ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások, és Rajka országhatár között – Megvalósítás

Projekt száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002

Kedvezményezett neve: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

A transzeurópai folyosók fejlesztésénél kiemelt szempont az átjárhatóság erősítése. A GYSEV Zrt. célja, hogy ennek minél inkább megfeleljen. A határokon keresztül megállás, korlátozás nélkül haladó vonatok jelenthetnek versenyképes vasúti közlekedést.

A Hegyeshalom–Rajka vasútvonal ellátása ETCS-rendszerrel az átjárhatóság biztosításának és így a versenyképes közlekedés feltételrendszerének alapeleme.

Az ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése, a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat III. sz. mellékletének 7.3.2.1. pontjában foglalt jogi kötelezettség is.

Ennek részeként a projektben megvalósult:

  • Rajka állomáson a D55 és ETCS L1 rendszer illesztése
  • Vonali biztosítóberendezések illesztése a Hegyeshalom–Rajka állomásközben
  • Vonali sorompó-berendezések fedezése ETCS-sel
  • Illesztés a Budapest–Hegyeshalom ETCS L1 rendszerhez
  • A Rajka–Oroszvár (Rusovce) állomásköz ETCS-re történő kiépítése


A projekt fizikai befejezésének napja 2015. december 15.
A projekt összköltsége 618 712 250 Ft, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg.