kaman_zsolt_ic-kocsi_atadas_kep_vonat1.jpg
Különvonat

Különvonat

Megrendelés
A különvonat közlekedtetését legalább 21  naptári nappal a tervezett indulás előtt írásban kell megrendelni a GYSEV Személyszállítási Üzletágától a gysev [kukac] gysev.hu e - mail címen.

A megrendelésnek tartalmaznia kell:

  • a megrendelő nevét és címét,telefonszámát, e-mail címét
  • az utazás napját,
  • a kért különvonat indulási- és érkezési idejét,
  • a vonat indulási- és célállomását,
  • az útvonalat,
  • a résztvevők számát kocsi osztályonként külön-külön,
  • a kocsi típusát (1. vagy 2. kocsi osztályú ülőhelyes kocsi, büfé-, étkezőkocsi stb.),
  • azoknak az állomásoknak a nevét, ahol útközben fel- vagy leszállnak, és az ott fel- és leszálló utasok számát.

Különvonatot a vasút csak akkor tud indítani,  ha azt az üzemi viszonyok megengedik.  A különvonat indulási idejét - a megrendelő kívánságának lehetőség szerinti figyelembevételével - a vasút állapítja meg.

A különvonat közlekedtetésére a vasút árajánlatot készít, melynek elfogadása esetén a megrendelő és a vasút Szolgáltatási Szerződést köt.

Menetdíj
Összege, megfizetésének módja, ideje a Szolgáltatási Szerződésben kerül rögzítésre.

Speciális és különcélú kocsik
A megrendelő kívánságára a vasút a különvonatba speciális és különcélú kocsit is rendelkezésre bocsát.

Várakozási díjak
A meghatározott indulási időt kérjük, pontosan betartani szíveskedjenek. Ha a megrendelő kívánságára vagy mulasztásából a vonat késve indul, minden megkezdett 30 percnyi késedelemért még a különvonat indulása előttvárakozási díjat kell fizetni.

Ha a különvonat a vasútnak felróható okok miatt késve indul, és ezért a célállomásra 30 percnél nagyobb késéssel érkezik, a vasút minden megkezdett 30 perc késésért a várakozási díjnak megfelelő összeget visszatéríti a megrendelőnek. A késésről a vonatvezető és a forgalmi szolgálattevő együttesen ad igazolást.

Ha a különvonat indulását a megrendelő kívánságára el kell halasztani, a vonatindító állomás dönt, hogy a különvonat meddig tartható indulásra készen. Ez azonban legfeljebb addig történhet, amíg a fizetett összeg az esedékes várakozási díjat és a már felmerült esetleges egyéb díjakat fedezi.

Ha a különvonat közbeeső állomáson a megrendelő kívánságára a forgalmi vagy üzemi célból szükséges időnél tovább tartózkodik, minden megkezdett 30 percért várakozási díjat kell fizetni.

A célállomáson való várakozás ideje alatt az utasok a kocsiban nem tartózkodhatnak, a kocsikban hagyott tárgyakért a vasút felelősséget nem vállal.Ha a menettérti útra igénybevett különvonat a megrendelés alapján a célállomáson a visszaindulásig 12 óránál tovább tartózkodik, a tényleges érkezéstől számított minden megkezdett 12 óráért meghatározott díjat, de legfeljebb a célállomástól a honállomásig esedékes üresfutási díj kétszeresét kell megfizetni.

A várakozási díj összege a Szolgáltatási Szerződésben kerül meghatározásra.

Lemondás
A különvonat lemondásának minősül a menetdíj megfizetési határidejének elmulasztása.

A különvonat lemondása esetén a vasút jogosult a lemondási díj és a felmerült költségeinek felszámítására, amely a Szolgáltatási Szerződésben kerül meghatározásra.

A vasútnak jogában áll a különvonat közlekedtetését minden indokolás nélkül megtagadni vagy a különvonatot menetrend szerinti vonattal egyesítve közlekedtetni.