GYSEV Zrt. és ÉNYKK Együttműködés

 

 

 

 

Számunkra a legfontosabb feladat, a jelenlegi utasforgalom megtartása mellett, az utazók minél nagyobb arányban részesítsék előnyben a közösségi közlekedés eszközeit, szolgáltatásait. Ennek alapfeltétele egy egységes, az igényekhez a jelenlegi kereteknél rugalmasabban igazítható, hatékonyabb közlekedési rendszer kialakítása.

Egy-egy terület ellátását végző társaságok menetrendjét, tarifa- és jegyrendszerét, és informatikai rendszerét összehangolva az egyes közösségi közlekedési alágazatok versenye helyett az együttműködés a cél.

A GYSEV Zrt. és a Vasi Volán Zrt. 2012.11.30. napon együttműködési megállapodást kötött, amelyben a Nyugat-Dunántúli Régió közösségi közlekedésének fellendítését, az utasforgalom növelését, a szolgáltatások minőségének javítását, a közlekedési igények rendszerben történő, versenyképes kiszolgálását, a nagyobb települések és kapcsolódó agglomerációs területek keresleti elvárásainak kooperatív teljesítését, a kölcsönös előnyök kiaknázását tűzte ki célul. A fenti célok elérése érdekében a két társaság szoros együttműködésben végzi tevékenységét, és vállalja, hogy szolgáltatásai népszerűsítése érdekében kölcsönös kommunikációt folytat.

A közlekedési közösség célja a korábbinál magasabb mennyiségi és minőségi színvonalon kielégíteni az adott térség valamennyi potenciális utasának mobilitási igényét, azaz a szolgáltató tagok kínálatának az utasok igényeihez igazított összehangolása a kölcsönös előnyök kiaknázása, egységes arculatú, kedvezőbb feltételeket kínáló közösségi közlekedés biztosítása érdekében.

Milyen irányvonalak mentén folyik az együttműködés?

  • összehangolt személyszállítási hálózat kialakítása az átszállási kapcsolatok optimalizálásával, az utas-igényekhez illeszkedő, integrált, ütemes menetrend bevezetésével
  • egységes, többcsatornás utas-tájékoztatási rendszer megteremtése, elektronikus forgalomirányítás és tájékoztatás megvalósításával
  • egységes, elektronikus jegyértékesítési rendszer bevezetése, az értékesítés és ellenőrzés összehangolása;
  • marketingkommunikáció összehangolása, közös jegyek, bérletek bevezetése, értékesítése
  • intermodális csomópontok kialakítása, összehangolt fejlesztéspolitika, közös beruházások.
<< vissza