Interreg Austria-Hungary - Smart Pannonia - European Union, European Regional Development Fund

A határon átnyúló mobilitás a programterület valamennyi (makro)térségében jelentős kihívásokkal küzd:

 • A programterület északi részén (Győr-Moson-Sopron megye nyugati, északnyugati része és Észak-Burgenland) nagymértékű határon átnyúló ingázó forgalom van jelen, mely döntő mértékben nem fenntartható mobilitási megoldásokat használ.
 • Ugyanitt, Fertő-tó - Seewinkel ill. Sopron központokkal jelentős tömegeket megmozgató turisztikai mágnesek is találhatók.
 • Ezzel egyidejűleg a programterület délebbi területein a határ mindkét oldalán rosszabb elérhetőségi viszonyok jellemzők.

Valamennyi felsorolt kihívást csak határon átnyúló módon lehet hatékonyan kezelni. Így a projekt alapvető célja hatékony és fenntartható határon átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása a fenntartható mobilitás erősítése érdekében, úgy lokális, mint regionális szinten.

A projekt átfogó célja: a fenntartható mobilitás határon átnyúló keretrendszerének megerősítése - ennek érdekében határon átnyúló közlekedési platform kialakítása, smart mobility megoldások alkalmazása, intermodális/kerékpáros intézkedések bevezetése; mind lokális, mind pedig (makro)regionális szinten.

A projekt fő tevékenységei, amelyekben a GYSEV is aktívan részt vesz:

 • egy határon átnyúló közlekedési platform kerül felállítása, mely összefogja a térség releváns szereplőit, bevonva a politikai döntéshozókat, keretet adva a közös cselekvésnek
 • a projekt egyik célja, hogy fejlessze és népszerűsítse a határ mindkét oldalán a klímabarát mobilitási kínálatot és az egyes célcsoportok (ingázók, tanulók, turisták stb.) részére egyedi csatornákon (mobil applikáció, mobilitás-film, intermodális útvonaltervező) keresztül határon átnyúló tájékoztatást nyújtson
 • a kerékpáros közlekedés fontos eleme a klímabarát multimodális mobilitásnak, ezért egy tanulmány készül egy határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer megvalósításához, valamint új kerékpártárolók kerülnek kiépítésre
 • a projekt keretében az eddigi együttműködés eredményeire, és a Burgenland - Nyugat-Magyarország határon átnyúló közlekedési koncepcióra építve a lehetséges határon átnyúló infrastruktúrafejlesztések előkészítése valósul meg
 • a projektben megvalósuló kommunikációnak a célja nem egyszerűen a projekt előmenetelének, ill. eredményeinek kommunikálása, hanem a klímabarát mobilitási módozatokat ösztönző tudatosságnövelő intézkedések kommunikációja, szemléletformálás, különös tekintettel a közlekedésbiztonságra.
 • a projekt fő kimenetei - határon átnyúló, szolgáltatókat összekötő közlekedési platform, intelligens mobilitást elősegítő megoldások; intermodális, kerékpáros intézkedések; határon átnyúló vasúti tervezési tevékenység - a programterület egész lakossága, valamennyi közlekedő számára jelentős hozzáadott értékkel bírnak. Általuk nő a határtérség fenntartható átjárhatósága, mely jelentős multiplikatív gazdasági hatással is bír.
 • egy Mobilitásközpont kerül kialakítása nemzetközi jegypénztár elhelyezésével a szombathelyi vasútállomáson többek között jegyértékesítési, utazási irodai és ügyfélszolgálati funkciók ellátására.

A projekt innovatív megközelítését jelenti a közösségi szolgáltatók és döntéshozók közötti együttműködés határon átnyúló módon való megteremtése (közlekedési platform), mely alapoz a bécsi projektpartner VOR ezirányú évtizedes tapasztalatára; innovatív "smart mobility" informatikai megoldások alkalmazása; összességében fenntartható közlekedés új szintjének határon átnyúló módon történő megvalósítása.

A projekt címe: Fenntartható mobilitás és elérhetőség a regionális közlekedés számára Burgenlandban - Nyugat-Magyarországon

Keretprogram: Interreg V-A Ausztria-Magyarország

Teljes költségvetés: 3 092 775,40 €

ERFA társfinanszírozás: € 2 628 859,08

GYSEV Zrt. költségvetése: 551 081,00 €

Prioritási tengely: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban

Programspecifikus cél: A fenntartható mobilitás előmozdítása helyi és regionális szinten

Időtartam: 2016.01.01. – 2021.06.30.

Vezető partner

 1. Nyugat - Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú
 2. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektpartnerek

Magyarország:

 • Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ausztria:

 • Regionalmanagement Burgenland GmbH
 • Land Burgenland
 • Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H.
 • Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH

GYSEV FILM (hu)
GYSEV RÖVID FILM 


Deutsche version