Tudnivalók menetjegyváltásról, belföldi vasúti utazási feltételekről

Menetjegyváltás

Váltsa meg menetjegyét elővételben!
Váltsa meg menetjegyét elővételben!

Az utazás megkezdésekor az utasnak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. Menetjegy – elővételben – legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal váltható. Ha a felszállási állomáson a vasúti társaság a menetjegykiadást nem biztosította, akkor a menetjegyet a vonaton a jegyvizsgálónál, pótdíj megfizetése nélkül lehet megváltani.

Amennyiben az utasnak annak ellenére nincs menetjegye, hogy a felszállási állomáson a vasúti társaság a jegyváltást lehetővé tette, a menetdíjon felül pótdíjat is kell fizetnie.

A vonaton pótdíj megfizetése nélkül válthat menetjegyet minden esetben:

 • a kísérő nélküli, fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű utas.

A megváltott menetjegyet az utasnak utazása befejezéséig – a vasútállomás elhagyásáig – meg kell őriznie, és az ellenőrzésre jogosult részére fel kell mutatnia.

Az utas a menetjegye alapján a GYSEV területén utasbiztosítással rendelkezik.

Menetjegyek érvénytartama

Utazzon vasúttal, utazzon zölden!
Utazzon vasúttal, utazzon zölden!

Egy útra szóló menetjegy érvénytartama:

 • Az 1-100 km távolságú menetjegy a rajta feltüntetett 4 óra időtartamban.
 • A 101-200 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő nap 23:59 órájáig érvényes.
 • A 201-400 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő második nap 23:59 órájáig érvényes.
 • A 400 km-en felüli távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő harmadik nap 23:59 órájáig érvényes.

Azon a menetjegyen, amelyen nem óra, perc formájában kerül feltüntetésre az érvényesség, a feltüntetett első nap 0:00 órától az utolsó nap 23:59 óráig érvényes.

100 km-nél nagyobb távolságra menettérti jegy is kiadható.

Menettérti jegy érvénytartama:

 • A menettérti jegy az érvényesség első napját követő 14. nap 23:59 órájáig érvényes.
 • A menettérti jeggyel az odautazást az érvénytartamon belül kell megkezdeni.
 • A menettérti jeggyel a visszautazást az érvénytartamon belül bármikor meg lehet kezdeni, és azt az érvénytartam utolsó napjának 23:59 óráig be kell fejezni.

A vasúttársaság a menettérti útra szóló menetjegyet egy darab menettérti jegy formájában szolgáltatja ki.

Feláras vonatok

A menetrendben felárasként megjelölt vonatok igénybevétele esetén az utasnak az előírt felárat is meg kell fizetnie, azaz a csak pótjegyköteles vonatok menetjeggyel és pótjeggyel, a pótjegyköteles és kötelező ülőhely-biztosítással meghirdetett vonatok csak menetjeggyel, valamint pót- és helyjeggyel vehetők igénybe. A pótjegy és az ülőhely-biztosítás elővételben legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal igényelhető.

2023. július 1-jétől kivezetésre kerültek a pótjegy díjak és megemelkednek a helyjegy díjak. A jelenleg pót- és helyjegyköteles vonatok a fenti dátumtól csak helyjegykötelesként kerülnek meghirdetésre.

2022. augusztus 29-től a Sopron-Csorna-Győr és a Szombathely-Csorna-Győr között utazók az InterCity vonatokat felár (pót-és helyjegy árának) megfizetése nélkül vehetik igénybe.

A fent megjelölt szakaszon túl utazóknak az InterCity pót- és helyjegyet a teljes útvonalra meg kell váltani.

A helyjeggyel nem rendelkező utasok kizárólag a szabadon maradt ülőhelyeket foglalhatják el.

Tájékoztatás közlekedési korlátozásokról

A GYSEV az előre látható forgalomkorlátozásokat, ideértve különösen az átszállást eredményező vágányzárakat, a vonatpótló autóbuszos közlekedést, a vonatelmaradást az érintett vasútállomásokon hirdetményben és a honlapján is közzéteszi.
Ha a menetrend változása miatt a vonat közlekedése megszűnik vagy szünetel, vagy a vonat korábban közlekedik, akkor a módosított menetrendet a változást megelőzően legalább 14 nappal, minden egyéb esetben a változást megelőzően legalább 7 nappal kell meghirdetni. A vonatpótló autóbusszal történő közlekedés esetében a GYSEV a szolgáltatásait korlátozhatja.

Akadálymentes közlekedés

Az állomási és vonatkísérő személyzet be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordít és térítésmentesen minden szükséges segítséget megad a fogyatékkal élőknek, illetve a csökkent mozgásképességűeknek, az időseknek, a kisgyermekkel utazóknak és a várandós nőknek, a kerékpárral vagy nagy poggyásszal utazóknak.
Részletes információ, bejelentési tudnivalók a Mozgáskorlátozott utazás bejelentése menüpont alatt.  

Menetdíj-visszatérítés

Intézze bejelentéseit online!
Intézze bejelentéseit online!

Ha az utas nem, vagy csak részben használja fel menetjegyét, menetjegye érvénytartamán belül a fizetett menetdíj, illetve menetdíj-különbözet visszatérítését igényelheti. A menetjegy fel nem használását a kiindulási állomáson, részbeni felhasználását azon az állomáson kell igazoltatnia, amelyiken a továbbutazásról lemond.

Ha az utas alacsonyabb kocsiosztályon utazott, mint amire a menetjegye szólt, a jegyvizsgáló igazolása alapján kérheti a menetdíj-különbözet visszatérítését. A GYSEV a visszatérítendő összegből az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kezelési költséget vonja le.
Elektronikus úton értékesített menetjegyek visszatérítési feltételeit a vasúttársaság az elektronikus vásárlási felületen teszi közzé.

Utazási feltételek, tudnivalók: GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzat, GYSEV Zrt. Díjszabás

Jegyváltás Közlekedési Mobiljegy applikációval

Kényelmes menetjegyváltás mobilapplikáción keresztül akár elővételben, akár az utazás előtt, a sorban állás gondja nélkül. További részletek a Közlekedési Mobiljegy applikáció menüpont alatt találhatók.


Menetjegyárak, viteldíjak

A GYSEV Zrt. belföldi vonalain alkalmazott jegyáraink az általános forgalmi adót már tartalmazzák. 

Vasúti országos menetdíjtáblázat:

Kedvezményes regionális menetjegyek meghatározott vasútvonalakon, 2. kocsi osztályon vehetők igénybe. 

Kedvezményes regionális menetdíjak, érintett vonalszakaszok:

Utazási kedvezményre jogosultak
Utazzon kedvezményesen!
Utazzon kedvezményesen!

Kedvezményre jogosultak köre:

 • gyermekek,
 • nagycsaládosok,
 • 26 év alatti személyek,
 • fogyatékkal élők és tartósan beteg személyek,
 • hallássérültek,
 • magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyek,
 • fogyatékossági támogatásban részesülő személyek,
 • nyugdíjas és 65 éven felüli személyek,
 • fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak és látogatóik,
 • hadirokkantak és hadigondozottak,
 • közalkalmazottak,
 • képzésben résztvevő munkanélküliek,
 • tanulók, gyógypedagógiai intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekeket foglalkoztató intézmények tanulói és kísérőik,
 • szomszédos államokban élő magyarok.

Utazási kedvezmények igénybevételi feltételei (Díjszabás 2., 3., és 5. pontja):

26 éven aluli fiatalok utazási kedvezménye:

 

Helyi autóbusz menetjegyek

1. BKK(Budapesti Közlekedési Központ) jegyek bármely GYSEV jegypénztárban

Budapest 24 órás jegy
Érvényes a jegyen feltüntetett kezdő időponttól (nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra BKK járatain.

Budapest 72 órás jegy
Érvényes a jegyen feltüntetett kezdő időponttól (nap, óra, perc) számított 72 órán át, korlátlan számú utazásra BKK járatain.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/

2. Szombathely - helyi autóbusz menetjegyek
Az alábbi menetjegyek a szombathelyi Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Vonaljegy
Bárki, bármilyen célú utazásra használhatja. A vásárlástól számított 6 hónap belül használható fel. Azon a járaton érvényes egyszeri utazásra, amelyiken azt az utas a felszálláskor érvényesítette.

Vonaljegy - Gyermek
Gyermek menetjegy a 6 és 14 év közti gyermekek részére váltható bármilyen célú utazásra.
A vásárlástól számított 6 hónap belül használható fel. Azon a járaton érvényes egyszeri utazásra, amelyiken azt az utas a felszálláskor érvényesítette.

Gyűjtőjegy 10 db
Teljes árú 10 darabos jegytömb csak elővételben vásárolható. Bárki, bármilyen célú utazásra használhatja. A vásárlástól számított 6 hónap belül használható fel. Azon a járaton érvényes, amelyiken azt az utas a felszálláskor érvényesítette.

Napijegy (24h)
Bárki, bármilyen célú utazásra használhatja. A vásárlástól számított 24 órán belül használható fel. Az érvényességi időn belül korlátlan számú utazásra jogosít.  A jegyek visszaváltása a vásárlás helyszínen, a menetjegyekre vonatkozó általános szabályok szerint történik. 

Észrevétel, panasztétel módja:

a vásárlás helyszínén Észrevételbejelentő vagy Adatfelviteli lapon,

Érvényes menetdíjak, további információk: https://blaguss-szombathely.hu/jegy-es-berlet-arak/

3. Sopron - helyi autóbusz menetjegyek
Az alábbi menetjegyek a soproni Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Elővételi menetjegy  
A menetjegy azon a járaton érvényes, amelyiken azt felszálláskor az utas érvényesíti.

Napi jegy (napi bérlet)
A napi bérlet az érvényesség az érvényesség napján 0:00 órától az érvényesség napjának 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. Külön igazolvány nélkül érvényes.

Észrevétel, visszatérítési igény, panasztétel, módja:
-  közvetlenül az info [at] volanbusz [dot] hu email címen.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet

4. Veszprém - helyi autóbusz menetjegyek

A helyi autóbusz menetjegyek érvényesek a V-Busz Közlekedési Kft. járataira, Veszprém városban történő utazásokhoz, érvényességi időtartamon belül.

Az alábbi, helyi autóbusz menetjegyek bármely GYSEV jegypénztárban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Veszprémi helyi menetjegy
A menetjegy átszállás és útmegszakítás nélküli egyszeri utazásra érvényes.
Ára: 350 Ft

Veszprémi napijegy
A napijegy korlátlan számú utazásra jogosít a megjelölt napon 00:00 órától azt követő nap 02:00 óráig.
Ára: 1 500 Ft

Visszatérítés
A helyi menetjegy és a napijegy visszatérítése nem lehetséges.

Veszprém helyi autóbuszközlekedés menetrend Menetrend | V-BUSZ KFT - Veszprém (vbusz.hu)
V-Busz Kft. szolgáltatásainak díjszabása Díjszabás | V-BUSZ KFT - Veszprém (vbusz.hu)


Egyéb kedvezmények

50 % GYSEV-kedvezmény

 

Helyszín

Dátum

Kedvezmény feltétele

További
információ

Ötpróba* 2023. január 1. és 2023. december 31. között  A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni..

Érvénytartam: megegyezik az azonos távolságra érvényes teljes árú menetjegy érvénytartamával. Az utazás legkorábban a verseny első napját megelőző nap 0:00 órától kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb a versenyt követő nap 23:59 óráig be kell fejezni. Ez az érvénytartam a GYSEV Zrt. Üzletszabályzatától és a Díjszabástól eltérően vonatkozik a 100 km vagy annál kisebb távolságra is

Menetjegy érvényesítése bélyegzéssel történik a rendezvény helyszínén.

Rendezvénynaptár:
www.otprobaparizsba.hu

AGROmashEXPO 2023

HUNGEXPO Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.). 2023. január 25-28.  A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni. 

Érvénytartam: megegyezik az azonos távolságra érvényes teljes árú menetjegy érvénytartamával. Az utazás legkorábban a verseny első napját megelőző nap 0:00 órától kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb a versenyt követő nap 23:59 óráig be kell fejezni. Ez az érvénytartam a GYSEV Zrt. Üzletszabályzatától és a Díjszabástól eltérően vonatkozik a 100 km vagy annál kisebb távolságra is.

Az alkalmi menettérti jegy érvényesítése(bélyegzése) a rendezvény nyitvatartási idejében a III. fogadócsarnoknál a Mobilpénztárnál lehetséges.

Rendezvényről bővebben: https://agromashexpo.hu/

FeHoVa kiállítás HUNGEXPO Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.). 2023. február 09-12. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

Érvénytartam: megegyezik az azonos távolságra érvényes teljes árú menetjegy érvénytartamával. Az utazás legkorábban a verseny első napját megelőző nap 0:00 órától kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb a versenyt követő nap 23:59 óráig be kell fejezni. Ez az érvénytartam a GYSEV Zrt. Üzletszabályzatától és a Díjszabástól eltérően vonatkozik a 100 km vagy annál kisebb távolságra is.

Az alkalmi menettérti jegy érvényesítése(bélyegzése) a rendezvény területén a III. fogadócsarnok előtti passzázson lévő Mobilpénztárban történik.

CONSTRUMA kiállítás HUNGEXPO Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.). 2023. március 29-április 2. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni. A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy az utazás legkorábban 2023. március 28-án 00:00 órától kezdhető meg, a visszautazást legkésőbb 2023. április 03-án 23:59 óráig be kell fejezni. Ez az érvénytartam a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatától és a Díjszabástól eltérően vonatkozik a 100 km vagy annál kisebb távolságra is.

Az alkalmi menettérti jegy érvényesítése a rendezvény területén a III. fogadócsarnok előtti passzáson lévő Mobilpénztárban lehetséges a rendezvény nyitvatartási idejében.
HVG Állásbörze stratégiai fontosságú rendezvény, munkaerő toborzás Budapest 2023. április 26-28. Részletek hamarosan  
Győrkőcfesztivál Győr 2023.június 30 - július 2.
 

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljes árú kocsiosztály - különbözeti díjat meg kell fizetni.

2023. június 30. és 2023. július 02. között megrendezésre kerülő Győrkőcfesztivál rendezvényre utazó 6-14 év közötti gyermekek részére biztosít utazást visszaútban díjmentesen Győr állomásról.

A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával.

 A gyermek menetjegy váltása nélkül utazhat visszaútban a rendezvény belépőjéül szolgáló karszalag és a Győrkőcfesztiválra szóló odaúti menetjegy együttes felmutatásával.

A visszautazást legkésőbb 2023. július 03-án 23:59 percig be kell fejezni.

XXII. SAVARIA Történelmi Karnevál 2023 Szombathely 2023. augusztus 24 - augusztus 27. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy az utazás legkorábban 2023 augusztus 23-án 00:00 órától kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb 2023. augusztus 28- én 23:59 óráig be kell fejezni. Ez az érvénytartam a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatától és a Díjszabástól eltérően vonatkozik a 100 km vagy annál kisebb távolságra kiadott menetjegyekre is.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény bélyegzőjével lebélyegeztetik. A menetjegy bélyegeztetése a szombathelyi Turinform Irodában a rendezvény idején történik. (minden nap 10:00-20:00 óra között)
Helyszín: 9700 Szombathely Király utca 1-3. 

Szerencsejáték Zrt. - Szuperkoncert Budapest Puskás Aréna-Szoborpark  2023. szeptember 23. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. a Szerencsejáték Zrt. szervezésében 2023. szeptember 23-án megrendezésre kerülő Szuperkoncert rendezvényre utazók részére 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre. 

Az alkalmi menettérti jegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menettérti jegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy legkorábban a rendezvényt megelőző napon 2023. szeptember 22-én 00:00 órától vehető igénybe és a visszautazást legkésőbb a rendezvényt követő napon, 2023. szeptember 24-én 23:59 percig kell befejezni.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény bélyegzőjével lebélyegeztetik. 

Bélyegzés helye: A menetjegy bélyegeztetése a rendezvény ideje alatt a helyszínen található információs pultoknál lehetséges.

PontyShow  HUNGEXPO „D” és „E” pavilon
101 Budapest, 
Albertirsai út 10.)
2023. november 17-19. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. a 2023. november 17-19. között megrendezésre kerülő PontyShow rendezvényre utazók részére 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre. 

Az alkalmi menettérti jegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menettérti jegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy legkorábban a rendezvényt megelőző napon 2023. november 16-án 00:00 órától vehető igénybe és a visszautazást legkésőbb a rendezvényt követő napon, 2023. november 20-án 23:59 percig kell befejezni.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha mellé a rendezvényre 
szóló belépőjegy is bemutatásra kerül.

Utazz kedvezménnyel Adventi vásárba!

Használd ki a kényelmes utazás lehetőségét, és ünnepeld meghitt, varázslatos helyszíneken a Karácsony közeledtét! Váltsd meg 50%-os menettérti kedvezményes jegyed, és utazz kedvezőbben Győr, Szombathely vagy Sopron város adventi vásárba!

A GYSEV Zrt. megrendezésre kerülő „Adventi vásár (Sopron, Szombathely, Győr) 2023” rendezvényre utazók részére 2023. december 01. – 2023. december 23. között 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a GYSEV Zrt. magyarországi vonalhálózatán lévő bármely belföldi állomásról (megállóhelyről) Sopron, Szombathely és Győr állomásokra.

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

Feláras vonat igénybevétele esetén az igénybe venni kívánt vonatra érvényes felárat meg kell váltani.

Az alkalmi menettérti jegy érvénytartama 1 nap, az utazás napján 00:00 órától - 23:59 percig érvényes.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény helyszínén lebélyegeztetik.

Bélyegzési pontok: 

 • Sopron:
  • Tomi Kürtőskalács, Várkerület, Mária szobor előtt
   Nyitvatartás: hétfő – vasárnap: 10:00-22:00
 • Győr: 
  • Tourinform iroda, Baross Gábor út 21.
   Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-18.00 szombat: 10.00-16.00 vasárnap: 10.00-14.00
  • Óriáskerék: Dunakapu tér
   Nyitvatartás: Hétfő – csütörtök: 11:00-21:00 Péntek – Szombat: 10:00-22:00 Vasárnap: 10:00-21:00
 • Szombathely: 
  • Mézeskalács Házikó, Fő tér, Forgóköz bejáratánál, Art Café-val szemben
   Nyitvatartás: minden nap 10:00 – 19:00

90 % GYSEV-kedvezmény

 

Helyszín

Dátum

Kedvezmény feltétele

További
információ

Mi a pálya? 

Műszaki pályaválasztó fesztivál 

2023. szeptember 27. - 2023. november 16.

A kedvezményt csoportok vehetik igénybe, de a csoport összetételére vonatkozóan nincs kikötés.

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni. Feláras vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.

Kedvezményes árú menetjeggyel útmegszakítás és hosszabb út részbeni fedezése nem lehetséges.

Az üzletpolitikai menettérti jegy 100 km vagy annál rövidebb távolságra is kiadható. 
Az üzletpolitikai menettérti jegy érvénytartama az Igazoláson megjelölt nap 0:00 órától kezdődik és a visszautazást – km távolságtól függetlenül - az Igazoláson megjelölt nap 23:59 percig be kell fejezni.

A csoportvezető utazási (csoportos elszámolás iránti) szándékát 7 nappal a tervezett indulás előtt a GYSEV Zrt. honlapján elérhető „Csoportos utazás bejelentése” online bejelentőfelület kitöltésével jelentheti be.

A bejelentéshez a „Mi a Pálya? Műszaki Pályaválasztó Fesztivál” rendezői által kiállított elektronikus úton megküldött Igazolást kell csatolni.

A bejelentéshez nem kell mellékelni az utazáson résztvevő diákok névsorát és diákigazolvány számát. 

Az üzletpolitikai menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt visszautazás előtt a fesztivál helyszínén lebélyegeztetik.

20 % GYSEV-kedvezmény

 

Helyszín

Dátum

Kedvezmény feltétele

További
információ

TEKA kártya* országosan egész évben

A kedvezményt az érvényes TEKA kártya alapján 2. kocsi osztályon történő utazáshoz lehet igénybe venni. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A kedvezményes árú menetjegy az utas által kiválasztott vonat indulási idejétől számított:

100 km alatti utazásnál: + 03:59 percig 100 km feletti utazásnál: + 23:59 percig érvényes, azonban nem nyúlhat túl vasárnap 23:59 percen, illetve a kártya hátoldalán feltüntetett érvényességi időn. Feláras vonat igénybe vétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.

Magyar Természetjáró Szövetség által kibocsátott névre szóló Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA) alapján 20%-os egy útra szóló üzletpolitikai utazási kedvezmény vehető igénybe péntek 0:00 órától vasárnap 23:59 percig.

A kedvezményes árú menetjegy kizárólag MÁV applikáción keresztül váltható meg!

* A MÁV-START Zrt.-vel közösen biztosított kedvezmények.

Európa Kulturális Fővárosa - Veszprém

2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa(EKF) címet Veszprém megyei jogú város nyerte el. Az Európa Kulturális Fővárosa cím annak tudatosítása, hogy az európai kultúra közös tere a különböző országok és városok együttes hozzájárulásából jön létre. A művészetek nyelvén közvetíti, hogy az európai kultúra közös, és mindig az adott régió kulturális aktivitásának az eredménye.
A Veszprém-Balaton 2023 program értékei
•    Közösségépítés
•    Önkéntesség
•    Hagyomány
•    Innováció
•    Fenntarthatóság

A GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. január 16-tól kedvezményes menetjegyet(EKF jegy) kínál az EKF programsorozat rendezvényeire.  

EKF jegy
A kiemelt programokra az egész év folyamán kedvezményes EKF jegyet válthatnak az utasok szimbolikus 2023 forint értékben. A menetjegy oda-vissza utazásra érvényes, az ország bármely állomásáról a rendezvény helyszínére(vasútállomására). A jegy csak 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonatokon történő utazás esetén a szükséges felárat meg kell váltani. A jegyeket a jegypénztárakban, valamint online felületeken is meg lehet váltani.

Érvényesség
Az EKF jegy odautazásra a rendezvényeket megelőző napon és a rendezvények napján, napjain, míg hazautazásra a rendezvények napján, napjain illetve a rendezvényeket követő napon érvényes.
Elővételben történő jegyváltás lehetséges, legkorábban 60 nappal az tervezett utazás előtt. 

A menetjegy visszaútban külön igazoltatás nélkül érvényes.

Az alábbi eseményekre érvényes a 2023 forintos EKF jegy:
•    EKF megnyitó – január 21-22.
•    Blues Fesztivál – április 13-16.
•    Ez az a Nap! – április 15.
•    Gizella Napok 2023 – május 7-14.
•    Magyar Mozgókép Fesztivál – június 7-10.
•    VeszprémFest 2023 – július 12-16.
•    Rozé, Rizling és Jazz Napok – július 12-16.
•    Veszprémi Utcazene Fesztivál 2023 – július 19-22.
•    EKF Felező – július 28.
•    Auer Fesztivál – augusztus 1-6.
•    Kőfeszt – augusztus 3-6.
•    INOTA Fesztivál – augusztus 31. – szeptember 3.
•    BALKAN: MOST fesztivál – szeptember 7-9.
•    Balaton Wine and Gourmet – szeptember 28. – október 1.
•    Jazz Fesztivál – november 16-19.

A programsorozatról további részletek: Ragyogj! A kreativitás ünnepe! (veszprembalaton2023.hu)

Állatvédelmi Témahét 2023

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. menettérti kedvezményt biztosít az „Állatvédelmi Témahét” 2023. október 2. – október 15. között megrendezésre kerülő rendezvényre utazók részére, bármely belföldi állomásról Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Kelenföld, Kőbánya-Kispest, Zugló és Kőbánya felső, Debrecen, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Veszprém vasútállomásra.

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

Feláras vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.

A menettérti kedvezmény az alábbiak szerint korlátozott: 

 • Regisztrált csoportok vehetik igénybe, diákok és az őket kísérő személyek. 
 • A menettérti jegy érvénytartama az Fogadónyilatkozaton megjelölt napon 0:00 órától kezdődik és a visszautazást  a Fogadónyilatkozaton megjelölt napon 23:59 percig be kell fejezni.

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. 2023. április 03-27. között megrendezésre kerülő „36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia” rendezvénysorozatra utazók részére díjmentes utazást biztosít bármely állomástól a kedvezmény igénybevételéhez kiadott „IGAZOLÁS”-on feltüntetett település vasútállomására, valamint a rendezvény helyszínéről történő visszautazáshoz.

Budapesten megrendezett konferenciára utazók a díjmentes utazási kedvezményt Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Budapest Kelenföld, Kőbánya–Kispest állomásokról/ra vehetik igénybe.

A „IGAZOLÁS” nyomtatvány névre szóló, az OTDT részéről kiállított sorszámozott dokumentum, melyhez külön díjmentes menetjegyet váltani nem kell.

