Picture
EU kohéziós alap - Befektetés a jövőbe - Magyarország Kormánya, Európai Unió, Széchenyi 2020
Projekt száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00017
Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A GYSEV Zrt. Európai Uniós támogatás felhasználásával a Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalat mind a pálya, mind a villamos vontatás, mind a biztosítóberendezés és távközlés tekintetében felújította. A teljes körű korszerűsítéshez azonban szükséges volt még a vasútvonalon az ERTMS (Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítás Rendszer) rendszer telepítése. Ennek alkotórészét képező biztonsági adatkommunikációt is lehetővé tevő – GSM-R rendszer egy önálló országos program keretében épült meg, megteremtve annak a lehetőségét, hogy annak másik alkotórészét képező ETCS vonatbefolyásoló rendszer a GYSEV Zrt Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalán is telepítésre kerüljön. Az ETCS rendszer (European Train Control System – Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) az alapvető funkcióit tekintve egy vonatbefolyásoló (a közlekedő vonatok sebességét folyamatosan figyelő és szabályozó, illetve a vonat utolérést kizáró) rendszer. Az ETCS rendszer kiépítésével lehetővé vált a már korábban korszerűsített Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vonalon közlekedő vonatoknak az eddigi megoldástól eltérő, folyamatos rádiós felügyelete, így a legkülönbözőbb forgalmi, üzemi helyzetekben is garantálható azok biztonsága.

A projekt keretében az állomásokon, és több vonali objektumnál a vonatok helyzetét ellenőrző, úgynevezett vezérelhető balízok kerültek telepítésre, amelyek a vonatok rendszerbe történő be és kiléptetését végzik. Telepítésre került továbbá kettő ún. RBC (rádiós blokk központ) is mely révén a biztosítóberendezésekből – a megfelelő kommunikációs csatornák és illesztő felületek kiépítése után – nyert információk segítségével lehetőség van közvetlenül vezérelni a vonatok sebességét, illetve azok követési távolságát.

A tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés 2017 november 17-én került megkötésre, a megvalósítási munkák 2021. tavaszán elkészültek, majd próbaüzem és a végső tanúsítási folyamat következett. Az engedélyezési eljárást követően 2022. október 4-én kiadásra került a hatósági használatbavételi engedély.

A projekt összköltsége 10 000 000 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg.