Zalaszentiváni deltavágány előkészítése

Széchenyi 2020

Projekt száma: IKOP 2.1.5.-15-2017-00038

Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Az előző Uniós költségvetési ciklusban elkészült a Zalaszentiván deltavágány megvalósításához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány. Jelen projekt a későbbi megvalósítási projekt előkészítésére irányul, célja a KÖZOP időszakban megkezdett előkészítési munkák folytatása, a kivitelezési munkálat megelőző, azokat lehetővé tevő teljes körű tervezési, engedélyeztetési feladatok sikeres lebonyolítása. Összefoglalóan ezek az alábbi feladatok:

  1. A tervezési munkához szükséges teljes körű állapotfelmérés.
  2. Minden, a megvalósításhoz szükséges engedélyezési tervcsomag elkészítése és az összes szükséges engedélyezési eljárás sikeres lefolytatása jogerős engedélyek megszerzésével a megvalósíthatósági tanulmány kiválasztott változatára.
  3. Bizonyos szakágak esetében engedélyezési tervnél részletezettebb, kiviteli szintű tendertervcsomagok elkészítése.
  4. NoBo köztes tanúsítás megszerzése az elkészült tervekre.
  5. Árazatlan és árazott tervezői költségbecslés elkészítése részletes méret- és mennyiség-kimutatással.
  6. A 2015-ben, KÖZOP követelmények alapján készült Megvalósíthatósági Tanulmány IKOP követelményrendszerek szerinti átdolgozása illetve aktualizálása

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. október 31.

A projekt összköltsége 350 000 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg.

Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: