Általános szekciófejléc
Adatvédelem

Adatvédelem

A Győr –Sopron –Ebenfurti Vasút Zrt. (továbbiakban: GYSEV Zrt.) az utasainak / ügyfeleinek a személyes adatait az alábbi célok érdekében kezeli:

  • menet- és helyjegy-rendelések nyilvántartása,
  • kedvezményes utazásra jogosító kártyák és igazolványok nyilvántartása,
  • panaszok és észrevételek intézése,
  • utazás alatti vagyonvédelem és testi épség biztosítása,
  • aktuális vállalati információk eljuttatása a címzettek előzetes hozzájárulása alapján
  • a velük szemben fennálló követelések érvényesítése.

Az ilyen adatkezeléshez az utas a menet- és helyjegy-igényének kinyilvánításával; a kártya, az igazolvány igénylésével; az észrevételének vagy panaszának közlésével; illetve (tájékozott beleegyezést követően) az utazás megkezdésével járul hozzá. A felsoroltaktól eltérő (pl. marketing) célok esetében a GYSEV  Zrt. kizárólag akkor kezeli utasa vagy ügyfele személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról az érintettet  tájékoztatta, és ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.

A személyes adatokat az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (a panasz, észrevétel elintézéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az érvényesített követelés statisztikai feldolgozásáig, stb.), illetve az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó adóügyi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeli.

A GYSEV Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik utasai általa kezelt személyes adatainak biztonságáról. Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. A személyes adatokat fokozott biztonságú informatikai rendszerekben, nem nyilvános módon  kezeli. Megakadályozza azok véletlen  megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Biztosítja, hogy a személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek ismerhessék meg, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Az internet használatával továbbításra kerülő adatok tekintetében fokozott biztonságú védelmi intézkedéseket tesz.

A GYSEV Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatok feldolgozásához – az érintett hozzájárulásával – külső adatfeldolgozót vehet igénybe, amely a neki átadott adatokon csak technikai műveleteket végez (például számítógépes rendszerben való tárolás, megőrzés). A GYSEV Zrt. a külső félnél végzett adatfeldolgozás jogszerűségéért ugyanúgy felel, mint saját adatkezeléséért, amit az adatfeldolgozóval kötött írásos szerződéssel vagy neki adott adatfeldolgozási megbízással biztosít. A GYSEV  Zrt. kötelezi magát arra is, hogy adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítésére felhívja minden olyan harmadik fél figyelmét, amelynek az adatokat továbbítja vagy átadja.

Az utas a GYSEV Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán (levélben: 9400, Sopron, Mátyás király u. 19., telefonon: 0036 99 577 375, vagy e-mailben: gysev [kukac] gysev.hu) bármikor tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – az adatbázisból való törlését.

A GYSEV Zrt. jelen nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Kapcsolódó dokumentumok: 
Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: