Belföldi utazások szekciófejléc
Belföldi utazások
Kedvezmények

Csoportos kedvezmények

Kinek

Kedvezmény mértéke

Kedvezmény fajtája

Feltételek

Egyéb információk

Óvodás csoportok

90%

Kedvezményes menetjegy

Legalább 10 fő, előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként

3 fő kísérőnek is

Diákcsoportok

50%

Diákok csoportos kedvezménye

10 éven aluli diákok, előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként

2 fő kísérőnek is

Diákok csoportos kedvezménye

10 éven felüli diákok, előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként

1 fő kísérőnek is

Felnőtt csoportok

20%

Csoportos utazási kedvezmény

Legalább 10 fő, legfeljebb 19 fő, előzetes írásos bejelentés

33%

Legalább 20 fő, legfeljebb 49 fő előzetes írásos bejelentés

50 %

50 fő felett előzetes írásos bejelentés

 

Az utazás bejelentése

Az együttes utazási szándékot kérjük min. 7 nappal a tervezett indulás előtt bejelenteni az értékesítő kollégák felé személyesen, telefonon vagy interneten.

Csoportos jegy vásárlása

A Bejelentést kettő példányban kitöltve az elszámolást végző jegykiadóhely részére legalább 24 órával korábban kell annak a vonatnak az indulása előtt átadni, amellyel a csoport utazni kíván.
A Bejelentés egyik példányát a pénztáros bevonja, a másik példányát pedig lebélyegezve az űrjegy Menetjegy példányának mellékleteként a csoport részére visszaadja.
Ha a jegyváltás nem menettérti útra történik, mind az oda-, mind a visszaúthoz külön Bejelentést kell adni. Ugyancsak új Bejelentést kell adni minden jegyváltás alkalmával, ha a résztvevők az utat több részletben külön jegyváltással teszik meg.
A szervezőnek a Bejelentésen fel kell tüntetnie a csoport utazásáért felelős kísérő nevét, személyi igazolványának számát és lakáscímét.

Elszámolás és érvénytartam

A menetdíj elszámolása űrjegyen történik. A vasút a csoport valamennyi tagját a Bejelentésben feltüntetett kiindulási állomástól a célállomásig számolja el. A csoportos elszámolású űrjegy az érvényesség első napjaként megjelölt napot követő 14. nap 24. órájáig érvényes egy útra és menettérti útra történő elszámolás esetén is.

Az utazás megkezdése

Az utazást a Bejelentésben megjelölt napon és vonattal kell megkezdeni. Ha a csoport a Bejelentésben megjelölt vonattal utazását nem tudja megkezdeni, a bejelentett vonat indulása előtt legalább 2 órával köteles a jegypénztárnak az indulási időpont megváltoztatását bejelenteni.
A pénztáros az űrjegyen tünteti fel azt a vonatot, amelyikkel a csoport az utazást ténylegesen megkezdi.

Útmegszakítás

Az útmegszakítási szándékot a kiindulási állomáson a jegyváltáskor előre be kell jelenteni, és azt a Bejelentésen fel kell tüntetni. Az itt felsorolt útmegszakítást az útmegszakítási állomáson nem kell igazoltatni.

Költségtérítés a csoportos utazás elmaradása esetében

Ha a bejelentett utazás bármely ok miatt elmarad, vagy az utazást elhalasztják, de a vasútnak az előkészület során már külön teljesítményei merültek fel, a költségei megtérítését kérheti.

Visszatérítés

Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal, alacsonyabb kocsi osztályon, rövidebb útvonalon utazott, és ezt az igénybevett vonatok jegyvizsgálóival létszám és kedvezmény mértéke megjelöléssel igazoltatták, a menetdíj-különbözet visszatérítését kérhetik. A kérelmet a csoportos űrjegy igazoltatott menetjegy példányának csatolásával a helyi pénztárfőnökön keresztül lehet igényelni. 

Tudnivalók gyermekeknek és diákoknak

Az utazás bejelentése

Az önálló keresettel nem rendelkező tanulók, óvodások és állami gondozottak (továbbiakban tanulók) a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata szerinti csoportos elszámolásukat e Bejelentés alapján kérhetik.

Kedvezmény

Az óvoda által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) 90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosultak a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagjai, valamint 10 gyermekenként 3 fő kísérő a 2. kocsi osztályon.
Az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpont által kiállított Bejelentés alapján (intézmény bélyegzője szükséges) 90%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 10 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő a 2. kocsi osztályon.
A csoportos utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult a 10 éven aluli gyermekek legalább 6 főből álló csoportja, valamint 10 gyermekenként 2 fő kísérő 2. kocsi osztályon.
nappali tagozatos diákok legalább 10 főből álló csoportos utazása esetében az utazás szervezője által kiállított Bejelentés alapján 50%-os mérséklésű menetjegy váltására jogosult 10 diákonként 1 fő kísérő 2. kocsi osztályon. A diákok – érvényes diákigazolványuk alapján – 50%-os mérséklésű menetjegyet válthatnak.

Letölthető dokumentumok csoportos utazáshoz

Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: