Belföldi utazások szekciófejléc
Belföldi utazások
Kedvezmények

Csoportos kedvezmények

Kinek

Kedvezmény mértéke

Kedvezmény fajtája

Feltételek

Egyéb információk

Óvodás csoportok

90%

Kedvezményes menetjegy

Legalább 10 fő, előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként

3 fő kísérőnek is

Diákcsoportok

50%

Diákok csoportos kedvezménye

10 éven aluli diákok, előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként

2 fő kísérőnek is

Diákok csoportos kedvezménye

10 éven felüli diákok, előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként

1 fő kísérőnek is

Felnőtt csoportok

20%

Csoportos utazási kedvezmény

Legalább 10 fő, legfeljebb 19 fő, előzetes írásos bejelentés

33%

Legalább 20 fő, legfeljebb 49 fő előzetes írásos bejelentés

50 %

50 fő felett előzetes írásos bejelentés

 

Az utazás bejelentése

Az együttes utazási szándékot kérjük min. 7 nappal a tervezett indulás előtt bejelenteni az értékesítő kollégák felé személyesen, telefonon vagy interneten.

Csoportos jegy vásárlása

A Bejelentést kettő példányban kitöltve az elszámolást végző jegypénztár részére legalább 24 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása előtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván.
A Bejelentés egyik példányát a pénztáros bevonja, a másik példányát pedig lebélyegezve  a csoport részére visszaadja. A Bejelentést az utazás befejezéséig a menetjegy mellékleteként kell kezelni.
Ha a jegyváltás nem menettérti útra történik, mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentést kell adni. Ugyancsak új Bejelentést kell adni minden jegyváltás alkalmával, ha a résztvevők az utat több részletben külön jegyváltással teszik meg.
A szervezőnek a Bejelentésen fel kell tüntetnieaz intézmény/csoport nevét, címét a csoport utazásáért felelős kísérő nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím).

Elszámolás és érvénytartam

A menetdíj elszámolása menetjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett kiindulási állomástól a célállomásig számolja el. Az egyúti menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú egyútra szóló menetjegy érvénytartamával, menettérti utazás esetén az érvényesség első napjaként megjelölt napot követő 14. nap.

Csoportos elszámolás esetén, ha a menetjegy érvényességének első napja módosul, a menetjegy cserélhető.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt legalább 2 órával köteles a jegypénztárnak az indulási időpont megváltoztatását bejelenteni.
 

Útmegszakítás

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor előre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell tüntetni. Az itt felsorolt útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni. A jegyváltáskor előzetesen be nem jelentett útmegszakítást az általános szabályok szerint kell igazoltatni.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az előkészület során már külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsi osztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet  a menetjegy és az Igazolás nyomtatvány csatolásával az Utascentrum Észrevétel bejelentő lapján lehet igényelni. 

Tudnivalók gyermekeknek és diákoknak

Az utazás bejelentése

Az önálló keresettel nem rendelkező tanulók, óvodások és állami gondozottak (továbbiakban tanulók) a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata szerinti csoportos elszámolásukat előzetesen Bejelentés (intézmény bélyegzőjével és aláírásával ellátott) alapján kérhetik.

Kedvezmény

Óvodás csoport

90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosultak a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fő kísérő 2. kocsi osztályon.

Állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpont
90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 10 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő 2. kocsi osztályon.

Nappali tagozatos diákok 
50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a

  • 10 éven aluli gyermekek legalább 6 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő 2. kocsi osztályon,
  • 10 éven felüli gyermekek legalább 10 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 1 fő kísérő 2. kocsi osztályon.

Minden gyermek igénybe veheti a saját jogán járó kedvezményt és minden gyermek beletartozik a csoport létszámába.  A feláras vonatokon a szükséges felárat is meg kell váltani.

Letölthető dokumentumok csoportos utazáshoz