Tudnivalók bérletváltásról, belföldi vasúti utazási feltételekről

Bérletváltás

Az utazás megkezdésekor az utasnak menetjeggyel vagy bérlettel kell rendelkeznie.

Rendszeres vagy időszakos utazásokhoz kedvező ajánlat a félhavi,- havi,- és 30 napos bérlet, melyet a felhasználási feltételekben meghatározottak szerint bárki, bármilyen célú utazásra igénybe vehet. Havonta egyszeri megvásárlással elkerülhető a mindennapos sorban állás, a bérlet viszonylatában – ideértve a közbenső állomásokat – pedig korlátlan számú utazás válik lehetővé.

Az utas a bérletjegye alapján a GYSEV területén utasbiztosítással rendelkezik.

Bérletek érvénytartama

A havibérlet a tárgyhónap 1-jén 0:00 órától a következő hónap 5-én 23:59 óráig érvényes utazásra.

Az első félhónapra váltott félhavi bérlet a tárgyhónap 4-én 0:00 órától 20-án 23:59 óráig, a második félhónapra váltott félhavi bérlet pedig 19-én 0:00 órától a következő hónap 5-én 23:59 óráig érvényes. 

A 30 napos bérlet az érvényesség első napját követő hónap azonos napját megelőző nap 23:59 órájáig érvényes.

Kocsiosztály

A bérlet 1. vagy 2. kocsiosztályra váltható. Ha a 2. kocsiosztályra érvényes bérlettel rendelkező utas esetenként kíván 1. kocsiosztályon utazni, a 2-1 teljes árú kocsiosztály-különbözetet kell megfizetnie, melyet a bérlet teljes útvonalára, vagy útvonalának egy részére is meg lehet váltani.

Felhasználás

A bérlet személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, tanulóbérlet esetében diákigazolvánnyal együtt érvényes utazásra. A bérletre a tulajdonos igazolványának számát (az igazolvány betűjelét és számát) a jegy felhasználójának vagy a munkáltatónak a jegy érvényesítése (illetőleg az utazás megkezdése) előtt rá kell írnia. 

Bérlettel a közbenső állomáson a fel- és leszállás megengedett.

A megváltott bérletjegyet az utasnak utazása befejezéséig – a vasútállomás elhagyásáig – meg kell őriznie, és az ellenőrzésre jogosult részére fel kell mutatnia. 

Általános visszatérítési feltételek

Visszatérítési igény esetén a még fel nem használt havibérletet, valamint az első félhónapra érvényes félhavi bérletet a teljes visszatérítéshez az érvényesség hónapjának 5. napjáig, a hónap második felére érvényes félhavi bérletet pedig a hónap 20. napjáig kell benyújtani. Ez esetben a vasúti társaság a bérlet teljes árából a félhavi bérlet árát levonja és a fennmaradó összeget visszatéríti. 

A 30 napos bérletet az érvényesség első napja előtt 23:59 óráig kell benyújtani. Ha a 30 napos bérletet az utas az érvényesség első napját követő 14. nap 23:59 óráig benyújtja, a vasúti társaság a bérlet teljes árából levonja a félhavi bérlet árát és a fennmaradó összeget visszatéríti. 

A tanulóbérlet árát a vasúti társaság csak a jegy érvényességének kezdete előtt téríti vissza.

A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postai úton megküldött igény esetén a postabélyegzés kelte, személyes pénztárban történő benyújtás esetén az átvétel napja, az elektronikus úton történő kérelem esetén a küldés időpontja határozza meg.

Visszatérítés, kártérítés további feltételei (Díjszabás 1.1.15., 1.1.16. pontja)

VOLÁNBUSZ helyközi bérletek

Helyközi autóbuszbérletek

A GYSEV Zrt. belföldi jegypénztáraiban a Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyék területén levő bármely, nem átszállásos viszonylatokra szóló, teljes árú, illetve kedvezményes autóbuszbérletek megválthatók.

A Volánbusz helyközi autóbuszbérletek váltásához szükséges bérletigazolvány vagy igazolás.  Fontos tudnivaló, hogy még az utazás előtt fel kell tüntetni a bérlet megfelelő rovatába az igazolás vagy az igazolvány számát!

Az ÁFA-s számlaigényt a bérletváltás előtt szükséges jelezni.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://www.volanbusz.hu/hu

A bérletek visszaváltása a vásárlás helyszínen, a bérletre vonatkozó általános szabályok szerint történik. 

Helyközi havi, félhavi és 30 napos bérletjegy, illetve kiemelten kedvezményes bérletjegy:

  • havi bérletjegy ára, a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig,
  • havi bérletjegy árának fele, a tárgyhó 15. napjának 24.00 órájáig,
  • félhavi bérletjegy ára, a hónap első felére érvényes bérletjegy a hó 3. napjának 24.00-ig, a hónap második felére érvényes bérletjegy a hó 18. napjának 24.00-óráig,
  • 30 napos bérletjegy ára, a bérletet az érvényesség első napja előtt,
  • 30 napos bérletjegy árának fele, a bérletet az érvényességének az első napját követő 15. nap 24.00 óráig visszatéríthető.

Visszatérítés során 20 % kezelési költség kerül felszámításra.

Észrevétel, panasztétel módja:

  • a vásárlás helyszínén Észrevételbejelentő lapon,
  • közvetlenül az info [at] volanbusz [dot] hu email címen.
Helyi autóbusz bérletek

1. Sopron helyi autóbuszközlekedés
Az alábbi, helyi autóbusz bérletek a soproni Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.

Teljes árú bérletek

Összvonalas 24 órás bérlet 
A 24 órás bérlet a kiadásának időpontjától számított 24 órán át érvényes, az érvényességi időn belül megkezdett utazás annak lejárta után befejezhető. Külön igazolvány nélkül érvényes.

Összvonalas 7 napos bérlet  
A hétnapos bérlet az érvényesség első napján 0:00 órától az érvényesség kezdő napját követő hatodik nap 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Összvonalas félhavi bérlet  
Az első félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 4-én 0:00 órától a hónap 20-án 24:00 óráig, a második félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 19-én 0:00 órától következő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Összvonalas havi bérlet  
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Összvonalas negyedéves bérlet  
A negyedéves bérlet a naptári negyedév első napjának 0:00 órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Tanuló bérletek

Tanuló havi bérlet    
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Tanuló negyedéves bérlet  
A negyedéves bérlet a naptári negyedév első napjának 0:00 órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Tanuló féléves bérlet  
A tanulók féléves bérlete a tárgyfélév első napjának 0:00 órájától, a következő félév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Nyugdíjas bérletek

Nyugdíjas havi bérlet   
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Nyugdíjas negyedéves bérlet  
A negyedéves bérlet a naptári negyedév első napjának 0:00 órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

Felmutatóra szóló havi bérlet  
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül érvényes.
A bérletek a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosítanak.
A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a bérlet tulajdonosának a bérletre felvezetett személyazonosításra alkalmas igazolványával kell igazolnia, az Összvonalas 24 órás bérlet kivételével.

Észrevétel, visszatérítési igény, panasztétel, módja:
közvetlenül az info [at] volanbusz [dot] hu email címen.

Érvényes menetdíjak, további információk: https://blaguss-szombathely.hu/jegy-es-berlet-arak/

Érvényes menetdíjak, további információk: https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet

 

2. Szombathely helyi autóbuszközlekedés
Az alábbi, helyi autóbusz bérletek a szombathelyi Utascentrumban, annak nyitvatartási idejében válthatók.
A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a bérlet tulajdonosának a bérletre felvezetett személyazonosításra alkalmas igazolványával kell igazolnia.
A névre szóló bérletek váltására és használatára bárki jogosult. A névre szóló bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja.

Teljes árú bérletek

Havi bérlet
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Félhavi bérlet
Az első félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 4-én 0:00 órától a hónap 20-án 24:00 óráig, a második félhónapra váltott bérlet a rajta feltüntetett hónap 19-én 0:00 órától következő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Hétnapos bérlet
A hétnapos bérlet az érvényesség első napján 0:00 órától az érvényesség kezdő napját követő hatodik nap 24.00 órájáig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Hivatásforgalmi egyvonalas havi bérlet 4/H-10/H
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.
A hivatásforgalmi egyvonalas bérlet csak a szelvényen feltüntetett hivatásforgalmi „H” jelölésű autóbuszvonalon vonalon érvényes.

Nyugdíjas bérlet
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot a bérlet tulajdonosának a bérletre felvezetett személyazonosításra alkalmas igazolványával kell igazolnia.

Kisgyermekes havi bérlet
A kedvezményes bérletre azok a személyek jogosultak, akik gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermekgondozási díjban (GYED)vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülnek. A bérlet megváltásához szükséges a GYES, GYED, GYET folyósításáról szóló, hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolás vagy az ellátást megállapító határozat. A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

Diák havi bérlet
A bérlet a rajta feltüntetett hónap első napján 0:00 órától az azt követő hónap 5-én 24:00 óráig a menetrendben meghirdetett valamennyi helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A bérletre az érvényes fényképes diákigazolvány számát vagy az oktatási azonosító számot fel kell tüntetni.
A bérletek visszaváltása a vásárlás helyszínen, a bérletre vonatkozó általános szabályok szerint történik. 

Észrevétel, panasztétel módja:

 - a vásárlás helyszínén Észrevételbejelentő vagy Adatfelviteli lapon,
Érvényes menetdíjak, további információk: https://blaguss-szombathely.hu/jegy-es-berlet-arak/

 

Dolgozó bérlet

Munkába járáshoz, egyéb rendszeres utazáshoz ajánljuk havi, - 30 napos, - és félhavi bérleteinket. A bérletek ára az utazási távolságnak megfelelően változik, a mindenkor érvényben lévő díjtábla az alábbi linken tekinthető meg.

A bérletek érvényességéről, igénybevételi feltételeiről az alábbi díjszabási kivonatban tájékozódhat.

Havi, - félhavi- és 30 napos bérlet felhasználási feltételei (Díjszabás 3. pont)

A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 39/2010. (II.26.) Korm.rendelet rendelkezik.

 

Kombinált bérlet 
Munkába kombinált bérlettel!
Munkába kombinált bérlettel!

Nádasd - Körmend - Szombathely útvonalon érvényes bérletet az adott viszonylaton kedvezményes áron veheti igénybe a vasút és a helyközi-, valamint a helyi autóbusz járatok összehangolt, menetrend szerinti szolgáltatásait.

 

Püspökmolnári - Szombathely útvonalon utazzon kényelmesen, kedvezményes áron a GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járatain.
 

Zalaegerszeg - Körmend - Haris - Szentgotthárd útvonalon utazzon egy bérlettel, kedvezményes áron a GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járatain.


Kőszeg - Szombathely bérlet

Több lehetőség, gyorsabb, kényelmesebb eljutás - VÁLTOZATLAN ÁRON!

2022. június 1-től vasúti vagy autóbuszbérlete Kőszeg és Szombathely között már bármely, menetrend szerinti vonat- és autóbuszjáratra érvényes.
Az akcióban a havi, 30 napos, tanuló- és dolgozói bérletre egyaránt szerepel.

Feltételek:
2022. június 1-től a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon közlekedő vonatokon érvényes  a VOLÁNBUSZ Zrt. által Szombathely és Kőszeg között a 87-es főút melletti települések egymás közötti viszonylatában váltott havi, 30 napos, félhavi dolgozó- és tanuló bérletekre egyaránt (pl.: Kőszegfalva vmh.-Gencsapáti vmh.). Érvényes továbbá azon bérletekre, amelyek menetrend szerinti útvonala érinti a Szombathely és Kőszeg között fekvő 87. sz. főutat (pl.: Vasvár autóbusz á.-Gencsapáti vmh. bérlet esetében a Szombathely-Gencsapáti viszonylatban).

Bérletváltás:
a vasúti illetve a buszbérletek a GYSEV és VOLÁNBUSZ bérletértékesítési pontokon váltható meg.

Vasútbérlet Plusz

A Vasútbérlet Plusz bérlet Szombathely és Kőszeg között, a rajta feltüntetett viszonylaton mind a GYSEV Zrt. által közlekedtetett vonatokon, mind a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltetett helyközi autóbuszjáratokon korlátlan számú utazásra érvényes, valamint felhasználható a Kőszeg város belterületén közlekedő helyközi autóbusz járatokra is.

A Vasútbérlet Plusz bérlettel utazó utas Kőszeg célállomás közigazgatási területén lévő bármelyik autóbuszmegállóban felszállhat, illetve leszállhat. A Szombathely állomásra utazó utas bérlete csak az első menetrend szerinti autóbusz megállóhelyig érvényes.

Bérletváltás:

  • A Vasútbérlet Plusz kizárólag a GYSEV jegypénztáraiban váltható.
  • A Vasútbérlet Plusz bérlet Szombathely és Kőszeg között bármely viszonylatra váltható Kőszeg célállomással.
  • A Vasútbérlet Plusz bérlet havi-, félhavi és 30 napos (dolgozó, tanuló) fajtájú bérletjegyként váltható meg.

Árak:

Havi-, 30 napos teljesárú Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg

3

5.940

9.580

Lukácsháza – Kőszeg

5

5.940

9.580

Lukácsháza-alsó – Kőszeg

7

9.580

11.900

Gyöngyösfalu

8

9.580

11.900

Gencsapáti-felső - Kőszeg

10

9.580

11.900

Gencsapáti-alsó – Kőszeg

12

11.900

14.200

Kámon - Kőszeg

16

14.200

17.800

Szombathely - Kőszeg

18

14.200

17.800

Tanuló-, 30 napos tanuló Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg

3

595

960

Lukácsháza – Kőszeg

5

595

960

Lukácsháza-alsó – Kőszeg

7

960

1.190

Gyöngyösfalu

8

960

1.190

Gencsapáti-felső - Kőszeg

10

960

1.190

Gencsapáti-alsó – Kőszeg

12

1.190

1.420

Kámon - Kőszeg

16

1.420

1.780

Szombathely - Kőszeg

18

1.420

1.780

Félhavi teljesárú Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg

3

2.970

4.790

Lukácsháza – Kőszeg

5

2.970

4.790

Lukácsháza-alsó – Kőszeg

7

4.790

5.940

Gyöngyösfalu

8

4.790

5.940

Gencsapáti-felső - Kőszeg

10

4.790

5.940

Gencsapáti-alsó – Kőszeg

12

5.940

7.090

Kámon - Kőszeg

16

7.090

8.900

Szombathely - Kőszeg

18

7.090

8.900

Tanuló félhavi Vasútbérlet Plusz:

viszonylat

km

normál bérlet ára (Ft)

Vasútbérlet Plusz bérlet ára (Ft)

Kőszegfalva - Kőszeg

3

295

480

Lukácsháza – Kőszeg

5

295

480

Lukácsháza-alsó – Kőszeg

7

480

595

Gyöngyösfalu

8

480

595

Gencsapáti-felső - Kőszeg

10

480

595

Gencsapáti-alsó – Kőszeg

12

595

710

Kámon - Kőszeg

16

710

890

Szombathely - Kőszeg

18

710

890

Tanuló bérlet (nappali és esti tagozatosok részére, fogyatékkal élők részére)

Iskolába járáshoz, tanulmányi célú utazásokhoz kedvezményes havi, - 30 napos és félhavi bérletek válthatók nappali és esti tagozatos tanulók (diákok, hallgatók), óvodás valamint a fogyatékkal élő és tartósan beteg személyek részére. A kedvezményes tanulóbérletek ára az utazási távolságtól függően változik.

Havi, - 30 napos és félhavi tanuló bérletárak 2. és 1. kocsi osztályon

A kedvezményes tanulóbérletek érvényességéről, igénybevételi feltételeiről az alábbi díjszabási kivonatban tájékozódhat.

Tanuló havi, - és félhavi bérlet és 30 napos tanuló bérlet felhasználási feltételei (Díjszabás 5.2. pont)

Kedvezményes havi, - félhavi- és 30 napos bérlet fogyatékkal élők és tartósan beteg személyek utazási kedvezménye, igénybevételi feltételek (Díjszabás 2.4. pont)

Kedvezményes kerékpár, élőállat viteldíj, bérletárak

Kerékpár és élőállat viteldíj, poggyász
Utazzon vonaton kerékpárral!
Utazzon vonaton kerékpárral!

Vonaton történő kerékpárszállítás, valamint kutya szállítása esetén is igénybe vehető kedvezményes havi, - és 30 napos bérlet, melynek viteldíját az alábbi, mindenkor érvényben lévő díjtáblában tekintheti meg.

Kerékpár, élőállat, és kutya szállítására vonatkozó általános feltételeket az alábbi, hatályos díjszabási kivonat tartalmazza.(Díjszabás 8., 9. pont)

Kerékpár, élőállat, kutya szállítás (vakvezető, fogyatékkal élőket segítő és rendőrségi kutya) általános feltételei (Díjszabás 8.3., 8.4. pont)