A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot a működési engedéllyel, vasútbiztonsági tanúsítvánnyal és hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vasúti társaságok vehetik igénybe. 

Kapcsolatfelvétel:

palyavasut [at] gysev [dot] hu

Az oldal nem publikus felületét a Hálózat-hozzáférési Szerződéssel, vagy a Kapacitásfoglalási Keretszerződéssel rendelkező ügyfeleink - a kapott felhasználónévvel történő bejelentkezés után - tekinthetik meg! 

 

A Hálózati Üzletszabályzatban hivatkozott utasítások

 

A GYSEV Zrt. hálózatára a mai napra érvényes napi kimutatás az állandó és ideiglenes lassúmenetekről letölthető a https://lassumenet.gysev.hu címről.


Üzleti terv közzététele
 

A 2024 és 2025 évi üzleti tervek tervezetének a pályahálózathoz való hozzáféréssel, a pályahálózat használatával, rendelkezésre bocsátásával és fejlesztésével foglalkozó részeit a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban vtv) 12.§ bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve tesszük közzé. A tervezethez a véleményeket 2023. szeptember 16-ig a palyavasut [at] gysev [dot] hu (palyavasut[at]gysev[dot]hu) címen várjuk, azok beérkezéséről visszaigazolást küldünk.

A fent hivatkozott jogszabályban rögzítettek alapján a névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. Felhívjuk a véleményezők figyelmét, hogy a vtv 13. §-a alapján a GYSEV Zrt. a véleményezők adatait (a visszaigazolás küldése céljából) az üzleti terv elfogadásától egy hónapig kezeli, melyhez a hozzájárulást a jogszabály alapján megadottnak kell tekinteni.

A beérkezett vélemények alapján az üzleti terv tervezetét felülvizsgáljuk. Az elutasított véleményeket és azok indoklását tartalmazó összefoglalót is itt a honlapon fogjuk közzétenni.

 

Koordinációs tevékenység

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 11/D. §-ban meghatározott koordinációs tevékenységet a GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletága a koordinációs iránymutatások alapján végzi.

A koordinációs iránymutatásokat a koordinációs tevékenységben résztvevő felek 2022.02.28-i hatállyal módosították. A dokumentumban a módosított szövegrészeket piros betűszín jelöli.

A 2023. évi konzultáción bemutatott prezentáció és a 2023 évi koordinációs tevékenységről készült összefoglaló az alábbi linkekről tölthetők le.


A 2022. évi konzultáción bemutatott prezentáció és a 2022 évi koordinációs tevékenységről készült összefoglaló az alábbi linkekről tölthetők le.

 

A 2021 évi konzultáción bemutatott prezentáció és a 2021 évi koordinációs tevékenységről készült összefoglaló az alábbi linkekről tölthetők le.

 

 


 

Tájékoztatók

Az utastájékoztató berendezésekre vonatkozó információk (Bizottság 2017/2177 végrehajtási rendelet 4. cikk (2) bekezdés) az alábbi linkről tölthetők le.

Vágányzári tervek

A GYSEV Zrt. a Bizottság 2017/2075 felhatalmazáson alapuló határozatában a kapacitáskorlátozások meghirdetésével kapcsolatban előírt információkat, valamint az ezen határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó, a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX.30.) NFM rendelet szerinti vágányzárakkal kapcsolatos információkat menetrendi időszakonként teszi közzé.