Társadalmi felelősségvállalás

CSR tevékenység

Társadalmi felelősségvállalás a GYSEV-nél

A GYSEV 2011 januárjában elindult társadalmi felelősségvállalás programja két célcsoportra fókuszál:

I.) a munkatársakra, elsősorban az idősödő korosztály tudásának és tapasztalatának átörökítésére, ennek eszköztárának kidolgozására .  A program célja, hogy szabályozza és támogassa az idősödő munkatársak munkatapasztalatainak átörökítését. Szükség van annak felismerésére, hogy az idősebb korosztály természetes igénye a megbecsülés, hogy méltóságukat megőrizve adhassák át munkájukat és tudásukat a fiataloknak. Ehhez a tudásátadáshoz megfelelő környezetre és fogadókészségre van szükség.

A látható demográfiai folyamatok eredményeként új társadalomszerkezet van kialakulóban, és ez a folyamat várhatóan még jobban felerősödik. Generációs átrendeződésnek lehetünk szemtanúi, ahol a korábbi időszakokhoz képest lényegesen kevesebb fiatal, középkorú és sokkal több idős munkavállaló és nyugdíjas lesz. Társadalmunknak és benne a vállalatoknak is meg kell keresni a módját, hogyan hozzák felszínre a fiatalok, a fiatal idősek és az idősek rejtett lehetőségeit. „Minden érintett közreműködésére szükség lesz: a képességek és tapasztalatok kölcsönös átadásán, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló, újfajta szolidaritást kell kialakítani a generációk között.”

A célkitűzése ennek a modulnak, hogy szabályozza és támogassa az idősödő munkatársak munkatapasztalatainak átörökítését. Azon kollégákét, akiknek köztudottan már a „kisujjukban van a szakma”, és olyan tudásnak a birtokosai, amit könyvekből elsajátítani nem lehet. Szükség van annak felismerésére, hogy az idősebb korosztály természetes igénye a megbecsülés, hogy méltóságukat megőrizve adhassák át munkájukat és tudásukat a fiataloknak. Ehhez a tudásátadáshoz megfelelő környezetre és fogadókészségre van szükség.

A tudásátadás folyamatában számos tényező erősítheti, de gyengítheti is a folyamat hatékonyságát. Nagyon fontos, hogy beazonosítsuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül össze lehet kapcsolni az idősödő és a fiatal generációkat, hogy a tudásátadás tényleg hatékonyan megtörténhessen. Vagyis meg kell találni azokat a módszereket, amelyekkel az idősödő generáció át tudja adni az ismereteit, és a fiatalok hajlandók/nyitottak legyenek befogadni azokat. Fontos az is, hogy valós és használható tudást adjunk át: alkalmazott tudás átadására van szükség és nem pusztán elméleti tudáséra. Emellett hangsúlyt kell fektetni a készségek és a kompetenciák fejlesztésére is. A vasúti ágazatban speciális tudás van és termelődik, melynek jelentős része gyakorlati „vasutas”, csak emberről emberre örökíthető szakmai tudás.

Lényeges tehát, hogy a GYSEV Zrt. jobban menedzselje az utánpótlás nevelés folyamatát és szabályozottá, tudatossá tegye azt. A vállalaton belül működik gyakornoki program, és Forgalmi Utánpótlás Program melyek megerősítése hozzájárulhat a tudástranszfer folyamat hatékonyságának javulásához. Végeredményben az emberekkel történő foglalkozás, akár idős, akár fiatal, megtérül.

II.)A második célcsoport 18-25 éves fiatalokra fókuszál, akiknél a közlekedéstudatosság, illetve a biztonságos közlekedés megerősítésre

A középiskolai szabályozott hétköznapok világát a hirtelen jött szabadság es önállóság világa váltja fel, ahol a szülői kontroll legfeljebb áttételesen jelenik meg. E fiatal generációnak mar van jogosítványa, elméletben képzett, viszont a szabálykövetése, veszélyérzékelése kialakulóban van. Sebezhetősége többek közt ennek köszönhető például azoknál a vasúti baleseteknél, ahol fiatal vezetők hajtanak a sínekre a figyelmeztető jelzés ellenére, azoknál a tragédiáknál, ahol a fülhallgató megakadályozza a peronon sétáló fiatalokat a figyelmeztető hangjelzés észlelésében.

Egy vasúttársaság esetében a közlekedésbiztonság logikus transzparencia a társadalmi felelősségvállalás terén, ugyanakkor nem „túlzsúfolt” felület, véletlenül sem kelti hatásvadászat benyomását. Az „útkereső egyetemista” ugyanis nem aranyosan nevelhető, játékos fókusz, hanem nehéz eset. Hagyományos eszközökkel nehezen közelíthető meg és még nehezebben fejleszthető.

Egy mozdony szimulátor segítségével (OPEN BVE) igyekszünk felhívni a figyelmet a közlekedésbiztonságra. A mozdony és az általa húzott kocsik valós útvonalakon közlekednek, a vonalakon pedig életszerű akadályok nehezítik a célba érést. A program a mozdonyvezető szemszögéből mutatja be, hogy milyen nehéz váratlan útakadály előtt megállni a robogó vonattal, legyen az szabálytalanul közlekedő jármű vagy gyalogos.

<< vissza