A díjmentes utazás a 2. kocsiosztályra érvényes. Feláras vonat igénybevételéhez az adott vonatra érvényes felárat, 1. kocsiosztályon történő utazáshoz a 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jegyet kell megváltani.


Kajla útlevél

Vonatozz díjmentesen Kajla útleveleddel és diákigazolványoddal a GYSEV és a MÁV vonatain az iskolai tanítási szünetekben!

Vidd magaddal Kajla útleveledet kirándulásaidra, utazásaidra, és mindig vigyázz rá! Azért is fontos, hogy magadnál tartsd, mert saját Kajla útleveleddel és diákigazolványoddal 2023/2024-es tanév iskolai szüneteinek idején díjmentesen utazhatsz a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi járatain, valamint a Volánbusz belföldi helyközi menetrendszerinti járatain. 

A díjmentes „Kajla jegy” az alábbi időszakokban váltható meg:

 • téli szünet: 2023. december 22. – 2024. január 07.
 • tavaszi szünet: 2024. március 28. – április 07.
 • nyári szünet: 2024. június 22. – augusztus 31.

A KAJLA ÚTLEVÉL (zöld színű) alapján a téli tanítási szünetben, 2023. december 22. – 2024. január 07., korlátlan számú egy útra és menettérti útra szóló díjmentes utazásra jogosult a MÁV-START és a GYSEV belföldi vonatain az arra jogosult gyermek, aki a vasúti jegypénztárban bemutatja érvényes Kajla útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).

A díjmentes menetjegyet az utazás megkezdése előtt meg kell váltani!
Feláras vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani a díjmentesen utazó tanuló részére.
A https://kajla.hu/ weboldalon a vasúti utazásra vonatkozó információk és tudnivalók is elérhetők.

Kísérő kedvezménye
A díjmentes menetjeggyel utazó tanulót kísérő személy az őt megillető kedvezménnyel utazhat. Ha a kísérő nem jogosult egyéb kedvezményre, akkor a kiscsaládosok részére nyújtott „Családi kedvezmény” alapján 33%-os mérséklésű menetjegyet lehet maximum 2 fő részére igénybe venni.
Ha a Kajla útlevelet felmutató tanuló egyébként jogosult 90%-os utazási kedvezményre (pl. magasabb összegű családi pótlék), akkor az őt kísérő szülő a 90%-os kedvezményt nem veheti igénybe, csak az alanyi jogon járó 33%-os kiscsaládos kedvezmény illeti meg.

A „KAJLA ÚTLEVÉL” sorszámát a menetjegyen fel kell tüntetni, ezért annak bemutatása jegyváltáskor kötelező.

FONTOS:

Az utazás során a gyermek jogosultságának igazolásához minden esetben a „KAJLA ÚTLEVÉL 2023/2024” (zöld színű), és a személyazonosság igazolásához az érvényes diákigazolvány, vagy a személyigazolvány felmutatása szükséges.

A Hol vagy, Kajla? akcióval kapcsolatban egyéb részletek a kampány weboldalán olvashatóak.

Kellemes utazást, jó szórakozást kívánunk!

START Klub kártya

Gyakran utazik vonattal? Váltsa meg START Klub kártyáját, és közlekedjen féláron!

A START Klub kártya 50% kedvezményt nyújt a teljes árú másodosztályú, és közel 50% kedvezményt az első osztályú belföldi jegyek árából. A kedvezmény egy útra és menettérti útra is igénybe vehető korlátlan számban. A menetjegyek érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menetjegyek érvénytartamával és azok felhasználási feltételeivel (érvénytartam, útmegszakítás stb.), de a menetjegyet csak a START Klub kártya érvényességén belül lehet felhasználni. A kedvezmény 1. osztályon teljes árú kocsiosztály különbözet megfizetése mellett vehető igénybe.

Szombatonként nem csak a START Klub kártya tulajdonosok, hanem további 1 fő is 50 %-os kedvezményű jeggyel utazhat. A plusz egy főre szóló kedvezmény szombatonként 0–24 óráig vehető igénybe (munkanap áthelyezéstől függetlenül) a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt. magyarországi vonalain. A kedvezményt két együtt utazó, azonos viszonylatra szóló jeggyel rendelkező utas veheti igénybe. Menettérti útnál mindkét utazásnak szombati napra kell esnie, más napokon ezt a kedvezményt a plusz egy fő nem veheti igénybe.

A kártya tulajdonosa nemzetközi forgalomban a RailPlus kedvezményt (25%) is igénybe veheti.

Menetjegy vásárlásakor az Utasnak jeleznie kell, hogy START Klub kártyával kívánja a kedvezményt igénybe venni.

A START Klub kártya megvásárolható egy teljes évre, vagy féléves időtartamra.

A START Klub kártya ára:

Fél évre 26 éven aluliaknak 14 900 Ft
  26 éven felülieknek 19 900 Ft
Egy évre 26 éven aluliaknak 24 900 Ft
  26 éven felülieknek 34 900 Ft

A START Klub kártya igénylése

A START Klub kártya névre szóló, fényképes, biztonsági elemekkel ellátott plasztik kártya. A kártya igényelhető bármely a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálati irodában, és a vasútállomási pénztárakban igénylőlap kitöltésével és igazolványkép átadásával. Az igénylőlap letölthető honlapról, illetve valamely belföldi pénztárban kérhető. A hiánytalanul kitöltött, igazolványképpel ellátott igénylőlap a pénztárakban személyesen adható le. A pénztáros ellenőrzi az igénylő személyazonosságát (26 éven aluliaknál a jogosultságot is). 26 éven aluliaknak szóló (START Klub -26) kártyát az igényelhet, aki az érvényesség első napján még nem töltötte be a 26. életévét.

Az igénylőlap leadásakor az igénylőnek meg kell fizetnie a kártya árát. A pénztáros a jegykiadó gépen kiadja a kártyabizonylatot, amely a befizetés napjától 1 hónapig (amíg a valódi kártya elkészül) a START Klub kártyával egyező kedvezmény igénybevételére jogosítja az igénylőt. (Ez alól kivétel a RailPlus kedvezmény, mely kártyabizonylattal még nem vehető igénybe.) A bizonylat elővételben nem adható ki, a START Klub kártya és a kártyabizonylat érvényességének első napja a befizetés napja. Készpénzfizetési számla csak az igénylő (utas) nevére állítható ki.

A kártya igényelhető online módon is. Bővebb információért kattintson ide!

A START Klub kártya átvétele

Az igényléskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon munkatársunk értesíti az igénylőt arról, hogy megrendelt kártyája átvehető. A kártya személyesen vehető át az igényléskor kiválasztott menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton vagy vasútállomás START Klub átvételi helyként jelölt pénztárában, azok nyitva tartási idejében. Átvételkor a pénztáros ellenőrzi az átvevő személyazonosságát (26 éven aluliaknál a jogosultságot is), és a kártyát átadja az utas részére. Az átvételt az utas aláírásával elismeri. A pénztárban igényléskor előre kifizetett kártyák csak a kártyabizonylat ellenében vehetők át. Az átvevő személyazonossága ebben az esetben is ellenőrzésre kerül.

A START Klub kártya hosszabbítása

Azon START Klub kártya tulajdonosok, akiknek kártyája lejár, és továbbra is szeretnének kedvezményesen utazni, a MÁV-START Zrt. honlapján online igényelhetik kártyájuk meghosszabbítását. Bővebb információért kattintson ide!

Kedvezményre való jogosultság igazolása

Jegyvizsgálatkor az érvényes START Klub kártyát fel kell mutatni. Ellenőrzéskor a jegyvizsgáló az Utastól személyazonosító igazolvány felmutatását kérheti. Az akció feltételeinek nem megfelelő menetjegye(ke)t pótdíj fizetése mellett teljes árú díjra egészítjük ki.

START Klub kártya visszatérítése

A START Klub kártya az érvényessége megkezdése után nem téríthető vissza. Az online módon igényelt, és az érvényességének megkezdése előtt kifizetett és átvett kártyákat az érvényesség megkezdése előtt 10 % kezelési költség felszámításával lehet visszatéríteni.
Ismerje meg a START Klub kártyacsalád további ajánlatait, amellyel megkönnyítheti utazását!

Hungary Card

Barangoljunk együtt Magyarországon!

A Hungary Card 2022/2023. kártya megváltásával kedvezményesen utazhat vonatainkon.

A 2022/2023. évi kiadványcsomagban az alábbi, vasúti utazáshoz kapcsolódó kedvezményekre jogosító szelvények találhatók (Hungary Card Plus igénybevételével):

 • 4 db 2. kocsiosztályra szóló 50%-os alkalmi egy útra szóló kedvezmény (bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra felhasználható),
 • 8 db 33%-os egy útra szóló kedvezmény (bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra felhasználható),
 • 4 db díjmentes egy útra szóló kerékpárjegy.

A Hungary Card 2022/2023 kártya 2023. december 31-ig érvényes.

A Hungary Card a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton 2 alkalommal, e-szelvényenként maximum 2 felnőtt részére 20% kedvezményt nyújt a Múzeumvasút közlekedési idejében, a kártya birtokosa által előzetesen a kártya weboldaláról letöltött és egyben kinyomtatott e-szelvény bevonása mellett. Ez a kedvezmény a kártya mindkét típusával (Basic, Plus) igénybe vehető.
Fentieken túl bármelyik típusú (Basic vagy Plus) Hungary Card felmutatása mellett korlátlan számú 50%-os mérséklésű egy útra szóló regionális menetjegy váltható a Balatonfenyves GV személyszállító vonataira.
A kedvezmények a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi vonalain használhatók fel. A kedvezmények értelemszerűen összevonhatók, pl.: egy utazáshoz felhasználható a 33%-os kedvezmény és a díjmentes kerékpárjegy váltására jogosító szelvény is.
A kedvezményes árú menetjegy érvénytartamának első napja legkésőbb a szelvényfüzet érvényességének utolsó napja (2023.12.31.) lehet. Az így megváltott menetjegy a rajta feltüntetett érvényességi időn belül utazásra még felhasználható az időközben lejárt érvénytartamú szelvényfüzet és a 2022/2023. évi kártya egyidejű bemutatásával.
A Hungary Card 2022/2023 szelvényfüzet alapján nyújtott kedvezményes árú menetjegy vasúti személypénztárban, jegykiadó automatából, interneten és MÁV appból váltható meg.
A díjmentes kerékpárjegy önkiszolgáló csatornából nem váltható meg.

A Hungary Card 2022/2023 kártyákat megrendelheti online a www.hungarycard.hu oldalon.

Bükfürdői Kristály Torony

Kedvezmény a vonattal érkező kalandozók számára!

Látogasson el vonattal a bükfürdői Kristály Toronyba, kérje 33 % kedvezményű menettérti vonatjegyét a vasútállomás pénztárában. Készüljön fel a kalandra kényelmes vonatúttal!

Nincs más teendője, mint visszaútban felmutatni a vonaton a Kristály Toronyban kapott belépőjegyét.

A kedvezményes menetjeggyel az érvényesség napján lehet utazni.

Szentgotthárd Wellness & Spa
www.gotthardfurdo.hu

Szentgotthárd Spa & Wellness

Csobbanjon kedvezménnyel a Szentgotthárd Spa & Wellness élményfürdőben! 

Legyen részese egy egész napos kikapcsolódásnak, töltődjön fel már a vonatút során! Váltsa meg 33 % kedvezményű menettérti vonatjegyét a vasútállomás pénztárában, visszaútban pedig mutassa fel a vonaton a fürdőben kapott belépőjegyét.

A kedvezményes menetjeggyel az érvényesség napján lehet utazni.

www.gotthardfurdo.hu

Szentgotthárd Wellness & Spa
Spa & Wellness Szentgotthárd
Beltéri medence
Beltéri medence

Fertő-táj világörökség kedvezmények

Falu a faluban, a mönchhofi falumúzeumban

Az élet, mint egykoron, egy igazi, mesébe illő falucskában elevenedik meg. Legyen részese Ön is egy valóságos időutazásnak a Haubenwallner család egykori szőlőskertjében kialakított, varázslatos szabadtéri múzeumban. A 2018-as év kiállítási díjával büszkélkedő skanzen izgalmas betekintést nyújt az egykori iskolába, vendégházakba, a moziba, a hivatalba, a postára, a tűzoltóság épületébe, a templomba és különféle kézműves műhelyekbe. Ismerje meg a régi idők pannon kultúráját, valamint az itt élők mindennapjait.

Utazzon vonattal Mönchhofba, a vasútállomástól néhány perc sétával könnyedén eléri a népszerű falumúzeumot, ahol a belépőjegy árából 10 % kedvezményt kínálnak a vonattal érkező látogatóknak!

