Picture
Interreg Austria-Hungary - CrossBorder Rail - European Union, European Regional Development Fund

A projekt átfogó célja: az FHÉV vonalának fejlesztése annak érdekében, hogy vonzó vasúti kapcsolatot kínáljon, melynek következtében javul Neusiedl am See, Kismarton, Csorna, Kapuvar és Sopron regionális központok határon átnyúló összeköttetése a TEN-T-hálózattal. Ennek érdekében a Fertőszentmiklós - Neusied am See állomások közötti vasútvonallal kapcsolatos infrastruktúra-fejlesztések és egyéb határon átnyúló vasútvonalakat érintő tanulmányok, tervek elkészítése valósul meg.

A projekt keretén belül a GYSEV célja a magyar oldali szakasz műszaki színvonalának javítása annak érdekében, hogy a felújított osztrák szakasz színvonalát elérjük. Ennek érdekében vasúti al- és felépítmény felújításra kerül, a jelenlegi 60 km/óra pályasebesség 100 km/órára növekedhet. 3 db műszakilag nem biztosított útátjáró biztosításra kerül, valamint kiépül a hiányzó utastájékoztatás és térvilágítással ellátott peron, valamint B+R parkoló épül.

Jelenleg Magyarország-Ausztria között nagyon kevés a határon átnyúló vasútvonal, annak ellenére, hogy ezek a klímabarát mobilitás kulcsfontosságú elemei. A projekt legfőbb célja, hogy jobb/gyorsabb eljutást biztosítson vasúton a határmenti harmadrangú (Neusiedl/See, Kapuvár) és másodrangú csomópontok (mint pl. Sopron, Győr) között a TEN-T folyosó irányába, valamint, hogy javítsa a Jennersdorf-Szentgotthárd közti elérhetőséget.

 A Fertővidéki HÉV / Neusiedler Seebahn vonalán az 1980-as évek óta folyamatosan zajlanak korszerűsítési munkálatok a vonal tervezett megszűntetése elkerülésének érdekében. Az intézkedések eredményképp az utasszám folyamatos emelkedése figyelhető meg. A 2000. évig az utasok száma az NSB vonalán elérte a 400.000-es határt és azóta túl is lépte azt (2006: 468.900), melynek során munkanapokon 1000-1500 utas (elsősorban ingázók) veszi igénybe a vasutat. A központi kormányzati és tartományi részesedésnek köszönhetően az NSB vonalán tovább javult a vasúti közlekedés minősége és a pálya műszaki állapota. Az osztrák tulajdonosok támogatásával 2002-2005 között összesen 13.000.000 euró értékben sikerült projekteket lebonyolítani. E projektek az alábbiakra irányultak pl.: teljes vonal villamosítása, több állomáson biztosítóberendezések átépítése és új biztosítóberendezések létesítése, vágányátépítési munkák, útátjárók biztosítása és ívkorrekciók a vonali sebesség növelése érdekében.

E projekt során egyrészről megkezdődik a GYSEV Zrt. által átvett magyar szakaszrész (10,2 km) fejlesztése. Ennek során a teljes biztosítórendszer felújítása mellett megújul a teljes vasúti felépítmény is. Az osztrák szakaszrészen folytatódik és lezárásra kerül a korábban elkezdett biztosítóberendezési felújítás, emellett az állomási multimodalitást és az akadálymentesítést célzó intézkedések vannak tervbe véve. Ezen intézkedések segítségével az utazási idő jelentősen lerövidül. 

A projekt címe: Vasúti infrastruktúra kiépítése Ausztria és Magyarország között a regionális központok TEN-T hálózathoz való csatlakozása érdekében

Keretprogram: Interreg V-A Ausztria-Magyarország

Teljes költségvetés: 15 229 202,15 €

ERFA társfinanszírozás: 9 406 765,84 €

GYSEV Zrt. költségvetése: 8 252 974,94 €

Prioritási tengely: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban

Programspecifikus cél: A regionális központok határokon átnyúló, a TEN-T hálózat felé irányuló kapcsolódásának javítása

Vezető partner: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Időtartam: 2015.07.01 – 2020.12.31

Projektpartnerek

Ausztria:

  • Neusiedler Seebahn GmbH
  • Regionalmanagement Burgenland GmbH