GYSEV CARGO
Teherkocsik GYSEV Cargo terminálon
Teherkocsik GYSEV CARGO terminálon

A GYSEV CARGO Zrt. 2011. január 1-jével önálló vasúti árufuvarozóként jelent meg az európai árufuvarozási piacon - mint a saját infrastrukturális hálózattal rendelkező GYSEV Zrt. leányvállalata. A cégcsoport nagy gondot fordít arra, hogy éljen az integrált működésből fakadó előnyökkel. Az anyavállalat Árufuvarozási Üzletágaként megszerzett 140 éves árufuvarozási tapasztalatunkkal, szakmai tudásunkkal, magas minőségű innovatív megoldásainkkal állunk ügyfeleink rendelkezésére legyen szó vasúti árufuvarozásról vagy az ahhoz kapcsolódó, azt kiegészítő logisztikai szolgáltatásokról.

A GYSEV CARGO a 2011-es indulása óta a magyar vasúti árufuvarozási piacon kiemelkedő eredményt ért el, a volumeneket tekintve pedig a második legnagyobb piaci szereplő.

A cégcsoport működésének bázisát képző infrastruktúra elhelyezkedése rendkívül ideális, hiszen több fontos nemzetközi árufuvarozási folyosó mentén fekszik. Mind Magyarországon, mind Ausztriában komplex megoldásokat kínálunk szerteágazó tevékenységünk minden területén. Irányvonatos forgalmaink mellett szórt küldemények továbbítását is vállaljuk.

Komoly kihívás a vasúti liberalizációból fakadó kiélezett versenyhelyzetnek való megfelelés az árufuvarozási piacon. Magasan képzett szakembereink, komplex szolgáltatásaink, modern eszközparkunk segítségével igyekszünk mind a piac, mind az ügyfelek folyamatosan változó igényeinek maximálisan eleget tenni, ennek is köszönhető, hogy folyamatosan emelkedik a GYSEV vonalon kívül bonyolított forgalmaink aránya. A közép-európai térség liberalizált piacán immár több éve nyújtunk magas színvonalú, megbízható fuvarozási szolgáltatásokat.

Saját vasútvállalati engedélyünk, független vontatási kapacitásunk és más vasúttársaságokkal kötött átadás-átvételi egyezményeink hozzájárultak ahhoz, hogy a térség egyik legdinamikusabban fejlődő és legmegbízhatóbb „magán” vasútvállalatává váljunk.

SZOLGÁLTATÁSOK

Vasúti szolgáltatások:

 • vasúti árutovábbítás
 • kocsigyűjtés / irányvonatképzés
 • érkező irányvonatok antennaszerű szétosztása / gyűjtése
 • reexpedíció
 • veszélyes áru/RID kezelés
 • tracking and tracing szolgáltatás
 • műszaki vonatvizsgálat
 • műszaki kocsijavítás
 • mérlegelés

Logisztikai szolgáltatások:

 • raktárlogisztika
 • áru ki- és berakása vasúti/közúti kocsiból/kocsiba
 • közúti fuvarszervezés
 • közúti el- és felfuvarozás szervezése
 • konténerek mozgatása és tárolása

Kiegészítő szolgáltatások:

 • vámügyintézés
 • vonat- és kocsiőrzés
 • konténerek mosása és javítása
 • tanácsadás

Operátori szolgáltatások

ELÉRHETŐSÉGEK

GYSEV CARGO Zrt.
H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
E-mail: info [at] gysevcargo [dot] hu
Honlap: www.gysevcargo.hu

Fertővidéki HÉV

A Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság Neusiedl am See és Fertőszentmiklós között közlekedő nemzetközi közforgalmú vasút. A vasutat 1897. december 19-én nyitották meg.

2015. július 1-én a GYSEV Zrt. megvásárolta a FHÉV Zrt.-t az NSB GmbH osztrák gazdasági társaságtól. Így az FHÉV Zrt. Fertőszentmiklós és Pamhagen (Pomogy) közötti, 11 kilométeres, magyarországi szakasza a GYSEV Zrt. soproni székhelyű vasúttársaság tulajdonába került.

Az FHÉV magyarországi és ausztriai szakaszának üzemeltetését az eddigi gyakorlatnak megfelelően a továbbiakban is a GYSEV Zrt. végzi.

A FHÉV Zrt. eredetileg Celldömölk (Kisczell) állomásról Eszterháza-Fertőszentmiklóson keresztül Parndorfig nyúló 111 km hosszú vasútvonalán, 1897-ben indult meg a forgalom. A trianoni békeszerződés után a pálya 38 km-es szakasza Ausztriához került. A magyarországi vonal jelentős részét 1979-ben megszüntették, azóta Fertőszentmiklóst és az ausztriai Neusiedl am See (Nezsider) települést köti össze a vasút. A vonal üzemeltetését a kezdetektől fogva, mind a magyarországi, mind az ausztriai részen a GYSEV Zrt. végzi.

A vonal villamosítása 2004-re készült el – jóllehet a magyar áramrendszerrel, a vonalon az ÖBB (Osztrák Vasúttársaság) kétáramnemű szerelvényei is közlekednek. A közszolgáltatási személyszállítást a GYSEV Zrt. biztosítja, az ÖBB-től bérelt villamos motorvonatokkal és ingavonatokkal.

A FHÉV Zrt. részvényeit 2010-ben az NSB GmbH-ra átruházták, ehhez egy osztrák törvény biztosított jogalapot. A Neusiedler Seebahn GmbH 50,1%-ban Burgenland tartomány és 49,9 %-ban az osztrák szövetségi állam tulajdonában áll. Ettől a gazdasági társaságtól vásárolta meg a GYSEV Zrt. az FHÉV Zrt.-t, amely a továbbiakban a GYSEV Zrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalataként működik tovább.

ELÉRHETŐSÉGEK

FHÉV Zrt.
H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
E-mail: fhev [at] gysev [dot] hu (fhev)info [at] gysevcargo [dot] hu (@gysev.hu)fhev [at] gysev [dot] hu ( )

Kapcsolódó dokumentumok:

Bécsi és Vulkapordányi Fióktelep

A Bécsi fióktelep vezetője gondoskodik arról, hogy az Ausztria területén működő fióktelepek az osztrák jogi és biztonsági előírásoknak megfelelően működjenek. 
A Bécsi és a Vulkapordányi fióktelep egy és ugyanazon személy vezetése alatt áll.  

A Bécsi és Vulkapordányi fióktelepvezető felelős az Ausztria területén végzett  

 • forgalmi, 
 • infrastruktúra (műszaki), 
 • személyszállítási, (beleértve a vontatást) tevékenységekért, valamint 
 • a stábok tevékenységéért.

Feladatai:

 •  az osztrák vasúti törvény 21.§ -ában meghatározott feladatok és kötelességek teljesítése, 
 •  az osztrák vasúti építési és működtetési rendelet 9.-11.§-ában rögzített feladatok és kötelességek ellátása,
 •  az üzemvezető szolgálati előírásában rögzített feladatok és kötelességek ellátása,

A Bécsi és Vulkapordányi Fióktelepek vezetőjének a Stábjai feladata:

 • a munkaerő-gazdálkodás stratégiájával összefüggő feladatok ellátása az osztrák üzemrész területén, 
 • bérszámfejtési tevékenység, valamint társadalombiztosítási ügyek ellátása az osztrák üzemrész területén,
 • a biztonság- és minőségirányítás fenntartása, 
 • a munkavédelmi szervezet működtetése és fenntartása
 • informatikai feladatok ellátása
 • beszerzési és ingatlan menedzsment
 • szakmai rendezvények és képviseletek szervezése és lebonyolítása, 
 • a Bécsi és Vulkapordányi Fióktelep vezetőjének munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. 

Forgalom feladatai:

 • a forgalom lebonyolításához szükséges alaptechnológiák meghatározása
 • a külszolgálatok tevékenységének vezetése, felügyelete és ellenőrzése, valamint a helyi szabályzások felülvizsgálata és jóváhagyása
 • a menetrendi utasítások és egyéb menetrendi segédanyagok elkészítése, egyeztetés a megfelelő szolgálatokkal, vasutakkal és szervezetekkel
 • rendszeres és periodikus szakmai képzések felügyelete és vizsgáztatás
 • szakmai és technológiai területek felügyelete, részvétel a hatósági vonalbeutazásokon
 • üzemi utasítások kidolgozása az érintett szakterületekkel (vágányzárak, lassúmenetek, felsővezetéki lekapcsolások, stb.)
 • határátmeneti forgalmi tevékenység ellátása, részvétel a nemzetközi egyeztetéseken
 • rendkívüli küldemények továbbításának szabályozása, szállítási engedélyek kiadása (rakszelvénybe nyúló rakományok)
 • nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel, a Társaság képviselete
 • a forgalmi tevékenység szervezése, vezetése és végrehajtása, a forgalmi szolgálat biztonságos megvalósítása
 • a vonatforgalom felügyelete, a tehervonati közlekedés operatív tervezése a megrendelők igényei alapján
 • az ausztriai mozdonyvezetők tevékenységének vezetése, szervezése, felügyelete.