Csoportok számára előzetes bejelentkezés szükséges, magyar nyelvű tárlatvezetés előzetesen kérhető.

Dorfmuseum Mönchof, 7123 Mönchof, Bahngasse 62., www.dorfmuseum.at 

Világhírű pezsgés, a gols-i Szigeti pezsgőpincészetnél

A magyar vonatkozású, Péter Szigeti 1991 óta előállított ital-remekművei a világ szinte minden pontján méltán ékesítik az üzletek polcait, a Távol-Kelettől egészen Skandináviáig és Amerikáig. A családi pincészet különlegessége, hogy a legkorszerűbb technológiát alkalmazva, a környéken termesztett, kézzel szüretelt, válogatott szőlőfajtákból állítja elő a széles termékpalettát, szem előtt tartva a minőséget és a magyarságot. Pezsgés, kulturális háttér, nemzetközi kitekintés és végtelen odaadás, szerelem mindaz, ami a pezsgőkészítés pillanatait kísérik, Gols-ban!

A pezsgőmesterek magyar nyelvű szakmai ismertetővel, 3 féle pezsgőkóstolóval, valamint 10 % kedvezménnyel fogadják a vonattal érkező, kóstolni vágyó vendégeiket, a vasútállomás szomszédságában! 

Sektkellerei Szigeti Gmbh, 7122 Gols, Sportplatzgasse 2a., www.szigeti.at 

A pezsgőkóstolóra előzetes bejelentkezés szükséges, a program magyar nyelven biztosított.

Kombinált jegyek
​​
ZOO kombinált jegyek
ZOO kombinált jegyek

ZOO jegy (Győr)

Látogassa meg a győri állatkert lakóit ZOO jeggyel!

Egy jegy, több szolgáltatás a sorban állás gondja nélkül! 

A ZOO kedvezményes jegy tartalma:

egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Győrbe, az érvényesség napján korlátlan számú utazás Győrben a helyi autóbuszjáratokon, belépő a győri Xantus János Állatkertbe.

Árak

  Felnőtt jegy Családi jegy1 Diák jegy2 Nyugdíjas jegy Gyerek jegy3
Sopronból 6 520 Ft 9 490 Ft 5 440 Ft 5 350 Ft 5 350 Ft
Fertőszentmiklósról 6 140 Ft 9 110 Ft 5 060 Ft 4 970 Ft 4 970 Ft
Kapuvárról 5 770 Ft 8 740 Ft 4 690 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft
Csornáról 5 490 Ft 8 460 Ft 4 410 Ft 4 320 Ft 4 320 Ft
Szombathelyről 7 040 Ft 10 010 Ft 5 960 Ft 5 870 Ft 5 870 Ft
Szentgotthárdról 7 680 Ft 10 650 Ft 6 600 Ft 6 510 Ft 6 510 Ft
Körmendről 7 360 Ft 10 330 Ft 6 280 Ft 6 190 Ft 6 190 Ft
Répcelakról 5 960 Ft 8 930 Ft 4 880 Ft 4 790 Ft 4 790 Ft
1.1 felnőtt + 1 kisgyerek (2-6 év)
2.14 év felett, érvényes diákigazolvánnyal
3. 6-14 év között

0-2 éves kor közt babajegy 200 Forint, mely az Állatkert pénztárában fizetendő

 

 

Felhasználási feltételek

A jegy az érvényesség napján a fent felsorolt GYSEV állomásokról, munkanapokon 8 óra után, hétvégén időbeli korlátozás nélkül a menetrendszerinti vonatokon, és az VOLÁNBUSZ Zrt. által közlekedtetett helyi autóbuszjáratokon korlátlan számú utazásra jogosít. A jegy a feláras vonatok pót- és helyjegyét nem tartalmazza.

A Volánbusz Zrt. menetrendje: www.volanbusz.hu.

ZOO jegy már SZÉP kártyával is váltható a GYSEV jegypénztáraiban. 

A jegy elővételben is megváltható, vissza nem téríthető.

Ismerje meg velünk a természet csodáit!

Páros napijegy
Páros napijegy

Páros napijegy (Sopron, Győr, Szombathely)

Kedvezményes vonatjegy és korlátlan helyi buszközlekedés – kényelmes, gondtalan kirándulás!

Barangolás Isis nyomdokain? Győr barokk utcáinak felfedezése? Netán egy közös koccintás a leghűségesebb városban?

Élvezzék a kedvezményes árú páros napijegy előnyeit, amely nem csak a vasúton, hanem a választott célállomás helyi autóbuszjáratain is érvényes!

A páros napijegy tartalma:

Utazás Győr, Sopron vagy Szombathely állomások egyikére és vissza, a GYSEV Zrt. vonalain, bármely vasútállomásról, tetszőleges útirányon. Korlátlan számú utazás a választott város helyi autóbuszjáratain.

Ára: 4.900 Ft (2 fő részére)

Felhasználási feltételek

A jegy az utas által megjelölt napon, hétköznap 8 órától, hétvégén és ünnepnapokon pedig egész nap érvényes.  A jegy kizárólag két fő együttes utazása esetén érvényes. A jegyre az együtt utazók neveit fel kell vezetni, és kérésre az utazási jogosultságot fényképes igazolvány felmutatásával igazolni kell. A páros napijegy elővételben is megváltható, de visszatérítése és cseréje nem lehetséges.

A páros napijegy valamennyi GYSEV jegypénztárban kapható.

A Volánbusz Zrt. menetrendje: www.volanbusz.hu

Együtt élmény az utazás!

Tekergő jegyek

UTAZZ, TEKERJ, KÓSTOLJ ÉS LÁSS CSODÁT!

Egy- és többnapos túraajánlatokkal várjuk a kikapcsolódni vágyókat!

Úti cél: Őrség, Vendvidék

Pihentető utazás kényelmes, korszerű vonaton, kiváló minőségű és felszereltségű e-bike bérkerékpár, tapasztalt kerékpáros túravezetés.

További részletek: Kerékpáros utazások/Tekergő jegyek menü pontban.

 

Fürdőjegy Bük

A termék 2023. július 15-től újra elérhető!
Fürdőjegy Bük
Fürdőjegy Bük

Csobbanjon velünk Bükfürdőn – fürdőjeggyel!

Kényelmes vonatút, közvetlen, menetrend szerinti autóbuszjáratok, kényeztető pihenés - egyetlen jeggyel!

Látogasson el kedvezményes fürdőjeggyel régiónk egyik legnépszerűbb fürdőkomplexumába, a Bükfürdő Thermal & Spa-ba!

A kedvezményes fürdőjegy tartalma:

egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Bükre,
közvetlen, menetrend szerinti autóbuszjáratok Bük vasútállomás és a fürdő között oda és vissza,
belépő a Bükfürdő Thermal & Spa-ba.

Fürdőjegy már SZÉP kártyával is váltható a GYSEV jegypénztáraiban.

Bővebb információ a Bükfürdő Thermal & Spa fürdőről: www.bukfurdo.hu.


Árak

A fürdőjegy ára változik attól függően, hogy hétköznapokon (hétfőtől- csütörtökig) vagy kiemelt napokon*, hétvégén (péntektől-vasárnapig) érvényes.

Árak részletesen:

Hétköznapokon (hétfőtől- csütörtökig) érvényes árak:

  Felnőtt jegy Gyermek jegy (6–14 éves korig) Nyugdíjas jegy Diák jegy (14 éves kortól)
Sopronból 6 140 Ft 3 340 Ft 4 540 Ft 4 060 Ft
Szombathelyről 5 940 Ft 3 140 Ft 4 340 Ft 3 860 Ft
Szentgotthárdról 6 880 Ft 4 080 Ft 5 280 Ft 4 800 Ft
Körmendről 6 320 Ft 3 520 Ft 4 720 Ft 4 240 Ft
Kőszegről 6 230 Ft 3 430 Ft

4 630 Ft

4 150 Ft
Kiemelt napokon* és hétvégén (péntek-vasárnap) érvényes árak:

2023. évi kiemelt időszak:

 • 2022. december 25.- 2023. január 8.
 • 2023. április 6. - április 11.
 • 2023. május 1.
 • 2023 május 29. 
 • 2023. június 16. - 2023. augusztus 31.
 • 2023. október 23. - 2023. november 1. 
 • 2023. december 25 - 31.
  Felnőtt jegy Gyermek jegy (6–14 éves korig) Nyugdíjas jegy Diák jegy (14 éves kortól)
Sopronból 6 620 Ft 3 580 Ft 4 860 Ft 4 380 Ft
Szombathelyről 6 420Ft 3 380 Ft 4 660 Ft 4 180 Ft
Szentgotthárdról 7 360 Ft 4 320 Ft 5 600 Ft 5 120 Ft
Körmendről 6 800 Ft 3 760 Ft 5 040 Ft 4 560 Ft
Kőszegről 6 710 Ft 3 670 Ft

4 950 Ft

4 470 Ft

Gyógyulás, pihenés vagy önfeledt szórakozás? Nem kell választania, hiszen a Bükfürdő Thermal & Spa-ba szóló fürdőjeggyel mindegyiket megkaphatja!

Az egyedi összetételű gyógyvíz megoldást kínál a már meglévő mozgásszervi megbetegedésekre, de a megelőzésben is kiváló. Mártózzon meg a számos gyógymedence egyikében, mellé pedig vegye igénybe a sokrétű gyógyászati kezelések valamelyikét!

Amennyiben a hétköznapok fáradalmait szeretné kipihenni, kiváló megoldás lehet az élményelemekkel tarkított medencében való relaxálás, esetleg egy-egy nyugtató, energetizáló masszázs kipróbálása. Ugye milyen jól hangzik?

Gyermekkel érkezne? A Bükfürdő Thermal & Spa ebben az esetben is egy tökéletes választás. Fedett és kültéri gyermekmedencék, vízi játékok, száraz és vizes játszótér kínál megannyi szórakozást a kicsiknek. Ha a család legkisebbjei egy kis játékra vágynának, a fürdőn ingyenes animációs programokon való részvételre is lehetőség van.

Felhasználási feltételek

A fürdőjegy az érvényesség napján a fent felsorolt GYSEV állomásokról, munkanapokon 8 óra után, hétvégén időbeli korlátozás nélkül a menetrendszerinti vonatokon, és a Volánbusz Közlekedési Zrt. által közlekedtetett autóbuszjáratokon, egyszeri oda- és visszautazásra jogosít.

A fürdőjegy a feláras vonatok pót- és helyjegyét nem tartalmazza.

A fürdőjegy elővételben is megváltható, vissza nem téríthető.

A kedvezmény a fürdő nyitva tartási idejében vehető igénybe.

Közlekedési Mobiljegy applikáció
Közlekedési Mobiljegy applikáció

Csorna-Hegyeshalom, valamint Fertőszentmiklós - Fertőszéplak-Fertőd - Pamhagen között már mobilapplikációval is megválthatja menetjegyét!

Menetjegyváltás könnyedén:

 • töltse le mobiltelefonjára a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.  és viszonteladói (OTP SIMPLE, VOXPAY) Közlekedési mobiljegy applikációját,
 • a „Vásárlás” oldalon érintse meg a „Szolgáltató / város” menüpont nevét, majd a keresési mezőben a „GYSEV” szót begépelve válassza ki a kívánt viszonylatot és díjterméket,
 • a tervezett utazás idejét (nap, óra, perc) állítsa be az érvényességi időpont mezőben,
 • az „Összegzés” oldalon ellenőrizze le a választott menetjegy adatait, majd a „Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti vásárlását.

További részletek: https://mobiljegy.nmzrt.hu/

Mikulásvonat december 6-án

December 6-án, Szent Miklós napján kelj útra, és találkozz a Mikulással és segítőivel, a Krampuszokkal!


Várunk Téged az alábbi járatainkon:

Sopron - Győr vasútvonal

Vonatszám

Indulás

Érkezés

9937

Sopron

9:45

Győr

11:06

9924

Győr

12:51

Sopron

14:12

9913

Sopron

14:48

Győr

16:06

9936

Győr

16:51

Sopron

18:13

Szombathely – Szentgotthárd vasútvonal

Vonatszám

Indulás

Érkezés

9162

Szombathely

9:05

Szentgotthárd

9:57

9165

Szentgotthárd

12:03

Szombathely

12:52

9116

Szombathely

14:32

Szentgotthárd

15:24

9133

Szentgotthárd

16:36

Szombathely

17:2

Zakatoljunk együtt, ünnepi hangulatban!

A Mikulásvonatok menetrend szerinti járatok, amelyek a mindenkori díjszabás szerint vehetők igénybe. A változtatás jogát fenntartjuk.