Közadat program

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó szabályaira, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005.(XII.25) Korm. rendeletre a  GYSEV Zrt. a következőkben tesz eleget közzétételi kötelezettségének, amelyet folyamatosan frissít, továbbá a pénzeszközei felhasználásával az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseket annak megkötésétől számított  60 napon belül helyezi el.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

    1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
             - Elérhetőségi adatok
             - Szervezeti egységek
             - Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok
             - Vezetőink

    1.2 A felügyelt költségvetési szervek
               Nincs a GYSEV Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
               alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot
               ellátó szerv.

    1.3 Gazdálkodó szervezetek
            - A GYSEV Zrt. befektetései/érdekeltségei (pdf)

    1.4 Közalapítványok
            - Dr. Hajdú Irén Alapítvány - Alapító okirat (pdf 501KB)

    1.5 Lapok
            GYSEV magazin I. évfolyam 01/2012
            GYSEV magazin I. évfolyam 02/2012
            GYSEV magazin I. évfolyam 03/2012
            GYSEV magazin I. évfolyam 04/2012
            GYSEV magazin I. évfolyam 05/2012
            GYSEV magazin I. évfolyam 06/2012
            GYSEV magazin II. évfolyam 01/2013
            GYSEV magazin II. évfolyam 02/2013
            GYSEV magazin II. évfolyam 03/2013
            GYSEV magazin II. évfolyam 04/2013
            GYSEV magazin III. évfolyam 01/2014
            GYSEV magazin III. évfolyam 02/2014
            GYSEV magazin III. évfolyam 03/2014
            GYSEV magazin III. évfolyam 04/2014
            GYSEV magazin IV. évfolyam 01/2015
            GYSEV magazin III. évfolyam 02/2015
            GYSEV magazin III. évfolyam 03/2015
            GYSEV magazin III. évfolyam 04/2015
            GYSEV magazin IV. évfolyam 01/2016
            GYSEV magazin IV. évfolyam 02/2016
            GYSEV magazin IV. évfolyam 03/2016
            GYSEV magazin IV. évfolyam 04/2016
     Kiadó és szerkesztő: GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
     Felelős kiadó: Kövesdi Szilárd, vezérigazgató
     Lapszerkesztő: Márk Brigitta    1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek              
             - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
             - Szervezeti és Működési Szabályzat (Feltöltve: 2015. március 17.) (pdf)
             - Közérdekű adatok igénylésének rendje (pdf)
             - Hálózati Üzletszabályzat
             - Jogszabályi háttér  

     2.1  Közszolgáltatás közzétételi egység

             - GYSEV Zrt. Közszolgáltatási szerződés 2014
             - Cégkivonat
             - 2. számú melléklet
             - 3. számú melléklet
             - 4. számú melléklet
             - 5. számú melléklet
             - 6. számú melléklet
             - 7. számú melléklet
             - 8. számú melléklet
             - 9 számú melléklet
             - 10 számú melléklet
             - 11 számú melléklet
             - 11 számú melléklet
             - 12 számú melléklet
             - 13. számú melléklet

                - GYSEV Zrt. közszolgáltatási szerződés_2012

                - GYSEV.Zrt közszolgáltatási szerződés_2010
                -Vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása 2012.04.01-től
                - 1. melléklet
                - 2. melléklet
                - 3. melléklet
                - 4. melléklet
                - 5. melléklet
                - 6. melléklet
                - 7. melléklet
                - 8. melléklet
                - 9. melléklet
                - 10. melléklet
                - 11. melléklet
                - 12. melléklet
                -13. melléklet
                - záradék 1 / 2010
                - záradék 2 / 2010
                - záradék 1/ 2011
                - záradék 2 / 2011
                - záradék 3/ 2011
                - záradék 3 / 2011
                -záradék 1/2012
                -záradék 2/2012
                - záradék 3/2012
                - záradék 4/2012
                - záradék 6/2012
                - záradék 1/2013
               - záradék 2/2013
               - záradék 3/2013
               - záradék 4/2013
               - záradék 5/2013
               - záradék 6/2013
               - záradék 7/2013
               - záradék 8/2013
               - záradék 1/2014
               - záradék 2/2014
               - záradék 3/2014
               - záradék 4/2014
               - záradék 5/2014
               - záradék 1/2015
               - záradék 2/2015
               - záradék 3/2015
               - záradék 4/2015
               - záradék 5/2015
               - záradék 6/2015
               - záradék 7/2015
               - záradék 8/2015
               - záradék 1/2016
               - záradék 2/2016
               - záradék 3/2016
               - záradék 4/2016
               - záradék 5/2016
               - záradék 1/2017
               - záradék 2/2017


     2.2 Pályaműködtetési szerződés

     2.2.1. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a GYSEV Zrt. között 2016-2025

              - 1. Melléklet - Vasútvonalak meghatározása

              - 2. Melléklet - Fejlesztési, felújítási, karbantartási tevékenység ellátásának feltételei

              - 3. Melléklet - A szolgáltatási szint mérésének szabályai

              - 4. Melléklet - Környezetvédelmi feltételek

              - 5. Melléklet - A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére szolgáló költségtérítés számításának, igénylésének és elszámolásának részletes szabályai

              - 6. Melléklet - A hatékony működés biztosítása ellenőrzésének kontrollja, eljárási rend

              - 7. Melléklet - A megrendelői ellenőrzés szabályai

              - 8. Melléklet - A szolgáltató cégkivonata

              - 9. Melléklet - Szolgáltató pályaműködtetési tevékenységére vonatkozó bejelentés

              - Záradék      - 2016. évi Éves költségtérítési záradék

 

     2.2.2. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a GYSEV Zrt. között 2011-2015 (1. számú módosítással egységes szerkezetben)

                Mellékletek

                - 2014. évi Éves költségtérítési záradék
                - 2015. évi Éves költségtérítési záradék
                - 2015. évi Éves költségtérítési záradék módosítása


        2.2.3. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a GYSEV Zrt. között 2011-2015

                Mellékletek

                - 1. melléklet - A szolgáltató által működtetett vasúti pályahálózat
                - 2. melléklet - Beruházás, felújítás, karbantartási tevékenység
                - 3. melléklet - A szolgáltatási szint mérésének szabályai
                - 4. melléklet - A bevételekkel nem fedezett költségek ás ráfordítások ellentételezésére szolgáló 
                                      költségtérítés számításának és igénylésének részletes szabályai
                - 5. melléklet - A megrendelői ellenőrzés szabályai
                - 6. melléklet - Szolgáltató cégkivonata
                - 7. melléklet - Szolgáltató működési engedélye
                - Záradék      - 2011 évi Éves költségtérítési záradék
                - Záradék      - 2012 évi Éves költségtérítési záradék
                - Záradék      - 2013 évi Éves költségtérítési záradék

2.3 Közérdekű adatok elektronikus közzététele

                - 40/2013 Vezérigazgatói Utasítás
                - 1.számú melléklet
                - 2. számú melléklet

2.4 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
                - Adatvédelmi nyilatkozat

3. Gazdálkodási adatok

   3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések  
             - Ellenőrzések listája (pdf 16KB)
             - ÁSZ ellenőrzések
             - ÁNTSZ hatósági ellenőrzések
             - Munkavédelmi hatósági ellenőrzések

   3.2 Költségvetések, jelentések
             - Éves Jelentés 2015 (pdf)
             - Éves Jelentés 2015 (német) (pdf)
             - Éves Jelentés 2014 (pdf)
             - Éves Jelentés 2014 (német) (pdf)
             - Éves Jelentés 2013 (pdf)
             - Éves Jelentés 2013 (német) (pdf)
             - Éves Jelentés 2012 (pdf)
             - Éves Jelentés 2012 (német) (pdf)
             - Éves Jelentés 2011 (pdf)
             - Éves Jelentés 2011 (német) (pdf)
             - Éves Jelentés 2010 (pdf)
             - Éves Jelentés 2009 (pdf)
             - Éves Jelentés 2009 (német) (pdf)
             - Forgalmi, műszaki, gazdasági mutatók (pdf)
             - Foglalkoztatási adatok GYSEV (2016.02.17.)
             - Foglalkoztatási adatok GYSEV CARGO (2016.02.17.)

   3.3 Beszámolók
             - Éves beszámoló 2009
             - Éves beszámoló 2010
             - Éves beszámoló 2011
             - Éves beszámoló 2012
             - Éves beszámoló 2013
             - Éves konszolidált beszámoló 2013
             - Éves beszámoló 2014
             - Éves konszolidált beszámoló 2014

   3.4 Működés
            - Szerződések (A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján
              - Szerződések

              - Szerződések

  3.5 A 2011. évi CXII. tv 1. sz. melléklet 3./7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  3.6 A GYSEV Zrt. Etikai kódexe
              - Etikai kódex

4. 2011 évi CXII. Tv . 1 sz melléklet szerinti tájékoztató
             - Egyéb kifizetések

5. 2009. évi CXXII. Tv. szerinti tájékoztató
             - GYSEV_2014_01_01 (xls)
             - GYSEV_2014_04_01 (xls)
             - GYSEV_2014_05_08 (xls)
             - GYSEV_2014_10_01 (xls)
             - GYSEV_2014_11_18 (xls)
             - GYSEV_2015_01_01 (xls)
             - GYSEV_2015_02_18 (xls)       
             - GYSEV_2016_01 01 (xls)
             - GYSEV_2016_05 20 (xls)
             - GYSEV_2016_07_01 (xls)
             - GYSEV 2016.08.01. (xls)
             - GYSEV_2016_11_21 (xls)
             - GYSEV_2017_01_01 (xls)

 

6. A külső vállalkozások GYSEV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről
             - 7/2014 számú Vezérigazgatói Utasítás

7. A GYSEV Zrt. pályaműködtetői kapacitásigény kezelésére vonatkozó utasítása (6/2014. Vezérigazgatói Utasítás)

Közbeszerzési Adatbázis

Egységes Közadatkereső Rendszer

<< vissza