Hagyományos szerelvény

Díjmentes múzeum és Országház látogatás diákcsoportok részére

A belföldi díjmentes utazás igénybevételére a GYSEV magyarországi szolgáltatási területén és a MÁV-START vonalán jogosultak az ország területén működő

 • általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények tanulóit is),
 • valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola),
 • minden 10. (tizedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) csoportos utazás esetén.

A tanuló csoport a díjmentes utazást csak kísérővel veheti igénybe. Egy csoportnak kell tekinteni a fogadónyilatkozatban visszaigazolt létszámot, még akkor is, ha a gyermekek létszáma nem éri el a 10 főt. Ez utóbbi esetben is egy fő kísérő jogosult a kedvezményre.

A csoporttal együtt utazó további kísérőt egyéni utasnak kell tekinteni.

A díjmentes utazási kedvezmény a tanintézet székhelyének vasútállomásától a látogatni kívánt (tag)intézmény székhelyének vasútállomására vehető igénybe. ha az iskola és/vagy az (tag)intézmény székhelyén nincs vasútállomás, úgy a kedvezményt az iskola és/vagy (tag)intézmény székhelyéhez legközelebb eső vagy legkönnyebben megközelíthető állomásról/ra lehet igénybe venni.

A díjmentes utazás igénybevételének ideje

A díjmentes utazás az iskola által szervezett csoportos utazás keretében a tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszagazolása esetén – szombati napokon lehetséges.

Tanítási napnak – a munkanap-áthelyezések miatti szombati munkanapok kivételével továbbra is a hétfőtől péntekig terjedő munkanapokat tekintjük. Az oktatási intézmény vezetője a fogadónyilatkozathoz csatolt irattal igazolhatja, hogy az intézményében más nap vagy a fenti szünetek időszakába eső nap is tanítási nap.

Fogadónyilatkozat

Az utazási kedvezmény elszámolásához – az Országház részéről kiadott fogadónyilatkozat kivételével - csak a letölthető dokumentumok között feltüntetett fogadónyilatkozat fogadható el.

A kormányhatározatban felsorolt kedvezményesen látogatható intézmények (a figyelembe vehető vasútállomások):

 • Az országos múzeumok:
 • a Budapesti Történeti Múzeum,
 • a Hadtörténeti Múzeum (Budapest),
 • az Iparművészeti Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Galéria (Budapest),
 • a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma (Budapest),
 • a Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest),
 • a Néprajzi Múzeum (Budapest),
 • a Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest),
 • a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Budapest),
 • a Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Kiemelt nemzeti emlékhely:
 • az Országház (Budapest)
 • nemzeti emlékhelyek:
 • a debreceni Református Nagytemplom és Kollégium,
 • az Egri Vár,
 • az esztergomi Várhegy és Víziváros,
 • a Mohácsi Nemzeti Emlékhely,
 • a nagycenki Széchenyi-kastély,
 • az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (Kistelek),
 • a pákozdi Katonai Emlékpark (Székesfehérvár),
 • a Pannonhalmi Bencés Főapátság,
 • a Somogyvár – Kupavár,
 • a székesfehérvári Romkert
 • a Szigetvári Vár,
 • műemlékek:
 • az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Nagykőrös),
 • a Cella Septichora Látogatóközpont (Pécs),
 • a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely (Budapest),
 • a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak),
 • a Trianon Múzeum (Várpalota),
 • a Zsolnay Kulturális Negyed (Pécs),
 • az oroszlány-majkpusztai Kamalduli remeteséget, (Oroszlány),
 • a tatai Esterházy-Kastélyt,
 • Ozorai Pipo Várát, (Simontornya)
 • a tiszdobi Andrássy-kastély (Tiszalök)
 • az edelényi L'Huillier-Coburg-kastélyt,
 • történelmi emlékhelyek:
 • a Diósgyőri Vár,
 • a fertődi Esterházy-kastély (Fertőszentmiklós),
 • a Gödöllői Királyi Kastély,
 • a Gyulai Vár,
 • a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum,
 • a Komáromi Erődrendszer,
 • a Sárvári Vár
 • szécsényi Forgách-kastély,
 • a visegrádi Fellegvár,​​​​​​
 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Budapest)
 • a Terror Háza Múzeum (Budapest)
 

Országos múzeumnak kell tekinteni az intézmény összevonások során a fenti múzeumok valamelyikéhez kapcsolt és a főintézmény bélyegzőjét használó tagintézményt, múzeumot is.

Igénybenyújtás

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a „Bejelentés” nyomtatvány alapján. Az igénylő iskolának a „Bejelentés”-t az általános szabályok szerint kell kitöltenie, azzal a különbséggel, hogy a „Bejelentés” felső margóján minden esetben a „Múzeumlátogatás” megjegyzést kell alkalmaznia, és a kísérők nevét is fel kell tüntetnie. (Csak a feltüntetett kísérő személy/ek jogosultak a díjmentes utazásra.) Az iskola a meghatározott napra érvényes fogadónyilatkozat másolatát köteles a „Bejelentés”-hez csatolni. A fogadónyilatkozat másolata nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. (A fogadónyilatkozat eredeti példánya a csoportvezető birtokában van.)

Az iskola a tervezett utazás előtt minden esetben az utazás megkezdését megelőzően legalább 7 nappal korábban köteles bejelenteni az együttes elszámolás igénylésével, függetlenül attól, hogy együttes elhelyezést igényel-e. A határidő után bejelentett igényt el kell utasítani.

Az együttes elszámolás igénylésével egyidejűleg a tanulók nevét és diákigazolványának számát a mellékletben csatolt minta szerint be kell jelenteni.

A menetjegy ellenőrzéskor a csoport kísérőjétől ezt a névsort is el kell kérni, és szükség esetén egy vagy több tanuló adatait ellenőrizni kell. A névsorban fel nem tüntetett tanuló nem utazhat díjmentesen. A feltüntetett diákigazolványnak az adott tanulóhoz kell tartoznia és érvényesnek kell lennie.

Felhasználási feltételek

A díjmentes utazásra a csoport az iskola székhelyének vasútállomásától a budapesti fejállomásig, illetve a vidéki intézmények, múzeumok székhelyének vasútállomásáig és vissza, jogosult. (pl. a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó kihelyezett Visegrádi Mátyás király Múzeumlátogatása esetén az elszámolás kérhető Nagymaros-Visegrád állomásig is).

A díjmentes utazás 2. kocsi osztályon érvényes. Feláras vonat esetében a pót- és helyjegy, pótjegy, helyjegy díját ki kell egyenlíteni.

Az utazás a fogadónyilatkozatban megjelölt napot megelőző nap 0:00 órájától kezdhető meg, a visszautazást a megjelölt napot követő nap 24:00 órájáig be kell fejezni.

A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén, a múzeumban az erre a célra rendszeresített bélyegző lenyomattal ellátták. A felülbélyegzés hiányában a menetjegy nem érvényes.

A díjmentesen elszámolt menetjeggyel az utazás nem szakítható meg. A díjmentes utazás hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel.