A Soprontól 6 km-re található Harkai Vasútállomáson a személyforgalom 2012 december óta szünetel és az állomás épülete üresen áll.

A GYSEV Zrt., (mint az ingatlan vagyonműködtetője) meghirdeti a Sopron külterület 0424/2 hrsz-ú „kivett közforgalmú vasút és torony, rét és szántó” megnevezésű 86.098 m2-es ingatlanból 307 m2-es Állomás épület, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó 1.000 m2-es (lenti helyszínrajz alapján) földterület bérbeadását 1,-Ft havi bérleti díjon.

A jelképes bérlet díjért cserébe Bérbevevő szerződésben vállalja, hogy a jelenleg veszélyes műszaki állapotban lévő épületet teljes körűen felújítja, majd ezt követően a bérleti időszak alatt folyamatosan karbantartja. A felújítási munkák tervezett ütemezését, annak műszaki tartalmát, összegszerűségét a szerződést kötő felek a bérleti szerződésben rögzítik.

A bérlet időtartama 15 év. A bérlet időtartama alatt a szerződő felek nem jogosultak a bérleti szerződés egyoldalú felmondására (rendes felmondás). 

A Bérbeadó azonnali hatályú felmondási jogával abban az esetben él, ha a Bérlő a szerződésben foglalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi, illetve a Bérlemény területe vasútfejlesztéshez szükséges. Amennyiben a bérlet felmondására a vasútfejlesztés területigénye miatt kerül sor, abban az esetben a Bérbeadó által visszatérítendő felújítási költség megállapítására a szerződő felek a bérleti szerződésben foglaltak szerint elszámolnak.

Az ingatlan az M85-ös gyorsforgalmú út közelében, a Kópházi Határátkelő szomszédságában helyezkedik el megközelítése a Harkát - Kópházával összekötő közútról lehetséges.

Az épület, 1861-ben épült, majd 1910-ben bővítésre került a második emeletes épületrésszel. Közművekkel csak részben ellátott. Az ingatlannak nincsen oltóvíz vezetéke. Ivóvíz egy kis átmérőjű vezetéken keresztül jön a szomszédos ingatlanokon keresztül, állapota elavult. Nincsen csatornája és gáz csatlakozással sem rendelkezik. Villamos energia ellátása megoldott, azonban a tervezett funkció függvényében bővítése szükséges lehet. A padlásfödémje beázások miatt beszakadt, ezért életveszélyes állapotban van.

Bérbevételi szándék esetén a Bérbeadó az épület műszaki dokumentációját rendelkezésre bocsájtja és a hasznosításhoz szükséges további adatokról, előírásokról tájékoztatást ad.

Az országos településrendezési és építési követelmény rendelkezése alapján a közlekedési területen fekvő épületnek a közlekedést kiszolgáló, kereskedelmi, szolgáltató, és szállás jellegű hasznosítása lehetséges.

Helyszíni megtekintés előzetes egyeztetés után lehetséges.

Bővebb információk

GYSEV Zrt. Pályavasúti üzletág

  • Kovács Béla
  • tel.: 0630 668 8795
  • email: kovacsb@gysev.hu