Tudnivalók menetjegyváltásról, belföldi vasúti utazási feltételekről

Menetjegyváltás

Váltsa meg menetjegyét elővételben!
Váltsa meg menetjegyét elővételben!

Az utazás megkezdésekor az utasnak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie. Menetjegy – elővételben – legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal váltható. Ha a felszállási állomáson a vasúti társaság a menetjegykiadást nem biztosította, akkor a menetjegyet a vonaton a jegyvizsgálónál, pótdíj megfizetése nélkül lehet megváltani.

Amennyiben az utasnak annak ellenére nincs menetjegye, hogy a felszállási állomáson a vasúti társaság a jegyváltást lehetővé tette, a menetdíjon felül pótdíjat is kell fizetnie.

A vonaton pótdíj megfizetése nélkül válthat menetjegyet minden esetben:

 • a kísérő nélküli, fogyatékkal élő, vagy csökkent mozgásképességű utas.

A megváltott menetjegyet az utasnak utazása befejezéséig – a vasútállomás elhagyásáig – meg kell őriznie, és az ellenőrzésre jogosult részére fel kell mutatnia.

Az utas a menetjegye alapján a GYSEV területén utasbiztosítással rendelkezik.

Menetjegyek érvénytartama

Utazzon vasúttal, utazzon zölden!
Utazzon vasúttal, utazzon zölden!

Egy útra szóló menetjegy érvénytartama:

 • Az 1-100 km távolságú menetjegy a rajta feltüntetett 4 óra időtartamban.
 • A 101-200 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő nap 23:59 órájáig érvényes.
 • A 201-400 km távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő második nap 23:59 órájáig érvényes.
 • A 400 km-en felüli távolságra kiadott menetjegy az érvényesség első napját követő harmadik nap 23:59 órájáig érvényes.

Azon a menetjegyen, amelyen nem óra, perc formájában kerül feltüntetésre az érvényesség, a feltüntetett első nap 0:00 órától az utolsó nap 23:59 óráig érvényes.
100 km-nél nagyobb távolságra menettérti jegy is kiadható.

Menettérti jegy érvénytartama:

 • A menettérti jegy az érvényesség első napját követő 14. nap 23:59 órájáig érvényes.
 • A menettérti jeggyel az odautazást az érvénytartamon belül kell megkezdeni.
 • A menettérti jeggyel a visszautazást az érvénytartamon belül bármikor meg lehet kezdeni, és azt az érvénytartam utolsó napjának 23:59 óráig be kell fejezni.

A vasúttársaság a menettérti útra szóló menetjegyet egy darab menettérti jegy formájában szolgáltatja ki.

Feláras vonatok

A menetrendben felárasként megjelölt vonatok igénybevétele esetén az utasnak az előírt felárat is meg kell fizetnie, azaz a csak pótjegyköteles vonatok menetjeggyel, a kötelező ülőhely-biztosítással meghirdetett vonatok csak menetjeggyel és helyjeggyel vehetők igénybe. Az ülőhely-biztosítás elővételben legkorábban a tervezett utazás időpontja előtt 60 nappal igényelhető.

Tisztelt Utasunk!
2024. március 1-től a Sopron-Budapest vasútvonalon közlekedő InterCity vonatok 1. kocsiosztályon, Sopron-Győr viszonylaton is kizárólag 1. kocsiosztályú helyjegy megváltásával vehetők igénybe, a 2. kocsiosztályon történő utazás továbbra is felármentesen biztosított.

A Sopron-Csorna-Győr és a Szombathely-Csorna-Győr között utazók az InterCity vonatokat megfizetése nélkül vehetik igénybe.

A fent megjelölt szakaszon túl utazóknak az InterCity helyjegyet a teljes útvonalra meg kell váltani.

A helyjeggyel nem rendelkező utasok kizárólag a szabadon maradt ülőhelyeket foglalhatják el.

Tájékoztatás közlekedési korlátozásokról

A GYSEV az előre látható forgalomkorlátozásokat, ideértve különösen az átszállást eredményező vágányzárakat, a vonatpótló autóbuszos közlekedést, a vonatelmaradást az érintett vasútállomásokon hirdetményben és a honlapján is közzéteszi.
Ha a menetrend változása miatt a vonat közlekedése megszűnik vagy szünetel, vagy a vonat korábban közlekedik, akkor a módosított menetrendet a változást megelőzően legalább 14 nappal, minden egyéb esetben a változást megelőzően legalább 7 nappal kell meghirdetni. A vonatpótló autóbusszal történő közlekedés esetében a GYSEV a szolgáltatásait korlátozhatja.

Akadálymentes közlekedés

Az állomási és vonatkísérő személyzet be- és kiszállásnál, valamint az utazás során kiemelt figyelmet fordít és térítésmentesen minden szükséges segítséget megad a fogyatékkal élőknek, illetve a csökkent mozgásképességűeknek, az időseknek, a kisgyermekkel utazóknak és a várandós nőknek, a kerékpárral vagy nagy poggyásszal utazóknak.
Részletes információ, bejelentési tudnivalók a Mozgáskorlátozott utazás bejelentése menüpont alatt.  

Menetdíj-visszatérítés

Intézze bejelentéseit online!
Intézze bejelentéseit online!

Ha az utas nem, vagy csak részben használja fel menetjegyét, menetjegye érvénytartamán belül a fizetett menetdíj, illetve menetdíj-különbözet visszatérítését igényelheti. A menetjegy fel nem használását a kiindulási állomáson, részbeni felhasználását azon az állomáson kell igazoltatnia, amelyiken a továbbutazásról lemond.

Ha az utas alacsonyabb kocsiosztályon utazott, mint amire a menetjegye szólt, a jegyvizsgáló igazolása alapján kérheti a menetdíj-különbözet visszatérítését. A GYSEV a visszatérítendő összegből az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kezelési költséget vonja le.
Elektronikus úton értékesített menetjegyek visszatérítési feltételeit a vasúttársaság az elektronikus vásárlási felületen teszi közzé.

Utazási feltételek, tudnivalók: GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzat, GYSEV Zrt. Díjszabás

Jegyváltás Közlekedési Mobiljegy applikációval

Kényelmes menetjegyváltás mobilapplikáción keresztül akár elővételben, akár az utazás előtt, a sorban állás gondja nélkül. További részletek a Közlekedési Mobiljegy applikáció menüpont alatt találhatók.


Menetjegyárak, viteldíjak

A GYSEV Zrt. belföldi vonalain alkalmazott jegyáraink az általános forgalmi adót már tartalmazzák. 

Vasúti országos menetdíjtáblázat:

Kedvezményes regionális menetjegyek meghatározott vasútvonalakon, 2. kocsi osztályon vehetők igénybe. 

Kedvezményes regionális menetdíjak, érintett vonalszakaszok:

InterCity vonatok igénybevétele

A Sopron-Győr-Budapest és a Szombathely-Győr-Budapest viszonylaton közlekedő InterCity vonatok igénybevételi feltételei

A Sopron-Csorna-Győr és a Szentgotthárd-Szombathely-Csorna-Győr között utazók az InterCity vonatokat felár megfizetése nélkül vehetik igénybe.

A fent megjelölt szakaszon túl utazóknak - akik Győr állomáson tovább utaznak - az InterCity helyjegyet a teljes útvonalra meg kell váltani.

Tisztelt Utasunk!
2024. március 1-től a Sopron-Budapest vasútvonalon közlekedő InterCity vonatok 1. kocsiosztályon, Sopron-Győr viszonylaton is kizárólag 1. kocsiosztályú helyjegy megváltásával vehetők igénybe, a 2. kocsiosztályon történő utazás továbbra is felármentesen biztosított.

Az InterCity helyjegy díjait a Vasúti menetdíjtáblázat tartalmazza:

A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Utazási kedvezményre jogosultak
Utazzon kedvezményesen!
Utazzon kedvezményesen!

Kedvezményre jogosultak köre:

 • gyermekek,
 • nagycsaládosok,
 • 26 év alatti személyek,
 • fogyatékkal élők és tartósan beteg személyek,
 • hallássérültek,
 • magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyek,
 • fogyatékossági támogatásban részesülő személyek,
 • nyugdíjas és 65 éven felüli személyek,
 • fogyatékosságban szenvedő szociális otthoni gondozottak és látogatóik,
 • hadirokkantak és hadigondozottak,
 • közalkalmazottak,
 • képzésben résztvevő munkanélküliek,
 • tanulók, gyógypedagógiai intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekeket foglalkoztató intézmények tanulói és kísérőik,
 • szomszédos államokban élő magyarok.

Utazási kedvezmények igénybevételi feltételei (Díjszabás 2., 3., és 5. pontja):

 

Vármegye24 és Magyarország24 napijegyek 2024. március 1-től

VÁRMEGYE24 NAPIJEGY

A Vármegye24 napijegyet bárki megvásárolhatja és felhasználhatja helyközi közlekedésben a rajta feltüntetett vármegye települései közötti forgalomban. A megvásárolt napijegy csak a rajta feltüntetett személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt érvényes utazásra.

 • Érvényesség
  A napijegy a jegyváltás időpontjától vagy az utas által meghatározott időponttól +23:59 percig érvényes.
 • A napijegy vasúton kizárólag 2. kocsiosztályon érvényes. A menetrend vagy egyéb külön meghirdetés (pl.: honlap) eltérő rendelkezése hiányában a felárral (helyjegy) meghirdetett vonatok vagy vonatrészek nem vehetők igénybe a Vármegye24 napijeggyel.
 • A napijeggyel rendelkező utas külön menetjegy megváltása nélkül utazhat az adott vármegye közigazgatási területén belül a VOLÁNBUSZ, a MÁV-START és a GYSEV kijelölt járatain és a főváros közigazgatási területén belül fekvő utolsó állomástól a MÁV-HÉV járatain. A Pest Vármegye24 napijeggyel rendelkező utas Budapest közigazgatási határán belülre úgy utazhat a MÁV-HÉV járataival és a Volánbusz agglomerációs járatával, ha rendelkezik érvényes Budapest bérlettel vagy a közigazgatási határon belül eső első megállótól érvényes előre megváltott menetjeggyel. 

  Értékesítés
  A napijegy a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a GYSEV és a BKK értékesíti. Az értékesített termékek köréről és igénybe vételi feltételeiről tájékoztatást nyújt valamennyi értékesítő.

  Visszatérítés
  A napijegyek visszatérítését csak az értékesítő szolgáltatótól lehet kérni, kizárólag az érvénytartamuk kezdete előtt.


MAGYARORSZÁG24 NAPIJEGY


A Magyarország24 napijegyet bárki megvásárolhatja és felhasználhatja Magyarország területén helyközi közösségi közlekedésében, az érvényességi időn belül korlátlan számú utazásra jogosult a GYSEV, a MÁV-START, a Volánbusz, valamint a MÁV-HÉV járatain.

 • Érvényesség
  A napijegy a jegyváltás időpontjától vagy az utas által meghatározott időponttól +23:59 percig érvényes.
 • A megvásárolt napijegy csak a rajta feltüntetett személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt érvényes utazásra. 
 • A napijegy vasúton 2. kocsiosztályon érvényes. Az 1. vagy Prémium kocsiosztály megfelelő kocsiosztályú helyjegy váltásával vehető igénybe.
 • A napijeggyel rendelkező utas külön menetjegy megváltása nélkül utazhat Magyarország közigazgatási területén belül a VOLÁNBUSZ, a MÁV-START és a GYSEV kijelölt járatain és a főváros közigazgatási területén belül fekvő utolsó állomástól a MÁV-HÉV járatain. 
  A napijeggyel rendelkező utas Budapest közigazgatási határán belülre úgy utazhat a MÁV-HÉV járataival és a Volánbusz agglomerációs járatával, ha rendelkezik érvényes Budapest bérlettel vagy a közigazgatási határon belül eső első megállótól érvényes előre megváltott menetjeggyel. 

Értékesítés
A napijegy a MÁV-START, a VOLÁNBUSZ, a GYSEV és a BKK értékesíti. Az értékesített termékek köréről és igénybe vételi feltételeiről tájékoztatást nyújt valamennyi értékesítő.

Visszatérítés
A napijegyek visszatérítését csak az értékesítő szolgáltatótól lehet kérni, kizárólag az érvénytartamuk kezdete előtt.

Helyi autóbusz menetjegyek

1. BKK(Budapesti Közlekedési Központ) jegyek bármely GYSEV jegypénztárban

Budapest 24 órás jegy
Érvényes a jegyen feltüntetett kezdő időponttól (nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra BKK járatain.

Budapest 72 órás jegy
Érvényes a jegyen feltüntetett kezdő időponttól (nap, óra, perc) számított 72 órán át, korlátlan számú utazásra BKK járatain.

Budapest csoportos 24 órás jegy
Legfeljebb (maximum) 5 fő együtt, egy járműben (szerelvénynél egy kocsiban) történő utazásnál vehetö igénybe.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/

2. Szombathely - helyi autóbusz menetjegyek
Az alábbi menetjegyek a szombathelyi Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Vonaljegy
Bárki, bármilyen célú utazásra használhatja. A vásárlástól számított 6 hónap belül használható fel. Azon a járaton érvényes egyszeri utazásra, amelyiken azt az utas a felszálláskor érvényesítette.

Vonaljegy - Gyermek
Gyermek menetjegy a 6 és 14 év közti gyermekek részére váltható bármilyen célú utazásra.
A vásárlástól számított 6 hónap belül használható fel. Azon a járaton érvényes egyszeri utazásra, amelyiken azt az utas a felszálláskor érvényesítette.

Gyűjtőjegy 10 db
Teljes árú 10 darabos jegytömb csak elővételben vásárolható. Bárki, bármilyen célú utazásra használhatja. A vásárlástól számított 6 hónap belül használható fel. Azon a járaton érvényes, amelyiken azt az utas a felszálláskor érvényesítette.

Napijegy (24h)
Bárki, bármilyen célú utazásra használhatja. A vásárlástól számított 24 órán belül használható fel. Az érvényességi időn belül korlátlan számú utazásra jogosít.  A jegyek visszaváltása a vásárlás helyszínen, a menetjegyekre vonatkozó általános szabályok szerint történik. 

Észrevétel, panasztétel módja:

a vásárlás helyszínén Észrevételbejelentő vagy Adatfelviteli lapon,

Érvényes menetdíjak, további információk: https://blaguss-szombathely.hu/jegy-es-berlet-arak/

3. Sopron - helyi autóbusz menetjegyek
Az alábbi menetjegyek a soproni Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Elővételi menetjegy  
A menetjegy azon a járaton érvényes, amelyiken azt felszálláskor az utas érvényesíti.

Napi jegy (napi bérlet)
A napi bérlet az érvényesség az érvényesség napján 0:00 órától az érvényesség napjának 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. Külön igazolvány nélkül érvényes.

Észrevétel, visszatérítési igény, panasztétel, módja:
-  közvetlenül az info [at] volanbusz [dot] hu email címen.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet

4. Veszprém - helyi autóbusz menetjegyek

A helyi autóbusz menetjegyek érvényesek a V-Busz Közlekedési Kft. járataira, Veszprém városban történő utazásokhoz, érvényességi időtartamon belül.

Az alábbi, helyi autóbusz menetjegyek bármely GYSEV jegypénztárban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Veszprémi helyi menetjegy
A menetjegy átszállás és útmegszakítás nélküli egyszeri utazásra érvényes.
Ára: 350 Ft

Veszprémi napijegy
A napijegy korlátlan számú utazásra jogosít a megjelölt napon 00:00 órától azt követő nap 02:00 óráig.
Ára: 1 500 Ft

Visszatérítés
A helyi menetjegy és a napijegy visszatérítése nem lehetséges.

Veszprém helyi autóbuszközlekedés menetrend Menetrend | V-BUSZ KFT - Veszprém (vbusz.hu)
V-Busz Kft. szolgáltatásainak díjszabása Díjszabás | V-BUSZ KFT - Veszprém (vbusz.hu)

Egyéb kedvezmények

50 % GYSEV-kedvezmény

 HelyszínDátumKedvezmény feltételeTovábbi
információ
Ötpróba* 2024. január 01. és 2024. december 31. közöttA kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

Érvénytartam: megegyezik az azonos távolságra érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy az utazás legkorábban a verseny első napját megelőző nap 0:00 órától kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb a versenyt követő nap 23:59 óráig be kell fejezni. Ez az érvénytartam a GYSEV Zrt. és a MÁVSTART Zrt. Üzletszabályzatától és a Díjszabástól eltérően vonatkozik a 100 km, vagy annál kisebb távolságra kiadott menetjegyekre is. 

Az alkalmi menettérti jegy érvényesítése a rendezvény helyszínén történik, bélyegzéssel. 

Rendezvénynaptár: www.otprobaparizsba.hu

AGROmashEXPO*

HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)2024. január 24-27.A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A GYSEV Zrt 2024. január 24-27. között megrendezésre kerülő AGROmashEXPO kiállításra utazók részére 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Zugló, Kőbánya-Kispest, Kőbánya felső és Kelenföld vasútállomásra.

Az alkalmi menettérti jegy érvényes a vásárlás időpontjától, de legkorábban 2024. január 23- án 0:00 órától - 2024. január 28-án 23:59 percig egyszeri oda - és visszautazásra.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény bélyegzőjével lebélyegeztetik. 

A jegy érvényesítése a rendezvény nyitvatartási idejében a III. fogadó előtti passzázson lévő Mobilpénztárnál lehetséges.

FeHoVa kiállítás*HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ (1101 Budapest, Albertirsai út 10. Bejárat: I. és III. kapu).2024. február 08-11.A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Az 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt 2024. február 08-11. között megrendezésre kerülő FeHoVa kiállításra utazók részére 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt biztosít Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Zugló, Kőbánya-Kispest, Kőbánya felső, Kőbánya alsó és Kelenföld vasútállomásra.

Az alkalmi menettérti jegy érvényes a vásárlás időpontjától, de legkorábban 2024. február 07-én 0:00 órától 2024. február 12-én 23:59 percig egyszeri oda - és visszautazásra.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha azt a rendezvény bélyegzőjével lebélyegeztetik (érvényesítése a rendezvény területén a III. fogadócsarnok előtti passzázson lévő Mobilpénztárban lehetséges)

Kiállítás nyitva tartási ideje:

 • február 8. csütörtök: 9:00-18:00,

 • február 9. péntek: 9:00-19:00,

 • február 10. szombat: 9:00-18:00,

 • február 11. vasárnap: 9:00-17:00.

CONSTRUMA* kiállítás    
RepTár Szolnoki Repülőmúzeum*    
Győrkőcfesztivál*    
Campus Fesztivál*    
East Fest*    
FEZEN fesztivál*    
SAVARIA Történelmi Karnevál    
Szegedi Ifjúsági* Napok    
Kisvasutasok Napja: Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút*    
Szerencsejáték Zrt. - Szuperkoncert*    
PontyShow*    

 

20 % GYSEV-kedvezmény

 

Helyszín

Dátum

Kedvezmény feltétele

További
információ

TEKA kártya*országosanegész évben

A kedvezményt az érvényes TEKA kártya alapján 2. kocsi osztályon történő utazáshoz lehet igénybe venni. 1. kocsiosztály igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.

A kedvezményes árú menetjegy az utas által kiválasztott vonat indulási idejétől számított:

100 km alatti utazásnál: + 03:59 percig 100 km feletti utazásnál: + 23:59 percig érvényes, azonban nem nyúlhat túl vasárnap 23:59 percen, illetve a kártya hátoldalán feltüntetett érvényességi időn. Feláras vonat igénybe vétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.

Magyar Természetjáró Szövetség által kibocsátott névre szóló Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA) alapján 20%-os egy útra szóló üzletpolitikai utazási kedvezmény vehető igénybe péntek 0:00 órától vasárnap 23:59 percig.

A kedvezményes árú menetjegy kizárólag MÁV applikáción keresztül váltható meg!

* A MÁV-START Zrt.-vel közösen biztosított kedvezmények.


Kajla útlevél

Vonatozz díjmentesen Kajla útleveleddel és diákigazolványoddal a GYSEV és a MÁV vonatain az iskolai tanítási szünetekben!

Vidd magaddal Kajla útleveledet kirándulásaidra, utazásaidra, és mindig vigyázz rá! Azért is fontos, hogy magadnál tartsd, mert saját Kajla útleveleddel és diákigazolványoddal 2023/2024-es tanév iskolai szüneteinek idején díjmentesen utazhatsz a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi járatain, valamint a Volánbusz belföldi helyközi menetrendszerinti járatain. 

A díjmentes „Kajla jegy” az alábbi időszakokban váltható meg:

 • téli szünet: 2023. december 22. – 2024. január 07.
 • tavaszi szünet: 2024. március 28. – április 07.
 • nyári szünet: 2024. június 22. – augusztus 31.

A KAJLA ÚTLEVÉL (zöld színű) alapján a téli tanítási szünetben, 2023. december 22. – 2024. január 07., korlátlan számú egy útra és menettérti útra szóló díjmentes utazásra jogosult a MÁV-START és a GYSEV belföldi vonatain az arra jogosult gyermek, aki a vasúti jegypénztárban bemutatja érvényes Kajla útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).

A díjmentes menetjegyet az utazás megkezdése előtt meg kell váltani!
Feláras vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani a díjmentesen utazó tanuló részére.
A https://kajla.hu/ weboldalon a vasúti utazásra vonatkozó információk és tudnivalók is elérhetők.

Kísérő kedvezménye
A díjmentes menetjeggyel utazó tanulót kísérő személy az őt megillető kedvezménnyel utazhat. Ha a kísérő nem jogosult egyéb kedvezményre, akkor a kiscsaládosok részére nyújtott „Családi kedvezmény” alapján 33%-os mérséklésű menetjegyet lehet maximum 2 fő részére igénybe venni.
Ha a Kajla útlevelet felmutató tanuló egyébként jogosult 90%-os utazási kedvezményre (pl. magasabb összegű családi pótlék), akkor az őt kísérő szülő a 90%-os kedvezményt nem veheti igénybe, csak az alanyi jogon járó 33%-os kiscsaládos kedvezmény illeti meg.

A „KAJLA ÚTLEVÉL” sorszámát a menetjegyen fel kell tüntetni, ezért annak bemutatása jegyváltáskor kötelező.

FONTOS:

Az utazás során a gyermek jogosultságának igazolásához minden esetben a „KAJLA ÚTLEVÉL 2023/2024” (zöld színű), és a személyazonosság igazolásához az érvényes diákigazolvány, vagy a személyigazolvány felmutatása szükséges.

A Hol vagy, Kajla? akcióval kapcsolatban egyéb részletek a kampány weboldalán olvashatóak.

Kellemes utazást, jó szórakozást kívánunk!

START Klub kártya

Gyakran utazik vonattal? Váltsa meg START Klub kártyáját, és közlekedjen féláron!

A START Klub kártya 50% kedvezményt nyújt a teljes árú másodosztályú, és közel 50% kedvezményt az első osztályú belföldi jegyek árából. A kedvezmény egy útra és menettérti útra is igénybe vehető korlátlan számban. A menetjegyek érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menetjegyek érvénytartamával és azok felhasználási feltételeivel (érvénytartam, útmegszakítás stb.), de a menetjegyet csak a START Klub kártya érvényességén belül lehet felhasználni. A kedvezmény 1. osztályon teljes árú kocsiosztály különbözet megfizetése mellett vehető igénybe.

Szombatonként nem csak a START Klub kártya tulajdonosok, hanem további 1 fő is 50 %-os kedvezményű jeggyel utazhat. A plusz egy főre szóló kedvezmény szombatonként 0–24 óráig vehető igénybe (munkanap áthelyezéstől függetlenül) a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt. magyarországi vonalain. A kedvezményt két együtt utazó, azonos viszonylatra szóló jeggyel rendelkező utas veheti igénybe. Menettérti útnál mindkét utazásnak szombati napra kell esnie, más napokon ezt a kedvezményt a plusz egy fő nem veheti igénybe.

A kártya tulajdonosa nemzetközi forgalomban a RailPlus kedvezményt (25%) is igénybe veheti.

Menetjegy vásárlásakor az Utasnak jeleznie kell, hogy START Klub kártyával kívánja a kedvezményt igénybe venni.

A START Klub kártya megvásárolható egy teljes évre, vagy féléves időtartamra.

A START Klub kártya ára:

Fél évre26 éven aluliaknak14 900 Ft
 26 éven felülieknek19 900 Ft
Egy évre26 éven aluliaknak24 900 Ft
 26 éven felülieknek34 900 Ft

A START Klub kártya igénylése

A START Klub kártya névre szóló, fényképes, biztonsági elemekkel ellátott plasztik kártya. A kártya igényelhető bármely a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálati irodában, és a vasútállomási pénztárakban igénylőlap kitöltésével és igazolványkép átadásával. Az igénylőlap letölthető honlapról, illetve valamely belföldi pénztárban kérhető. A hiánytalanul kitöltött, igazolványképpel ellátott igénylőlap a pénztárakban személyesen adható le. A pénztáros ellenőrzi az igénylő személyazonosságát (26 éven aluliaknál a jogosultságot is). 26 éven aluliaknak szóló (START Klub -26) kártyát az igényelhet, aki az érvényesség első napján még nem töltötte be a 26. életévét.

Az igénylőlap leadásakor az igénylőnek meg kell fizetnie a kártya árát. A pénztáros a jegykiadó gépen kiadja a kártyabizonylatot, amely a befizetés napjától 1 hónapig (amíg a valódi kártya elkészül) a START Klub kártyával egyező kedvezmény igénybevételére jogosítja az igénylőt. (Ez alól kivétel a RailPlus kedvezmény, mely kártyabizonylattal még nem vehető igénybe.) A bizonylat elővételben nem adható ki, a START Klub kártya és a kártyabizonylat érvényességének első napja a befizetés napja. Készpénzfizetési számla csak az igénylő (utas) nevére állítható ki.

A kártya igényelhető online módon is. Bővebb információért kattintson ide!

A START Klub kártya átvétele

Az igényléskor megadott e-mail címen vagy telefonszámon munkatársunk értesíti az igénylőt arról, hogy megrendelt kártyája átvehető. A kártya személyesen vehető át az igényléskor kiválasztott menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton vagy vasútállomás START Klub átvételi helyként jelölt pénztárában, azok nyitva tartási idejében. Átvételkor a pénztáros ellenőrzi az átvevő személyazonosságát (26 éven aluliaknál a jogosultságot is), és a kártyát átadja az utas részére. Az átvételt az utas aláírásával elismeri. A pénztárban igényléskor előre kifizetett kártyák csak a kártyabizonylat ellenében vehetők át. Az átvevő személyazonossága ebben az esetben is ellenőrzésre kerül.

A START Klub kártya hosszabbítása

Azon START Klub kártya tulajdonosok, akiknek kártyája lejár, és továbbra is szeretnének kedvezményesen utazni, a MÁV-START Zrt. honlapján online igényelhetik kártyájuk meghosszabbítását. Bővebb információért kattintson ide!

Kedvezményre való jogosultság igazolása

Jegyvizsgálatkor az érvényes START Klub kártyát fel kell mutatni. Ellenőrzéskor a jegyvizsgáló az Utastól személyazonosító igazolvány felmutatását kérheti. Az akció feltételeinek nem megfelelő menetjegye(ke)t pótdíj fizetése mellett teljes árú díjra egészítjük ki.

START Klub kártya visszatérítése

A START Klub kártya az érvényessége megkezdése után nem téríthető vissza. Az online módon igényelt, és az érvényességének megkezdése előtt kifizetett és átvett kártyákat az érvényesség megkezdése előtt 10 % kezelési költség felszámításával lehet visszatéríteni.
Ismerje meg a START Klub kártyacsalád további ajánlatait, amellyel megkönnyítheti utazását!

Hungary Card

Barangoljunk együtt Magyarországon!

A Hungary Card 2023/2024. kártya megváltásával kedvezményesen utazhat vonatainkon.

A 2022/2023. évi kiadványcsomagban az alábbi, vasúti utazáshoz kapcsolódó kedvezményekre jogosító szelvények találhatók (Hungary Card Plus igénybevételével):

 • 4 db 2. kocsiosztályra szóló 50%-os alkalmi egy útra szóló kedvezmény (bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra felhasználható),
 • 8 db 33%-os egy útra szóló kedvezmény (bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra felhasználható),
 • 4 db díjmentes egy útra szóló kerékpárjegy.

A Hungary Card 2023/2024 kártya 2024. december 31-ig érvényes.

A Hungary Card a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton 2 alkalommal, e-szelvényenként maximum 2 felnőtt részére 20% kedvezményt nyújt a Múzeumvasút közlekedési idejében, a kártya birtokosa által előzetesen a kártya weboldaláról letöltött és egyben kinyomtatott e-szelvény bevonása mellett. Ez a kedvezmény a kártya mindkét típusával (Basic, Plus) igénybe vehető.
Fentieken túl bármelyik típusú (Basic vagy Plus) Hungary Card felmutatása mellett korlátlan számú 50%-os mérséklésű egy útra szóló regionális menetjegy váltható a Balatonfenyves GV személyszállító vonataira.
A kedvezmények a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. belföldi vonalain használhatók fel. A kedvezmények értelemszerűen összevonhatók, pl.: egy utazáshoz felhasználható a 33%-os kedvezmény és a díjmentes kerékpárjegy váltására jogosító szelvény is.
A kedvezményes árú menetjegy érvénytartamának első napja legkésőbb a szelvényfüzet érvényességének utolsó napja (2024.12.31.) lehet. Az így megváltott menetjegy a rajta feltüntetett érvényességi időn belül utazásra még felhasználható az időközben lejárt érvénytartamú szelvényfüzet és a 2023/2024. évi kártya egyidejű bemutatásával.
A Hungary Card 2023/2024 szelvényfüzet alapján nyújtott kedvezményes árú menetjegy vasúti személypénztárban, jegykiadó automatából, interneten és MÁV appból váltható meg.
A díjmentes kerékpárjegy önkiszolgáló csatornából nem váltható meg.

A Hungary Card 2023/2024 kártyákat megrendelheti online a www.hungarycard.hu oldalon.


Fertő-táj világörökség kedvezmények

Falu a faluban, a mönchhofi falumúzeumban

Az élet, mint egykoron, egy igazi, mesébe illő falucskában elevenedik meg. Legyen részese Ön is egy valóságos időutazásnak a Haubenwallner család egykori szőlőskertjében kialakított, varázslatos szabadtéri múzeumban. A 2018-as év kiállítási díjával büszkélkedő skanzen izgalmas betekintést nyújt az egykori iskolába, vendégházakba, a moziba, a hivatalba, a postára, a tűzoltóság épületébe, a templomba és különféle kézműves műhelyekbe. Ismerje meg a régi idők pannon kultúráját, valamint az itt élők mindennapjait.

Utazzon vonattal Mönchhofba, a vasútállomástól néhány perc sétával könnyedén eléri a népszerű falumúzeumot, ahol a belépőjegy árából 10 % kedvezményt kínálnak a vonattal érkező látogatóknak!

Csoportok számára előzetes bejelentkezés szükséges, magyar nyelvű tárlatvezetés előzetesen kérhető.

Dorfmuseum Mönchof, 7123 Mönchof, Bahngasse 62., www.dorfmuseum.at 

Világhírű pezsgés, a gols-i Szigeti pezsgőpincészetnél

A magyar vonatkozású, Péter Szigeti 1991 óta előállított ital-remekművei a világ szinte minden pontján méltán ékesítik az üzletek polcait, a Távol-Kelettől egészen Skandináviáig és Amerikáig. A családi pincészet különlegessége, hogy a legkorszerűbb technológiát alkalmazva, a környéken termesztett, kézzel szüretelt, válogatott szőlőfajtákból állítja elő a széles termékpalettát, szem előtt tartva a minőséget és a magyarságot. Pezsgés, kulturális háttér, nemzetközi kitekintés és végtelen odaadás, szerelem mindaz, ami a pezsgőkészítés pillanatait kísérik, Gols-ban!

A pezsgőmesterek magyar nyelvű szakmai ismertetővel, 3 féle pezsgőkóstolóval, valamint 10 % kedvezménnyel fogadják a vonattal érkező, kóstolni vágyó vendégeiket, a vasútállomás szomszédságában! 

Sektkellerei Szigeti Gmbh, 7122 Gols, Sportplatzgasse 2a., www.szigeti.at 

A pezsgőkóstolóra előzetes bejelentkezés szükséges, a program magyar nyelven biztosított.

Kombinált jegyek

​​ 


ZOO kombinált jegyek
ZOO kombinált jegyek

Tisztelt Utasunk!

Tájékoztatjuk, hogy a kombinált jegyek 2024. március 1-jével kivezetésre kerülnek! 
A 2024. március 1. előtt váltott bérletek, érvénytartamon belül felhasználhatók.


ZOO jegy (Győr)

Látogassa meg a győri állatkert lakóit ZOO jeggyel!

Egy jegy, több szolgáltatás a sorban állás gondja nélkül! 

A ZOO kedvezményes jegy tartalma:

egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Győrbe, az érvényesség napján korlátlan számú utazás Győrben a helyi autóbuszjáratokon, belépő a győri Xantus János Állatkertbe. 


Árak

 Felnőtt jegyCsaládi jegy1Diák jegy2Nyugdíjas jegyGyerek jegy3
Sopronból6 520 Ft9 490 Ft5 440 Ft5 350 Ft5 350 Ft
Fertőszentmiklósról6 140 Ft9 110 Ft5 060 Ft4 970 Ft4 970 Ft
Kapuvárról5 770 Ft8 740 Ft4 690 Ft4 600 Ft4 600 Ft
Csornáról5 490 Ft8 460 Ft4 410 Ft4 320 Ft4 320 Ft
Szombathelyről7 040 Ft10 010 Ft5 960 Ft5 870 Ft5 870 Ft
Szentgotthárdról7 680 Ft10 650 Ft6 600 Ft6 510 Ft6 510 Ft
Körmendről7 360 Ft10 330 Ft6 280 Ft6 190 Ft6 190 Ft
Répcelakról5 960 Ft8 930 Ft4 880 Ft4 790 Ft4 790 Ft

1.1 felnőtt + 1 kisgyerek (2-6 év)
2.14 év felett, érvényes diákigazolvánnyal
3. 6-14 év között

0-2 éves kor közt babajegy 200 Forint, mely az Állatkert pénztárában fizetendő

 

 

Felhasználási feltételek

A jegy az érvényesség napján a fent felsorolt GYSEV állomásokról, munkanapokon 8 óra után, hétvégén időbeli korlátozás nélkül a menetrendszerinti vonatokon, és az VOLÁNBUSZ Zrt. által közlekedtetett helyi autóbuszjáratokon korlátlan számú utazásra jogosít. A jegy a feláras vonatok helyjegyét nem tartalmazza.

A Volánbusz Zrt. menetrendje: www.volanbusz.hu.

ZOO jegy már SZÉP kártyával is váltható a GYSEV jegypénztáraiban. 

A jegy elővételben is megváltható, vissza nem téríthető.

Ismerje meg velünk a természet csodáit!

Páros napijegy
Páros napijegy

Páros napijegy (Sopron, Győr, Szombathely)

Kedvezményes vonatjegy és korlátlan helyi buszközlekedés – kényelmes, gondtalan kirándulás!

Barangolás Isis nyomdokain? Győr barokk utcáinak felfedezése? Netán egy közös koccintás a leghűségesebb városban?

Élvezzék a kedvezményes árú páros napijegy előnyeit, amely nem csak a vasúton, hanem a választott célállomás helyi autóbuszjáratain is érvényes!

A páros napijegy tartalma:

Utazás Győr, Sopron vagy Szombathely állomások egyikére és vissza, a GYSEV Zrt. vonalain, bármely vasútállomásról, tetszőleges útirányon. Korlátlan számú utazás a választott város helyi autóbuszjáratain.

Ára: 4.900 Ft (2 fő részére)

Felhasználási feltételek

A jegy az utas által megjelölt napon, hétköznap 8 órától, hétvégén és ünnepnapokon pedig egész nap érvényes.  A jegy kizárólag két fő együttes utazása esetén érvényes. A jegyre az együtt utazók neveit fel kell vezetni, és kérésre az utazási jogosultságot fényképes igazolvány felmutatásával igazolni kell. A páros napijegy elővételben is megváltható, de visszatérítése és cseréje nem lehetséges.

A páros napijegy valamennyi GYSEV jegypénztárban kapható.

A Volánbusz Zrt. menetrendje: www.volanbusz.hu

Együtt élmény az utazás!

 

Fürdőjegy Bük

Fürdőjegy Bük
Fürdőjegy Bük

Csobbanjon velünk Bükfürdőn – fürdőjeggyel!

Kényelmes vonatút, közvetlen, menetrend szerinti autóbuszjáratok, kényeztető pihenés - egyetlen jeggyel!

Látogasson el kedvezményes fürdőjeggyel régiónk egyik legnépszerűbb fürdőkomplexumába, a Bükfürdő Thermal & Spa-ba!

A kedvezményes fürdőjegy tartalma:

egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt. vonalain Bükre,
közvetlen, menetrend szerinti autóbuszjáratok Bük vasútállomás és a fürdő között oda és vissza,
belépő a Bükfürdő Thermal & Spa-ba.

Fürdőjegy már SZÉP kártyával is váltható a GYSEV jegypénztáraiban.

Bővebb információ a Bükfürdő Thermal & Spa fürdőről: www.bukfurdo.hu.


Árak

A fürdőjegy ára változik attól függően, hogy hétköznapokon (hétfőtől- csütörtökig) vagy kiemelt napokon*, hétvégén (péntektől-vasárnapig) érvényes.

Árak részletesen:

Hétköznapokon (hétfőtől- csütörtökig) érvényes árak:

 Felnőtt jegyGyermek jegy (6–14 éves korig)Nyugdíjas jegyDiák jegy (14 éves kortól)
Sopronból6 140 Ft3 340 Ft4 540 Ft4 060 Ft
Szombathelyről5 940 Ft3 140 Ft4 340 Ft3 860 Ft
Szentgotthárdról6 880 Ft4 080 Ft5 280 Ft4 800 Ft
Körmendről6 320 Ft3 520 Ft4 720 Ft4 240 Ft
Kőszegről6 230 Ft3 430 Ft4 630 Ft4 150 Ft
Kiemelt napokon* és hétvégén (péntek-vasárnap) érvényes árak:

2024. évi kiemelt időszak:

 • 2024. március 28. – 2024. április 07. 
 • 2024. május 01. 
 • 2024. május 20. 
 • 2024. június 21. - 2024. augusztus 31. (nyári szünet) 
 • 2024. október 23 – 2024. november 03. 
 • 2024. december 23- 2025. január 07.
 Felnőtt jegyGyermek jegy (6–14 éves korig)Nyugdíjas jegyDiák jegy (14 éves kortól)
Sopronból6 620 Ft3 580 Ft4 860 Ft4 380 Ft
Szombathelyről6 420Ft3 380 Ft4 660 Ft4 180 Ft
Szentgotthárdról7 360 Ft4 320 Ft5 600 Ft5 120 Ft
Körmendről6 800 Ft3 760 Ft5 040 Ft4 560 Ft
Kőszegről6 710 Ft3 670 Ft4 950 Ft4 470 Ft

Gyógyulás, pihenés vagy önfeledt szórakozás? Nem kell választania, hiszen a Bükfürdő Thermal & Spa-ba szóló fürdőjeggyel mindegyiket megkaphatja!

Az egyedi összetételű gyógyvíz megoldást kínál a már meglévő mozgásszervi megbetegedésekre, de a megelőzésben is kiváló. Mártózzon meg a számos gyógymedence egyikében, mellé pedig vegye igénybe a sokrétű gyógyászati kezelések valamelyikét!

Amennyiben a hétköznapok fáradalmait szeretné kipihenni, kiváló megoldás lehet az élményelemekkel tarkított medencében való relaxálás, esetleg egy-egy nyugtató, energetizáló masszázs kipróbálása. Ugye milyen jól hangzik?

Gyermekkel érkezne? A Bükfürdő Thermal & Spa ebben az esetben is egy tökéletes választás. Fedett és kültéri gyermekmedencék, vízi játékok, száraz és vizes játszótér kínál megannyi szórakozást a kicsiknek. Ha a család legkisebbjei egy kis játékra vágynának, a fürdőn ingyenes animációs programokon való részvételre is lehetőség van.

Felhasználási feltételek

A fürdőjegy az érvényesség napján a fent felsorolt GYSEV állomásokról, munkanapokon 8 óra után, hétvégén időbeli korlátozás nélkül a menetrendszerinti vonatokon, és a Volánbusz Közlekedési Zrt. által közlekedtetett autóbuszjáratokon, egyszeri oda- és visszautazásra jogosít.

A fürdőjegy a feláras vonatok helyjegyét nem tartalmazza.

A fürdőjegy elővételben is megváltható, vissza nem téríthető.

A kedvezmény a fürdő nyitva tartási idejében vehető igénybe.

Lime E-mobilitás jegy

2024. február 15-től érhető el jegypénztárainkban!

Egyetlen jegy, számtalan lehetőség - zökkenőmentes és környezetbarát utazás Lime E-mobilitás jeggyel!

Lime e-mobilitás jegy indulását szemléltető kép.

A Lime E-mobilitás jegy lehetőséget teremt a város stílusos és kényelmes felfedezésére, miközben a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet is szem előtt tartja. Bármely jegypénztárunkban váltható, érvényes vasúti díjtermék megléte esetén (elővételben váltott jegy érvényessége előtt, érvénytartam alatt, valamint az utazás napján). 

Ára: 700 Ft

Felhasználás: 

A jegy mellé járó kupont a Lime alkalmazásban kell aktiválni, melyre az applikáción belül az Akciók/Akciós kód megadása menüpontban van lehetőség.  

A kedvezmény az aktiválást követő 48 órán belül érvényes, melynek keretein belül két alkalommal, 10-10 perc időintervallumban élvezhető az e-roller vagy e-bike használata bármely Lime ponton az országban, feloldási díj nélkül. 

A kuponkódok csak egyszer használhatók fel, és nem kombinálhatók egyéb Lime kedvezményekkel, illetve promóciókkal (pl. Lime Access vagy Lime Pass), beváltásukra 2024. december 31-ig van lehetőség!

A Lime E-mobilitás jegy vissza nem téríthető, a szolgáltatás során felmerült észrevétel, baleset bejelentése az alábbi linken történik: https://help.li.me/hc/hu/ 

Lime kölcsönzési pontok, további részletek: https://www.li.me/hu-hu/ 

Közlekedési Mobiljegy applikáció
Közlekedési Mobiljegy applikáció

Csorna-Hegyeshalom, valamint Fertőszentmiklós - Fertőszéplak-Fertőd - Pamhagen között már mobilapplikációval is megválthatja menetjegyét!

Menetjegyváltás könnyedén:

 • töltse le mobiltelefonjára a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.  és viszonteladói (OTP SIMPLE, VOXPAY) Közlekedési mobiljegy applikációját,
 • a „Vásárlás” oldalon érintse meg a „Szolgáltató / város” menüpont nevét, majd a keresési mezőben a „GYSEV” szót begépelve válassza ki a kívánt viszonylatot és díjterméket,
 • a tervezett utazás idejét (nap, óra, perc) állítsa be az érvényességi időpont mezőben,
 • az „Összegzés” oldalon ellenőrizze le a választott menetjegy adatait, majd a „Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti vásárlását.

További részletek: https://mobiljegy.nmzrt.hu/