Nemzetközi vasúti személyszállításra  vonatkozó jogszabályok és egyezmények

Jogi alapok
- 271/2009. (XII.1.) Kormányrendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
Hatályos: 2013.I.2 - 2014.XII.2.

Érvényes díjszabások

2006. évi LXXVII. tör vény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyvkihirdetéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1371/2007/EK RENDELETE a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (2007. október 23.)

Díjszabási rendelkezések

Archiv díjszabások

  1. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) Érvényes: 2012. 12. 09-től, menetrendváltástól
  2. GCC-CIV PRR - A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételei – SCIC-NRT 2. sz. melléklete
    2012.  febr. 20–tól hatályos.

     3.  Európai vasutak listája

     4.  Vasúti Menetdíjtáblázat - nemzetközi 2012/2013
          Érvényes: 2012. 12. 09-től, menetrendváltástól.

     5.  UIC 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra 2012/2013 -
          Érvényes: 2012. 12. 09-től.

     6.  Kelet-Nyugat díjszabás 2012/2013
          Érvényes: 2012. 12. 09-től, menetrendváltástól.

     7.  Különleges határozmányok Magyarország és Németország közötti forgalomban 2012/2013
          Érvényes: 2012. 12. 09-től, menetrendváltástól.

     8.  InterRail 2013 díjszabás

     9.  SCIC-NT Éjszakai vonatok díjszabás

    10. Két- és többoldalú megállapodások gyűjteménye 2012/13 - 3. sz. módosítás
          Érvényes: 2013. 01. 14-től.

<< vissza