Tudnivalók menetjegyváltásról, belföldi vasúti utazási feltételekről

Menetjegyváltás

Váltsa meg menetjegyét elővételben!
Váltsa meg menetjegyét elővételben!

Az utazás megkezdésekor az utasnak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. Menetjegy – elővételben – legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal váltható. Ha a felszállási állomáson a vasúti társaság a menetjegykiadást nem biztosította, akkor a menetjegyet a vonaton a jegyvizsgálónál, pótdíj megfizetése nélkül lehet megváltani.

Amennyiben az utasnak annak ellenére nincs menetjegye, hogy a felszállási állomáson a vasúti társaság a jegyváltást lehetővé tette, a menetdíjon felül pótdíjat is kell fizetnie.

A vonaton pótdíj megfizetése nélkül válthat menetjegyet minden esetben:

 • a GYSEV - MÁV-START csatlakozó forgalmában a csatlakozó állomásig érvényes menetjeggyel rendelkező utas, ha az általa igénybe vett vonat tényleges érkezése és a továbbutazásra igénybe vett vonat menetrend szerinti indulása között 30 percnél rövidebb idő áll rendelkezésre,
 • a kísérő nélküli, fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű utas.

A megváltott menetjegyet az utasnak utazása befejezéséig – a vasútállomás elhagyásáig – meg kell őriznie, és az ellenőrzésre jogosult részére fel kell mutatnia.

Az utas a menetjegye alapján a GYSEV területén utasbiztosítással rendelkezik.

Menetjegyek érvénytartama

Utazzon vasúttal, utazzon zölden!
Utazzon vasúttal, utazzon zölden!

Egy útra szóló menetjegy érvénytartama:

 • Az 1-100 km távolságú menetjegy a rajta feltüntetett 4 óra időtartamban.
 • A 101-200 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő nap 24. órájáig érvényes.
 • A 201-400 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő második nap 24. órájáig érvényes.
 • A 400 km-en felüli távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő harmadik nap 24. órájáig érvényes.

Azon a menetjegyen, amelyen nem óra, perc formájában kerül feltüntetésre az érvényesség, a feltüntetett első nap 0:00 órától az utolsó nap 24:00 óráig érvényes.

100 km-nél nagyobb távolságra menettérti jegy is kiadható. Menettérti jegy érvénytartama:

 • A menettérti jegy az érvényesség első napját követő 14. nap 24. órájáig érvényes. Először mindig az odaúti jeggyel kell utazni. Az odautazás az érvénytartamon belül bármikor megkezdhető.
 • A 2 db egy útra érvényes menetjegy formájában kiszolgáltatott menettérti jegy odaúti és visszaúti részét az utasnak az utazás során végig meg kell őriznie és a jegyvizsgálat alkalmával fel kell mutatnia.

Feláras vonatok

A menetrendben felárasként megjelölt vonatok igénybevétele esetén az utasnak az előírt felárat is meg kell fizetnie, azaz a csak pótjegyköteles vonatok menetjeggyel és pótjeggyel, a pótjegyköteles és kötelező ülőhely-biztosítással meghirdetett vonatok csak menetjeggyel, valamint pót- és helyjeggyel vehetők igénybe. A pótjegy és az ülőhely-biztosítás elővételben legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal igényelhető.

Tájékoztatás közlekedési korlátozásokról

A GYSEV az előre látható forgalomkorlátozásokat, ideértve különösen az átszállást eredményező vágányzárakat, a vonatpótló autóbuszos közlekedést, a vonatelmaradást az érintett vasútállomásokon hirdetményben és a honlapján is közzéteszi.
Ha a menetrend változása miatt a vonat közlekedése megszűnik vagy szünetel, vagy a vonat korábban közlekedik, akkor a módosított menetrendet a változást megelőzően legalább 14 nappal, minden egyéb esetben a változást megelőzően legalább 7 nappal kell meghirdetni. A vonatpótló autóbusszal történő közlekedés esetében a GYSEV a szolgáltatásait korlátozhatja.

Akadálymentes közlekedés

Az állomási és vonatkísérő személyzet be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordít és térítésmentesen minden szükséges segítséget megad a fogyatékkal élőknek, illetve a csökkent mozgásképességűeknek, az időseknek, a kisgyermekkel utazóknak és a várandós nőknek, a kerékpárral vagy nagy poggyásszal utazóknak.
Részletes információ, bejelentési tudnivalók a Mozgáskorlátozott utazás bejelentése menüpont alatt.  

Menetdíj-visszatérítés

Intézze bejelentéseit online!
Intézze bejelentéseit online!

Ha az utas nem, vagy csak részben használja fel menetjegyét, menetjegye érvénytartamán belül a fizetett menetdíj, illetve menetdíj-különbözet visszatérítését igényelheti. A menetjegy fel nem használását a kiindulási állomáson, részbeni felhasználását azon az állomáson kell igazoltatnia, amelyiken a továbbutazásról lemond.

Ha az utas alacsonyabb kocsiosztályon utazott, mint amire a menetjegye szólt, a jegyvizsgáló igazolása alapján kérheti a menetdíj-különbözet visszatérítését. A GYSEV a visszatérítendő összegből az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kezelési költséget vonja le.
Elektronikus úton értékesített menetjegyek visszatérítési feltételeit a vasúttársaság az elektronikus vásárlási felületen teszi közzé.

Utazási feltételek, tudnivalók: GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzat, GYSEV Zrt. Díjszabás

Jegyváltás Közlekedési Mobiljegy applikációval

Kényelmes menetjegyváltás mobilapplikáción keresztül akár elővételben, akár az utazás előtt, a sorban állás gondja nélkül. További részletek a Közlekedési Mobiljegy applikáció menüpont alatt találhatók.


Menetjegyárak, viteldíjak

A GYSEV Zrt. belföldi vonalain alkalmazott jegyáraink az általános forgalmi adót már tartalmazzák. 

Vasúti országos menetdíjtáblázat:

Kedvezményes regionális menetjegyek meghatározott vasútvonalakon, 2. kocsi osztályon vehetők igénybe. 

Kedvezményes regionális menetdíjak, érintett vonalszakaszok:

Utazási kedvezményre jogosultak
Utazzon kedvezményesen!
Utazzon kedvezményesen!

Kedvezményre jogosultak köre:

 • gyermekek,
 • nagycsaládosok,
 • 26 év alatti személyek,
 • fogyatékkal élők és tartósan beteg személyek,
 • hallássérültek,
 • magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyek,
 • fogyatékossági támogatásban részesülő személyek,
 • nyugdíjas és 65 éven felüli személyek,
 • fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak és látogatóik,
 • hadirokkantak és hadigondozottak,
 • közalkalmazottak,
 • képzésben résztvevő munkanélküliek,
 • tanulók, gyógypedagógiai intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekeket foglalkoztató intézmények tanulói és kísérőik,
 • szomszédos államokban élő magyarok.

Utazási kedvezmények igénybevételi feltételei (Díjszabás 2., 3., 5.1. és 5.4. pontja):

26 éven aluli fiatalok utazási kedvezménye:

 

Egyéb kedvezmények
Utazzon olcsóbban vasúton!
Utazzon olcsóbban vasúton!

Kedvezményes menetjegyváltás dolgozói bérlethez

2021. június 1. és 2021. szeptember 30. között 33 % kedvezménnyel válthat menetjegyet érvényes dolgozói vasúti bérlete mellé, bármely belföldi viszonylatra, 2. kocsi osztályra. Feláras vonatok esetében a felárat meg kell váltani.

A 33%-os kedvezmény igénybe vehető azok számára, akik a kedvezményes jegy érvénytartamának első napján rendelkeznek még érvényes, tetszőleges viszonylatra szóló, saját részre (személyi igazolvány számra) kiállított dolgozói vasúti bérlettel. A jegyen a bérlet száma feltüntetésre kerül.

A 33%-os kedvezményű menetjegyet nem csak pénztárban, hanem automatából vagy online is megvásárolhatja. A kedvezményes jegy a Vonatinfó applikáció jegyvásárlási funkcióján csak egy útra váltható meg.

A kedvezményes árú jegy a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. magyarországi hálózatán érvényes utazásra.

Rendezvényre kedvezménnyel!

Utazzon vonattal kedvező áron a kiemelt rendezvényekre, fesztiválokra! 

Váltsa meg kedvezményes menettérti vonatjegyét, utazzon kényelmesen, kapcsolódjon ki már az odaút során. Érkezzen vonattal kedvező áron az alábbi rendezvényekre!

50 % GYSEV-kedvezmény

 

Helyszín

Dátum

Kedvezmény feltétele

További
információ

Olimpiai Ötpróba meghirdetett helyszíneken egész évben

a rendezvény helyszínén az alkalmi menettérti jegy bélyegeztetése.

Helyszínek: https://otprobatokioba.hu/

 

Csabai Kolbászfesztivál*

Békéscsaba, CSABAPARK, Gyulai út 61. 2021. október 29-31. A rendezvény helyszínén az alkalmi menettérti jegyet le kell bélyegeztetni. Érvényes bármely belföldi állomásról Békéscsaba állomásra. A kedvezményes árú menetjeggyel az utazást legkorábban a rendezvényt megelőző napon 2021. október 28. 0.00 órától november 1. 23:59 óráig be kell fejezni. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjaz meg kell fizetni.

20 % GYSEV-kedvezmény

 

Helyszín

Dátum

Kedvezmény feltétele

További
információ

TEKA kártya* országosan egész évben

A kedvezményt az érvényes TEKA kártya alapján 2. kocsi osztályon történő utazáshoz lehet igénybe venni. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A kedvezményes árú menetjegy az utas által kiválasztott vonat indulási idejétől számított:

100 km alatti utazásnál: + 03:59 percig 100 km feletti utazásnál: + 23:59 percig érvényes, azonban nem nyúlhat túl vasárnap 23:59 percen, illetve a kártya hátoldalán feltüntetett érvényességi időn. Feláras vonat igénybe vétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.

Magyar Természetjáró Szövetség által kibocsátott névre szóló Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA) alapján 20%-os egy útra szóló üzletpolitikai utazási kedvezmény vehető igénybe péntek 0:00 órától vasárnap 23:59 percig.

A kedvezményes árú menetjegy kizárólag MÁV applikáción keresztül váltható meg!

* A MÁV-START Zrt.-vel közösen biztosított kedvezmények.

Díjmentes utazási kedvezmény a MACIVA cirkuszpedagógiai programsorozatra

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.  2020. január 10. - 2020. december 31. között a Magyar Cirkusz és Varieté meghatározott előadásaira díjmentes menettérti utazást biztosít bármely belföldi állomásról Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Zugló, Kőbánya-Kispest, Kelenföld  és Rákosrendező állomásra.

Felhasználási feltételek:

A belföldi díjmentes utazás igénybevételére a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt. magyarországi vonalán jogosultak az ország területén működő:

 • általános iskolai nappali tagozatos tanulói (ideértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
 • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (ideértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola, szakgimnázium),
 • minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

csoportos utazás esetén.

A csoport utazását előzetesen be kell jelenteni.

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A kedvezményes árú menetjegyek érvénytartama egy nap, az előadás napján 0:00 órától vehető igénybe és a visszautazást az előadások napján 23:59-ig be kell fejezni.

Feláras vonat igénybevétele esetén az igénybe venni kívánt vonatra érvényes felárat meg kell fizetni.

Visszautazás alkalmával a kiadott kedvezményes árú menetjeggyel utazó utas(ok)nak fel kell mutatnia/mutatniuk a cirkuszi belépőjegyet/belépőjegyeket.

A rendhagyó órákon való részvétel igazolásához - mely a díjmentes utazás alapja - az előadásra érvényes jegyre történik a bélyegzés.

Díjmentes utazási kedvezmény A Fátyol iskolaprogramra utazóknak

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 2021. szeptember 25. és 2021. október 14. között megrendezésre kerülő "Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás rendezvényre utazó diákcsoportok részére díjmentes utazást biztosít a Budapest-Keleti, Budapest-NYugati, Budapest-Déli, Kelenföld, Kőbánya.Kispest, Kőbánya felső és Zugló vasútállomásokra.

A rendezvény helyszíne: Hungexpo Kongresszusi Kiállítási Központ (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

A diákok fogadónyilatkozat alapján a vasúti személypénztárban váltott díjmentes menetjeggyel utazhatnak 2. kocsiosztályon a rendezvény által szervezett "Fátyol iskolaprogram"-ra. 10 fő diák mellé 1 fő kísérőnek is jár a díjmentes utazási kedvezmény. A díjmentes menettérti menetjegy a fogadónyilatkozaton feltüntetett napot megelőző nap 0:00 órától a megjelölt napot követő 23:59 perig érvényes utazásra. Kizárólag belföldi utazás lehetséges.

Kajla útlevél

Vidd magaddal Kajla útleveledet kirándulásaidra és utazásaidra, és mindig vigyázz rá! Gyűjtsd a pecséteket és a Kajla körök lejárásáért járó Kajla karikákat az egész országban! A Kajla köröket, a pecsételő pontokat és a hozzájuk tartozó térképet megtalálod itt, a weboldalon. Ha útra kelsz, minden pecsételő ponton egy plakátra fogsz bukkanni, hogy biztosan rátalálj a megfelelő helyekre.

Kajla útleveledbe nemcsak pecséteket gyűjthetsz, hanem útitervet készíthetsz, élményeket írhatsz, jegyzetelhetsz, sőt még képeslapot is tervezhetsz. Használd bátran, hogy minél szebb legyen, mert nyár végén feltöltheted ide, a weboldalra, amiért ajándék is jár majd…

Vonatozz díjmentesen Kajla útleveleddel és diákigazolványoddal a GYSEV és a MÁV vonatain az őszi szünetben is!
 

2021. október 23. - 2021. november 1. között az őszi szünetben az arra jogosult gyermek, aki a vonaton bemutatja Kajla útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), ingyenes Kajla jeggyel utazhat a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. belföldi járatain.

A szülő, kísérő részére a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. Díjszabásában meghirdetett viteldíjat meg kell fizetni, az utazás részletes feltételeit a Személyszállítási Üzletszabályzata tartalmazza. A GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. járatain a gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérő 33%-os kedvezményben részesül, amennyiben más kedvezménnyel nem rendelkezik.

A feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, a pót- és helyjegyet, a helyjegyet, vagy a pótjegyet a Kajla kampány keretében díjmentesen utazó gyermek részére is meg kell vásárolni.

Az ingyenes utazáshoz a gyermek díjmentes Kajla jegyét előre meg kell váltani a vasúti személypénztárakban, a Vonatinfó applikációból, a MÁV-START Zrt. jegykiadó automatáiból, vagy internetes jegyértékesítési rendszerén keresztül. A jegyet egy útra és oda-vissza útra is meg lehet vásárolni az általános utazási szabályok szerint (100 km alatti távolságra csak egyúti jegyet kínálnak a vasúttársaságok).

KajlaBalaton 24 jegy


A Kajla Útlevél alapján az arra jogosult gyermek korlátlan számú díjmentes „KajlaBalaton24 jegy” váltására jogosult. A KajlaBalaton 24 jegy a 2021/22-es tanév őszi szünetére is megváltható. A díjmentes jegy legkorábban 2021. október 23-án 00:00 órától vehető igénybe utazásra és legkésőbb 2021. november 1-jén 23:59 percig érvényes.
A KajlaBalaton 24 jegy a rajta feltüntetett érvényességi időn korlátlan számú utazásra érvényes az alábbi vonalakon:
- a VOLÁNBUSZ Zrt.: Balatonfüred – Tihany között közlekedő menetrendszerinti járatain,
- a MÁV-START Zrt.:
• 29 (Szabadbattyán – Tapolca),
• 30 (Szabadbattyán – Balatonszentgyörgy),
• 26 (Balatonszentgyörgy – Sümeg),
• 39 (Balatonfenyves GV)
vonalon.

Csak a MÁV-START jegypénztáraiban váltható meg. 

FONTOS:
Az előre megváltott Kajla jeggyel együtt a vonaton be kell mutatni a gyermek Kajla útlevelét és a személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány)!

A Hol vagy, Kajla? akcióval kapcsolatban egyéb részletek a kampány weboldalán olvashatóak.

Kellemes utazást, jó szórakozást kívánunk!

START Klub kártya

Gyakran utazik vonattal? Váltsa meg START Klub kártyáját, és közlekedjen féláron!

A START Klub kártya 50% kedvezményt nyújt a teljes árú másodosztályú, és közel 50% kedvezményt az első osztályú belföldi jegyek árából. A kedvezmény egy útra és menettérti útra is igénybe vehető korlátlan számban. A menetjegyek érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menetjegyek érvénytartamával és azok felhasználási feltételeivel (érvénytartam, útmegszakítás stb.), de a menetjegyet csak a START Klub kártya érvényességén belül lehet felhasználni. A kedvezmény 1. osztályon teljes árú kocsiosztály különbözet megfizetése mellett vehető igénybe.

Szombatonként nem csak a START Klub kártya tulajdonosok, hanem további 1 fő is 50 %-os kedvezményű jeggyel utazhat. A plusz egy főre szóló kedvezmény szombatonként 0–24 óráig vehető igénybe (munkanap áthelyezéstől függetlenül) a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt. magyarországi vonalain. A kedvezményt két együtt utazó, azonos viszonylatra szóló jeggyel rendelkező utas veheti igénybe. Menettérti útnál mindkét utazásnak szombati napra kell esnie, más napokon ezt a kedvezményt a plusz egy fő nem veheti igénybe.

A kártya tulajdonosa nemzetközi forgalomban a RailPlus kedvezményt (25%) is igénybe veheti.

Menetjegy vásárlásakor az Utasnak jeleznie kell, hogy START Klub kártyával kívánja a kedvezményt igénybe venni.

A START Klub kártya megvásárolható egy teljes évre, vagy féléves időtartamra.

A START Klub kártya ára:

Fél évre 26 éven aluliaknak 14 900 Ft
  26 éven felülieknek 19 900 Ft
Egy évre 26 éven aluliaknak 24 900 Ft
  26 éven felülieknek 34 900 Ft

A START Klub kártya igénylése

A START Klub kártya névre szóló, fényképes, biztonsági elemekkel ellátott plasztik kártya. A kártya igényelhető bármely a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálati irodában, és a vasútállomási pénztárakban igénylőlap kitöltésével és igazolványkép átadásával. Az igénylőlap letölthető honlapról, illetve valamely belföldi pénztárban kérhető. A hiánytalanul kitöltött, igazolványképpel ellátott igénylőlap a pénztárakban személyesen adható le. A pénztáros ellenőrzi az igénylő személyazonosságát (26 éven aluliaknál a jogosultságot is). 26 éven aluliaknak szóló (START Klub -26) kártyát az igényelhet, aki az érvényesség első napján még nem töltötte be a 26. életévét.

Az igénylőlap leadásakor az igénylőnek meg kell fizetnie a kártya árát. A pénztáros a jegykiadó gépen kiadja a kártyabizonylatot, amely a befizetés napjától 1 hónapig (amíg a valódi kártya elkészül) a START Klub kártyával egyező kedvezmény igénybevételére jogosítja az igénylőt. (Ez alól kivétel a RailPlus kedvezmény, mely kártyabizonylattal még nem vehető igénybe.) A bizonylat elővételben nem adható ki, a START Klub kártya és a kártyabizonylat érvényességének első napja a befizetés napja. Készpénzfizetési számla csak az igénylő (utas) nevére állítható ki.

A kártya igényelhető online módon is. Bővebb információért kattintson ide!

A START Klub kártya átvétele

Az igényléskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon munkatársunk értesíti az igénylőt arról, hogy megrendelt kártyája átvehető. A kártya személyesen vehető át az igényléskor kiválasztott menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton vagy vasútállomás START Klub átvételi helyként jelölt pénztárában, azok nyitva tartási idejében. Átvételkor a pénztáros ellenőrzi az átvevő személyazonosságát (26 éven aluliaknál a jogosultságot is), és a kártyát átadja az utas részére. Az átvételt az utas aláírásával elismeri. A pénztárban igényléskor előre kifizetett kártyák csak a kártyabizonylat ellenében vehetők át. Az átvevő személyazonossága ebben az esetben is ellenőrzésre kerül.

A START Klub kártya hosszabbítása

Azon START Klub kártya tulajdonosok, akiknek kártyája lejár, és továbbra is szeretnének kedvezményesen utazni, a MÁV-START Zrt. honlapján online igényelhetik kártyájuk meghosszabbítását. Bővebb információért kattintson ide!

Kedvezményre való jogosultság igazolása

Jegyvizsgálatkor az érvényes START Klub kártyát fel kell mutatni. Ellenőrzéskor a jegyvizsgáló az Utastól személyazonosító igazolvány felmutatását kérheti. Az akció feltételeinek nem megfelelő menetjegye(ke)t pótdíj fizetése mellett teljes árú díjra egészítjük ki.

START Klub kártya visszatérítése

A START Klub kártya az érvényessége megkezdése után nem téríthető vissza. Az online módon igényelt, és az érvényességének megkezdése előtt kifizetett és átvett kártyákat az érvényesség megkezdése előtt 10 % kezelési költség felszámításával lehet visszatéríteni.
Ismerje meg a START Klub kártyacsalád további ajánlatait, amellyel megkönnyítheti utazását!

Hungary Card

Barangoljunk együtt Magyarországon!

A Magyar Turizmus Kártya megváltásával kedvezményesen utazhat vonatainkon.

A 2021. évi kiadványcsomagban az alábbi, vasúti utazáshoz kapcsolódó kedvezményekre jogosító szelvények találhatók (Hungary Card Plus igénybevételével):

 • 4 db 2. kocsiosztályra szóló 50%-os alkalmi egy útra szóló kedvezmény (bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra felhasználható),
 • 8 db 33%-os egy útra szóló kedvezmény (bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra felhasználható),
 • 4 db díjmentes kerékpárjegy.

A Hungary Card 2021 Plus kártya érvényességi ideje: 2020. december 1. - 2022. január 31.

A Hungary Card a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton 2 alkalommal, e-szelvényenként maximum 2 felnőtt részére 20% kedvezményt nyújt a Múzeumvasút közlekedési idejében, a kártya birtokosa által előzetesen a kártya weboldaláról letöltött és egyben kinyomtatott e-szelvény bevonása mellett. Ez a kedvezmény a kártya mindkét típusával (Basic, Plus) igénybe vehető.

A kedvezmények a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi vonalain használhatók fel.

A Hungary Card 2021 kártyákat megrendelheti online a www.hungarycard.hu oldalon.

Bükfürdői Kristály Torony

Kedvezmény a vonattal érkező kalandozók számára!

Látogasson el vonattal a bükfürdői Kristály Toronyba, kérje 33 % kedvezményű menettérti vonatjegyét a vasútállomás pénztárában. Készüljön fel a kalandra kényelmes vonatúttal!

Nincs más teendője, mint visszaútban felmutatni a vonaton a Kristály Toronyban kapott belépőjegyét.

A kedvezményes menetjeggyel az érvényesség napján lehet utazni.

Szentgotthárd Wellness & Spa
www.gotthardfurdo.hu

Szentgotthárd Spa & Wellness

Csobbanjon kedvezménnyel a Szentgotthárd Spa & Wellness élményfürdőben! 

Legyen részese egy egész napos kikapcsolódásnak, töltődjön fel már a vonatút során! Váltsa meg 33 % kedvezményű menettérti vonatjegyét a vasútállomás pénztárában, visszaútban pedig mutassa fel a vonaton a fürdőben kapott belépőjegyét.

A kedvezményes menetjeggyel az érvényesség napján lehet utazni.

www.gotthardfurdo.hu

Szentgotthárd Wellness & Spa
Spa & Wellness Szentgotthárd
Beltéri medence
Beltéri medence

Fertő-táj világörökség kedvezmények

Falu a faluban, a mönchhofi falumúzeumban

Az élet, mint egykoron, egy igazi, mesébe illő falucskában elevenedik meg. Legyen részese Ön is egy valóságos időutazásnak a Haubenwallner család egykori szőlőskertjében kialakított, varázslatos szabadtéri múzeumban. A 2018-as év kiállítási díjával büszkélkedő skanzen izgalmas betekintést nyújt az egykori iskolába, vendégházakba, a moziba, a hivatalba, a postára, a tűzoltóság épületébe, a templomba és különféle kézműves műhelyekbe. Ismerje meg a régi idők pannon kultúráját, valamint az itt élők mindennapjait.

Utazzon vonattal Mönchhofba, a vasútállomástól néhány perc sétával könnyedén eléri a népszerű falumúzeumot, ahol a belépőjegy árából 10 % kedvezményt kínálnak a vonattal érkező látogatóknak!

Csoportok számára előzetes bejelentkezés szükséges, magyar nyelvű tárlatvezetés előzetesen kérhető.

Dorfmuseum Mönchof, 7123 Mönchof, Bahngasse 62., www.dorfmuseum.at 

Világhírű pezsgés, a gols-i Szigeti pezsgőpincészetnél

A magyar vonatkozású, Péter Szigeti 1991 óta előállított ital-remekművei a világ szinte minden pontján méltán ékesítik az üzletek polcait, a Távol-Kelettől egészen Skandináviáig és Amerikáig. A családi pincészet különlegessége, hogy a legkorszerűbb technológiát alkalmazva, a környéken termesztett, kézzel szüretelt, válogatott szőlőfajtákból állítja elő a széles termékpalettát, szem előtt tartva a minőséget és a magyarságot. Pezsgés, kulturális háttér, nemzetközi kitekintés és végtelen odaadás, szerelem mindaz, ami a pezsgőkészítés pillanatait kísérik, Gols-ban!

A pezsgőmesterek magyar nyelvű szakmai ismertetővel, 3 féle pezsgőkóstolóval, valamint 10 % kedvezménnyel fogadják a vonattal érkező, kóstolni vágyó vendégeiket, a vasútállomás szomszédságában! 

Sektkellerei Szigeti Gmbh, 7122 Gols, Sportplatzgasse 2a., www.szigeti.at 

A pezsgőkóstolóra előzetes bejelentkezés szükséges, a program magyar nyelven biztosított.

Kombinált jegyek
Fürdőjegy Bük
Fürdőjegy Bük

Fürdőjegy Bük

Csobbanjon velünk Bükfürdőn – fürdőjeggyel!

Kényelmes vonatút, közvetlen busztranszfer, kényeztető pihenés - egyetlen jeggyel!

Látogasson el kedvezményes fürdőjeggyel régiónk egyik legnépszerűbb fürdőkomplexumába, a Bükfürdő Thermal & Spa-ba!

A kedvezményes fürdőjegy tartalma:

 • egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Bükre,
 • busztranszfer Bük vasútállomás és a fürdő között oda és vissza,
 • belépő a Bükfürdő Thermal & Spa-ba.

Árak

  Felnőtt jegy Gyermek jegy (6–14 éves korig) Nyugdíjas jegy
Sopronból 4 490 Ft 2 690 Ft 3 890 Ft
Szombathelyről 4 210 Ft 2 410 Ft 3 610 Ft
Szentgotthárdról 5 230 Ft 3 430 Ft 4 630 Ft
Körmendről 4 670 Ft 2 870 Ft 4 070 Ft
Kőszegről 4 580 Ft 2 780 Ft 3 980 FtGyógyulás, pihenés vagy önfeledt szórakozás? Nem kell választania, hiszen a Bükfürdő Thermal & Spa-ba szóló fürdőjeggyel mindegyiket megkaphatja!

Az egyedi összetételű gyógyvíz megoldást kínál a már meglévő mozgásszervi megbetegedésekre, de a megelőzésben is kiváló. Mártózzon meg a számos gyógymedence egyikében, mellé pedig vegye igénybe a sokrétű gyógyászati kezelések valamelyikét!

Amennyiben a hétköznapok fáradalmait szeretné kipihenni, kiváló megoldás lehet az élményelemekkel tarkított medencében való relaxálás, esetleg egy-egy nyugtató, energetizáló masszázs kipróbálása. Ugye milyen jól hangzik?

Gyermekkel érkezne? A Bükfürdő Thermal & Spa ebben az esetben is egy tökéletes választás. Fedett és kültéri gyermekmedencék, vízi játékok, száraz és vizes játszótér kínál megannyi szórakozást a kicsiknek. Ha a család legkisebbjei egy kis játékra vágynának, a fürdőn ingyenes animációs programokon való részvételre is lehetőség van.

Felhasználási feltételek

A fürdőjegy az érvényesség napján a fent felsorolt GYSEV állomásokról, munkanapokon 8 óra után, hétvégén időbeli korlátozás nélkül a menetrendszerinti vonatokon, és a Lokomotív Kft. által közlekedtetett büki helyi autóbuszjáratokon, egyszeri oda- és visszautazásra jogosít.

Átszállási lehetőségek Bük vasútállomáson

A fürdőjegy a feláras vonatok pót- és helyjegyét nem tartalmazza.

A fürdőjegy elővételben is megváltható, vissza nem téríthető.

A kedvezmény a fürdő nyitva tartási idejében vehető igénybe, kivéve a kiemelt időszakokat, amelyek a következők:

 • 2021. október 23. - november 1. 
 • 2021. december 24. - 2022. január 2. 

Bővebb információ a Bükfürdő Thermal & Spa fürdőről: www.bukfurdo.hu.

ZOO kombinált jegyek
ZOO kombinált jegyek

ZOO jegy (Győr)

Látogassa meg a győri állatkert lakóit ZOO jeggyel!

Egy jegy, több szolgáltatás a sorban állás gondja nélkül! 

A ZOO kedvezményes jegy tartalma:

 • egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Győrbe,
 • az érvényesség napján korlátlan számú utazás Győrben a helyi autóbuszjáratokon,
 • belépő a győri Xantus János Állatkertbe.

Árak

  Felnőtt jegy Családi jegy1 Diák jegy2 Nyugdíjas jegy Gyerek jegy3
Sopronból 5 170 Ft 7 150 Ft 4 450 Ft 4 360 Ft 4 360 Ft
Fertőszentmiklósról 4 790 Ft 6 770 Ft 4 070 Ft 3 980 Ft 3 980 Ft
Kapuvárról 4 420 Ft 6 400 Ft 3 700 Ft 3 610 Ft 3 610 Ft
Csornáról 4 140 Ft 6 120 Ft 3 420 Ft 3 330 Ft 3 330 Ft
Szombathelyről 5 690 Ft 7 670 Ft 4 970 Ft 4 880 Ft 4 880 Ft
Szentgotthárdról 6 330 Ft 8 310 Ft 5 610 Ft 5 520 Ft 5 520 Ft
Körmendről 6 010 Ft 7 990 Ft 5 290 Ft 5 200 Ft 5 200 Ft
Répcelakról 4 610 Ft 6 590 Ft 3 890 Ft 3 800 Ft 3 800 Ft
 1. 1 felnőtt + 1 kisgyerek (2-6 év)
 2. 4 év felett, érvényes diákigazolvánnyal
 3. 6-14 év között
 4. 0-2 éves kor közt babajegy 200 Forint, mely az Állatkert pénztárában fizetendő

 

Fedezzük fel a hüllők élővilágát is a győri terráriumházban!

A ZOO Plusz jegy tartalma:

 • egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Győrbe,
 • korlátlan számú utazás Győrben a helyi autóbuszjáratokon,
 • belépő a győri Xantus János Állatkerbe,
 • belépő a győri Füles Bástya terráriumházba.

Felhasználási feltételek

A jegy az érvényesség napján a fent felsorolt GYSEV állomásokról, munkanapokon 8 óra után, hétvégén időbeli korlátozás nélkül a menetrendszerinti vonatokon, és az VOLÁNBUSZ Zrt. által közlekedtetett helyi autóbuszjáratokon korlátlan számú utazásra jogosít. A jegy a feláras vonatok pót- és helyjegyét nem tartalmazza.

A Volánbusz Zrt. menetrendje: www.volanbusz.hu.

A jegy elővételben is megváltható, vissza nem téríthető.

Ismerje meg velünk a természet csodáit!

Páros napijegy
Páros napijegy

Páros napijegy (Sopron, Győr, Szombathely)

Kedvezményes vonatjegy és korlátlan helyi buszközlekedés – kényelmes, gondtalan kirándulás!

Barangolás Isis nyomdokain? Győr barokk utcáinak felfedezése? Netán egy közös koccintás a leghűségesebb városban?

Élvezzék a kedvezményes árú páros napijegy előnyeit, amely nem csak a vasúton, hanem a választott célállomás helyi autóbuszjáratain is érvényes!

A páros napijegy tartalma:

 • Utazás Győr, Sopron vagy Szombathely állomások egyikére és vissza, a GYSEV Zrt. vonalain, bármely vasútállomásról, tetszőleges útirányon.
 • Korlátlan számú utazás a választott város helyi autóbuszjáratain.

Ára: 4.900 Ft (2 fő részére)

Felhasználási feltételek

 • A jegy az utas által megjelölt napon, hétköznap 8 órától, hétvégén és ünnepnapokon pedig egész nap érvényes.
 • InterCity vonat kizárólag pót- és helyjegy váltása mellett vehető igénybe.
 • A jegy kizárólag két fő együttes utazása esetén érvényes.
 • A jegyre az együtt utazók neveit fel kell vezetni, és kérésre az utazási jogosultságot fényképes igazolvány felmutatásával igazolni kell.
 • A páros napijegy elővételben is megváltható, de visszatérítése és cseréje nem lehetséges.

A páros napijegy valamennyi GYSEV jegypénztárban kapható.

A Volánbusz Zrt. menetrendje: www.volanbusz.hu

Együtt élmény az utazás!

Tekergő jegyek

UTAZZ, TEKERJ, KÓSTOLJ ÉS LÁSS CSODÁT!

Egy- és többnapos túraajánlatokkal várjuk a kikapcsolódni vágyókat!

Úti cél: Őrség, Vendvidék, Fertő-táj! 

 • Pihentető utazás kényelmes, korszerű vonaton,
 • kiváló minőségű és felszereltségű normál és e-bike bérkerékpár,
 • tapasztalt kerékpáros túravezetés.

További részletek: Kerékpáros utazások/Tekergő jegyek menü pontban.

 

Közlekedési Mobiljegy applikáció
Közlekedési Mobiljegy applikáció

Csorna-Hegyeshalom, valamint Fertőszentmiklós - Fertőszéplak-Fertőd - Pamhagen között már mobilapplikációval is megválthatja menetjegyét!

Menetjegyváltás könnyedén:

 • töltse le mobiltelefonjára a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.  és viszonteladói (OTP SIMPLE, VOXPAY) Közlekedési mobiljegy applikációját,
 • a „Vásárlás” oldalon érintse meg a „Szolgáltató / város” menüpont nevét, majd a keresési mezőben a „GYSEV” szót begépelve válassza ki a kívánt viszonylatot és díjterméket,
 • a tervezett utazás idejét (nap, óra, perc) állítsa be az érvényességi időpont mezőben,
 • az „Összegzés” oldalon ellenőrizze le a választott menetjegy adatait, majd a „Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti vásárlását.

További részletek: https://mobiljegy.nmzrt.hu/