Hasznosítható területek leírása

A bérbeadás útján történő hasznosításra kijelölt, nagyságrendileg 4,5-5 ha nagyságú – a helyszínrajzon sárga színnel bekeretezett – burkolatlan felületű, közműcsatlakozásokkal nem rendelkező terület a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. tulajdonát képező, Fertőszentmiklós 0391/1, 0391/3 és a Fertőszéplak 015/1 hrsz-ú, „kivett ipartelep” megnevezésű ingatlanokon húzódik. A Fertőszentmiklós 0391/3 és a Fertőszéplak 015/1 hrsz-ú ingatlanok teljes területe hasznosításra kijelölt. A Fertőszéplak 015/1 hrsz-ú ingatlant terheli az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. javára bejegyzett vezetékjog és bányaszolgalmi jog. A Fertőszentmiklós 0391/1 hrsz-ú ingatlant terhelik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjogok, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal javára bejegyzett, földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog. A terület nincs bekerítve és közúti kapcsolattal sem rendelkezik. A terület nyugati oldalát a Kelemente-patak, keleti oldalát ipari célú ingatlanok, déli oldalát vasútüzemi terület határolja. A fertőszentmiklósi ingatlanok Fertőszentmiklós város hatályos szabályozási terve értelmében a GIP építési övezetbe (ipari terület) tartoznak, a Kelemente-patak felőli oldaluk telken belüli ültetési kötelezettséggel érintett. A fertőszéplaki ingatlan Fertőszéplak község hatályos szabályozási terve értelmében a GKSZ építési övezetbe (gazdasági; kereskedelmi és szolgáltató terület) tartozik.

Szerződési feltételek

A bérbevétel szándékot a GYSEV Zrt. felé benyújtandó ajánlatkérésben szükséges jelezni, a tervezett hasznosítás módjának és a bérlet időtartamának (határozott/határozatlan) megjelölésével. Az ajánlatkérés fogadását követően a GYSEV Zrt. bérbeadási ajánlatot ad. A bérleti díj mértéke és a bérleti szerződés alapvető feltételei az ajánlatban kerülnek meghatározásra. Szerződéskötést követően a birtokba adás feltétele 3 havi (bruttó) bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése.
 

Bővebb információ és ajánlatkérés:

Bérbevételre irányuló ajánlatkérés benyújtható az alábbi címre:

GYSEV Zrt. Pályavasút Üzletág

Ingatlangazdálkodás

9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

Információ kérhető:

vass [dot] laszlo [at] gysev [dot] hu

+36 99/577-196