SUSTANCE projekt logó

Programprioritás: Együttműködés egy jobban összekapcsolt Közép-Európáért

Programspecifikus prioritáscél: SO3.1: A közlekedési kapcsolatok javítása Közép-Európa vidéki és periférikus régióiban

Az autó elhagyása még mindig kihívást jelent a határhoz közeli, ritkán lakott régiókban élők számára. Túl gyakran nincs kielégítő közösségi közlekedési szolgáltatás. A SUSTANCE projekt a közlekedési ágazat számos érdekeltjét tömöríti, hogy közösen dolgozzanak ki olyan innovatív mobilitási szolgáltatásokat és koncepciókat, amelyek segítenek a közigazgatásnak változtatni ezen a helyzeten. E folyamat során a partnerek többek között ezekhez illeszkedő cselekvési terveket hajtanak végre a kísérleti régiókban.

A GYSEV Zrt. a projekt keretében kísérleti akciót hajt végre a Burgenland és Nyugat-Magyarország közötti határon átnyúló vonatközlekedés javítása érdekében. Konkrétan a Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút és Sopron között egy új, szezonális közvetlen vonatösszeköttetést hoznak létre és tesztelnek, amely vonzó alternatívát jelent mind az ingázók, mind a turisták számára az UNESCO Világörökség részét képező Fertő-tó térségében. Modern és kényelmes, kerékpárszállításra is alkalmas elektromos vasúti kocsikat fognak használni. A kísérleti akcióról a vonatokon és az állomásokon tájékoztatók kerülnek elhelyezésre.

SUSTANCE

  • A projekt időtartama: 2023. április - 2026. március
  • A projekt státusza: folyamatban
  • Támogatás: Interreg Central Europe 2021-2027 program
  • A projekt teljes költségvetése: 2 013 259,- €
  • A GYSEV költségvetése: 266 657,- €

Honlap: https://www.interreg-central.eu/projects/sustance/

Partnerek:

 

Deutsche Version:

Projektname: Nachhaltige Lösungen für den Öffentlichen Verkehr und innovative Konzepte zur Verbesserung der Verkehrsvernetzung in Mitteleuropa

Programmpriorität: Kooperieren für eine besser vernetztes Mitteleuropa

Programmspezifisches Prioritätsziel: SO3.1: Verbesserung von Verkehrsverbindungen in ländlichen und peripheren Regionen Mitteleuropas

Das Auto stehen zu lassen stellt Menschen in dünn besiedelten, grenznahen Regionen noch immer vor Herausforderungen. Zu oft gibt es kein zufriedenstellendes Angebot im Öffentlichen Verkehr. Das SUSTANCE-Projekt bringt zahlreiche Interessenten des Verkehrssektors zusammen, um gemeinsam innovative Mobilitatsdienstleistungen und Konzepte zu entwickeln, welche öffentlichen Verwaltungen helfen dieses zu ändern. In diesem Prozess setzen die Partner unter anderem anpasste Handlungspläne in Pilotregionen um. 

GYSEV Zrt. wird im Rahmen des Projektes eine Pilotaktion zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugangebotes zwischen dem Burgenland und Westungarn realisieren. Konkret wird eine neue, saisonale direkte Zugverbindung zwischen der Neusiedler Seebahn-Strecke und Sopron eingerichtet und getestet, als attraktive Alternative sowohl für Pendler als auch Touristen in der Region Neusiedlersee, einer UNESCO Welterbestätte. Eingesetzt werden moderne und komfortable, elektrische Triebwagen mit der Möglichkeit zum Fahrradtransport. Die Pilotaktion wird begleitet von Werbemaßnahmen im Zug und an den Bahnhöfen.

SUSTANCE

  • Projektdauer: April 2023 - März 2026
  • Projektstatus: Laufend
  • Finanzierung: Interreg Central Europe 2021-2027 (EUTC / EU Finanzierung / Projekt)
  • Budget: 2 013 259,- €
  • GYSEV-Anteil: 266 657,- €

Webpräsenz: https://www.interreg-central.eu/projects/sustance/

Partner:

 

English Version: 

Project title: Sustainable public transport solutions and innovative governance schemes for improving connectivity in Central Europe

Programme priority: Cooperating for a better connected central Europe

Programme priority specific objective: SO3.1: Improving transport connections of rural and peripheral regions in central Europe

Leaving the car at home remains challenging for people in sparsely populated areas close to borders. Too often, there are simply no satisfying public transport offers available. The SUSTANCE project involves a wide range of transport stakeholders to co-design innovative mobility services and governance schemes that will help public authorities to change this. In this process, the partners deploy amongst others customised intervention action plans in pilot regions.

GYSEV Zrt. will implement within the project a Pilot Action improving cross-border train services between Burgenland and Western Hungary. In concrete, a new seasonal direct train service will be tested and operated between the Neusiedler Seebahn-line and Sopron, providing an attractive alternative for both commuters and tourists in the Lake Neusiedl / Fertő region, a UNESCO World Heritage Site. Modern, comfortable electric multiple units (EMUs) with possibility to transport bicycles will be used. The Pilot Action will be accompanied by promotional activities on the train and at the stations.

SUSTANCE

  • Project duration: April 2023 - March 2026
  • Project status: ongoing
  • Funding: Central Europe 2021-2027 (EUTC / EU funding / Project)
  • Budget: 2 013 259,- €
  • GYSEV quota: 266 657,- €

Website: https://www.interreg-central.eu/projects/sustance/

Partners: