Földterület

Sopron, külterület, 877+20 és 877+50 sz. vasúti szelvények mellett, 0840/1 hrsz.

Bérelhető földterület:

A 400 m2 nagyságú területrész a 8E. számú, Sopron-Baumgarten vasúti pálya mellett található.

A bekerítetlen területrész a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. tulajdonát képező, „kivett közforgalmú vasút” megnevezésű ingatlan részét képezi.

A területrész műveletlen, közterületi kapcsolattal nem rendelkezik, azt magántulajdonában lévő ingatlanok (hrsz.: 0830, 0831, 0832) fogják közre.

A területrész részben egy egységet képez a környező ingatlanok területeivel, közöttük fizikai elválasztás nincs.

A közüzemi csatlakozással nem rendelkező területrész kiskerti művelés céljából vehető bérbe.

Helyszínrajz

Szerződési feltételek

A bérbevétel szándékot a GYSEV Zrt. felé benyújtandó ajánlatkérésben szükséges jelezni, a bérlet időtartamának (határozott/határozatlan) megjelölésével. Az ajánlatkérés fogadását követően a GYSEV Zrt. bérbeadási ajánlatot ad. A bérleti díj mértéke és a bérleti szerződés alapvető feltételei az ajánlatban kerülnek meghatározásra. Szerződéskötést követően a birtokba adás feltétele 3 havi (bruttó) bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése.

Bővebb információ és ajánlatkérés:

Bérbevételre irányuló ajánlatkérés benyújtható az alábbi címre:

GYSEV Zrt. Pályavasút Üzletág

Ingatlangazdálkodás

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

Információ kérhető:

vass [dot] laszlo [at] gysev [dot] hu

+36 99/577-196