Picture
EU kohéziós alap - Befektetés a jövőbe - Magyarország Kormánya, Európai Unió, Széchenyi 2020

 

Projekt száma: IKOP-3.2.0-15-2020-00035
Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A GYSEV üzemeltetésében lévő 18. számú Szombathely – Kőszeg vasútvonal Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében található. Jellegét tekintve szárnyvonal, a vasúti pálya egyvágányú, nem villamosított. A vasútvonal korszerűsítésének első üteme – amelynek keretében a vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgyak, útátjárók, peronok, térvilágítás korszerűsítésére került sor – 2022. tavaszán elkészült.

Jelen projekt a fejlesztés következő lépéseként a vonal villamosításának előkészítésére irányul. A későbbi kivitelezési munkák eredményeképpen a jelenlegi dízelvontatás helyett a környezetet kevésbé terhelő villamos vonatásra történő átállás valósul majd meg, amely alacsonyabb CO2 kibocsátást és mérsékeltebb környezetterhelést jelent a jelenlegi vontatási módhoz képest.

A projekt részeként a 17,5 km vonalhosszban tervezett villamosítás előkészítésére kerül sor. Az előkészítő projekt tartalmazza az alábbi feladatokat:

 

  • Megvalósíthatósági tanulmány és CBA elkészítése
  • Környezetvédelmi munkarész (EVD/KHT) elkészítése, klímakockázat elemzés elkészítése, ökológiai hatásbecslés, vízkeret irányelvnek való megfelelés vizsgálata
  • Az engedélyek megszerzéséhez, tanúsításhoz szükséges dokumentációk elkészítése
  • Kivitelezési tenderdokumentáció elkészítése

Az előkészítésre vonatkozó szerződés 2023. május 4-én lépett hatályba, a tanulmány készítési és tervezési munkák folyamatban vannak.

 

A projekt összköltsége 266 481 820 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.