Általános tudnivalók

Az utazás bejelentése

Az együttes utazási szándékot kérjük min. 7 nappal a tervezett indulás előtt bejelenteni a bejelentőfelület használatával.

Elszámolás és érvénytartam

A menetdíj elszámolása menetjegyen történik. A vasút az egy Bejelentésben szereplő csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett kiindulási állomástól a célállomásig számolja el.

Az egyúti menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú egy útra szóló menetjegy érvénytartamával, menettérti utazás esetén az érvényesség első napjaként megjelölt napot követő 14. nap.

Csoportos elszámolás esetén, ha a menetjegy érvényességének első napja módosul, a menetjegy cserélhető.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt köteles a jegypénztárnak az indulási időpont megváltoztatását bejelenteni (helyjegyköteles vonatok esetében legalább 1 órával).

Útmegszakítás

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor előre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell tüntetni. Az útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni. A jegyváltáskor előzetesen be nem jelentett útmegszakítást az általános szabályok szerint kell igazoltatni. Közbeeső állomáson a fel- és leszállás mind az oda-, mind a visszaútban megengedett.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az előkészület során már külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsiosztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybe vett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a menetjegy és az Igazolás nyomtatvány csatolásával a soproni Utascentrumban, Észrevétel bejelentő alapján lehet igényelni.

Kedvezmények csoportok részére

Legyen szó osztálykirándulásról, családi programról, baráti kirándulásról, vagy egyéb csoportos utazásról mi kényelmes, gyors, biztonságos célba érést biztosítunk kedvező áron!

Kinek Kedvezmény mértéke Kedvezmény fajtája Feltételek Egyéb információk
Óvodás csoportok 90% Kedvezményes menetjegy 6 éves kortól, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
3 fő kísérőnek is
Diákcsoportok 50% Diákok csoportos kedvezménye 10 éven aluli diákok, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
2 fő kísérőnek is
10 éven felüli diákok, előzetes írásos bejelentés 10 gyermekenként
1 fő kísérőnek is
90% Aktív Osztálykirándulás Program 2023

2023. április 20. és október 31. között

Aktív Osztálykirándulás-igazolás felmutatásával

3 napos időtartamra érvényes

maximum 36 fő diák

A kísérő egyéni utasnak számít
Vándortábor Program 2023

2023. június 1. és szeptember 30. között

Vándortábor-igazolás felmutatásával

7 napos időtartamra érvényes

maximum 36 fő diák

A kísérő egyéni utasnak számít
Felnőtt csoportok 20% Csoportos utazási kedvezmény Legalább 10 fő, legfeljebb 19 fő, előzetes írásos bejelentés  
33% Legalább 20 fő, legfeljebb 49 fő, előzetes írásos bejelentés  
50% 50 fő felett, előzetes írásos bejelentés  
Díjmentes múzeum és Országház látogatás diákcsoportok részére

A belföldi díjmentes utazás igénybevételére a GYSEV magyarországi szolgáltatási területén és a MÁV-START vonalán jogosultak az ország területén működő

 • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
 • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola),
 • minden 10. (tizedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) csoportos utazás esetén.

A tanuló csoport a díjmentes utazást csak kísérővel veheti igénybe. Egy csoportnak kell tekinteni a fogadó nyilatkozatban visszaigazolt létszámot, még akkor is, ha a gyermekek létszáma nem éri el a 10 főt. Ez utóbbi esetben is egy fő kísérő jogosult a kedvezményre.

A csoporttal együtt utazó további kísérőt egyéni utasnak kell tekinteni.

A díjmentes utazási kedvezmény a tanintézet székhelyének vasútállomásától a látogatni kívánt (tag)intézmény székhelyének vasútállomására vehető igénybe, ha az iskola és/vagy az (tag)intézmény székhelyén nincs vasútállomás, úgy a kedvezményt az iskola és/vagy (tag)intézmény székhelyéhez legközelebb eső vagy legkönnyebben megközelíthető állomásról/ra lehet igénybe venni.

A díjmentes utazás igénybevételének ideje

A díjmentes utazás az iskola által szervezett csoportos utazás keretében a tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszagazolása esetén – szombati napokon lehetséges.

Tanítási napnak – a munkanap-áthelyezések miatti szombati munkanapok kivételével továbbra is a hétfőtől péntekig terjedő munkanapokat tekintjük. Az oktatási intézmény vezetője a fogadónyilatkozathoz csatolt irattal igazolhatja, hogy az intézményében más nap vagy a fenti szünetek időszakába eső nap is tanítási nap.

Fogadónyilatkozat

Az utazási kedvezmény elszámolásához – az Országház részéről kiadott fogadónyilatkozat kivételével - csak a letölthető dokumentumok között feltüntetett fogadónyilatkozat fogadható el.

A kormányhatározatban felsorolt kedvezményesen látogatható intézmények (a figyelembe vehető vasútállomások):

Az országos múzeumok:

 • a Budapesti Történeti Múzeum,
 • a Hadtörténeti Múzeum (Budapest),
 • az Iparművészeti Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Galéria (Budapest),
 • a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma (Budapest),
 • a Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest),
 • a Néprajzi Múzeum (Budapest),
 • a Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest),
 • a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Budapest),
 • a Szépművészeti Múzeum (Budapest).

Kiemelt nemzeti emlékhely:

 • az Országház (Budapest).

Nemzeti emlékhelyek:

 • a debreceni Református Nagytemplom és Kollégium,
 • az Egri Vár,
 • az esztergomi Várhegy és Víziváros,
 • a Mohácsi Nemzeti Emlékhely,
 • a nagycenki Széchenyi-kastély,
 • az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (Kistelek),
 • a pákozdi Katonai Emlékpark (Székesfehérvár),
 • a Pannonhalmi Bencés Főapátság,
 • a Somogyvár – Kupavár,
 • a székesfehérvári Romkert,
 • a Szigetvári Vár,
 • a Budapest, I. kerület, Várnegyed
 • a Fiumei úti temetőt (Budapest),
 • a győri Káptalandombot,
 • a rákoskeresztúri Újköztemetőt (Rákos)

Műemlékek:

 • az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Nagykőrös),
 • a Cella Septichora Látogatóközpont (Pécs),
 • a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak),
 • a Trianon Múzeum (Várpalota),
 • a Zsolnay Kulturális Negyed (Pécs),
 • az oroszlány-majkpusztai Kamalduli remeteséget, (Oroszlány),
 • a tatai Esterházy-Kastélyt,
 • Ozorai Pipo Várát, (Simontornya),
 • a tiszadobi Andrássy-kastély (Tiszalök),
 • az edelényi L'Huillier-Coburg-kastélyt.

Történelmi emlékhelyek:

 • a Diósgyőri Vár,
 • a fertődi Esterházy-kastély (Fertőszentmiklós),
 • a Gödöllői Királyi Kastély,
 • a Gyulai Vár,
 • a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum,
 • a Komáromi Erődrendszer,
 • a Sárvári Vár,
 • szécsényi Forgách-kastély,
 • a visegrádi Fellegvár,​​​​​​
 • a budapesti Insula Lutheranát,
 • a kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum és Szülőházat
 • a kőszegi várat,
 • a monoki Kossuth Emlékmúzeumot (Szerencs)
 • a nyírbátori Báthori-várkastélyt és református templomot,
 • a pápai református kollégiumot és ótemplomot,
 • Recsk egykori munkatábort (Eger),
 • a soproni Tűztornyot,
 • a szatmárcsekei Kölcsey-kúriát (Fehérgyarmat),
 • a Szegedi DÓM Látogatóközpontot – Dóm tér Szegedi Tudományegyetem Auditórium Maximum épületét,
 • a tihanyi bencés apátságot (Balatonfüred),
 • a vizsolyi református templomot (Novajidrány).
 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Budapest),
 • a Terror Háza Múzeum (Budapest).

Országos múzeumnak kell tekinteni az intézmény összevonások során a fenti múzeumok valamelyikéhez kapcsolt és a főintézmény bélyegzőjét használó tagintézményt, múzeumot is.

Igénybenyújtás

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a honlapon közzétett online csoportos bejelentő felületen. Az iskola a meghatározott napra érvényes fogadónyilatkozat másolatát, a névsort (tanulók nevét és diákigazolványának számát) köteles az online bejelentéshez feltölteni vagy csatolni. A fogadónyilatkozat csatolása nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. (A fogadónyilatkozat eredeti példánya a csoportvezető birtokában van.)

Az iskola a tervezett utazást minden esetben az utazás megkezdését megelőzően legalább 7 nappal korábban köteles bejelenteni. 

A menetjegy ellenőrzéskor a csoport kísérőjétől ezt a névsort is el kell kérni, és szükség esetén egy vagy több tanuló adatait ellenőrizni kell. A névsorban fel nem tüntetett tanuló nem utazhat díjmentesen. A feltüntetett diákigazolványnak az adott tanulóhoz kell tartoznia és érvényesnek kell lennie.

Felhasználási feltételek

A díjmentes utazásra a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a budapesti fejállomásig, illetve a vidéki intézmények, múzeumok székhelyének vasútállomásáig és vissza, jogosult. (pl. a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó kihelyezett Visegrádi Mátyás király Múzeumlátogatása esetén az elszámolás kérhető Nagymaros-Visegrád állomásig is).

A díjmentes utazás 2. kocsiosztályon érvényes. Feláras vonat esetében a pót- és helyjegy, pótjegy, helyjegy díját ki kell egyenlíteni.

Az utazás a fogadónyilatkozatban megjelölt napot megelőző nap 0:00 órájától kezdhető meg, a visszautazást a megjelölt napot követő nap 24:00 órájáig be kell fejezni.

A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén, a múzeumban az erre a célra rendszeresített bélyegző lenyomattal ellátták. A felülbélyegzés hiányában a menetjegy nem érvényes.

A díjmentesen elszámolt menetjeggyel az utazás nem szakítható meg. A díjmentes utazás hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel.

Kapcsolódó dokumentumok:

Különvonat

A menetrendben feltüntetett vonatokon kívül különvonat igényelhető legalább 21 naptári nappal a tervezett közlekedtetés előtt, melyet írásban kell megrendelni a gysev [at] gysev [dot] hu e-mail címen. 

A megrendelés során kérjük az alábbi adatokat megadni:

 • a megrendelő nevét, címét, elérhetőségeit (telefon, e-mail),
 • az utazás dátumát,
 • a kért különvonat indulási és érkezési idejét,
 • a kiindulási és a célállomást, megállási helyeket, kívánt útvonalat,
 • utasok tervezett számát,
 • az igényelt kocsitípust és darabszámot,
 • azoknak az állomásoknak a nevét, ahol útközben fel- vagy leszállnak, és az ott fel- és leszálló utasok számát,
 • egyéb igényelt szolgáltatásokat.

A GYSEV Zrt. a különvonat iránti igény teljesíthetőségéről a megrendelés benyújtását követő 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Megrendelőt. 

A szolgáltatási díj minden esetben egyedi kalkuláció alapján megállapított díj, amelynek összege, megfizetésének módja és ideje a Megrendelő és a vasúti társaság kötött szerződésben került rögzítésre. 

Speciális és külön célú kocsik

Különkocsit a vasút csak lehetőség szerint bocsát rendelkezésre. A külön háló-, fekvőhelyes, étkező- vagy büfékocsit, speciális kocsit a tervezett indulás előtt legalább 21 naptári nappal kell írásban bejelenteni a csoportosutazas [at] gysev [dot] hu e-mail címen.

A különkocsi kizárólag teljes árú menetdíj megfizetése ellenében vehető igénybe.
A GYSEV a speciális vagy külön célú kocsi iránti igény teljesíthetőségéről a megrendelés benyújtását követő 7 munkanapon belül, írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

A különkocsi közlekedtetésére a Megrendelő és a vasút külön szolgáltatási szerződést köt.

Csoportos utazás bejelentése

Csoportos utazás bejelentése (bejelentőfelület)