A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9400 Sopron, Mátyás király u. 19., a továbbiakban GYSEV Zrt., adatkezelő), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel az európai és a hazai jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A GYSEV Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A GYSEV Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja, azokat illetéktelen részére nem teszi elérhetővé, továbbá a technika mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi mindazokat a műszaki és informatikai, intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a szervezeti, szervezési és eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelés biztonságának védelmének megvalósulásukhoz szükségesek, és amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.

A GYSEV Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A GYSEV Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A GYSEV Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi alapelvek és adatkezelési tájékoztatói elérhetők a https://www2.gysev.hu/szabalyzatok/adatvedelmi-iranyelvek címen.

A GYSEV Zrt. fenntartja magának a jogot az általa kiadott adatkezelési alapelvek és adatkezelési tájékoztatói megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

A GYSEV Zrt. által kiadott adatkezelési alapelvekkel és adatkezelési tájékoztatóival kapcsolatos kérdése esetén, kérjük, az adatvedelem [at] gysev [dot] hu e-mail címen keresztül vegye fel a velünk a kapcsolatot és kollégánk megválaszolja kérdését.

A GYSEV Zrt., annak érdekében, hogy kétség se merüljön fel azzal kapcsolatosan, hogy a GDPR-ban meghatározott feladatait előírásszerűen látja el, továbbá, hogy biztosítsa a GDPR alapelveinek, így azok közül a tisztesség és az elszámoltathatóság elveknek való megfelelését a szervezetében adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek a feladata a GYSEV Zrt. adatvédelmi megfelelőségének elősegítése.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Árvai Tibor
Telefonszám:  +3699/577-305
E-mail: adatvedelem [at] gysev [dot] hu

Kapcsolódó dokumentumok