Infrastruktúra feladatai:

 • pályavasúti (vasúti, távközlési és biztosítóberendezési és elektromos felsővezetéki) valamint magasépítményi karbantartási, felújítási és beruházási feladatok végrehajtása,
 • az üzemeltetésre átadott eszközök és berendezések gazdasági üzemeltetése,
 • a Társaság közép és hosszú távú műszaki fejlesztéseinek kialakításában való részvétel,
 • költségbecslések készítése az egyes projektekhez, illetve a pénzügyi tervezéshez,
 • központi finanszírozásból megvalósuló beruházások nyilvános beszerzési eljárásaihoz való előkészítő tevékenységek,
 • számlaellenőrzési és aktiválási tevékenység,
 • költséggazdálkodás felügyelete, a műszaki szakszolgálatok értékelése, analízisek készítése,
 • benyújtandó dokumentációk készítése: építési engedélyezési dokumentációkhoz, vasúti átjárók biztosításával kapcsolatban, villamos és biztosítóberendezési dokumentációk,
 • új eszközök és berendezések átvételi ellenőrzése (pl. kitérők, biztosítóberendezések, vasúti átjárók, felépítmények, stb.),
 • szakmai elemzések és tervek készítése,
 • az építési feladatokkal kapcsolatos külső és belső szakmai kommunikáció,
 • a vasúti infrastruktúra biztonságának folyamatos biztosítása.

Személyszállítás feladatai:

 • a megrendelők által elvárt minőségi és mennyiségi mutatóknak megfelelő vonatközlekedés lebonyolítása,
 • szerelvények tisztításának, takarításának szervezése, a tisztasági kritériumok ellenőrzése,
 • utasszámlálás,
 • az igénybe vett szolgáltatások mennyiségi és minőségi átvétele,
 • menetjegyeladás, pénztártevékenység, pénztárellenőrzés,
 • menetjegy ellenőrzés,
 • utas tájékoztatás a vonatokon,
 • a végrehajtást érintő előírások és technológiák kidolgozása, engedélyezése, felülvizsgálata, fejlesztése,
 • rendkívüli események, forgalmi nehézmények esetén történő intézkedések, részvétel a balesetvizsgálatokban,
 • a területet érintő költség- és erőforrás gazdálkodás,
 • a területet érintő beruházási és fejlesztési feladatok tervezése, időtervezése és végrehajtása,
 • a vontatás törvénynek megfelelő működésének a biztosítása,
 • vontatási teljesítmények biztosítása a Raaberbahn AG és más vasútvállalatok számára,
 • a vontatási tevékenység felügyelete és vezetése, 
 • a szakmai tevékenységgel kapcsolatos engedélyek beszerzése, 
 • vontató járművek hatékony kihasználtságának megszervezése,
 • vonat és vonatszemélyzet fordulóinak tervezése, 
 • mozdonyvezetők foglalkoztatása és tevékenységük felügyelete, 
 • vontató járművek üzemeltetése,
 • vontatási célú menetvonal megrendelések elvégzése, 
 • menetrendekkel és menetrendi dokumentumok megrendelése, azokkal kapcsolatos feladatok elvégzése, 
 • együttműködés a járműkarbantartással a vontató járművekkel kapcsolatos karbantartási munkák időpontjaira vonatkozóan, 
 • vontató járművek futásigazolásával összefüggő eljárások elvégzése, felügyeleti feladatok végrehajtása, szükséges példányok elkészítése, 
 • vulkapordányi mozdonyvezetők szakmai irányítása, 
 • intézkedések elrendelése rendkívüli események, helyzetek és üzemi fennakadások esetén, közreműködés balesetek kivizsgálásában, 
 • gazdaságossági tervezés és elszámolási feladatok ellátása.
   
Expresszó
Expresszó A GYSEV Zrt. szeretné vasútállomásait kellemes, minden igényt kielégítő közösségi térré alakítani, ahol zamatos kávé, jó izű, ropogós pékáru, friss újság mellett telik a várakozási idó. Sopronban a vasútállomáson: - modern, egyedi kialakitású kávézó és pékség - helyben sütött, válogatott anyagokból készült pékáru - ízletes szendvicsek - frissen őrölt kávé, széles italválaszték X sajtótermékek, ropogtatnivalók SOPRON eXpresszó Utasainknak, és a jó minóségú termékeket előnyben részesítő helyi vásárlóknak ajánljuk! GYSEV Zrt. Sopron Expresszó | 9400 Sopron, Állomás u. 2. Nyitva tartás: naponta 5:30-17:00| Tel.: +36 30 866 2142

 

Vendéglátás Szervezet

Tevékenységét a Vendéglátás vezető irányítja.

Feladatai:

 • Bel- és külföldi csoportok és egyéni, üzleti vendégek részére a különféle szállodai szobatípusok, apartmanház, vendéglátóhelyek (étterem, üvegterem, borház, expresszók), tagolható, többfunkciós konferenciaterem értékesítése.
 • A szálloda és apartmanház racionális, költséghatékony és eredményes működtetése.
 • A Társaság által, a szállodán kívül üzemeltetett vendéglátó egységek költséghatékony és eredményes működtetése.
 • Üzemi étkezde működtetése.

A Hotel Sopron weboldala: www.hotelsopron.hu