Belföldi utazások szekciófejléc
Belföldi utazások
Bérletek

Kombinált bérletek

(Püspökmolnári–Szombathely; Zalaegerszeg–Szentgotthárd)

1. Az ajánlat neve                                                                                   

 - Kombinált bérletjegy

 2. Részes közlekedési társaságok:

 -Vasi Volán Zrt.

- GYSEV Zrt.

 3. Igényjogosultság

 A kombinált havi, félhavi és 30 napos bérletet bárki megválthatja. E bérletek a tulajdonost a tárgyidőszakon és a meghatározott viszonylaton belül korlátlan számú menettérti utazásra jogosítják.

 A kiemelt kedvezményű (90%-os) kombinált havi, félhavi és 30 napos bérlet használatára jogosult:

a)   az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, hallgatói, ha érvényes diákigazolvánnyal vagy Igazolással rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az oktatási intézmény helye között,

b)   6 éven felüli óvodások a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az óvoda székhelye között,

c)   az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy ha a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik,

d)   az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik,

e)   aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, az ezt bizonyító okirat alapján,

f)   aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területi szervének erre vonatkozó igazolása alapján.

 Tanulók, hallgatók esetében a tanévre vagy a tanév második felére érvényesített diákigazolvánnyal a kedvezmény a tanévet követő október 31-ig (az október havi bérlet érvénytartamának lejártáig), az első félévre érvényesített diákigazolvánnyal a tanévben március 31-ig (a március havi bérlet érvénytartamának lejártáig) vehető igénybe. A tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön nem érvényesítik, azok a kiállítástól számított 8 éven át, legfeljebb azonban a tankötelezettség felső határának eléréséig érvényesek további külön érvényesítés nélkül. A tankötelezettség felső határát elért tanulók diákigazolványa az azt követő október 31-ig érvényes. Ezt követően a közoktatási diákigazolvány érvényesítő matricával tanévenként kerül érvényesítésre.

 4. A kombinált bérletjegyek érvényességi területe

 A bérletjegy a rajta feltüntetett, az útiránnyal meghatározott viszonylaton belül közlekedő valamennyi VOLÁN belföldi helyközi, menetrend szerinti autóbuszjáratán ill. a GYSEV Zrt. vonatain - a díjszabási korlátozás alá vont autóbuszjáratok ill. vonatok kivételével - korlátlan számú utazásra jogosít.

-  Vasi Volán autóbusszal igénybe vehető viszonylat:

a) Püspökmolnári Autóbusz-váróterem– Püspökmolnári Vasútállomás

b) Zalaegerszeg – Bagod – Hagyárosbörönd – Márkus – Hegyhátsál – Katafa – Körmend

 -  GYSEV vonattal igénybe vehető viszonylat:

a) Püspökmolnári – Szombathely

b) Szentgotthárd – Körmend

  5. A kombinált bérletjegyek ára

 Szombathely – Püspökmolnári Vasútállomás - Püspökmolnári Autóbusz-váróterem

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 25 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Tanuló

1 780 Ft

1 780 Ft

890 Ft

Dolgozó

17 800 Ft

17 800 Ft

8 900 Ft

Zalaegerszeg – Bagod – Hagyárosbörönd – Márkus – Hegyhátsál – Katafa – Körmend – Szentgotthárd

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 60 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Dolgozó

42 900 Ft

42 900 Ft

21 400 Ft

Bagod – Hagyárosbörönd – Márkus – Hegyhátsál – Katafa – Körmend – Szentgotthárd

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 50 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Dolgozó

35 600 Ft

35 600 Ft

17 800 Ft

Hagyárosbörönd – Márkus – Hegyhátsál – Katafa – Körmend – Szentgotthárd

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 45 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Dolgozó

32 200 Ft

32 200 Ft

16 100 Ft

Márkus – Hegyhátsál – Katafa – Körmend – Szentgotthárd

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 45 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Dolgozó

32 200 Ft

32 200 Ft

16 100 Ft

Hegyhátsál – Katafa – Körmend – Szentgotthárd

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 40 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Dolgozó

28 500 Ft

28 500 Ft

14 300 Ft

Katafa – Körmend – Szentgotthárd

GYSEV és Vasi Volán együttesen: 35 km (összevont km)

kedvezmény

havi

30 napos

félhavi

Dolgozó

24 900 Ft

24 900 Ft

12 400 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 6. Érvénytartam

 A havi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

 A félhavi bérlet a rajta feltüntetett naptári hónap 4-én 0.00 órától a hónap 20. napjának 24.00 órájáig vagy 19-én 0.00 órától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényes.

 A 30 napos bérlet az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

 7. Érvényességi időszak

 A kedvezményes kombinált bérletváltás lehetősége 2014. február 01. napjától visszavonásig érvényes.

 8. Kocsi osztály, átmenet magasabb kocsi osztályba

 Valamennyi ajánlat csak 2. kocsi osztályon érvényes. Magasabb kocsi osztály igénybevétele még a teljesárú 1-2. kocsiosztály-különbözet megfizetése mellett sem lehetséges.

 9. Hosszabb út részbeni fedezése

 A hosszabb út részbeni fedezése nem megengedett.

 10. Útirány-módosítás

 Az útirány-módosítás nem megengedett.

11. Útmegszakítás

A havi-, félhavi- és a 30 napos kombinált bérletjeggyel az utazás az érvényességi viszonylat közbeeső állomásain vagy megállóhelyein is megkezdhető, illetve befejezhető vagy megszakítható.

 12. Visszatérítés, csere, visszavétel

 A „kombinált bérletjegy” árának visszatérítése az érvénytartam kezdete előtt lehetséges, az értékesítő közlekedési vállalat Üzletszabályzatának előírásai szerint. A részben felhasznált „kombinált bérlet”-ek visszatérítése eseti elbírálás szerint, írásos bejelentés alapján történhet.

 17. Jogosultság igazolása

 A havi-, félhavi- és a 30 napos bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot és az érvényességi viszonylatot, ha a tulajdonos nevét és az érvényességi viszonylatot a bérlet tartalmazza, a személyazonosság igazolásával igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának nevét és/vagy - az azzal való együttes érvényességre való utalásként - a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.

 18. Jegykiadó-helyek

 Vasi Volán jegykiadó-helyek:

 a) Vasvár autóbuszállomás, Forgalmi Iroda

 b) Zalaegerszeg, autóbuszállomás

 GYSEV jegykiadó-helyek:

 a) Szombathely vasútállomás belföldi jegypénztárai

 b) Szentgotthárd Vasútállomás és Körmend Vasútállomás belföldi jegypénztárai

 19. Egyéb díjak, kézipoggyász, ill. élő állat szállítása

 Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltatók díjtalanul szállítják. A kézipoggyász tömege a 10 kg-ot nem haladhatja meg, saját ülőhelyén kívül további ülőhelyet nem foglalhat el.

A kutya szállítása az adott szolgáltató díjszabása szerint meghatározott feltétellel és megállapított díj ellenében lehetséges. A segítő kutyák (27/2009. /XII. 3./ SZMM rendelet) és a rendőrségi, valamint a vám- és pénzügyőrségi szolgálati kutyák díjtalanul szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Az utazási feltételek szerint a szállítható egyéb élő állatok szállítása szintén díjtalan.

A kézipoggyász szállítására vonatkozó egyéb rendelkezések a szolgáltatók Üzletszabályzatában meghatározott módon a szigorúbb feltétel alapján érvényesíthetők.

Útipoggyász fuvarozása nem lehetséges, valamint kerékpár szállítása autóbuszon nem lehetséges.

Kellemes Utazást kíván a GYSEV Zrt. és a Vasi Volán Zrt.!

Webáruházunkban elfogadott bankkártyatípusok: