Tudnivalók bérletváltásról, belföldi vasúti utazási feltételekről

Bérletváltás

Az utazás megkezdésekor az utasnak menetjeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie.

Rendszeres vagy időszakos utazásokhoz kedvező ajánlat a félhavi,- havi,- és 30 napos bérlet, melyet a felhasználási feltételekben meghatározottak szerint bárki, bármilyen célú utazásra igénybe vehet. Havonta egyszeri megvásárlással elkerülhető a mindennapos sorban állás, a bérlet viszonylatában – ideértve a közbenső állomásokat – pedig korlátlan számú utazás válik lehetővé.

Az utas a bérletjegye alapján a GYSEV területén utasbiztosítással rendelkezik.

Bérletek érvénytartama

A havibérlet a tárgyhónap 1-jén 0:00 órától a következő hónap 5-én 23:59 óráig érvényes utazásra.

Az első félhónapra váltott félhavi bérlet a tárgyhónap 4-én 0:00 órától 20-án 23:59 óráig, a második félhónapra váltott félhavi bérlet pedig 19-én 0:00 órától a következő hónap 5-én 23:59 óráig érvényes. 

A 30 napos bérlet az érvényesség első napját követő hónap azonos napját megelőző nap 23:59 órájáig érvényes.

A 2023. december hónapra megváltott havi (érvényes: 2023.12.01. 00:00 - 2024.01.05. 23:59) és II. félhavi (érvényes:2023.12.19. 00:00 - 2024.01.05 23:59) dolgozó és tanulóbérletek érvénytartama 2024. január 09-én 23:59-ig meghosszabbításra kerül! 

Az érvényesség meghosszabbítása nem vonatkozik a, 30 napos érvénytartamú, Vármegye- és Országbérletekre!

Kocsiosztály

A bérlet 1. vagy 2. kocsiosztályra váltható. Ha a 2. kocsiosztályra érvényes bérlettel rendelkező utas esetenként kíván 1. kocsiosztályon utazni, a 2-1 teljes árú kocsiosztály-különbözetet kell megfizetnie, melyet a bérlet teljes útvonalára, vagy útvonalának egy részére is meg lehet váltani.

Felhasználás

A bérlet személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, tanulóbérlet esetében diákigazolvánnyal együtt érvényes utazásra. A bérletre a tulajdonos igazolványának számát (az igazolvány betűjelét és számát) a jegy felhasználójának vagy a munkáltatónak a jegy érvényesítése (illetőleg az utazás megkezdése) előtt rá kell írnia. 

Bérlettel a közbenső állomáson a fel- és leszállás megengedett.

A megváltott bérletjegyet az utasnak utazása befejezéséig – a vasútállomás elhagyásáig – meg kell őriznie, és az ellenőrzésre jogosult részére fel kell mutatnia. 

Általános visszatérítési feltételek

Visszatérítési igény esetén a még fel nem használt havibérletet, valamint az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség hónapjának 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig kell benyújtani. Ez esetben a vasúti társaság a bérlet teljes árából a félhavi bérlet árát levonja és a fennmaradó összeget visszatéríti. 

A 30 napos bérletet az érvényesség első napja előtt 23:59 óráig kell benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 23:59 óráig benyújtja, a vasúti társaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. 

A tanulóbérlet árát a vasúti társaság csak a jegy érvényességének kezdete előtt téríti vissza.

A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postai úton megküldött igény esetén a postabélyegzés kelte, személyes pénztárban történő benyújtás esetén az átvétel napja, az elektronikus úton történő kérelem esetén a küldés időpontja határozza meg.

Visszatérítés, kártérítés további feltételei (Díjszabás 1.1.15., 1.1.16. pontja)

VOLÁNBUSZ helyközi bérletek

Helyközi autóbuszbérletek

A GYSEV Zrt. belföldi jegypénztáraiban a Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyék területén levő bármely, nem átszállásos viszonylatokra szóló, teljes árú, illetve kedvezményes autóbuszbérletek megválthatók.

A Volánbusz helyközi autóbuszbérletek váltásához szükséges bérletigazolvány vagy igazolás.  Fontos tudnivaló, hogy még az utazás előtt fel kell tüntetni a bérlet megfelelő rovatába az igazolás vagy az igazolvány számát!

Az ÁFA-s számlaigényt a bérletváltás előtt szükséges jelezni.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://www.volanbusz.hu/hu

A bérletek visszaváltása a vásárlás helyszínen, a bérletre vonatkozó általános szabályok szerint történik. 

Helyközi havi, félhavi és 30 napos bérletjegy, illetve kiemelten kedvezményes bérletjegy:

 • havi bérletjegy ára, a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig,
 • havi bérletjegy árának fele, a tárgyhó 15. napjának 24.00 órájáig,
 • félhavi bérletjegy ára, a hónap első felére érvényes bérletjegy a hó 3. napjának 24.00-ig, a hónap második felére érvényes bérletjegy a hó 18. napjának 24.00-óráig,
 • 30 napos bérletjegy ára, a bérletet az érvényesség első napja előtt,
 • 30 napos bérletjegy árának fele, a bérletet az érvényességének az első napját követő 15. nap 24.00 óráig visszatéríthető.

Visszatérítés során 20 % kezelési költség kerül felszámításra.

Észrevétel, panasztétel módja:

 • a vásárlás helyszínén Észrevételbejelentő lapon,
 • közvetlenül az info [at] volanbusz [dot] hu email címen.
Helyi autóbusz bérletek

1. Sopron helyi autóbuszközlekedés
Az alábbi, helyi autóbusz bérletek a soproni Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Teljes árú bérletek

Összvonalas 24 órás bérlet 
A 24 órás bérlet a kiadásának időpontjától számított 24 órán át érvényes, az érvényességi időn belül megkezdett utazás annak lejárta után befejezhető. Külön igazolvány nélkül érvényes.

Összvonalas 7 napos bérlet  
A hétnapos bérlet az érvényesség első napján 0:00 órától az érvényesség kezdő napját követő hatodik nap 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Összvonalas félhavi bérlet  
Az első félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 4-én 0:00 órától a hónap 20-án 24:00 óráig, a második félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 19-én 0:00 órától következő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Összvonalas havi bérlet  
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Összvonalas negyedéves bérlet  
A negyedéves bérlet a naptári negyedév első napjának 0:00 órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Tanuló bérletek

Tanuló havi bérlet    
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Tanuló negyedéves bérlet  
A negyedéves bérlet a naptári negyedév első napjának 0:00 órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Tanuló féléves bérlet  
A tanulók féléves bérlete a tárgyfélév első napjának 0:00 órájától, a következő félév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Nyugdíjas bérletek

Nyugdíjas havi bérlet   
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Nyugdíjas negyedéves bérlet  
A negyedéves bérlet a naptári negyedév első napjának 0:00 órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Felmutatóra szóló havi bérlet  
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül érvényes.
A bérletek a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosítanak.
A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a bérlet tulajdonosának a bérletre felvezetett személyazonosításra alkalmas igazolványával kell igazolnia, az Összvonalas 24 órás bérlet kivételével.

Észrevétel, visszatérítési igény, panasztétel, módja:
közvetlenül az info [at] volanbusz [dot] hu email címen.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://blaguss-szombathely.hu/jegy-es-berlet-arak/

Érvényes menetdíjak, további információk: https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet

 

2. Szombathely helyi autóbuszközlekedés
Az alábbi, helyi autóbusz bérletek a szombathelyi Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.
A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a bérlet tulajdonosának a bérletre felvezetett személyazonosításra alkalmas igazolványával kell igazolnia.
A névre szóló bérletek váltására és használatára bárki jogosult. A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja.

Teljes árú bérletek

Havi bérlet
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Félhavi bérlet
Az első félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 4-én 0:00 órától a hónap 20-án 24:00 óráig, a második félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 19-én 0:00 órától következő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Hétnapos bérlet
A hétnapos bérlet az érvényesség első napján 0:00 órától az érvényesség kezdő napját követő hatodik nap 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Hivatásforgalmi egyvonalas havi bérlet 4/H-10/H
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.
A hivatásforgalmi egyvonalas bérlet csak a szelvényen feltüntetett hivatásforgalmi „H” jelölésű autóbuszvonalon vonalon érvényes.

Nyugdíjas bérlet
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a bérlet tulajdonosának a bérletre felvezetett személyazonosításra alkalmas igazolványával kell igazolnia.

Kisgyermekes havi bérlet
A kedvezményes bérletre azok a személyek jogosultak, akik gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermekgondozási díjban (GYED)vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülnek. A bérlet megváltásához szükséges a GYES, GYED, GYET folyósításáról szóló, hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolás vagy az ellátást megállapító határozat. A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Diák havi bérlet
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A bérletre az érvényes fényképes diákigazolvány számát vagy az oktatási azonosító számot fel kell tüntetni.
A bérletek visszaváltása a vásárlás helyszínen, a bérletre vonatkozó általános szabályok szerint történik. 

Észrevétel, panasztétel módja:

 - a vásárlás helyszínén Észrevételbejelentő vagy Adatfelviteli lapon,
Érvényes menetdíjak, további információk: https://blaguss-szombathely.hu/jegy-es-berlet-arak/

3. Veszprém helyi autóbuszközlekedés
A helyi autóbusz bérletek érvényesek a V-Busz Közlekedési Kft. járataira, Veszprém városban történő utazásokhoz, érvényességi időtartamon belül.
Az alábbi, helyi autóbusz bérletek bármely GYSEV jegypénztárban, annak nyitvatartási idejében válthatók.
Veszprémi teljes árú havi bérlet
A havi bérlet korlátlan számú utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig.
 

Veszprémi nyugdíjas havi bérlet
A havi bérlet korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig. A tanuló bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérlet érvényes nyugdíjas bérletigazolvánnyal használható.
 

Veszprémi tanuló havi bérlet
A havi bérlet korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig. A tanuló bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérlet érvényes nyugdíjas bérletigazolvánnyal használható.
 

Visszaváltás
A havi bérletek csak érvényességük kezdete előtt válthatók vissza.
Visszatérítés esetén a kezelési költség: 350 Ft

Veszprém helyi autóbuszközlekedés menetrend Menetrend | V-BUSZ KFT - Veszprém (vbusz.hu)
V-Busz Kft. szolgáltatásainak díjszabása Díjszabás | V-BUSZ KFT - Veszprém (vbusz.hu)
 

Dolgozó bérlet

Munkába járáshoz, egyéb rendszeres utazáshoz ajánljuk havi, - 30 napos, - és félhavi bérleteinket. A bérletek ára az utazási távolságnak megfelelően változik, a mindenkor érvényben lévő díjtábla az alábbi linken tekinthető meg.

A bérletek érvényességéről, igénybevételi feltételeiről az alábbi díjszabási kivonatban tájékozódhat.

A 2023. december hónapra megváltott havi (érvényes: 2023.12.01. 00:00 - 2024.01.05. 23:59) és II. félhavi (érvényes:2023.12.19. 00:00 - 2024.01.05 23:59) dolgozó és tanulóbérletek érvénytartama 2024. január 09-én 23:59-ig meghosszabbításra kerül! 

Az érvényesség meghosszabbítása nem vonatkozik a, 30 napos érvénytartamú, Vármegye- és Országbérletekre!

Havi, - félhavi- és 30 napos bérlet felhasználási feltételei (Díjszabás 3. pont)

A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet rendelkezik.

 

Kombinált bérlet 
Munkába kombinált bérlettel!
Munkába kombinált bérlettel!

Tisztelt Utasunk!

Tájékoztatjuk, hogy a kombinált bérletek 2024. március 1-jével kivezetésre kerülnek! 
A 2024. március 1. előtt váltott bérletek, érvénytartamon belül felhasználhatók.

Nádasd - Körmend - Szombathely útvonalon érvényes bérletet az adott viszonylaton kedvezményes áron veheti igénybe a vasút és a helyközi-, valamint a helyi autóbusz járatok összehangolt, menetrend szerinti szolgáltatásait.

 

Püspökmolnári - Szombathely útvonalon utazzon kényelmesen, kedvezményes áron a GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járatain.
 

Zalaegerszeg - Körmend - Haris - Szentgotthárd útvonalon utazzon egy bérlettel, kedvezményes áron a GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járatain.


Kőszeg - Szombathely bérlet

Tisztelt Utasunk!

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi bérlettípus 2024. március 1-jével kivezetésre kerül! 
A 2024. március 1. előtt váltott bérletek, érvénytartamon belül felhasználhatók.

Több lehetőség, gyorsabb, kényelmesebb eljutás - VÁLTOZATLAN ÁRON!

2022. június 1-től vasúti vagy autóbuszbérlete Kőszeg és Szombathely között már bármely, menetrend szerinti vonat- és autóbuszjáratra érvényes.
Az akcióban a havi, 30 napos, tanuló- és dolgozói bérletre egyaránt szerepel.

Feltételek:
2022. június 1-től a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon közlekedő vonatokon érvényes  a VOLÁNBUSZ Zrt. által Szombathely és Kőszeg között a 87-es főút melletti települések egymás közötti viszonylatában váltott havi, 30 napos, félhavi dolgozó- és tanuló bérletekre egyaránt (pl.: Kőszegfalva vmh.-Gencsapáti vmh.). Érvényes továbbá azon bérletekre, amelyek menetrend szerinti útvonala érinti a Szombathely és Kőszeg között fekvő 87. sz. főutat (pl.: Vasvár autóbusz á.-Gencsapáti vmh. bérlet esetében a Szombathely-Gencsapáti viszonylatban).

Bérletváltás:
a vasúti illetve a buszbérletek a GYSEV és VOLÁNBUSZ bérletértékesítési pontokon váltható meg.

Vasútbérlet Plusz

A Vasútbérlet Plusz bérlet Szombathely és Kőszeg között, a rajta feltüntetett viszonylaton mind a GYSEV Zrt. által közlekedtetett vonatokon, mind a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltetett helyközi autóbuszjáratokon korlátlan számú utazásra érvényes, valamint felhasználható a Kőszeg város belterületén közlekedő helyközi autóbusz járatokra is.

A Vasútbérlet Plusz bérlettel utazó utas Kőszeg célállomás közigazgatási területén lévő bármelyik autóbuszmegállóban felszállhat, illetve leszállhat. A Szombathely állomásra utazó utas bérlete csak az első menetrend szerinti autóbusz megállóhelyig érvényes.

Bérletváltás:

 • A Vasútbérlet Plusz kizárólag a GYSEV jegypénztáraiban váltható.
 • A Vasútbérlet Plusz bérlet Szombathely és Kőszeg között bármely viszonylatra váltható Kőszeg célállomással.
 • A Vasútbérlet Plusz bérlet havi-, félhavi és 30 napos (dolgozó, tanuló) fajtájú bérletjegyként váltható meg.

Árak:

Havi-, 30 napos teljesárú Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg35.9409.580
Lukácsháza – Kőszeg55.9409.580
Lukácsháza-alsó – Kőszeg79.58011.900
Gyöngyösfalu89.58011.900
Gencsapáti-felső - Kőszeg109.58011.900
Gencsapáti-alsó – Kőszeg1211.90014.200
Kámon - Kőszeg1614.20017.800
Szombathely - Kőszeg1814.20017.800

Tanuló-, 30 napos tanuló Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg3595960
Lukácsháza – Kőszeg5595960
Lukácsháza-alsó – Kőszeg79601.190
Gyöngyösfalu89601.190
Gencsapáti-felső - Kőszeg109601.190
Gencsapáti-alsó – Kőszeg121.1901.420
Kámon - Kőszeg161.4201.780
Szombathely - Kőszeg181.4201.780

Félhavi teljesárú Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg32.9704.790
Lukácsháza – Kőszeg52.9704.790
Lukácsháza-alsó – Kőszeg74.7905.940
Gyöngyösfalu84.7905.940
Gencsapáti-felső - Kőszeg104.7905.940
Gencsapáti-alsó – Kőszeg125.9407.090
Kámon - Kőszeg167.0908.900
Szombathely - Kőszeg187.0908.900

Tanuló félhavi Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg3295480
Lukácsháza – Kőszeg5295480
Lukácsháza-alsó – Kőszeg7480595
Gyöngyösfalu8480595
Gencsapáti-felső - Kőszeg10480595
Gencsapáti-alsó – Kőszeg12595710
Kámon - Kőszeg16710890
Szombathely - Kőszeg18710890
Tanuló bérlet (nappali és esti tagozatosok részére, fogyatékkal élők részére)

Iskolába járáshoz, tanulmányi célú utazásokhoz kedvezményes havi, - 30 napos és félhavi bérletek válthatók nappali és esti tagozatos tanulók (diákok, hallgatók), óvodás valamint a fogyatékkal élő és tartósan beteg személyek részére. A kedvezményes tanulóbérletek ára az utazási távolságtól függően változik.

Havi, - 30 napos és félhavi tanuló bérletárak 2. és 1. kocsi osztályon

A kedvezményes tanulóbérletek érvényességéről, igénybevételi feltételeiről az alábbi díjszabási kivonatban tájékozódhat.

Tanuló havi, - és félhavi bérlet és 30 napos tanuló bérlet felhasználási feltételei (Díjszabás 5.2. pont)

Kedvezményes havi, - félhavi- és 30 napos bérlet fogyatékkal élők és tartósan beteg személyek utazási kedvezménye, igénybevételi feltételek (Díjszabás 2.4. pont)

Kedvezményes kerékpár, élőállat viteldíj, bérletárak

Vármegye- és országbérlet 

Vármegye bérlet

Egy adott vármegye határain belül a helyközi autóbuszjáratokon és a vasúton korlátlan számú utazásra jogosítja tulajdonosát, érvénytartalom belül.

Az utasnak arra a területre szükséges vármegyebérlettel kell utazása során rendelkeznie, amelyik vármegyében az adott, igénybe vett járat kiindulási és a célállomása van.

Ha a kiindulási és a célállomás között az igénybe vett jármű egy másik vármegyén is áthalad, de a kiindulási és a célállomás ugyan abban a vármegyében található, az átutazás megengedett, és az utasnak elegendő 1 vármegyebérlettel rendelkeznie.

Az országbérlet ára 2 vármegyebérlet árával egyezik meg, azonban 2 vármegyebérlet NEM minősül országbérletnek.

Érvényes: adott vármegye helyközi közösségi közlekedésében (helyközi autóbuszjáratok, vasút, HÉV, G-Busline, Trans-Tour 90, Trans-Vonal, Weekendbus; Pest vármegye bérlet érvényes Budapest közigazgatási határain belül is a vonatokon és a helyközi autóbuszokon)

Ára:

 • Teljesárú bérlet: 9 450 Ft
 • Kedvezményes és tanuló bérlet*: 945 Ft

*Tanuló, vagy a 90 %-os kedvezményes utazásra jogosító okmányok megléte.

A területalapú bérletet csak az a személy használhatja, akinek a személyazonosítására alkalmas okmányának számát a bérleten feltüntették. A jegyvizsgálat során az igazolványt fel kell mutatni.

Kedvezményes jegyváltásra jogosultság: a 85/2007. IV.25. Korm. rendeletben meghatározott személyek.

Érvénytartam: 30 nap, az utas által megjelölt napot követő hónap azonos napját megelőző nap 23:59 percig érvényes

Egyéb feltételek:

 • 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonatokon nem vehető igénybe.* Az 1. osztályú kocsi, illetve a Prémium szakasz, még a kocsiosztály-különbözet kifizetésével sem vehető igénybe.
 • Kizárólag érvénytartam megkezdése előtt téríthető vissza. Visszatérítési igény a bérletváltás helyén kezdeményezhető.
 • Hosszabb út részbeni fedezése nem lehetséges.

* A feláras vonatok azon szakaszán, ahol a járatok felármentesen igénybe vehetők, ott a vármegye bérlettel történő utazás megengedett. 

Országbérlet

Magyarország határain belül a helyközi forgalomban korlátlan számú utazásra jogosítja tulajdonosát, érvénytartalom belül.

Érvényes: a MÁV-START Zrt., a Volánbusz Zrt., a MÁV-HÉV Zrt. és a GYSEV Zrt. területén (G-Busline, Trans-Tour 90, Trans-Vonal, Weekendbus járművein az egész ország területén, valamint érvényes Budapest közigazgatási határain belül is a vonatokon, és a helyközi autóbuszokon.

Ára:

 • Teljes árú bérlet: 18 900 Ft
 • Kedvezményes és tanuló bérlet*: 1 890 Ft

*Tanuló, vagy a 90 %-os kedvezményes utazásra jogosító okmányok megléte. 

A területalapú bérletet csak az a személy használhatja, akinek a személyazonosításra alkalmas okmányának számát a bérleten feltüntették. A jegyvizsgálat során az igazolványt fel kell mutatni.

A teljes árú területalapú bérletet bárki -külföldi állampolgár is- megválthatja.

Kedvezményes jegyváltásra jogosultság: a 85/2007. IV.25. Korm. rendeletben meghatározott személyek.

Érvénytartam: 30 nap, az utas által megjelölt napot követő hónap azonos napját megelőző nap 23:59 percig érvényes

Egyéb feltételek:

 • 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonatokon nem vehető igénybe*.  Az 1. osztályú kocsi, illetve a Prémium szakasz, még a kocsiosztály-különbözet kifizetésével sem vehető igénybe.
 • Kizárólag érvénytartam megkezdése előtt téríthető vissza. Visszatérítési igény a bérletváltás helyén kezdeményezhető.
 • Hosszabb út részbeni fedezése nem lehetséges.

* A feláras vonatok azon szakaszán, ahol a járatok felármentesen igénybe vehetők, ott az országbérlettel történő utazás megengedett.

Az Országbérlettel 2023. július 1-jétől a feláras vonatokat 2. kocsiosztályon korlátozás nélkül lehet igénybe venni az adott vonatra érvényes felár megváltásával. 

Határon átnyúló utazások:

Az olyan utazások esetében, melyek kiindulási- vagy célállomása Pamhagen (Pomogy), kizárólag Győr-Moson-Sopron vármegyére érvényes vármegyebérlettel vagy országbérlettel és a hozzá vásárolt „Fertőszéplak-Fertőd – Pamhagen (Pomogy)” viszonylati menetjeggyel lehet utazni.

Kisvasutak:

A Balatonfenyves GV-n a Somogy vármegyebérlet és az országbérlet érvényes. A többi kisvasúton a vármegyebérlet és az országbérlet nem használható utazásra.

Fertővidéki HÉV:

A 9. sz. vasútvonalon a vármegye -és országbérlet alapvetően nem használható utazásra.

10-es vonal Gecse-Gyarmat állomás:

10-es vonalon Gecse-Gyarmat állomás a vármegyehatáron van. Celldömölk felé/felől a Veszprém vármegyére érvényes, Győr felől/felé a Győr-Moson-Sopron vármegyére érvényes bérlet felhasználható

Budapestet érintő utazások

Pest vármegyebérlettel vagy országbérlettel rendelkező utas a vonaton és helyközi autóbuszon Budapest közigazgatási határán belül is utazhat. A vonatkozó bérletek a VOLÁNBUSZ környéki („kék”) járatain és a HÉV járatain Budapest közigazgatási határán belüli utolsó, főváros területén lévő megállótól/megállóig érvényesek. Aki Budapest-bérlettel is rendelkezik, az Budapest közigazgatási határán belül korlátozás nélkül használhatja a VOLÁNBUSZ környéki járatait és a HÉV-et is.

Értékesítés:


Bérletváltás helyszínei:

a GYSEV Zrt. jegypénztáraiban, a MÁV-START Zrt. pénztáraiban, jegyautomatáiban, a MÁV applikációban, a Volánbusz Zrt. pénztáraiban és az autóbuszjáratokon.

A bérlet névre szóló, a bérletváltás során a személyazonosságot igazoló okmány száma (személyigazolvány szám, diákigazolvány szám, oktatási azonosító) a bérleten feltüntetésre kerül.

Csere: A bérlet érvényességének kezdete előtt a vármegyebérlet cseréje másik vármegyebérletre, vagy két (különböző) vármegyebérlet cseréje országbérletre pénztárban megengedett.

Visszatérítés: Az utas a területalapú bérlet árának visszatérítését csak az érvényesség kezdete előtt igényelheti annál a társaságnál és annak szabályai szerint, amelyik azt kiszolgáltatta. Érvénytartam kezdete után a bérlet nem visszaváltható.

Hosszabb út részbeni fedezése: Amennyiben az utazás célja az adott vármegyén  túli állomás vagy megállóhely, akkor a területi alapú bérlet mellé külön kell megvásárolni a tovább utazáshoz a menetjegyeket, és a vármegyebérlet vagy országbérlet, illetve a külön megvásárolt menetjegy külön-külön is érvényes, akkor azzal az utazás megengedett.

Kedvezményes területalapú bérlet váltására jogosultak köre

A kedvezményes területalapú bérlet 90%-kal csökkentettáron vásárolható meg.

Bármely kedvezményes területalapú bérlet használatára jogosult:

 • az oktatási intézmények nappali és esti tanrendben résztvevő tanulója (hallgatója) a tanulmányi jogviszonyt igazoló magyar diákigazolvány érvényességének lejártáig,
 • a 6 évnél idősebb óvodás, az óvoda igazolása alapján, (csak azt kell igazolni, hogy még óvodás)
 • a fogyatékkal élő személyek
 • vak és látássérült személy,
 • hallássérült személy,
 • fogyatékosságban szenvedő vagy tartós beteg személy, aki magasabb összegű családi pótlékban részesül,
 • fogyatékossági támogatásban részesülő személy a fogyatékosságot igazoló okmány alapján.

A területalapú bérlettel rendelkezők figyelembevétele más utazási kedvezményeknél

A nagycsaládos kedvezmény alapján 90%-os menetjegyet megválthat az együtt utazó nagycsalád mindazon tagja, aki nem rendelkezik területalapú bérlettel. Ha a területalapú bérlet csak az utazás egy részén lenne használható, akkor az együtt utazó nagycsalád minden tagjának menetjegyet kell váltania a teljes beutazandó viszonylatra.

Csoportos utazás esetén, a csoporttal azonos időben és viszonylattal ténylegesen együtt utazó, területalapú bérlettel rendelkező utas a kísérői létszám megállapítása szempontjából a csoportlétszámba nem számít bele.

Az ÁFA-s számla igényét a bérletváltás előtt jelezni szükséges.

Gyakran ismétel kérdések

 • Elfogadható-e az ország- és vármegyebérlet a napi munkába járás költségtérítéséhez?

Igen, de nem korlátlanul. A Kormányrendelet célja, hogy a hogy a munkába járás kapcsán felmerült szükséges költség kerüljön megtérítésre a munkavalló részére. A Kormányrendelet vonatkozó előírása ezért lehetővé teszi, hogy a napi munkába járás címén az adott viszonylatra érvényes jegy vagy bérlet helyett a helyközi országbérlet, a helyközi vármegyebérlet, valamint az egyéb olyan, az országosnál kisebb területi érvényességű bérlet is figyelembe vehető legyen, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járáshoz szükséges utazás megvalósításához. Így egy adott vármegye határain belül megvalósuló utazás esetén a vármegyebérlet árának Kormányrendelet szerinti mértékben (86%-ban) történő megtérítése elfogadható megoldás lehet. Adózási szempontból a vármegyebérlet teljes árának megtérítése is adómentesnek minősül. A munkáltatónak azonban az semmiképpen sem kötelessége, hogy a csak egy vármegyét érintő munkába járás esetén országbérlet árához nyújtson költségtérítést. Ha ezt mégis megteszi, a vármegyebérlet árát meghaladó térítés összege a munkavállalónál munkaviszonyból származó jövedelemként adó- és járulékköteles lesz. Ha azonban a munkába járás során a munkavállaló rendszeresen átlépi a vármegye határát, azaz legalább két (szomszédos) vármegyében veszi igénybe a közösségi közlekedést, nem kifogásolható az egyszerűbb megoldást jelentő országbérlet árának megtérítése. Ilyen esetben nem keletkezik adóköteles jövedelem.
 

 • Megtéríthető-e a helyközi országbérlet, helyközi vármegyebérlet ára hazautazás költségtérítése jogcímen? 

Igen. A Kormányrendelet a hazautazás esetén is lehetővé teszi a vármegye- vagy országbérlettel történő elszámolást a napi munkába járástól függetlenül. A Kormányrendelet szerint költségtérítés két eltérő jogcímen (a napi munkába járás és a hazautazás jogcímén) járhat a munkavállaló részére. Amennyiben mindkét jogcím szerinti feltétel teljesül, úgy a munkáltatónak fennáll a térítési kötelezettsége mindkét jogcím vonatkozásában. A két jogcím ugyan nem vonható össze, de alkalmasint ugyanazon juttatás mindkét jogcímet együttesen lefedheti. A munkáltató tehát hazautazás címén megtérítheti az országbérlet árát, ha a hazautazás legalább két vármegyét érint, a bérlet felhasználása ilyen esetben sem korlátozott, azaz akár a napi munkába járásra, akár egyéb utazáshoz is felhasználható.
 

 • Ha a munkavállaló munkába járása egy vármegye területén belül valósul meg, akkor kérheti-e országbérlet árának a megtérítését a munkáltatótól? Helyes-e az az álláspont, mely szerint a Kormányrendelet 3. § (1b) bekezdésében a „szükséges és alkalmas” fordulat nem vonatkozik a vármegyebérletre és az országbérletre?

A Kormányrendelet célja, hogy a munkába járás kapcsán felmerült szükséges költség kerüljön megtérítésre a munkavalló részére.A Kormányrendelet 3. § új (1b) bekezdéssel történő kiegészítésének célja az volt, hogy a Kormányrendeletben meghatározott munkáltatói költségtérítés ne csak a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) és munkahelye közötti viszonylatra kiadott bérletére, hanem a területi érvényességű bérletre vonatkozóan is biztosítható legyen a munkáltató által, amennyiben a lakóhely (tartózkodási hely) vagy a munkahely az adott érvényességi területre esik. A módosításnak ugyanakkor nem volt célja, hogy a munkáltatót munkába járás költségtérítése jogcímen olyan területi érvényességű bérlet árának részbeni megtérítésére kötelezze, amely nem szükséges a munkába járáshoz, illetve drágább egy, a munkába járásra szintén alkalmas viszonylatra kiállított bérletnél, ami ezáltal a munkáltatónak többletköltséget jelentene. A módosítás csupán lehetőséget adott arra, hogy – a Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembevételével – a munkavállaló a munkáltatótól a munkába járáshoz (a napi munkába járáshoz és/vagy a hazautazáshoz) igénybe vett helyközi ország- vagy vármegyebérlet árának meghatározott mértéke szerinti utazási költségtérítést kaphasson, illetve ezt a munkáltató a munkavállalójának megadhassa.A módosítás nem kötelezi sem a munkavállalót, sem a munkáltatót arra, hogy a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) és munkahelye közötti viszonylatra kiadott bérlet vagy menetjegy helyett helyközi országbérletet, vármegyebérletet vagy egyéb területi érvényességű bérletet számoljon el a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésként, vagy fordítva, ezáltal biztosítva mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak az adott körülmények között legkedvezőbb díjtermék megválasztását. A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót arra, hogy a munkába járáshoz használható vármegyebérlet, országbérlet vagy egyéb területi érvényességű bérlet helyett viszonylatra kiadott bérletet vagy menetjegyet váltson, ha a viszonylati érvényességű díjtermék drágább az adott területi érvényességű díjterméknél, mivel ezzel a munkavállalónak még 86%-os költségtérítés mellett is többletköltséget okozna.A munkáltatói költségtérítés adójogi szempontját befolyásolja, hogy egyrészt a Kormányrendelet szerinti térítési forma alternatív, illetve az abban rögzített mértéknél meghatározott mértékig magasabb térítés is adómentesnek tekinthető, másrészt azonban nem hagyhatók figyelmen kívül a Kormányrendeletben rögzített feltételek sem. Ebből és az előzőekben leírtakból következően az egy vármegyét érintő munkába járás esetén a viszonylati jegy vagy bérlet helyett legfeljebb az egy vármegyére érvényes vármegyebérlet ára téríthető adómentesen, akár 100%-os mértékben, és ha ilyen esetben a munkáltató elfogadja az országbérletet, a vármegyebérlet árát meghaladóan fizetett költségtérítés a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként adókötelessé válik. Hangsúlyozzuk, hogy a munkáltatónak nem kötelessége, hogy az egy vármegyét érintő munkába járás, illetve hazautazás esetén az országbérlet árához nyújtson költségtérítést.A Kormányrendelet a munkáltató térítési kötelezettségét a szükséges költségek megtérítésére korlátozza, ami értelemszerűen az olcsóbb megoldás választását jelenti. Nem zárható ki azonban, hogy a munkáltató saját döntése alapján a szükségesnél magasabb mértékű térítést biztosítson a munkavállaló számára, vagyis nem kifogásolható, ha a munkáltató akkor is a munkába járásra egyébként alkalmas vármegyebérlet alapján téríti meg a költségeket, ha egyébként az adott viszonylatra szóló jegy vagy bérlet olcsóbb lenne. A vármegyebérlet árának akár 100%-ban történő megtérítése ilyen esetben az Szja tv. 25. § (2) bekezdése szerint adómentes.
 

 • Ha a munkába járás két vármegyét is érint, akkor megtérítheti-e a munkáltató a két vármegyebérlet helyett vásárolt országbérlet árát úgy, hogy nem keletkezik a magánszemélynek adókötelezettsége? (A két vármegyebérlet ára megegyezik az országbérlet árával.)
   

Abban az esetben, ha a munkába járás során a munkavállaló rendszeresen átlépi a vármegye határát, azaz két szomszédos vármegyében veszi igénybe a közösségi közlekedést, a Kormányrendelet alkalmazása szempontjából az adott viszonylatra szóló jegy vagy bérlet, vagy az utazáshoz szükséges két vármegyebérlet árának meghatározott arányú térítése minősül a Kormányrendelet szerint kötelezőnek a munkáltató számára. Tekintettel azonban arra, hogy a vármegyebérlet kizárólag a rajta feltüntetett vármegye területén belüli utazásokra jogosít, semmilyen módon nem alakítható át vagy egészíthető ki, ilyen esetben nem kifogásolható az egyszerűbb megoldást jelentő országbérlet árának megtérítése. A jelenleg hatályos díjszabás szerint az országbérlet ára a két különböző vármegyére érvényes bérlet árával egyezik meg. Adózási szempontból ilyen esetben az országbérlet árának akár teljes egészében történő megtérítése is adómentesnek minősül.

 

 • Adható-e költségtérítés országbérletre adókötelezettség nélkül abban az esetben, ha a munkába járás csak egy vármegyét érint, de a munkáltató az országbérlet árát térítené meg vagy annak megvásárlására alkalmas összegű költségtérítést fizetne a munkavállalójának, mivel az még így is olcsóbb a számára, mint az eddigi, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti viszonylatra vásárolt dolgozói bérlet?

Az egy vármegyét érintő munkába járás esetén az adott viszonylatra érvényes jegy vagy bérlet árának térítése helyett csak az egy vármegyére érvényes bérlet árának megtérítése biztosítható adómentesen. Amennyiben a munkáltató országbérletet térít akár 100%-os mértékben, a vármegye bérlet árát meghaladó rész a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként lesz adóköteles.
 

 • Ha a munkába járás útvonalára érvényes vonat/buszbérlet olcsóbb, mint a vármegyebérlettel történő munkába járás, megteheti-e a munkáltató, hogy mégis a vármegyebérletre biztosít költségtérítést a munkába járáshoz úgy, hogy nem keletkezik a feleknek adófizetési kötelezettsége?

A Kormányrendelet a munkáltató térítési kötelezettségét a szükséges költségek megtérítésére korlátozza, ami értelemszerűen az olcsóbb megoldás választását jelenti. A helyközi vármegyebérlet igénybevétele azonban előnyösebb, mint a helyközi viszonylatra kiadott vonat- vagy buszbérleté, mivel minden helyközi közlekedési szolgáltató elfogadja, érvényessége nem korlátozódik egyféle közlekedési módra, így a munkakezdéshez és végzéshez igazodóan, a menetrendi kínálat függvényében lehetővé teszi akár a vonattal, akár az autóbusszal való utazást, és az átszállásnak sincs többletköltsége. Használatával a munkába járás útvonala és az ehhez igénybe vett közösségi közlekedési eszköz rugalmasan megválasztható, így a helyközi vármegyebérlet munkába járáshoz történő igénybevétele az annál olcsóbb helyközi viszonylati bérlet helyett és a munkáltatói megtérítése sem kifogásolható. A vármegyebérlet árának akár 100%-ban történő megtérítése ilyen esetben az Szja tv. 25. § (2) bekezdése szerint adómentes.
 

 • Ha a munkába járás útvonalára érvényes vonat/buszbérlet többe kerül, mint a vármegyebérlettel történő munkába járás, megteheti-e a munkáltató, hogy vármegyebérletre biztosít költségtérítést a munkába járáshoz úgy, hogy nem keletkezik a feleknek adófizetési kötelezettsége? Megteheti-e adómentesen, hogy akár országbérletet biztosít egy annál drágább havi vonalbérlet helyett?

Mivel a Kormányrendelet lehetővé teszi a vármegyebérlettel történő elszámolást, ha az alkalmas a munkába járás megvalósításához, nem kifogásolható, ha az adott viszonylatra szóló jegy vagy bérlet helyett a munkáltató a vármegyebérlet árát téríti meg a munkavállalónak akár 100%-os mértékben. A vármegyebérlet árának akár 100%-ban történő megtérítése ilyen esetben az Szja tv. 25. § (2) bekezdése szerint adómentes. Országbérlet térítése esetén - amennyiben a munkába járás csak egy vármegyét érint - azonban a vármegyebérlet árát meghaladóan fizetett térítés a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmeként ebben az esetben is adókötelessé válik.
 

 • Ha a napi munkába járás mellett szóba kerül a hazautazás is, akkor összevonható a két igény adómentesen? Pl. több vármegye átutazásához hazautazásra alkalmas lehet az országbérlet.

A Kormányrendelet szerint – meghatározott feltételek fennállása esetén – a munkáltató két eltérő jogcímen köteles a munkavállaló részére munkába járás címén utazási költségtérítést fizetni: egyrészt napi munkába járás, másrészt hazautazás jogcímén. Amennyiben mindkét jogcím szerinti feltétel teljesül, úgy a munkáltatónak fennáll a térítési kötelezettsége mindkét jogcím vonatkozásában. A két jogcím ugyan formálisan nem vonható össze, a munkáltató azonban a két jogcím alapján fennálló költségtérítési kötelezettségét teljesítheti ugyanazon, arra alkalmas bérlet árának térítésével is. Vagyis ha a munkáltató a helyközi országbérlet árához nyújt munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést, és a helyközi országbérlet alkalmas mind a munkavállaló napi munkába járásához, mind a hétvégi hazautazásához, akkor az ilyen térítés tekintetében az Szja tv. 25. § (2) bekezdése értelmében adófizetési kötelezettség nem keletkezik.
 

 •  A munkáltatói utazási költségtérítés korlátozza-e a helyközi ország- és vármegyebérletek területi és időbeli érvényességét?

Nem. A munkáltatói utazási költségtérítés nem korlátozza a területi érvényességű bérletek, így az ország- és vármegyebérletek területi és időbeli érvényességét, azok munkavállalók általi felhasználhatóságát. 

Bővebb információ: www.orszagberlet.hu

Kerékpár országbérlet 2024. március 1-től


A Kerékpár országbérletet bárki megvásárolhatja és korlátlan számban felhasználhatja helyközi közlekedésben Magyarország területén belül belföldi forgalomban egy db kerékpár szállításához.

Érvényesség

 • A Kerékpár országbérlet személyhez kötött, csak a rajta feltüntetett személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt érvényes utazásra.
 • A Kerékpár országbérlet az érvényesség első napját követő hónap azonos napját megelőző nap 23:59 percig érvényes.
 • A Kerékpár országbérlettel rendelkező utas külön kerékpárjegy váltása nélkül szállíthat egy db kerékpárt Magyarország települései közötti helyközi forgalomban a MÁV-START, a GYSEV kijelölt vonatain, a MÁV-HÉV vonatain, az egyes szolgáltatók Üzletszabályzatában meghirdetett szállítási feltételek szerint.
   

  Értékesítés 
  A Kerékpár országbérletet a MÁV-START, a GYSEV és a VOLÁNBUSZ értékesíti. Az értékesített termék igénybe vételi feltételeiről tájékoztatást nyújt valamennyi értékesítő társaság.

  Kerékpárhelyjegy
  Amennyiben az utas a kerékpárját kötelező kerékpárhelyjegy váltásával közlekedő vonaton kívánja szállítani, úgy a kerékpárjegyen/Kerékpár országbérleten felül kerékpárhelyjegyet is meg kell váltania. Amennyiben az utas menetjegye kerékpárszállításra is jogosít, kerékpárjegy váltása nélkül válthat kerékpárhelyjegyet, ha az utas díjmentesen szállítható kerékpárjához szeretne kerékpárhelyjegyet váltani, akkor kerékpárjegyet is váltani kell.
  A kerékpárhelyjegy díjakat a Vasúti menetdíjtáblázat tartalmazza: 

Kerékpár és élőállat viteldíj, poggyász
Utazzon vonaton kerékpárral!
Utazzon vonaton kerékpárral!

Vonaton történő kerékpárszállítás, valamint kutya szállítása esetén is igénybe vehető kedvezményes havi, - és 30 napos bérlet, melynek viteldíját az alábbi, mindenkor érvényben lévő díjtáblában tekintheti meg.

Kerékpár, élőállat, és kutya szállítására vonatkozó általános feltételeket az alábbi, hatályos díjszabási kivonat tartalmazza.(Díjszabás 8., 9. pont)

Kerékpár, élőállat, kutya szállítás (vakvezető, fogyatékkal élőket segítő és rendőrségi kutya) általános feltételei (Díjszabás 8.3., 8.4. pont)


Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bérletek

A GYSEV Zrt. személypénztáraiban az alábbiakban felsorolt bérleteket értékesíti a BKK járataira, Budapest városban történő utazásokhoz:
 

 • Havi Budapest-bérlet: Korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig.
   
 • Havi Budapest-bérlet cégeknek:
  Csak olyan személyek vásárolhatják meg, akik munkába járáshoz használják - cég névre számlát kérnek.
  Korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig. 
   
 • Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak: 
  A bérletet nappali vagy esti tagozaton tanuló általános és középiskolás diákok, továbbá 14. életéve betöltéséig bárki használhatja.
  Korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig.
   
 • Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak: 
  A bérletet nappali vagy esti tagozaton tanuló felsőoktatási hallgatók használhatják.
  Korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig.
   
 • Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak: 
  A bérletet nyugellátásban részesülők használhatják.
  Korlátlan utazásra jogosít a megjelölt kezdőnapon 00:00 órától a következő hónap azonos napjának 02:00 órájáig.
   

Felhasználás: 

A BKK bérletek érvényesek az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, D14 vonalak teljes hosszán, valamint Budapest közigazgatási határán belül a H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon, a MÁV-START meghatározott vonatain és a VOLÁNBUSZ kijelölt elővárosi járatain. A menetjegyek és bérletek felhasználásának részletes szabályozását a BKK Üzletszabályzata és Díjszabása tartalmazza (https://bkk.hu). 

Visszatérítés: 

A havi bérletek és napijegyek csak érvényességük kezdete előtt válthatók vissza!
Visszatérítés esetén a kezelési költség: 1.000 Ft

(Az értékesített jegyek/bérletek árait és a felhasználás feltételeit a BKK honlapja tartalmazza: https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/arak/ vagy https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/utazasifeltetelek/ )