárások kidolgozása a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 • Közbeszerzési tevékenység ellátása, közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés elkészítése, közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően.

Humán erőforrás

Tevékenységét a Humán Erőforrás igazgató irányítja. A Humán Erőforrás igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Humán Fejlesztés
 • Humán Gazdálkodás

Feladatai:

 • A Társaság stratégiai céljainak megfelelő szervezeti kultúra támogatása.
 • A GYSEV Zrt. humán stratégiájának megfelelő stratégiai akciók megvalósításának koordinációja. 
 • A Humán Erőforrás Szervezeten belül működő végrehajtási szervezetek munkájának koordinálása.
 • A hatékony emberi erőforrás gazdálkodási rendszer biztosítása.
 • Az Üzemi Tanácsokkal és szakszervezetekkel való együttműködés koordinálása és az érdekegyeztetés végzése. 
 • Munkavállalói juttatások rendszerének kidolgozása és működtetése.
 • Társadalmi felelősségvállalási program kialakítása.

Humán Koordináció feladatai:
A Humán Erőforrás igazgató szakmai támogatása, valamint az alábbi tevékenységek biztosítása, közvetlen irányítása:

 • törvényi megfelelőség, 
 • vállalati humán stratégia kialakítása,
 • a GYSEV Zrt. szervezeti és működési szabályzatának karbantartása,
 • humán projekt menedzsment,
 • HR Business partneri tevékenység,
 • munkaügyi kapcsolatok működtetése,
 • társasági rendezvények jóléti célú pénzeszközeinek felhasználásával kapcsolatos és egyéb szervezési feladatok végrehajtása,
 • stakeholder kapcsolattartás, 
 • társadalmi felelősségvállalási stratégia megvalósítása,
 • Esélyegyenlőségi Terv elkészítése és az abban foglaltak megvalósítása,
 • munkáltatói márkaépítés, belső kommunikáció.

Humán Fejlesztés feladatai:

 • A felnőttképzési tevékenység rendszerének kialakítása, irányítása és koordinálása.
 • Szakmai életpályamenedzselés.
 • Szervezetfejlesztési tevékenység koordinálása.
 • Változások menedzselése.
 • Szervezeti kultúrát fejlesztő tevékenység koordinálása

Humán Gazdálkodás feladatai:

 • HR Business partneri tevékenység rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Emberi erőforrás tervezése, értékelése. 
 • Munkakör tervezés, elemzés, munkakör értékelés rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Emberi erőforrás biztosítása.
 • Pályaorientáció.
 • Ösztönzés-menedzsment    rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Teljesítmény menedzsment rendszerének kialakítása és működtetése.
 • Humán informatikai rendszer fejlesztése és működtetése.
 • Humán kontrolling rendszer kialakítása és működtetése.
 • Humán Szolgáltató Hálózat működtetése.
 • Munkaügyi háttértámogatás és adminisztráció végzése.
 • Bér, tb számfejtési feladatok ellátása.
 • A humán tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszergazdai tevékenység ellátása.
 • Foglalkozás-egészségügy rendszerének kialakítása, feltételrendszerének biztosítása.
   

Vizsgaszabályzat és eljárási rend

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Vizsgaszabályzat és eljárási rend a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 13. § (5a) bekezdése alapján

Stratégiai Műszaki Fejlesztés (projektiroda)

Tevékenységét a Stratégiai Műszaki Fejlesztési igazgató irányítja. A Stratégiai Műszaki Fejlesztési igazgató által irányított végrehajtási szervezet:

 • Projektiroda

Feladatai:

 • A Társaság műszaki fejlesztési tevékenységének, irányítása, végrehajtásának ellenőrzése, a hatékony és törvényes társasági működés érdekében.
 • Stratégiai döntés előkészítési tevékenység ellátása, a fejlesztési célok koordinálása.
 • Rövid, közép- és hosszú távú műszaki fejlesztési tervek, javaslatok kidolgozása, a tevékenység koordinálása.
 • A társasági szintű vállalati stratégia alkotási és aktualizálási folyamatban részvétel, az azzal való összhang koordinációja az üzletági szintű stratégiák kialakítása során.
 • Stratégia értékeinek képviselete és közvetítése, az üzenetének hangsúlyozása.

Projektiroda feladatai:

 • Külső támogatással megvalósuló fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása.
 • Projektirodára vonatkozó közbeszerzések költséghatékony és jogszerű lebonyolítása.
 • Infrastruktúra pályázatok előkészítése.
 • A projektek pénzügyi, gazdasági el- és leszámolása, projektzárás és a végelszámolás elkészítése.
 • A projektszerű működés szabályozottságának kidolgozása, előterjesztése.
   

Társasági pénzügyek

A Társasági Pénzügyek szervezetet a Gazdasági igazgató irányítja. A Gazdasági igazgató által irányított végrehajtási szervezetek:

 • Számvitel, pénzügy
 • Kontrolling 

Feladatai:

 • A Társaság éves és konszolidált éves beszámolójának az elkészítése a tulajdonosok és a hitelezők törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatása érdekében.
 • A külső pénzügyi ellenőrzések támogatása és koordinálása (NAV, ÁSZ, stb.).
 • A társasági szintű devizaárfolyam- és kamatkockázati politika hatékonyságának a fokozása.
 • A Társaság értékelési, leltározási és pénzkezelési tevékenységének a felügyelete.
 • Az adózási rend betartásának az ellenőrzése, állásfoglalások kérése.
 • Stratégiai kapcsolattartás a bankokkal.
 • Könyvvizsgálókkal stratégiai, szakmai kapcsolattartás.
 • Az állami költségvetésből igényelhető támogatások figyelemmel kísérése, támogatásokról való tárgyalása az illetékes hivatalokkal (ITM, PM stb.).
 • A vertikálisan integrált vasúttársasági mivoltból eredő, különböző vasúti közlekedési tevékenységek jogszabályoknak és a belső szabályzatnak megfelelő számviteli elkülönítése.

Számvitel, pénzügy feladatai:

 • A Társaság számviteli rendszerének a kialakítása, működtetése.
 • A számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok elkészítése.
 • Számviteli eljárások meghatározása.
 • Közreműködés a számviteli rendszeren belül az üzletágak közötti belső elszámolási rend működtetésében.
 • A Társaság éves és konszolidált éves beszámolójának az elkészítése a tulajdonosok és a hitelezők törvényi előírásoknak megfelelő tájékoztatása érdekében.
 • A Társaság értékelési, leltározási tevékenységének a szabályozása és koordinálása.
 • Külső pénzügyi ellenőrzések támogatása és koordinálása (NAV, ÁSZ stb.).
 • Az adókkal, az adózás rendjére vonatkozó és az adózás alapjául szolgáló bizonylatokkal kapcsolatos utasítások kidolgozása, karbantartása, állásfoglalások kérése.
 • Az elszámolásra kerülő adónemek ellenőrzése, bevallások összeállítása, benyújtása.
 • Állami költségvetésből a Társaságot megillető költségtérítések és támogatások nyilvántartása és elszámolása.
 • A szükséges önellenőrzések végrehajtása, pótlékok elszámolása, bevallása.
 • Személyi jellegű kifizetések járulékainak bevallása az NAV és az illetékes igazgatási szervek felé.
 • A kincstári vagyon elkülönítése és a bekövetkezett változások elszámolásának a szabályozása.
 • Szerződések pénzügyi tartalmának az ellenőrzése.
 • A könyvvizsgálati munka támogatása és koordinálása.
 • A számviteli és a pénzügyi területet érintő utasítások, szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása.
 • Európai Unió támogatásával IKOP forrásból megvalósuló projektek kapcsán elszámolásra benyújtásra kerülő kifizetési kérelmeinek a mindenkori hatályos jogszabályok alapján definiált egyszerűsített költségigazolási rend szerinti ellenőrzése. 
 • Társasági szintű devizaárfolyam- és kamatkockázati politika kidolgozása, javaslattétel felülvizsgálatra.
 • A forint-, illetve deviza-likviditás kezelése és pénzgazdálkodás.
 • Kapcsolattartás pénzintézetekkel, banki kondíciók vizsgálata, hitelszerződések kötése, adósságszolgálat teljesítése.
 • Vezetői előterjesztések készítése bank- és partnerkapcsolati kérdésekben.
 • Kézipénztárak működésének az engedélyezése, ellenőrzése.
 • Pénzkezelési tevékenység szabályozása és koordinálása.

Kontrolling feladatai:

 • A Társaság üzleti és éves tervezési módszerének és eljárásrendjének a kialakítása és működtetése.
 • Középtávú előrejelzések, döntéselőkészítő anyagok készítése a felső vezetés részére.
 • Javaslattétel a stratégiai célokat támogató teljesítmény-követelmények struktúrájára és azok éves értékeire, az egyes teljesítményegységek tekintetében.
 • A számviteli rendszeren belül az üzletágak közötti belső elszámolási rend kialakítása, szabályozása és működtetése.
 • A gyorsjelentés és a beszámolási rendszer adatszolgáltatási rendszerének a működtetése.
 • Az éven belül várható előrejelzések peremfeltételeinek a kialakítása, a terv összehangolása a Társaság középtávú terveinél.
 • Az éves operatív terv összehangolt kialakítása.
 • A Társaság évközi teljesítményértékelési, vezetői beszámolási rendszerének a kialakítása, működtetése, koordinálása.
 • A tervek megvalósulásának a vizsgálata és intézkedési javaslat kialakítása az eltérések elemzése alapján.
 • A Társaság vezetői számviteli rendszerének a kialakítása és működtetése.
 • A költségelszámolás és -figyelés rendszerének a kialakítása és működtetése.
 • A szükséges szabályzatok kialakítása és a szabályok szerinti működés felügyelete.
 • A terv/tény, terv/várható, bázis/tény adatokon alapuló standard elemzési eljárások kialakítása.
 • Időszaki jelentések, kötelező statisztikai szolgáltatások összeállítása.
 • Egyedi statisztikák elkészítése, a végrehajtás koordinálása, adatközlés.

 

Vezetők
Dr. Perényi János

Dr. Perényi János
elnök

Kövesdi Szilárd István
Kövesdi Szilárd István
vezérigazgató,​​​​
Vasút-üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Tel.:+36 (99) 577-226
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

 

Ungvári Csaba Gergely
Ungvári Csaba Gergely
Általános vezérigazgató-helyettes,
Szolgáltatás Menedzsment igazgató

Tel.:+36 (99) 577-226
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu 

 

Ikker Tibor
Ikker Tibor
Pályavasúti igazgató

Tel.:+36 (99) 577-110
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Varga András
Varga András
Gépészeti igazgató

Tel.:+36 (99) 577-469
Fax:+36 (99) 577-108
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Takács Ádám István
Takács Ádám István
Személyszállítási igazgató

Tel.:+36 (99) 577-365
Fax:+36 (99) 577-384
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Harasztovics Tímea Katalin​​​​​​​
Harasztovics Tímea Katalin
Humán Erőforrás igazgató

Tel.:+36 (99) 577-218
Fax:+36 (99) 577-370
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Riba Katalin
Riba Katalin
Gazdasági igazgató

Tel.:+36 (99) 577-126
Fax:+36 (99) 577-295
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Czibula András Tamás
Czibula András Tamás ​​​​​
Stratégiai Műszaki
Fejlesztés igazgató

Tel.:+36 (99) 577-104
Fax:+36 (99) 577-342
E-mail: info [at] gysev [dot] hu

Középvezetők

Név Szolgh Munkakör Vezetékes_városi E-mail
Dani Zoltán  Biztonság Biztonsági vezető +3699577321 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Dénes Zsuzsanna  Humán Fejlesztés Humán Fejlesztés vezető +3699577588 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Ferenczi-Nagy Ágnes Kontrolling Kontrolling vezető +3699577123 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Görög Tibor  Közbeszerzés Közbeszerzés vezető +3699577486 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Háry András Márk Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok vezető +3612245820 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Horváth Péter  Humán Gazdálkodás Humán Gazdálkodás vezető +3699577115 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Horváth Zsolt  Ingatlangazdálkodás koordináció Ingatlangazdálkodás vezető +3699577233 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Kiss Edit  Üzemeltetés Irányítás Üzemeltetés vezető +3699577157 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Kiss Tibor  Járműkarbantartás Járműkarbantartás vezető +3699577180 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Lőkkös Endre  Vontatás Vontatás vezető +3699577280 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Máté Judit Mária  Számvitel, Pénzügy Számvitel, pénzügyi vezető +3699577315 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Mayer-Boros Krisztina  Vezérigazgatói Kabinet Vezérigazgatói Kabinetvezető +3699577101 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Nagy Károly  Forgalom Koordináció Forgalom vezető +3699577301 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Némethné Gara Ildikó  Értékesítés és Marketing Irányítás Értékesítés és Marketing vezető +3699577619 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Pócza Gábor  Informatika Informatikai vezető +3699577119 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Rozsenich Tamás  Beszerzés és készletgazdálkodás Beszerzés és Készletgazdálkodás vezető +3699577286 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Seifert István  Infrastruktúra Koordináció Infrastruktúra vezető +3699577251 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)
Szarjas Tímea  Hotel Sopron Igazgatás Vendéglátás vezető +3699512261 info [at] gysev [dot] hu (info[at]gysev[dot]hu)