ETCS Rajka-Hegyeshalom

ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások, és Rajka országhatár között – Megvalósítás

Projekt száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002

Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

 A transzeurópai folyosók fejlesztésénél kiemelt szempont az átjárhatóság erősítése. A GYSEV Zrt. célja, hogy ennek minél inkább megfeleljen. A határokon keresztül megállás, korlátozás nélkül haladó vonatok jelenthetnek versenyképes vasúti közlekedést.

 A Hegyeshalom–Rajka vasútvonal ellátása ETCS-rendszerrel az átjárhatóság biztosításának és így a versenyképes közlekedés feltételrendszerének alapeleme. A fejlesztés nélkül tehát romlana a magyar vasút versenyképessége is.

 Az ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése, a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat III. sz. mellékletének 7.3.2.1. pontjában foglalt jogi kötelezettség is. Ez alapján az RTMS E folyosó elemeit 2015 végéig fel kell szerelni ETCS-sel.

Ennek részeként a projektben megvalósul:

 Rajka állomáson a D55 és ETCS L1 rendszer illesztése

  • Vonali biztosítóberendezések illesztése a Hegyeshalom–Rajka állomásközben
  • Vonali sorompó-berendezések fedezése ETCS-sel
  • Illesztés a Budapest–Hegyeshalom ETCS L1 rendszerhez
  • A Rajka–Oroszvár (Rusovce) állomásköz ETCS-re történő kiépítése

 A projekt tervezett befejezése 2015. augusztus 31.

A projekt összköltsége 620 515 000 Ft, a támogatás intenzitása 100%.

Széchenyi2020
Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: