Múzeumvasút
Múzeumvasút

A Múzeumvasút napjainkban

A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton nem mindennapi személyzettel találkozik az érkező látogató, hisz a Múzeumvasút üzemét gyermekvasutasok látják el. E fiúk és leányok vállalkoztak arra, hogy elsajátítják a Múzeumvasúton a szolgálat ellátásához szükséges szakmai ismereteket és szabad idejükben itt dolgoznak, szolgálnak. Igaz, ez a szolgálat örömet adó, játékos, de ugyanakkor fegyelmet is kívánó, kötelességtudatra és munkára nevelő. 1972-ben a Közlekedési Múzeum selyemzászlót ajándékozott, melyre fürge asszonykezek Széchenyi István egy intő mondatát hímezték: „Csak a múlt megbecsülésén épülhet fel a jelen.” Ez itt a gyermekvasutasok jelmondata is, akik a múlt közlekedési eszközeivel dolgoznak, és szolgálják a múzeumvasutat.

Járműpark

A Múzeumvasút jelenleg két mozdonnyal, és nyolc kocsival szolgálja a április elsejétől október elsejéig az utasforgalmat. Az alábbiakban az itt közlekedő járművekről olvashatunk egy-egy rövid áttekintést.

„András”, a gőzös (490-es sorozat)

Az első világháború után a főleg hegyi pályákon közlekedő, keskeny nyomközű tehervonati mozdonyok elsősorban különböző bányavasutaknál szolgáltak. A 492-es sorozatú mozdonyokat a MÁV a XXIe osztályba sorolta, 1911-től pedig a 490-es sorozatba kerültek. „András”, a gőzmozdony XX. század elején készült, és 1972 őszén, a balinkai bányavasút felszámolásával került a múzeumvasúthoz. Az ebből a típusból megmaradt egyetlen mozdony jelenleg tehát Múzeumvasutunkon teljesít szolgálatot.

„András”, a gőzös (490-es sorozat)

Műszaki adatok

Gyártó

MÁV Gépgyár, MÁVAG

Gyártási év

1908–1926

Ütközők közötti hossz

6 994 mm

Tömeg

17,6 t

Legnagyobb sebesség

20 km/h

„Kiscenk", a dízel (C–50-es sorozat)

A C–50-es a hazai gazdasági vasutak vontatási igényeinek ellátására tervezett, nagy szériájú mozdonysorozat. Az 1950-es évek elején kezdődő gyártás óta több mint 200 db készült a sorozatból, és napjainkban is csaknem 70 db maradt meg belőlük, miközben különböző átalakításokra és motorcserékre is sor került. Többségük jelenleg a hazai erdei vasutakon dolgozik. A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasúttól 2003-ban került hozzánk egy C–50-es dízelmozdony, amely „Kiscenk” névre keresztelve vontatja szerelvényeit.

„Kiscenk”, a dízel (C–50-es sorozat)

Műszaki adatok

Gyártó

MÁV Északi Járműjavító

Gyártási év

1952–1968

Ütközők közötti hossz

4 600 mm

Tömeg

7 t

Legnagyobb sebesség

30 km/h

Személykocsik

A múzeumvasúti üzem megindításához Kisújszálláson egy megszüntetett kisvasút selejtezett kocsijaiból válogattunk. Így került ide az első három személykocsi, amelyeket a debreceni járműjavító állított helyre. A kocsik ekkor új számozást kaptak.

Még ősszel további kocsikat is átvettünk a MÁV-tól. A kisvasút felszámolásának előkészítése során a Békéscsabán már selejtezett kocsik közül egy kalauz-, és négy személykocsít választottunk ki. A lehetőségekhez mérten ezek is a visszakapták eredeti berendezésüket, és 1971 nyarán kerültek a Múzeumvasúton használatba vételre.

Egyéb járművek

Ahány kocsi, annyi féle. A közlekedéstörténész úgy válogatta őket, hogy lehetőleg egy-egy sajátos típust képviseljenek. A vonal végállomásain, Fertőboz és Kastély állomásokon a személykocsikon kívül néhány piros színű teherkocsival találkozik a látogató. Akinek ideje megengedi, s részletesebben érdeklődik a keskeny nyomközű vasutak iránt, sétáljon el mellettük. A MÁV cégjelű kocsik a ceglédi kisvasútról kerültek ide. Kastély állomáson azonban a MÁV teherkocsik mellett egy ÖBB cégjelű, szokatlan formájú, háromtengelyes nyitott teherkocsi is áll. Ezt selejtezéskor osztrák vasútbarátok a St. Pölten–Mariazell közötti keskenyvágányú vasút kocsiparkjából vásárolták meg, s üdvözletük és barátságuk jeléül küldték Nagycenkre.

Fertőbozon a piros szinű kocsik között két szürke nyitott kocsi is áll, ezek a szurdokpüspöki kovaföldbányának vasútjáról a két első mozdonyunkkal együtt került hozzánk. Részt vettek a vasút építésének minden munkájában, s most is az időnként szükséges anyagszállítások céljára állnak itt.

Fertőboz állomáson a fűtőház mellett egy külön vágánydarabra állított nyolcüléses sínautó is látható. A LÁÉV egykori sínautója, korábban Kapuváron szolgált, a Határőrség járműve volt. Határőreink a hansági szilárd burkolatú utak megépüléséig közlekedtek vele a kisvasút vonalain, a határőrlaktanyák ugyanis az úttalan világban gyakran csak a kisvasúton voltak megközelíthetőek. Kisebb szállításaik lebonyolítására épült hozzá a mögéje kapcsolt rövid kocsi. 1973-ban a Határőrség a sínautót a Múzeumvasútnak ajándékozta.

Vonalvezetés, épületek, műtárgyak

A tervezett vonalhálózat első része az egykori nagycenki cukorgyári iparvágány helyén épült Fertőboz és Barátság állomások között, amelynek legszebb szakasza az Ikva fölött átívelő háromnyílású híd, és a hozzá csatlakozó töltés. A vonalon két épület készült: Nádtelep megállóhely és Barátság állomás apró épülete. Ezekhez Szurdokpüspöki megálló-rakodóhely épületei szolgáltak mintául.

A pálya folytatása Nádtelep mellett ágazik ki az elsőként épült szakaszból és szép vonalvezetéssel, gazdasági vasúthoz illően számos kanyarral 2400 m hosszan éri el a Széchenyi Kastély állomást. A pálya 14kg/fm súlyú használt, felbontott gazdasági vasutakból kikerült sín-anyagból épült, vegyesen vasbeton, illetve faaljakkal. A pályára engedélyezett tengelynyomás jelenleg 12 tonna. A négy mozdony elhelyezésére alkalmas fűtőház pedig a MÁV szabványterveinek felhasználásával épült Fertőbozon, a nagyvasúti állomás mellett.

Biztosítóberendezések

Kastély állomás fedezésére a múlt század végén készült ún. Banovics-féle tárcsás, villamos védőjelzőt állítottak fel. Ezt ide történő felállításáig a Közlekedési Múzeum raktárában tárolták. Az elágazási hely fedezésére háromkaros jelző került. Barátság állomás felől érdekes, ún. piskótakarokkal felszerelt kétkarú jelző fedezi az elágazást. Roncsként kaptuk a közlekedési Múzeumtól, a GYSEV lakatosai varázsoltak belőle használható, de történelmi értékű jelzőt. Fertőboz felől MÁV szabványú karos jelző áll az elágazási hely előtt. Kastély állomás felől rácsos árbocú Roessemann-Kühnemann gyártmányú jelző áll. Ez még a múlt században készült, évtizedekig a cinfalvi (Siegendorf) cukorgyár fedezőjelzője volt. Ugyanilyen „öreg” jelző került felállításra a Barátság állomás előtt is. A vasútvonal keresztezi a régi soproni országutat, így a keresztezéshez sorompóőri szolgálati hely épült. Vonatközlekedéskor itt is sorompórudak zárják le az utat a forgalom elől.

Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: