Picture
EU kohéziós alap - Befektetés a jövőbe - Magyarország Kormánya, Európai Unió, Széchenyi 2020

Projekt száma: IKOP 2.1.5.-15-2017-00038

Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A zalaszentiváni deltavágány megépítése azért szükséges, mert a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő személy- és tehervonatok jelenleg csak menetirányváltással tudnak áthaladni Zalaszentiván állomáson. Ez növeli a menetidőt, emellett külön tolató személyzetet igényel.

A Zalaszentivántól nyugatra megépülő, új összekötő vágány, azaz deltavágány megépítése jelentősen egyszerűsítené a vasúti közlekedést Szombathely és Zalaegerszeg között: menetirányváltás nélkül, rövidebb menetidővel közlekedhetnének a vonatok, amely növelné a vasút versenyképességét mind a személy-, mind pedig a teherszállításban.

A projektben emellett Zalaszentivánon egy új vasúti megállóhely épül majd, amely a jelenlegi vasútállomást elkerülő vonatokra is lehetővé teszi a helyieknek a fel- és leszállást.

Az előző Uniós költségvetési ciklusban elkészült a Zalaszentiván deltavágány megvalósításához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány. A jelen, 2020 júliusában lezárult projekt a későbbi megvalósítási projekt előkészítésére irányult, célja a KÖZOP időszakban megkezdett előkészítési munkák folytatása, a kivitelezési munkálat megelőző, azokat lehetővé tevő teljes körű tervezési, engedélyeztetési feladatok sikeres lebonyolítása volt. Összefoglalóan ezek az alábbi feladatok voltak:

  1. A tervezési munkához szükséges teljes körű állapotfelmérés.
  2. Minden, a megvalósításhoz szükséges engedélyezési tervcsomag elkészítése és az összes szükséges engedélyezési eljárás sikeres lefolytatása jogerős engedélyek megszerzésével a megvalósíthatósági tanulmány kiválasztott változatára.
  3. Bizonyos szakágak esetében engedélyezési tervnél részletezettebb, kiviteli szintű tendertervcsomagok elkészítése.
  4. NoBo köztes tanúsítás megszerzése az elkészült tervekre.
  5. Árazatlan és árazott tervezői költségbecslés elkészítése részletes méret- és mennyiség-kimutatással.
  6. A 2015-ben, KÖZOP követelmények alapján készült Megvalósíthatósági Tanulmány IKOP követelményrendszerek szerinti átdolgozása illetve aktualizálása

A projekt fizikai befejezésének napja 2020. július 5. volt.

A projekt összköltsége 350 000 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg.