Földterületek

Sopron, külterület, 870+70 és 870+80 sz. vasúti szelvények mellett, 0840/1 hrsz.

Sopron, belterület, 870+70 és 870+10 sz. vasúti szelvények mellett, 4291 hrsz.

Bérelhető földterületek:

Az I. számmal jelölt, 387.85 m2; a II. számmal jelölt 374.87 m2 és a III. számmal jelölt 171.29 m2 nagyságú területrészek a Sopron, Jereván-lakótelepen lévő BMX-pálya mögött, az Ikva-patak és a 8E. számú, Sopron-Baumgarten vasúti pálya között találhatóak.

A területrészek a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. tulajdonát képező, 0840/1 hrsz-ú és a 4291 hrsz-ú, „kivett közforgalmú vasút” megnevezésű ingatlanokon helyezkednek el. A területrészek bekerítettek, azonban az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatárok a kialakult használati viszonyoktól eltérnek.

A területrészek megközelítése a Magyar Állam tulajdonában lévő, 0846 hrsz-ú és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 4257/304 hrsz-ú ingatlanokon kitaposott földúton biztosított.

A mellékelt helyszínrajzon a II. és III. számmal jelölt területrészek részben egy egységet képeznek a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 4257/304 hrsz-ú ingatlan érintett területrészével, közöttük fizikai elválasztás nincs.

A közüzemi csatlakozással nem rendelkező területrészek kiskerti művelés céljából vehetőek bérbe.
Szerződési feltételek

A bérbevétel szándékot a GYSEV Zrt. felé benyújtandó ajánlatkérésben szükséges jelezni, a bérlet időtartamának (határozott/határozatlan) megjelölésével. Az ajánlatkérés fogadását követően a GYSEV Zrt. bérbeadási ajánlatot ad. A bérleti díj mértéke és a bérleti szerződés alapvető feltételei az ajánlatban kerülnek meghatározásra. Szerződéskötést követően a birtokba adás feltétele 3 havi (bruttó) bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése.
 

Helyszínrajz

Bővebb információ és ajánlatkérés:

Bérbevételre irányuló ajánlatkérés benyújtható az alábbi címre:

GYSEV Zrt. Pályavasút Üzletág

Ingatlangazdálkodás

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

Információ kérhető:

vass [dot] laszlo [at] gysev [dot] hu

+36 99/577-196