Picture
EU kohéziós alap - Befektetés a jövőbe - Magyarország Kormánya, Európai Unió, Széchenyi 2020
Projekt száma: IKOP-2.1.0-15-2020-00053
Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A jelen fejlesztés három, földrajzilag és tartalmában elkülönülő projekt előkészítését célozza meg, amelyek a következők:

  1. Győr- Csorna vonalszakasz kétvágányúsításának további előkészítése
  2. Harka – Sopron vonalszakasz szűk kapacitásának feloldását szolgáló, valamint Sopron állomás személyforgalmi kapacitásnövelését (új szigetperon létesítése) célzó műszaki tervek elkészítése
  3. Zalaszentiváni deltavágány megépítéséhez szükséges területszerzések, épületbontások, tereprendezések elvégzése

A három előkészítési munka tartalma röviden a következőket tartalmazza:

Győr – Csorna szakaszra vonatkozóan korábban KÖZOP forrásból elkészült megvalósíthatósági tanulmány IKOP elvárások szerinti, és annak kiemelten a Győr – Csorna szakaszra vonatkozó aktualizálása, az engedélyezési tervdokumentáció tervkorszerűsítése, egyes szakágak esetében kiviteli szintű tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése.

Harka – Sopron szakaszra, illetve Sopron állomásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése.

Zalaszentiváni deltavágány építéséhez szükséges tanulmányi, tervezési és engedélyezési dokumentumok rendelkezésre állnak, azonban a sikeres fizikai megvalósítás egyik kritikus alapfeltétele az új deltavágánnyal és a kapcsolódó Zala utcai közúti nyomvonalkorrekcióval összefüggő területszerzések sikeres lebonyolítása, az érintett ingatlanokon szükséges bontási, tereprendezési munkák elvégzése.

A projekt tervezett befejezésének napja 2023. október 31.

A projekt összköltsége 2 180 000 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg.