Horizontal CEF logo

Megállapodás száma: INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC11

A projekt várható befejezése: 2021. szeptember 30.

A Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó (RFC Amber, RFC 11), a már kilenc létező és egy alapítás alatt álló vasúti árufuvarozási korridor után, sorban a tizenegyedikként lett létrehozva. Ez az első olyan uniós vasúti árufuvarozási folyosó, amely a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU rendeletnek megfelelően, mint teljesen új korridor jött létre Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia közös kezdeményezésére. Az Európai Bizottság 2017. február 2-án megjelent Hivatalos Lapjában közzétette a 2017/177-es számú végrehajtási döntését a Borostyán folyosó létrehozásáról, melynek értelmében az alapító tagállamoknak, az érintett pályahálózat-működtetőknek és a kapacitáselosztó-szervnek két év állt rendelkezésére a folyosó üzembe helyezésére.

Az intézkedés az „Amber” vasúti árufuvarozási folyosó (RFC11) létrehozására és fejlesztésére irányuló tanulmányokat, irányítási struktúrákat és tevékenységeket foglalja magában a 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelet (RFC-rendelet) rendelkezéseivel összhangban a Koper — Ljubljana –/Zalaszentiván — Sopron/Csorna –/(magyar-szerb határ) — Kelebia — Budapest –/– Komárom — Leopoldov/Rajka — Pozsony — Žilina — Katowice/Krakkó — Varsó/Łuków — Terespol — (lengyel-belorusz határ) útvonal mentén a Bizottság 2017. január 31-i 2017/177/EU végrehajtási határozata szerint.

Az intézkedés főbb céljai a következők:

 • RFC11 irányítási struktúrák létrehozása és működtetése, beleértve az Irányító Testületet, Ügyvivő Testületet és a Tanácsadó Csoportokat, az RFC rendelet 8. cikk értelmében;
 • A folyosó megvalósítási tervének (IP) elkészítése, beleértve a beruházási tervet, az RFC rendelet 9. cikk értelmében;
 • A folyosó előre meghatározott katalógusmenetvonalainak (PaP) kialakítása és a folyosón lévő egyablakos rendszer (C-OSS) kialakítása és működtetése e menetvonalak kiutalására, az RFC rendelet 13.  és 14. cikkei értelmében;
 • Tájékoztatás az árufuvarozási folyosó használatának feltételeiről a Folyosói Tájékoztató Dokumentum (CID) elkészítésével és rendszeres frissítésével az RFC rendelet 18. cikk értelmében;
 • Az ügyfeleket és az érdekelt feleket a középpontba állító megközelítés megvalósítása az Ügyfél Információs Platform (CIP) révén, amely pontos információkat nyújt a folyosóról, elégedettségi felmérés lefolytatásával, az RFC rendelet 19. cikk értelmében, valamint népszerűsítési és marketing tevékenységek révén;
 • Átfogó tanulmány kidolgozása a folyosó infrastruktúrájáról, beazonosítva az érintett szűk keresztmetszeteket és a lehetséges fejlesztési intézkedéseket.

Az intézkedés várható eredménye a vasúti árufuvarozási folyosó működése az RFC-rendelet és a piaci követelmények szerint:

 • támogatja a közlekedési mód-váltást és növeli a folyosó menti forgalmat;
 • megkönnyíti a Szlovén Köztársaság adriai-tengeri kikötői, valamint a magyar és a szlovák dunai belvízi kikötők közti kapcsolatokat;
 • fejleszti az érintett tagállamokban a főbb intermodális vasúti-közúti terminálokhoz való összeköttetéseket és közvetlen útvonalat biztosít az Alpoktól keletre történő szállításokhoz, valamint
 • fejleszti a vasúti árufuvarozást mindkét irányban, az adriai kikötőktől Lengyelországig, illetve tovább az EU keleti határáig.

Főbb tevékenységek:

 • Folyosó irányítás, egyablakos ügyintézés (C-OSS) és projektmenedzsment
 • Nyilvánosság, piacelemzések és ügyfélorientáció
 • Megvalósítási terv (IP) és Folyosói Tájékoztató Dokumentum (CID) elkészítése, az Ügyfélinformációs Platform (CIP) megvalósítása
 • Szűk keresztmetszeti tanulmány a Borostyán vasúti árufuvarozási folyosón

Szerződő fél: Európai Klíma, Infrastruktúra és Környezet Ügynökség (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA)

A projekt költségvetése: 1 090 909 EUR, a projekt az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt-koordinátor: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kedvezményezett partnerek:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PLK) – székhelye: Lengyelország
 • Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR) – székhelye: Szlovákia
 • MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV) – székhelye: Magyarország
 • Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (GYSEV) – székhelye: Magyarország
 • Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (VPE) – székhelye: Magyarország
 • Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. (SŽ-I) – székhelye: Szlovénia, valamint
 • A Szlovén, a Szlovák és a Lengyel Köztársaság infrastrukturális minisztériumai, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A négy ország öt pályahálózat-működtetője és egy kapacitáselosztó szervezete elkötelezett amellett, hogy a Borostyán folyosót az európai vasúti árufuvarozási folyosók hálózatának szerves részeként, az árufuvarozási szolgáltatók, a terminálüzemeltetők, a vasúti logisztikai vállalatok és a vízi fuvarozók együttes igényének megfelelően, egymással szoros együttműködésben fejlessze.