Picture
EU kohéziós alap - Befektetés a jövőbe - Magyarország Kormánya, Európai Unió, Széchenyi 2020
Projekt száma: IKOP-2.1.0-15-2020-00053
Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A jelen fejlesztés két, földrajzilag és tartalmában elkülönülő projekt előkészítését célozza meg, amelyek a következők:

  1. Harka – Sopron vonalszakasz szűk kapacitásának feloldását szolgáló, valamint Sopron állomás személyforgalmi kapacitásnövelését (új szigetperon létesítése) célzó műszaki tervek elkészítése
  2. Zalaszentiváni deltavágány megépítéséhez szükséges területszerzések, épületbontások, tereprendezések elvégzése, kivitelezéshez szükséges pályázati dokumentáció összeállítása

 

A két előkészítési munka röviden a következőket tartalmazza:

Harka – Sopron szakaszra, illetve Sopron állomásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése.

Zalaszentiváni deltavágány építéséhez szükséges tanulmányi, tervezési és engedélyezési dokumentumok rendelkezésre állnak, azonban a sikeres fizikai megvalósítás egyik kritikus alapfeltétele az új deltavágánnyal és a kapcsolódó Zala utcai közúti nyomvonalkorrekcióval összefüggő területszerzések sikeres lebonyolítása, az érintett ingatlanokon szükséges bontási, tereprendezési munkák elvégzése, a kivitelezéshez szükséges pályázati dokumentáció elkészítése.

A projekt tervezett befejezésének napja 2023. december 20.

A projekt összköltsége 1 612 170 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg.