Picture
Interreg Central Europe - Corcap - European Union, European Regional Development Fund

A GYSEV Zrt az Interreg Central Europe programban megvalósuló CORCAP project fontos partnere

A GYSEV Zrt. az új Interreg CORCAP projekt (Capitalising TEN-T corridors for regional development and logistic - A TEN-T folyosók kihasználása a regionális fejlesztés és a logisztika szempontjából) egyik fontos partnere, amely projekt ebben az évben indult el és 2023-ban zárul. A CORCAP projekt a közlekedési kapcsolatok javítására fókuszál, különösen a német kikötők és Csehország, Szlovákia és Magyarország közötti vasúti teherforgalomra is. Négy országból tíz partner vesz részt a projektben. A projekt összköltségvetése mintegy 2,5 millió euró, amelyből 2,1 millió eurót az Interreg Central Europe Program biztosít.

A projekt fő célja a gazdaságos és környezetbarát szállítás feltételeinek javítása a Kelet/Kelet- Mediterrán TEN-T folyosó Balti-tenger - Magyarország közötti szakaszán, amely Közép-Európát köti össze Délkelet- Európával. Az új stratégiák és megoldások lehetővé teszik a folyosóban rejlő lehetőségek jobb feltárását/kiaknázását a regionális gazdaság és logisztika fejlesztéséhez, a közlekedés általi környezetterhelés csökkentését, valamint a környezetbarát és energiahatékony közlekedési módok, mint a vasút megerősítését. Új, innovatív kezdeményezések is kidolgozásra és felhasználásra egy integrált közlekedés- és területfejlesztés érdekében.

A GYSEV szerepe mindenekelőtt a vasúti teherszállítás javítása érdekében költséghatékony infrastrukturális és működési intézkedések lehetőségeinek szisztematikus elemzése és a hosszabb - és ezáltal gazdaságosabb - tehervonatoknak a folyosókon való közlekedtetés lehetőségének vizsgálata és egy kísérleti akció keretében annak bemutatása.

A projekt vezetőpartnere a drezdai Szászországi Belügyminisztérium. Magyar oldalon a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. vesz részt projektpartnerként, akikkel a GYSEV Zrt. szorosan együttműködik a projekt különböző részeiben. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy Közép-Európa városai és régiói élhetőbbé és a gazdaság számára vonzóbbá váljanak.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html

 

Deutsche Version:

GYSEV Zrt. wichtiger Partner im Interreg-Projekt CORCAP

GYSEV Zrt. ist ein wichtiger Partner im neuen Interreg-Projekt CORCAP (Capitalising TEN-T corridors for regional development and logistic), das in diesem Jahr startete und 2023 abgeschlossen sein wird. Das CORCAP-Projekt fokussiert auf die Verbesserung der Verkehrsverbindungen, insbesondere auch des Eisenbahngüterverkehrs, zwischen den Deutschen Seehäfen und Tschechien, der Slowakei und Ungarn. An dem Projekt nehmen zehn Partner aus den vier beteiligten Ländern teil. Das Gesamtbudget des Projektes beläuft sich auf ca. 2,5 Mio. EUR, wovon ca. 2,1 Mio. EUR durch das Interreg-Mitteleuropa-Programm finanziert werden.

Hauptziel des Projektes ist die Verbesserung der Bedingungen für einen effizienten und umweltfreundlichen Transport entlang des Abschnitts von der Ostsee bis Ungarn des TEN-T-Korridors Orient/East-Med (OEM-Korridor), welcher Mittel- mit Südosteuropa verbindet. Neue Strategien und Lösungsansätze werden es erlauben aus dem Korridor erwachsende Potentiale zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft und Logistik besser zu erschlieβen, Umweltbelastungen durch den Verkehr zu reduzieren und umweltfreundliche und energieeffiziente Verkehrsträger wie die Schiene zu stärken. Auch werden neue innovative Ansätze für eine integrierte Verkehrs- und Raumplanung entwickelt beziehungsweise genutzt.

Die Rolle von GYSEV besteht vor allem darin, Möglichkeiten für kostengünstige infrastrukturelle und betriebliche Maβnahmen zur Verbesserung des Schienengüterverkehrs systematisch zu analysieren und die Machbarkeit längerer und damit wirtschaftlicherer Güterzüge auf Teilen des Korridors zu untersuchen und im Rahmen einer Pilotaktion zu demonstrieren.

Träger und -koordinator des Gesamtprojektes ist das Sächsische Staatsministerium des Inneren in Dresden in Deutschland. Auf ungarischer Seite nehmen als weitere Projektpartner KTI und der Freeport of Budapest teil, mit denen GYSEV in verschiedenen Teilen des Projektes eng zusammenarbeitet. Das Projekt wird dazu beitragen Städte und Regionen in Mitteleuropa lebenswerter und für die Wirtschaft attraktiver zu gestalten.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CORCAP.html