Fertővidéki HÉV Zrt.

A Fertővidéki Helyi Érdekű Vasúti Zrt. Neusiedl am See és Fertőszentmiklós  között közlekedő nemzetközi közforgalmú vasút. A vasutat 1897. december 19-én nyitották meg, az FHÉV főrészvényese sokáig a GYSEV Zrt. volt, a vasútvonal üzemeltetését kezdetektől a GYSEV végzi. A helyiérdekű vasút ötven kilométeres pályája az Osztrák-Magyar Monarchia területén létesült, amelyből ma 13 kilométer Magyarországon, a többi Ausztriában található. A magyarországi szakasz jelentősége a két ország határforgalmában van, legnagyobb részt a turistaforgalom és az Ausztriában dolgozó ingázók használják, de a forgalom alacsony. Az osztrák szakaszon nagyobb regionális ingázó forgalmat bonyolítanak le a burgenlandi településekből Bécs felé. A vasút villamosítása 2003-ban kezdődött és szakaszosan 2004. áprilisára fejeződött be.

A rendelkezésre álló információk szerint – a vonal felújítására elnyerhető osztrák oldali támogatások reményében - a GYSEV Zrt. és a Magyar Állam a részesedését  több részben eladta az Osztrák Államnak és Burgenland tartománynak.

Több   jelentős alaptőke-emelésre   is került sor  ez után az évek során az osztrák részvényesek  pótbefizetésével. A fentiek miatt  a  Magyar Állam   részesedése fokozatosan csökkent, majd megszűnt.

Az FHÉV Zrt. osztrák jog szerint működő társasággá való átalakítása 2010-ben kezdődött. Határozat az átalakulási folyamat elindításáról a 2010. február 24. napján megtartott közgyűlésen született (az átalakuló FHÉV Zrt-ből kiválással új társaság jön létre (NSB GMBH), a jogelőd fennmaradása mellett). Burgenland Tartomány és az Osztrák Köztársaság kijelentették, hogy az átalakulás során létrejövő jogutód társaságban is ugyanúgy tagként részt kívánnak venni.  

A Magyar Állam tulajdonában levő (MNV Zrt. által képviselt) utolsó részvénycsomag részvényeinek megvételéről (alaptőke 1,14 %-a, Burgenland tartomány vette meg) a 2010. június 14-én megrendezett közgyűlésen született határozat.

A FHÉV Zrt jogi átalakulásának szinte utolsó mozzanataként 2013. szeptember 27-én az FHÉV ausztriában jogutódként működő NSB GmbH-nak tulajdonosai (azaz Burgenland tartomány és Osztrák állam, az FHÉV Zrt-ben a 2010.06.14. utáni tulajdonosi arányokkal megegyező mérékben)  határozatot hoztak az FHÉV Zrt összes részvényének NSB GmbH-ba történő apportjáról (Einbringung). Az apport szerződésben rögzített fordulónapja 2012. dec. 31. volt.

A GYSEV Zrt. 2014-ben jelezte érdeklődését az FHÉV Zrt. jelenlegi tulajdonosa (NSB GmbH) felé, miután a tulajdonos kifejezte eladási szándékát. 2015. július 1. napján a GYSEV Zrt megvásárolta az FHÉV Zrt 100%-os részvényeit. A vásárlással a történelmi indokok mellett a mai magyar jogi normáknak való megfelelés is alapul és indokul szolgált, tekintettel arra, hogy az FHÉV Zrt. eredetileg magyar tulajdonban volt, a fő részvényes hosszú ideig a többségi magyar állami tulajdonú GYSEV Zrt. volt, és most kizárólagos tulajdonos lett, továbbá a GYSEV Zrt. végzi több, mint 100 éve folyamatosan a közszolgáltatási személyszállítást.

GYSEV Zrt. / Raaberbahn AG
H-9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Tel.: 99/577-444
fhev@gysev.hu • www.gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT

<< vissza