Általános szekciófejléc

Bécsi és Wulkaprodersdorfi Fióktelep

Célja: A Társaság osztrák törvények és biztonsági előírások szerinti működésének a biztosítása.

A Fióktelep egységei

Forgalom 

Célja a vasúti forgalmi tevékenységek szervezése, azok szakmai, személyzeti és tárgyi feltételeinek biztosítása, a megrendelők igényeinek figyelembe vételével a forgalom biztonságos és gazdaságos lebonyolítása. 

Infrastruktúra 

Feladata a vasúti pálya és tartozékainak, a távközlési és biztosítóberendezési eszközöknek, valamint az elektromos felsővezeték rendszernek és egyéb elektromos berendezéseknek a közlekedés és forgalom szempontjából biztonságos állapotának biztosítása.

Személyszállítás 

Személyszállítási tevékenységgel összefüggő stratégiai és operatív, a forgalom lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, biztonságos és ügyfélközpontú, a megrendelők által elvárt minőségi és mennyiségi mutatóknak megfelelő személyszállítási szolgáltatás végrehajtása a Társaság osztrák üzemrészében.