A területeket magában foglaló, művelésből kivett, közforgalmú vasút megnevezésű, 5 ha 8630 m2 területű ingatlan társaságunk tulajdonában áll. A teljes földrészlet a valóságban Lövő állomást foglalja magában. Az érintett területek a felvételi épülettől északra, a felvételi épület és az őrház között, a vágányoktól nyugatra (cca. 4 000 m2), illetve a felvételi épülettől és az épülő P+R parkolótól délre, az Állomás utca és a Vasúti sor között (cca 2 500 m2) találhatók. (elhelyezkedésüket bemutató térkép részletek külön dokumentumként letölthetők)

A földrészletek személygépkocsival, munkagéppel, a déli földrészlet esetében szilárd burkolatú úton, az északi földrészlet esetében földúton megközelíthetők.

A földrészletek a vasútüzem által használt területen kívül esnek. Az északi földrészlet elhanyagolt, gazos, a déli földrészleten korábbi művelésből maradt, elgazosodott lucerna található.

A térképvázlatokon jelölt területeken vasútüzemi berendezések, kommunális közmű vezetékek nem húzódnak.

A területek kisüzemi mezőgazdasági művelés – elsődlegesen szálastakarmány termesztése – céljára vehetők igénybe.

Szerződési feltételek

A bérbevétel szándékát a GYSEV Zrt. felé benyújtandó ajánlatkérésben szükséges jelezni, a tervezett hasznosítás módjának és a bérlet időtartamának (határozott/határozatlan) megjelölésével. Az ajánlatkérés fogadását követően a GYSEV Zrt. bérbeadási ajánlatot ad. A bérleti díj mértéke és a bérleti szerződés alapvető feltételei az ajánlatban kerülnek meghatározásra. Szerződéskötést követően a birtokba adás feltétele 3 havi (bruttó) bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése.

Bővebb információ és ajánlatkérés

Bérletre irányuló ajánlatkérés benyújtható az alábbi címre:

GYSEV Zrt. Pályavasúti üzletág

Ingatlangazdálkodás

  • 9400 Sopron, Mátyás király u.19.
  • kovacsb [at] gysev [dot] hu
  • +36 99/577-527

Közzétéve: 2019.08.23.