Megkezdte működését a Borostyán árufuvarozási folyosó

Amber Rail Freight Corridor

A nemzetközi tehervonatok számára igénybe vehető katalógusmenetvonalak közzétételével a Borostyán árufuvarozási folyosó (Amber Rail Freight Corridor) működési fázisába lépett. A folyosó azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a versenyképes, nemzetközi vasúti árufuvarozást Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Szlovénia fontos ipari központjai és intermodális termináljai között, és hatékony összeköttetést teremtsen az eurázsiai vasúti útvonalaktól, azaz Fehéroroszország határától Délkelet-Európa kapujáig, illetve az Adriai-tengernél lévő koperi kikötőig.

 

A Borostyán folyosó, rövidítve RFC11, a már kilenc létező és egy alapítás alatt álló vasúti árufuvarozási korridor után, sorban a tizenegyedikként lett létrehozva. Ez az első olyan uniós vasúti árufuvarozási folyosó, amely a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU rendeletnek megfelelően, mint teljesen új korridor jött létre Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia közös kezdeményezésére. Az Európai Bizottság 2017. február 2-án megjelent Hivatalos Lapjában közzétette a 2017/177-es számú végrehajtási döntését a Borostyán folyosó létrehozásáról, melynek értelmében az alapító tagállamoknak, az érintett pályahálózat-működtetőknek és a kapacitáselosztó-szervnek két év áll rendelkezésére a folyosó üzembe helyezésére.

 Az új korridorral mára teljessé vált az EU vasúti árufuvarozási folyosóinak hálózata, megnövelve ezzel a hálózat egészének rugalmasságát, többek között azáltal, hogy az árufuvarozók részére többféle útvonal kiválasztása is lehetővé vált, melyeken az egyablakos kapacitáselosztásnak köszönhetően nemzetközi katalógusmenetvonalakat vehetnek igénybe. A négy ország öt pályahálózat-működtetője és egy kapacitáselosztó szervezete elkötelezett amellett, hogy a borostyán folyosót az európai vasúti árufuvarozási folyosók hálózatának szerves részeként, az árufuvarozási szolgáltatók, a terminálüzemeltetők, a vasúti logisztikai vállalatok és a vízi fuvarozók együttes igényének megfelelően, egymással szoros együttműködésben fejlessze. 

Amber Rail Freight Corridor
A korridor útvonala

A közelmúltban megvalósult infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően a GYSEV Zrt. stratégiai szerepet tölt be a folyosó működésében, a Rajka és Zalaszentiván között teljes egészében villamosított vasútvonal üzemeltetése révén ugyanis tovább erősödik a nemzetközi vasúti árufuvarozás helyzete Közép-Kelet-Európa vasúthálózatának észak-déli tengelyén. Ugyancsak Társaságunk tölti be a Borostyán árufuvarozási folyosó intézményi hátterének vezető szerepét és a folyosó fejlesztésére nyert Európai Uniós támogatás menedzsmentjét. A folyosó főbb céljai a következők: nagyban hozzájárulni a vasúti árufuvarozási kapacitás biztosításához szükséges harmonizált megoldások kidolgozásához, továbbá hosszú távon elősegíteni a távolsági közúti forgalom vasútra történő átterelését.

 

A menetvonaligények kiszolgálását a folyosó egyablakos ügyintézési rendszere (Corridor-One Stop Shop) látja el.

 

További információ a folyosó honlapján található: rfc-amber.eu.