Picture
Interreg Central Europe - Connect2ce - European Union, European Regional Development Fund

A CONNECT2CE célja a hosszú ideje tartó urbanizáció által hátrányosan érintett közép-európai periférikus és határ menti területek gyenge elérhetőségének javítása a főbb közlekedési hálózatokhoz, illetve a jelentősebb közlekedési csomópontokhoz.

A CONNECT2CE ezt a célt összehangolt transznacionális stratégiák, cselekvési tervek és eszközök kidolgozásával éri el, amelyeket regionális és határokon átnyúló szinten kell végrehajtani számos pilot (kísérleti) tevékenység révén három olyan területen, amelyek mindegyike összekapcsolódik egymással, amelyek mindegyike olyan lényeges elem, amely hozzájárul a perifériális / határokon átnyúló régiók közösségi közlekedési szolgáltatásainak fejlesztéséhez:

 • kapcsolódás, a közösségi közlekedési közszolgáltatások határon átnyúló összekapcsolhatósága (közszolgáltatási szerződések (PSO), multimodális menetrendek harmonizálása, regionális és határokon átnyúló vasúti szolgáltatások),
 • integrált jegykiadás és tarifarendszerek (a regionális és határon átnyúló multimodális jegyek integrálása hazánkban és több más régióban első alkalommal kerül tesztelésre és végrehajtásra),
 • a leghatékonyabb és innovatív intelligens közlekedési rendszerek (ITS) megvalósítása, egyúttal a többnyelvű utastájékoztatás fejlesztése.

A projekt legfőbb eredményeit a széleskörű nemzetközi együttműködésben (13 projekt partner 7 közép-európai országból) a közös problémákra adott közös megoldások adják. Ez a megközelítés a projekt teljes időtartama alatt alkalmazásra kerül az összes projektpartner aktív részvételével valamennyi kidolgozott területi stratégiát és cselekvési tervet alkalmazó munkaprogramban helyi, regionális és határokon átnyúló szinten is elősegítve ezáltal a közlekedés és a területfejlesztés összekapcsolását.

Főbb adatok a projektről

Projekt címe

Improved rail connections and smart mobility in Central Europe (CONNECT2CE)

Projektfelhívás

CE886 – Specific objective 4.1

Vezető partner

Central European Initiative – Executive Secretariat, Olaszország

Finanszírozó program

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt költségvetés

2,7 millió EUR

ERDF hozzájárulása

2,22 millió EUR

A projekt kezdete

2017. június 1.

A projekt időtartama

36 hónap

További információ

www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE

Projektpartnerek

Magyarország:

 • Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Olaszország:

 • European Academy of Bolzano/Bozen
 • Udine Cividale Railways Company  Ltd.
 • Central European Initiative – Executive Secretariat
 • Sistemi Territorialispa

Horvátország:

 • HZ Passenger Transport Ltd.
 • Intermodal Transport Cluster

Szlovénia:

 • Institute of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c
 • Slovenian railways-Passenger transport, Ltd

Csehország:

 • Regional Authority of the Pilsen Region

Ausztria:

 • Regional Management Burgenland Ltd.

Németország:

 • Public transport authority Berlin-Brandenburg

A projekt honlapja: CONNECT2CE