Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése (HU)

Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítés

Széchenyi 2020

Projekt száma: IKOP-3.2.0-15-2016-0006

Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A GYSEV üzemeltetésében lévő 18. számú Szombathely – Kőszeg vasútvonal Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében található. Jellegét tekintve szárnyvonal, a vasúti pálya egyvágányú, nem villamosított, vonatbefolyásolásra ki nem épített. Az engedélyezett sebesség 80 km/h, megengedett vonathossz 450 méter, míg a tengelyterhelés 210 kN. A pálya utolsó részleges felújítása a 2000-es évek végén volt.

Jelen projekt előkészítésre és megvalósításra együttesen irányul. A projekt előkészítési szakasz első lépéseként elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány, amely meghatározta a projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalmat, továbbá a megvalósítás hatásait.

A beruházás keretében a következő fejlesztések kerülnek megvalósításra:

 • vasúti pálya összehegesztése (hézagnélkülivé tétele);
 • csapadékvíz-elvezetés felújítása;
 • műtárgyak felújítása, újjáépítése;
 • a pálya korszerűsítése kapcsán szükséges útátjárók felújítása;
 • utasforgalmi helyeken:
  • sk+55 cm magas peronok létesítése
  • peronokon bútorok, szabvány esőbeálló telepítése
  • térvilágítás átalakítása;
  • hangos- és vizuális utastájékoztató berendezés telepítése;
  • fedett kerékpártárolók létesítése;
  • használaton kívüli épületek elbontása, környezetrendezés
 • Kőszeg állomáson:
  • vágányhálózat átalakítása;
  • biztosítóberendezés átalakítása;
  • sk+55 cm peron építése bútorozás, esőbeálló telepítése;
  • térvilágítás átalakítása
  • hangos- és vizuális utastájékoztatás létesítése;
  • felvételi épület utasforgalmi tereinek és az épület külső felújítása;
  • P+R parkoló, fedett kerékpártárolók létesítése;
  • autóbuszforduló építése közös peronos átszállás biztosításával.

A fejlesztés hatására az infrastruktúra oldali szolgáltatási színvonal jelentősen növekszik.

Az előkészítési munkák a tervezéssel és engedélyeztetéssel folytatódnak, a projekt előkészítési szakaszának sikeres lezárását követően, várhatóan 2018. év első félévében indulnak a kivitelezési munkák.

A projekt összköltsége 2 400 000 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: