(2)  A munkavégzés kereteit meghatározó elemek a GYSEV Zrt-nél:

Alapszabály: magában foglalja a GYSEV Zrt. hivatalosan bejegyzett alap- és kiegészítő tevékenységeit.

Szervezeti- és Működési Szabályzat: bemutatja a szervezeti struktúrát, a munkáltatói, operatív irányítói hierarchiát, az üzletágakat és ezen belül a hozzájuk tartozó feladatlebontást.

Stratégia: célrendszer, mely a vállalati küldetésre és jövőképre építve hosszú távra fogalmazza meg az elérendő célokat, megteremti a piaci versenyben jelentős életképesség feltételeit.

Etikai Kódex: meghatározza azokat az értékeket, magatartásnormákat, amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, a felelősségvállalást, segítőkészséget, az ésszerű cselekvést. Irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakításához.

Kollektív Szerződés és függelékei: A Munka Törvénykönyvét, mint alapjogot kiegészítő szabályozás, mely rögzíti a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, teljesítésének módját, illetve a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert.

Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat és helyi függelékeik: GYSEV-re általánosan érvényes munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások, valamint szervezeti egységekre vonatkozóan a specialitások.

Munkavégzésre vonatkozó jogszabályok: ezen körbe tartoznak a szakági jogszabályok, rendeletek, valamint a vasúti utasítások, vezetői rendelkezések.

Utasítások: speciális kötelező erejű rendelkezések, melyek a vasúti és az ezt kiszolgáló tevékenységek ellátásának módját, kereteit szabályozzák.

<< vissza